Saugos ir sveikatos instrukcijos

300 dokumentų
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka arūnas jurkonis. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų turinio taisymas. Apskaita. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Darbuotojų instruktavimo tvarka. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2014 03 25
Vairuotojo profesijos saugos ir sveikatos instrukcija
Vairuotojo profesijos saugos ir sveikatos instrukcija.
Transporto aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2013 04 16
Darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje vidinės kontrolės, mokymo ir instruktavimo planavimas
Projektuotojo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. Sąmatininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. Sekretorės saugos ir sveikatos instrukcija Nr. Bulterės saugos ir sveikatos instrukcija Nr. Sandelininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2016 03 03
Darbų saugos ir sveikatos tarnybos organizavimas
Įvadas. Darbų sauga ir sveikata. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Darbuotojų saugos struktūros įmonėse. Įvadinės instrukcijos turinys. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Ekologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 02 13
Teisiniai pagrindai skaidres
Pagrindiniai žmonių saugos darbe teisiniai dokumentai. Įgyvendina valstybės politiką darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Valstybės, darbuotojų ir darbdavių interesus saugos ir sveikatos srityje derina trišaliu socialinių ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 06 22
Darbų sauga ir sveikatos apsauga RST įmonėje
Įvadas. Darbuotojų saugos struktūra įmonėje. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų apskaita. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausymais. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 03 10
Miško darbų saugos instrukcijos įmonėje
Darbų ir civilinė sauga. UAB „Miško bičiulis“. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos dirbant medkirčio darbus bendroji dalis. Medkirčio darbus gali dirbti asmuo ne jaunesnis kaip 18-os metų, išklausęs ir igyjęs medkirčio ...
Saugos pavyzdžiai, Pavyzdys, 5 puslapiai
2017 02 18
Darbuotojų sauga ir sveikata (DSS)
Darbuotojų sauga ir sveikata (DSSDarbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų sauga ir sveikata (DSSDarbuotojų sauga ir sveikata. Norminiai teisės aktai. Lr konstitucija. Lr darbo kodeksas. Lr darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2019 10 24
Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos
Įvadas. Darbų sauga. Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. Saugos ir sveikatos priemones. Darbuotojo pareigos ir teisės. Nelaimingų atsitiktimų darbe , profesiniu ligų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 02 21
Darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje vidinės kontrolės, instruktavimo planavimas
Darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje vidinės kontrolės , instruktavimo planavimas. Pasirengimas darbui. Atsiskaitymo forma. Ekonominė veikla. Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų skaičius ir pareigos. Darbo priemonės. DSS instrukcijos. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2015 12 28
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos bendrieji sveikatos saugos reikalavimai. Panevėžys, 2014 m. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga – įstaiga ar įmonė. Lietuvos higienos norma hn 472011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 02 14
Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių statybvietėje planavimas
Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių statybvietėje planavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės organizavimo schema. Statybos dalyvių pareigos. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai. Organizacinės saugos priemonės. ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2014 05 23
Darbuotojų saugos teisinis reglamentas ir kontrolė
Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politika pagrįsta šiais principais. Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuoja. TDO organizacija. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. Darbuotojų sauga ir sveikata. Uždaviniai ir priemonės. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 06 27
Žmogaus darbo saugos organizavimas
Darbdavio ir darbuotojo pareigos. Darbo sutartis. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba organizacijoje ir jos funkcijos. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimai. Kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės ir ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 24
Darbuotuoju sauga ir sveikatos darbas
Darbuotuoju sauga ir sveikatos darbas. Asmens, šeimos, įmonės ir valstėbės patiriami nuostoliai dėl žmogaus sužalojimo. Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindinės sąvokos ir samprata. LR įstatymai, įstatimus papildantys norminės ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 51 puslapis
2017 01 27
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Valstybinė darbo inspekcija. Jos funkcijos. Darbdavių teisės ir pareigos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Darbuotojų teisės ir pareigos darbų saugos srityje. Profesinės ...
Saugos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2018 11 12
Darbo saugos ir sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai
Santrauka. Summary. Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbo organizavimas įmonėje. Rizikos vertinimas. Kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų tyrimas. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2017 01 30
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo analizė
L. R. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo analizė. Įstatymo paskirtis,pagrindinės sąvokos, įstatymo taikymas. Įstatymo sąvokos. Darbuotojų saugos ir sveikatos viešasis administravimas. Socialinių partnerių bendradarbiavimas. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 12 22
Darbu saugos ir sveikatos organizavimas imoneje
Darbu saugos ir sveikatos organizavimas imoneje Naujienos. Darbų saugos ir sveikatos organizavimas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Žurnalisto saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos nustatymo ...
Saugos projektai, Projektas, 24 puslapiai
2014 04 26
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „Teletechnologija“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbo tvarkos taisyklės. Padalinio „Technologija“ kasininkų darbo. gruodžio mėn. grafikas. darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Kasininko pareigybiniai nuostatai. Kasininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. ...
Saugos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2015 03 01
Praktika valgykloje
Įvadas. Įmonės struktūra ir valdymas. Įmonės gamybos kryptis ir pagrindinė gaminama produkcija. Įmonėje naudojamos darbo įrangos sąrašas. Kavinės „GREITA“ naudojamos įrangos sąrašas. Įmonėje galiojančios žmonių saugos ir ...
Maisto technologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2014 06 18
Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas
Įvadas. Įstatymo paskirtis ir sąvokos. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Atskirų darbuotojų grupių saugos ir sveikatos garantijos. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2014 05 20
Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas
Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Įvadas. Darbuotojų sauga ir sveikata – tai visos darbuotojų darbingumui. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė nustatoma pagal tai. Darbo aplinka.Darbuotojams turi būti sudaryta tokia ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 10 25
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Darbdavių ir darbuotojų atsakomybė. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita. ...
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 11 01
Vidinės darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolės vykdymas
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Bendroji dalis. Darbuotojų mokymas saugos ir sveikatos klausimais. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Darbdavio pareigos užtikrinanat ...
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 10 22
Žmonių darbo sauga
Įžanga. Darbo saugos tikslas ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos viešasis administravimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Darbo sutartis. Darbuotojų ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 12 28
Darbų sauga savarankiškas darbas
Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas Lietuvoje. Darbų saugos ir sveikatos tarnybos organizavimo tvarka. Darbų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijos. Informacinių šaltinių sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 02 02
Įmonės ekologinis tyrimas
Įmonės veikla ir tikslai. Teikiamos paslaugos. Žaliavos šaltiniai. Naudojama įranga. Aplinkos poveikio žmogui problemų apžvalga. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Galimos rizikos. Gaisrinės saugos reikalavimai ...
Ekologijos tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2016 07 28
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisiniai pagrindai
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisiniai pagrindai. Žmonių saugos darbe samprata. Žmonių saugos darbe tikslai ir uždaviniai. Pagrindinės žmonių saugos darbe sąvokos ir apibrėžimai. Tarptautinės darbuotojų saugos ir sveikatos ...
Saugos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2013 06 22
Padavėjo saugos ir sveikatos instrukcija
Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija nr. Padavėjo saugos ir sveikatos instrukcija bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais ypatingais atvejais. Sveikatos instrukcijų ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2018 11 18
Darbuotojų instruktavimas
Dss instrukcijos, darbuotojų instruktavimas. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 ir 27 str. Darbuotojų saugos ir. Instrukcijų rengimas. Instrukcijoje pateikiami nurodymai ir reikalavimai turi būti pritaikyti konkrečiai įmonės ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 10 24
UAB „Chemija ir ko“ įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos projektas
Įvadas. Įmonės veiklos ir gamybos charakteristika. Aplinkosaugos analizė. Įmonėje egzistuojantys rizikos faktoriai. Darbo saugos organizavimas. Gaisrinės saugos organizavimas. Civilinės saugos organizavimas. Finansinė dalis. Išvados. ...
Saugos projektai, Projektas, 63 puslapiai
2016 02 07
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir. sveikatos įstatymas. Dalis. darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Straipsnis. Darbo aplinka. Straipsnis. Darbuotojų ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 05 16
Įmonės saugos ir sveikatos dokumentai
Geodezija , Nekilnojamojo turto matavimų inžinerija. Žmogaus sauga. Praktinis darbas nr. Tema įmonės saugos ir sveikatos dokumentai. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Praktinio darbo eiga. Klausimai kartojimui. Darbo ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2016 06 09
Darbų saugos organizavimas UAB „Muilinis“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Pramoninių robotų operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija nr. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registras. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2019 03 14
Pasirinktos įmonės profesinės rizikos vertinimas
Pasirinktos įmonės profesinės rizikos vertinimas. darbo ir civilinės saugos dalyko. projektinis darbas. Įvadas. Profesinė rizika. Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinės instrukcijos. Profesinės rizikos veiksniai su kuriais gali ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 05 16
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo