Satrijos ragana pareiga ir jausmas

300 įrašai
Šatrijos ragana skaidrės (2)
Biografija. Marija pečkauskaitė. Šatrijos ragana. Jos tėvai. Vyriausia dukra. Pradėjo spausdinti apsakymus. Marija išvažiavo į šveicariją. Pakviesta mokytojauti į marijampolės „žiburio“ mergaičių progimnaziją. Persikėlė į ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2012 11 20
Pareigos svarba Šatrijos Raganos apysakoje Sename Dvare
Pareigos svarba Šatrijos Raganos apysakoje Sename Dvare.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 11 25
Šatrijos Ragana Ir Vincentas Gečas
Šatrijos Ragana ir V. Gečas. Šatrijos Ragana. Šatrijos Ragana-Marija Pečkauskaitė –(1877 m. 1896 m. Marija išvažiavo į Varšuvą. Sunkiai ligai sparčiai. Vincentas Gečas. Mokėsi Mažeikių gimnazijoje. Kūryba. Vienas ryškiausių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 09 29
Šatrijos Raganos novelės
Šatrijos ragana yra rašytoja, lyrinės psichologinės prozos pradininkė lietuvių literatūroje, vertėja, pedagogė ir nacionalinio judėjimo dalyvė. Parašė vieną žymiausių savo kūrinių, novelę „irkos tragedija“. Novelėje ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2011 03 30
Šatrijos Ragana
Svarbiausi gyvenimo faktai. Marija Pečkauskaitė, slapyvardžiu Šatrijos Ragana, į lietuvių literatūrą atėjo nesunkiai, tarsi savaime. Marija – Šatrijos Ragana. Šis vardas suartina priešybes ir jas sujungia. Tokia rašytojos forma gal ir ...
Lietuvių referatai, Referatas, 7 puslapiai
2010 03 03
Šatrijos ragana skaidrės
Šatrijos raganos biografija. Šatrijos raganos kūryba. Kūrybos stilius. Šatrijos raganos kūryba mūsų dienomis.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2012 10 14
Šatrijos Ragana: gyvenimas ir kūryba (klausimai ir atsakymai)
Klausimynas. Kokia tikroji Šatrijos Raganos pavardė? Kokiame amžiuje kūrė Šatrijos Ragana? Kokia. Kokiu kūriniu debiutatavo rašytoja? Kokios prozos pradininkė yra Šatrijos Ragana? Šatrijos Ragana mėgo muziką, ypač romantinę. Pati ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2020 04 09
Modernizmas. Šatrijos ragana. Sename dvare
Permainos xix a. Pabaigos europos kultūroje ir mene. Modernizmo ištakos. Neoromantizmas. Šatrijos ragana. Biografija. Asmenybė. Kūryba. Apysaka „Sename dvare". Apysaka „Sename dvare" - svarbiausias Šatrijos Raganos kūrinys, parašytas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 11 puslapių
2010 11 17
Šatrijos Ragana: biografija ir apysaka
Šatrijos ragana. Modernizmas. Modernizmas – kultūros. Impresionizmas. Impresionizmas – modernizmo epochos meno judėjimas. Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana. Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana (1877m. Mokėsi namie. Rašytojos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 04 26
Šatrijos Ragana.
Gimė Medingėnuose, Plungės rajone. Motina - nepaprastai tikinti. Vaikystė prabėgo linksmai, džiaugsmingai. Vėliau apsigyveno Užvenčio dvarely - čia ji formavosi kaip rašytoja. Mokė tėvas, samdė mokytojus. Įstojo į Peterburgo ...
Lietuvių referatai, Referatas, 1 puslapis
2010 03 03
Šatrijos Raganos apsakymas “Irkos tragedija"
Šatrijos Raganos apsakymas “Irkos tragedija”. Šatrijos Ragana ir Vydūnas - tos pačios kartos menininkai. Abu į pasaulį atėjo XIX a. Antroje pusėje, abiejų ir kūryba savaip artima. Štai Šatrijos Raganai realybė - siela. Savo ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2010 03 03
Šatrijos ragana skaidrės (3)
Marija pečkauskaitė – šatrijos ragana. Xx a. Pradžios lietuvių rašytoja. Mergaitė mėgo viena vaikštinėti seno sodo alėjose ir mąstyti. Šatrijos ragana žymi naują lietuvių literatūros pakopą. Šatrijos raganos apsakymų ir ...
Lenkų kalbos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 05 27
Šatrijos ragana Sename dvare skaidrės
Asmenybė. Marijos pečkauskaitės slapyvardžio „šatrijos ragana“ pasirinkimo istoriją. Tolesnis šatrijos raganos gyvenimas. Kūryba. Kūrybos bruožai stilius. Pasakojimo būdai. ,,sename dvare”. Erdvė. Veikėjai. Pasakojimo ypatumas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 20
Šatrijos raganos biografijos analizė, kontekstai ir kūriniai
Šatrijos Ragana. Asmenybė. Kontekstai. Epocha. Lit. Srovės. Grožinė kūryba. Veikėjai. Kultūriniai kontekstai. Kitų autorių kūriniai. Istorinis kontekstas XIX 2 pusė-XX pradžia. -. Biblinis kontekstas. Filmai, spektkliai. Kūrybos ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2014 03 18
Šatrijos Ragana: Neoromantizmas
Šatrijos Ragana. Ankstyvojo neoromantizmo bruožai. Garsiausi ankstyvieji lietuvių neoromantikai. Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana. Istorinė situacija. Gyvenimas. Video siužeto ištrauka apie vaikystę (328 – 530). Gyvenimas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2018 05 03
Šatrijos Ragana: bruožai, kūriniai
Šatrijos Ragana. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija. 2018-03. Šatrijos Ragana Svarbiausi rašytojos kūriniai Kūrybos bruožai Šaltiniai. XX a. Pradžios Lietuvos tautinio atgimimo ir nepriklausomybės rašytoja. Dėl ko tavęs čia ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 05 10
Šatrijos ragana pristatymas
Šatrijos ragana. Slapyvardis. Rašytojos bičiulis. Biografija. Rašytoja gimė. Marija šeimoje buvo vyriausia dukra. Nuo pat vaikystės naudojosi vertybėmis. Marija su dideliu entuziazmu mokėsi lietuvių kalbos. Pradėjo spausdinti apsakymus. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2012 12 18
Marija Pečkauskaitė Šatrijos Ragana kontekstai
Šatrijios ragana yra rašytoja-auklėtoja. Savo kūryboje ji skleidžia auklėjamąsias idėja, iš kurių žymiausios yra šios: tautinės sąmonės žadinimas, liaudies švietimas ir mokslo pamėgimo skatinimas. Jos vaizduojami žmonės patys ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 03 26
Š. Ragana: biografija ir svarbiausi kūriniai
Šatrijos ragana. Biografija. Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana – XX a. Mokėsi namie. Šatrijos Ragana buvo mokytoja, mokė namuose ir mokyklose. Gimtinė. Ji kilusi iš. Kūryba. Svarbiausi Šat­rijos Raganos kūriniai apysakos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2021 04 11
Šatrijos Ragana knygos „Sename dvare“ analizė
Šatrijos Ragana knygos „Sename dvare“ analizė. Pradžių pradžia. Ginčas dėl spiečiaus. Močiutė. Iš jaunos našlaitėlės atsiminimų. Mamatė ir pianinas. Šatrija. Šmutka. Ožys ir klebonas. Kalnėnai. Panelės Paulinos vestuvės. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 5 puslapiai
2017 03 12
ŠATRIJOS RAGANA - XIX a pab ir XX a pr gyvenusi ir kūrusi rašytoja, tikrasis vardas Marija Pečkauskaitė
Mažoji aštuonmetė Irusia. Mamatės vyras Liudvikas. Vyro ir žmonos  santykiai. Tėvų ir vaikų . Vaikai auga mėgdžiodami motiną. Pareiga – svarbiausia vertybė. Kūrybos aktualumas šiandien. Gerumas gali išryškėti tėvų ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 12 09
Šatrijos Ragana Sename dvare santykiai
Marijos Pečkauskaitės Šatrijos Raganos 1877 1930 biografija. Apysaka Sename dvare. Vyro ir žmonos santykiai. Vyro Liudviko, žmonos Marijos ir trijų vaikų Irutės, Nikos ir Jonelio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 04 20
Lietuvių Šatrijos ragana
Marija pečkauskaitė, slapyvardžiu šatrijos ragana, į lietuvių literatūrą atėjo nesunkiai, tarsi savaime. Marija – šatrijos ragana. Šis vardas suartina priešybes ir jas sujungia. Tokia rašytojos forma gal ir niekieno nebuvo pavartota. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 03 26
Šatrijos Ragana: biografija, kūrybos bruožai ir kūriniai
Šatrijos Ragana Šatrijos Ragana Marija Pečkauskaitė – XIX. ,. , XX. Pradž. Rašytoja , neoromantikė. Buvo bajoriškos kilmės ir religingos šeimos auklėjimo. Pirmoji europinio išsilavinimo moteris. Persikėlė į Židikus , kur buvo ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2021 03 18
Pareiga būti žmogumi
Pareiga būti žmogumi. Kas tai yra pareiga? Ką dar vadiname pareiga? Pareiga. Kiekvieno lietuvio pareiga. Pareiga būti žmogumi. Pareiga būtinas pagal įstatymą, paprotį, dorovę veiksmas Piliečio teisės ir pareigos. Pareigos jausmas. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 01 13
Šatrijos Ragana Viktutė skaidrės
Šatrijos ragana „Viktutė“. Šatrrijos ragana. Šatrijos ragana (1877-1930m. ). Rašytoja, lyrinės psichologinės prozos pradininkė lietuvių literatūroje. Tai dienoraščio formos. Veikėjai. Viktutė patriotiška, darbšti, mylinti ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 06
Š. Ragana: gyvenimas, asmenybė, kūryba
Šatrijos Ragana. Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877–1930) – rašytoja. Gyvenimas. Reikšmingą posūkį būsimos rašytojos gyvenime lėmė pažintis ir bičiulystė su Povilu Višinskiu. Šatrijos Ragana, XX a. Pradžios ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 06 06
Šatrijos Raganos biografija ir kūryba
Šatrijos Ragana. Gyvenimo laikas. Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana – XX a. Šeima. Šatrijos ragana gimė lenkiškai kalbėjusių bajorų šeimoje. Mokslai. Mokytis pradėjo namie. Darbas. M. Mirus tėvui, šeima persikėlė į ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 05 21
Šatrijos Ragana. Vaiko pasaulis kūryboje.
Vaiko pasaulis Šatrijos Raganos kūryboje. Mano mama nepaliauja kartojusi, kad didžiausias jos turtas – aš ir mano brolis. Ji sako, kad mudu esame tai, dėl ko jos gyvenimas turi prasmę. Mama gyvena dėl mūsų. Ir aš manau, kad mano mama ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2010 03 03
Šatrijos Ragana: biografija ir kūrybos ypatybės
Šatrijos Ragana. Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (1877 m. Sofija Sventožečka Marija 1891 m. 1905–1907 m. Marija išvažiavo į Šveicariją. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ir artėjant frontui. Slapyvardis. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 11 18
Šatrijos Ragana lietuvių skaidrės
Šatrijos Ragana. Marija Pečkauskaitė. 1877. Slapyvardis. Gyvenimas. Židikai - Šatrijos Raganos namas. Židikai - Šatrijos Raganos muziejus šiandien. Veiklos sritys. Svarbiausi kūriniai. Židikuose gimė žymiausi rašytojos kūriniai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 03 20
Šatrijos Raganos reikšmė lietuvių literatūroje
Šatrijos Ragana. Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (1877 m. Kovo 8 d. Medingėnuose – 1930 m. Liepos 24 d. Židikuose) – lietuvių rašytoja. Biografija. Marija Pečkauskaitė augo lenkiškai kalbėjusių bajorų šeimoje. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2020 12 01
Šatrijos Ragana: Gyvenimas, asmenybė, kūryba
Šatrijos ragana. Biografija, asmenybė ir kūryba. Biografija. Gimė 1877 m. Kovo 8 d. Medingėnuose. Mokėsi namuose, vėliau Varšuvoje. Asmenybė. Mėgo ir išmanė. Rašytojos kūryba paprasta, nekomplikuota. Šatrijos Ragana akcentuoja ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 05 20
Kaip keitėsi namų reikšmė lietuvių rašytojų kūryboje?

Šatrijos Ragana. Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (1877 m.   – 1930 m.  . ...

Ieškodamas žmogaus būties pagrindų V. Mačernis pirmiausia rėmėsi žeme, žemės jausena. Lietuva jam buvo „žemdirbių tėvynė“, kurioje karta pakeičia kartą, vieni ...

Potemės 2021, 3 puslapiai
2016 04 18
Šatrijos Ragana referatas
Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana. Išvados , apibendrinimas. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 7 puslapiai
2015 04 27
Šatrijos ragana Sename dvare ištraukos analizė
Šatrijos ragana ištrauka iš apysakos „sename dvare“. Ištraukos analizė.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 12 20
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo