Savianalize aipie mokytojo darba

300 dokumentų
Mano kaip mokytojo asmeninių savybių ir žinių įgudžių bei gebėjimų savianalizė
8,5( 4 atsiliepimai )
Mano kaip mokytojo asmeninių savybių ir žinių,. Įgūdžių bei gebėjimų savianalizė. Žinios apie mokinių individualius skirtumus ir informacijos apdorojimo ypatumus. Įvadas. Asmeninių savybių savianalizė. Branda, stabilumas. ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2013 03 28
Savianalizė. Savęs pažinimas
8,3( 3 atsiliepimai )
Savianalizė yra atliekama tam, kad galėtume geriau save pažinti. Dažnai sužinome apie save naujų dalykų ir tai mums padeda geriau pažinti save. Rašant šią savianalizę sužinojau daug įdomių dalykų apie save, sugebėjau geriau save ...
Psichologijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2011 02 08
Savianalizė asmenybės analizė
9,3( 3 atsiliepimai )
Manau mano asmenybės tipas yra akivaizdus ir man, ir aplinkiniams. Esu visiškas ekstravertas. Aktyviai domiuosi mane supančiais žmonėmis ir reiškiniais. Taip pat esu atviras naujoms pažintims. Gal todėl ir nebūtų įmanoma suskaičiuoti ...
Psichologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2012 12 29
Mokytojo kompetencijos
Įvadas. Mokytojo kompetencijos. Mokytojo bendrosios kompetencijos. Mokytojo bendrakultūrinė kompetencija. Mokytojo profesinės kompetencijos. Mokytojo ir auklėtojo funkcijų dermė. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 02 22
Vadovo savybių savianalizė
„Vadovo savybių savianalizė“. Vadovas. vadovauja tam tikros firmos, verslo. Tikslas- ``Sugebėti organizuoti darbą grupėse‘‘. Kolektyvo organizavimas - tai galingas vadovavimo svertas. Galima išskirti keletą sėkmės teiginių, kad ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 24
Edukacinė ir vadybinė streso prevencija
Įvadas. Mokytojo vaidmens kaita filosofinių nuostatų ir istorinės raidos kontekste. Mokytojo vaidmuo šiandieninėje mokykloje. Mokytojų rengimas. Streso samprata pagal edukologinę paradigmą. Mokyklos stresas ir mokyklos baimė. Stresoriai ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2017 03 12
Mokytojo asmenybės svarba mokymosi rezultatams
Mokytojo asmenybės svarba mokymosi rezultatams Psichologojios kursinis darbas. Savybės iš kurių susidaro mokytojo asmenybė. Mokytojo asmenybės svarba mokymosi rezultatams. Mokytojo kompetencija. Nuo mokytojo mepriklausančios prižastys ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 11 15
Šiuolaikinio mokytojo vaidmenys
Įvadas. Socialiniai ir politiniai pokyčių įtaka pedagoginei sistemai. Kaita ir jos poveikis švietimui. Mokytojo vaidmens kaita. Mokytojo savybės. Mokytojo vaidmuo. Mokytojo vaidmenų apžvalga. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 02 20
Savianalizė (3)
Savarankiškas darbas – savianalizė „Savęs link“. Iš kur aš? Koks aš esu? Ko aš siekiu? Mano poreikiai, motyvai, emocijos. Aš ir kiti. Ką aš norėčiau pakeisti?
Filosofijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2014 01 15
Savianalizė savarankiškas darbas
Savianalizė įvadas. Temperamento tipas. Kolektyvinės pasąmonės archetipai. Darbo motyvacija. Laimingo žmogaus samprata. Palinkėjimas sau.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 02 17
Pedagogo vaidmens kaita
Įvadas. Mokytojo vaidmens kaita šiuolaikinės mokyklos požiūriu. Mokytojo savybės. Mokytojo savęs tobulinimas. Mokytojo vaidmens kaita. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 05
Mokytojų padėjėjų funkcijos ir jų ryšys su kitų specialistų funkcijomis
Mokytojų padėjėjų funkcijos ir jų ryšys su kitų specialistų funkcijomis. Turinys. Įvadas. Literatūros apžvalga. Mokytojo padėjėjo samprata. Specialiųjų poreikių mokiniai. Specialiųjų poreikių mokinių skaičius įvairių rūšių ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2010 03 03
Mokytojo asmenybės reikšmė ugdymo procese
Mokytojas – pagrindinis ugdymo institucijos veikėjas. Mokytojo meilė vaikams. Mokytojo profesijos specifiškumas. Mokytojas dalyko dėstytojas. Mokytojas kaip vyresnis draugas. Mokytojo misijos reikšmė.
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 06 01
Savianalizė
Savianalizė. Kiekvienas žmogus turi savo individualių savybių, charakterio bruožų, kurių net pats kartais nežino. Visa tai jis gali labai lengvai išsiaiškinti psichologinių testų pagalba. Dauguma testų yra sudaryti naudojantis ilgamete ...
Psichologijos esės, Esė, 2 puslapiai
2010 03 03
Pradinių klasių mokytojo dalykinė kompetencija mokymo procese
Įvadas. Pradinių klasių mokytojo dalykinės kompetencijos teoriniai aspektai. Kompetencijos sąvoka, rūšys ir funkcijos. Mokytojo dalykinės žinios. Mokytojo gebėjimai ir įgūdžiai. Mokytojo psichologinės savybės. Mokytojo asmenybės ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 55 puslapiai
2014 04 14
Mokytojo profesijos kompetencijos
Mokytojo profesijos kompetencijos. Kas yra kompetencija ? Kompetencija – tai gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą. Mokytojo profesinės kompetencijos (2007 m. sausio 15 d. Nr. ISAK-54). Bendrakultūrinė kompetencija – žinios. Profesinės ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 02 27
Sutrumpinto ir greitesnio mokymo pagrindai
Kas trukdė mokyklos darbą? Saulės pavyzdžiu paseksime, jei. Kaip gali pakakti vieno mokytojo bet kokiam mokinių skaičiui? Kaip tai padaryti? Svarbiausias mokytojo uždavinys:. Dėmesį pritrauks ir palaikys jeigu:. Kaip padaryti, kad visi ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 06 19
Mokytojo asmenybė projektas (2)
Mokytojo asmenybė. Mokytojas – terminas kilęs nuo žodžio mokslas. Mokytojas yra ugdymo. Gebėjimas įvesti mokinius į žinių. Mokytojo atvirumas kaitai, kūrybingumas. Mokytojui ir. Šiuolaikinėje mokslinėje literatūroje beveik visur ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 11 11
Mokytojų požiūris į muzikos mokytojo kompetencija
Įvadas. Muzikos mokytojo kompetencijų teoriniai pagrindai. Kompetencijos samprata. Muzikos mokytojo kompetencijos ypatumai. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Mokytojų požiūris, į muzikos mokytojo kompetencijas. Išvados. Literatūros ...
Muzikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 04 16
Mokytojo psichologinis įvaizdis
Įvadas. Mokytojo psichologinis įvaizdis. Mokytojo charakterio dvasinių ir fizinių savybių svarba. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 02 15
Pedagoginės veiklos savianalizė
Psichologijos užduotys pedagogin4s veiklos savianalizė. Konfliktinė situacija pamokoje. Teigiamos emocinės atmosferos kūrimas. Asistavimo su vaikais refleksija psichologiniu sveikatos edukaciniu aspektais.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2020 02 27
Poreikiai savianalizė
9( 2 atsiliepimai )
Savianalize. Mano bendrieji žmogiškieji poreikiai. Mano raidos poreikiai. Mano poreikiai, susiję su žmonių skirtumais. Mano poreikiai, kylantys iš socialinių sistemų, kurių dalis esu?
Sociologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 10 19
Saugaus elgesio kompiuterių klasėje taisyklės skaidrės
Arnas Dainavičius, Titas Lazauskas 8a kl. 2016-09. Kiekvienas mokinys, pradėdamas darbą. Darbo vieta turi būti švari, tvarkinga, neapkrauta nereikalingais daiktais. Į kompiuterių klasę draudžiama neštis pašalinius daiktus. Pamokos metu ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 12 12
Samprotavimo rašinio kūrimas
Samprotavimo rašinio. Kūrimas kaip savianalizė,. Provokacija ir. Kultūrinis žaidimas. Ištrauka iš programos Bendrųjų nuostatų, Literatūrinio (kultūrinio) ugdymo turinio apimties. Rašytojų kūrybos traktuotė kaip. Samprotaujamojo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 01 13
Savianalizė: iš kur aš, koks aš esu, ko aš siekiu?
Savianalizė iš kur aš, koks aš esu, ko aš siekiu? Asmenybės samprata. Mano poreikiai , motyvai , emocijos. Aš ir kiti. Ką aš norėčiau pakeisti? Pasiekimai, gebėjimai.
Psichologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2017 04 24
Mokytojo pašaukimo esmė ir ugdymas
Mokytojo pašaukimo esmė ir ugdymas. Įvadas. Mokytojas, kaip priskirtinis ugdytojas. Mokytojo veikla. Pageidaujamos savybės. Mokytojo pašaukimo esmė ir ugdymas. Etimologinė pašaukimo kilmė. Pašaukimo požymiai. Pašaukimo struktūra. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 05 30
Anglų pamokos planas
Pamokos tema. Būsimojo laiko raiškos galimybės anglų kalboje ( future simple, going to frazė ir present continuous)Mokomieji uždaviniai. Visų minėtų laikų sintezė, mokėjimas juos pavartoti. Mokymosi metodai. Mokymosi priemonės. Mokytojo ...
Pedagogikos planai, Planas, 1 puslapis
2015 01 17
Kūno kultūros mokytojas
Kūno kultūros mokytojo vaidmuo mokykloje ir visuomenėje. Įvadas. Kūno kultūros mokytojo organizacinė veikla. Kūno kultūros mokytojo savybės. Organizacine veikla. Kūno kultūros mokytojo, kaip klasės vadovo, vaidmuo. Kūno kultūros ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 03 10
Savianalizė: savistaba, saviraiška, savikontrolė
Savarankiško darbo uždaviniai. Savianalizė savistaba, saviraiška, savikontrolė. Įvadas. Iš kur aš esu? Kokia aš esu? Ko aš siekiu? Mano poreikiai, motyvai, emocijos. Bendravimas su aplinkiniais. Ką norėčiau pakeisti savyje? ...
Psichologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 12 09
Psichologijos savianalizė
Daug mąsčiau nuo ko čia pradėti savo savianalize, bet manau būtų geriausia jei be didelės įžangos ir pradėsiu. Pirmasis testas savęs išanalizavimui tai, H. Aizenko testas sužinoti savo temperamento tipą. Yra keturi temperamento tipai ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2014 03 17
Asmeninė savianalizė
Savianalizė. Pagal eneagramą aš esu tarpininkas (sielos gyditojasSavybės atitinkančios mane. Teiginiai, kurie tinka man pagal 9 tipą. Strese. Dvasiniame saugume. MOTYVACIJA tinginystė. FIKSACIJA neveiklumas. Pagrindinė baimė. DARBE. ...
Psichologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2015 01 29
Mokytojo asmenybė Projektas
Mokytojo asmenybė. Mokytojas. Mokytojas – kvalifikuotas asmuo, kuris ugdo kitą žmogų. Istorija. Pirmieji mokytojai atsirado senovės Rytuose (Kinijoje). Žmonija, taip pat ir mokytojo profesija tobulėjo apibendrindama patyrimą. Lietuvoje ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 03 22
Teacher job
Teacher job. Anglų rašinys apie mokytojo darbą.
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 03 21
Saugus Elgesys kompiuterių klasėje
Įvadas. Tai kabinetas skirtas informatikos pamokoms. Veiksmai prieš pradedant darbą. Mokytojui leidus. Leistini veiksmai darbo metu. Darbo vietoje palaikykite švarą ir tvarką. Veiksmai pabaigus darbą. Mokytojui liepus išjunkite kompiuterį ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 10 07
Mokytojo asmenybės reikšmė ugdyme
Įvadas. Mokytojo, ugdymo ir asmenybės sąsajos. Ugdymo mokslo kilmė ir raida. Ugdytojo reikšmė ir funkcijos ugdymo procese. Mokytojo asmenybės bruožai. Pedagogo profesijos vertinimas visuomenėje. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 06 13
Samprotavimo rašinio kūrimas, kaip savianalizė
Samprotavimo rašinio kūrimas kaip savianalizė, provokacija ir kultūrinis žaidimas. Ištrauka iš programos Bendrųjų nuostatų, Literatūrinio (kultūrinio) ugdymo turinio apimties. Rašytojų kūrybos traktuotė kaip. A savianalizė. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2015 04 28
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo