Savivaldybės

300 įrašai
Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Įvadas. Piliečių dalyvavimo esmė ir būdai. Teisinės piliečių dalyvavimo galimybės. Piliečių dalyvavimas Tauragės rajono savivaldybės viešajame administravime. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 30
Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai. Marijampolės savivaldybės biudžeto analizė
8,8( 4 atsiliepimai )
Įvadas.Savivaldybės biudžeto samprata ir sandara. Vietos savivaldos samprata. Savivaldybių biudžetų formavimo principai ir metodai. Savivaldybių biudžetų pajamos ir asignavimai. Marijampolės savivaldybė ir jos biudžeto ypatumai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2014 03 29
Savivaldybės veiklos analizė socialinių paslaugų požiūriu
Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos alytuje jų veikla ir prienamumo ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 03 19
Klaipėdos savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Vietos savivaldos samprata. Savivaldybių ekonominis pagrindas. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžetų samprata. Savivaldybių biudžetų sudarymo principai. Savivaldybių biudžetų sudarymo metodai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 09 03
Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas
Vilniaus miesto savivaldybės programinio biudžeto projekto rengimas, svarstymas, tvirtinimas ir vykdymas. Įvadas. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pagrindinės priėmimo procedūros. Savivaldybės biudžeto sąvoka, bendra struktūra. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 07 31
Savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Lr finansų ministerijos tikslas, struktūra bei strateginiai tikslai. Mažeikių miesto savivaldybė. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto analizė. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto analizė. Mažeikių rajono savivaldybės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 11 28
Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas ir vykdymas
Įvadas. Nacionalinis biudžetas. Savivaldybių biudžetų sudarymas. Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymas. Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų analizė. Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų palyginimas su LR ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 05 07
Savivaldybės patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimų valdytojus analizė
Įvadas. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. 010-2020 metų vilniaus miesto savivaldybės strateginis planas. Vilniaus miesto patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimų valdytojus ...
Finansų referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 10 27
Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto vykdymo palyginamoji analizė
Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto vykdymo palyginamoji analizė 2010 - 2011m. Santrauka. Įvadas. Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto vykdymas ir informacijos šaltinių apžvalga. Savivaldybių biudžeto formavimo teoriniai aspektai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 03 06
Alytaus rajono savivaldybės aplinkos vertinimo studija
Įvadas. Tyrimo rezultatų analizė ir aptarimas. Alytaus rajono savivaldybės apibūdinimas. Alytaus rajono savivaldybės charakterizuojantys faktai, rodikliai. Alytaus rajono padėtis, kraštovaizdis. Alytaus rajono reljefas ir geomorfologija. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 01 25
Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai Utenos savivaldybės biudžeto analizė
Kursinio darbo sąžiningumo deklaracija. Įvadas. Savivaldybės biudžeto samprata ir sandara. Vietos savivaldos sąvoka ir istorinė raida. Savivaldybių biudžetų rengimo principai ir metodai. Savivaldybių biudžetų pajamos ir asignavimai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 02 15
Vilniaus miesto savivaldybės biudžetų analizė
Įvadas. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus m. 2010 – 2020 metų strateginis planas. Vilniaus miesto savivaldybės 2012-2014 metų biudžeto pajamų ir biudžeto asignavimai iš skolintų lėšų ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 05 21
Paraiška dalyvauti Šiaulių miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkurse
Paraiška dalyvauti šiaulių miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkurse. Paraiškos priedai.
Aplinkos pavyzdžiai, Pavyzdys, 4 puslapiai
2018 05 25
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Savivaldybės biudžeto samprata. Savivaldybių biudžetų rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto savivaldybės 2012-2014 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimų valdytojus analizė. Išvados. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 02 02
Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Savivaldybės biudžeto samprata. Savivaldybės biudžeto pajamos. Savivaldybės biudžeto išlaidos. Savivaldybės biudžeto formavimo principai ir metodai. Praktinė dalis. Tauragės miestas. Tauragės rajono ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 08 15
Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai Kauno savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Savivaldybės biudžeto samprata ir sudarymo principai. Istorinė raida. Savivaldybių biudžetų rengimo principai ir metodai. Kauno savivaldybė ir jos biudžeto ypatumai. Kauno savivladybės charakteristika. Kauno savivaldybės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 11 29
Savivaldybės biudžetas
Santrauka. Įvadas. Finansai. Biudžetas. Biudžeto apibūdinimas. Biudžeto raida. Biudžeto sandara. Savivaldybių biudžetų formavimo prielaidos. Savivaldybių biudžeto rengimo principai. Mažeikių rajono savivaldybės biudžetas. Mažeikių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 08 28
Socialinio projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiška
Socialinio projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiška. Informacija apie organizaciją. Organizacijos pavadinimas Telšių rajono senelių globos namai. Organizacijos duomenys. Projekto aprašymas. Projekto pavadinimas ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 28
Savivaldybės biudžeto struktūrinė ir dinaminė analizė
Tauragės savivaldybės biudžeto struktūrinė ir dinaminė analizė. Įvadas. Savivaldybės biudžeto sandara. Savivaldybių biudžetų sudarymo samprata ir principai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų išlaidos. Tauragės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2013 03 28
Savivaldybių biudžeto sudarymas Marijampolės savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Teorinė savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo apžvalga. Savivaldybės biudžeto samprata. Savivaldybės biudžeto struktūra. Savivaldybių biudžetų rengimo principai ir metodai. Savivaldybės biudžeto projekto rengimas, ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 10 30
Biudžeto deficitas, biudžeto deficito priežastys, finansavimo būdai ir pasekmės. Klaipėdos savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Teorinė dalys. Biudžeto deficito samprata. Biudžeto deficito priežastys. Biudžeto neigiamos pasekmės. Biudžeto deficito finansavimo būdai, deficito mažėjimas. Praktinė dalys. Ekonominė situacija. Klaipėdos miesto savivaldybės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 12 04
Kėdainių savivaldybės žemės fondo analizė
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Žemės fondas. Žemės fondo sudėtis ir naudojima. Kėdainių savivaldybės žemės fondas. Valstybinės žemės kėdainių savivaldybėje analizė. Privačios žemės kėdainių savivaldybės analizė. ...
Geodezijos analizės, Analizė, 20 puslapių
2015 05 06
Jonavos rajono savivaldybės biudžeto formavimas. Bakalauro darbas.
Turinys. Summary. Įvadas. Veiklos finansinė analizė. Asignavimų (išlaidų) pagal valstybės funkcijas analizė. Horizontalioji asignavimų pagal valstybės funkcijas analizė 2004 – 2008 metais. Vertikalioji asignavimų pagal valstybės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 puslapiai
2016 07 23
Biudžeto deficitas, biudžeto deficito priežastys, finansavimo būdai ir pasekmės. Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Biudžetas. Savivaldybių biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto pajamos. Biudžeto sudarymo principai. Savivaldybių biudžetų formavimo principai. Biudžeto įstatymai. Biudžeto deficitas ir jo priežastys. Biudžeto deficito ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2013 10 11
Vilniaus savivaldybės biudžetų pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos analizė
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Vietos savivaldos samprata. Strateginis veiklos planas. Strateginio veiklos plano rengimas. Strateginio veiklos plano ryšys su programinio biudžeto rengimu. Vilniaus miesto savivaldybės programinio biudžeto projekto rengimas. Biudžeto ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 03 03
Pileičių dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje
Įvadas. Piliečių dalyvavimo samprata viešajame administravime. Piliečių dalyvavimo viešajame administravime priežastys ir būdai. Piliečių dalyvavimas Klaipėdos miesto savivaldybės viešajame administravime. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 14
Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Lietuvos respublikos biudžeto sudėtinės dalys. Savivaldybių vykdomos funkcijos. Vilniaus rajono strateginio plano ryšys su programiniu savivaldybės biudžetu. Vilniaus rajono savivaldybės biudžetų valdysena. Vilniaus rajono ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 06 11
Lietuvos respublikos vietos savivaldybės institucijų veikla sietina su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Lietuvos respublikos vietos savivaldybės institucijų veikla sietina su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis. Įvadas. Vietos savivaldos ir valdymo samprata. Vietos savivaldybės institucijos. Taryba. Vadyba. Meras. Savivaldybės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 04 04
Ukmergės rajono savivaldybės sp analizė
Gyventojų skaičius Ukmergės rajono savivaldybėje. Pradžioje. Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius mieste Gyventojų skaičius kaimuose. Sudėtis. M. Neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys. Socialinės rizikos šeimos. Rajone labai aktyvios ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 6 puslapiai
2015 06 17
Jonavos rajono savivaldybės finansinė analizė
Įvadas. Susipažinimas su biudžetinė įstaiga. Organizacinė forma ir jos veikla. Valdymo struktūra. Jonavos rajono savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyriaus nuostatai. Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjo pareigybės ...
Finansų analizės, Analizė, 32 puslapiai
2014 11 22
Kelmės rajono savivaldybės paramos skyriaus analizė
Kelmės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus tikslas ir uždaviniai. Kelmės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus funkcijos. Kelmės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus veikla. Kelmės rajono savivaldybės ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 05 09
Savivaldybių biudžetų sudarymo principai. vilniaus savivaldybės biudžeto analizė ir vertinimas
Įvadas. Teorija. Savivaldybių biudžetų samprata ir jų sudarymo principai. Praktika. Vilniaus savivaldybės biudžeto pajamų analizė 2008-2013 metais. Savivaldybės biudžeto asignavimų pagal asignavimų valdytojus analizė. Savivaldybės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2013 11 28
Valstybės skola. Valstybės skolos valdymas. Vilniaus miesto savivaldybės skola
Įvadas. Teorinė dalis. Valstybės skolos samprata ir valstybinis kreditas. Valstybės skolinimosi tikslai bei būdai. Valstybės skolos valdymo tikslai ir rizikos. Valstybės skolos poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Praktinė dalis. Vilniaus ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 03 18
Vilniaus miesto savivaldybės 2012 – 2014 metų biudžetų analizė
Įvadas. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus m. 2010 – 2020 metų strateginis planas. 012 – 2014 metų patvirtintų biudžetų pajamų analizė. 012 – 2014 metų patvirtintų asignavimų iš ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 09 14
Viešojo sektoriaus Jonavos savivaldybės veiklos organizavimo ypatybės
Sąžiningumo deklaracija. Įvadas. Kursinio darbo tikslas. Viešojo sektoriaus institucijų veiklos organizavimo teoriniai aspekta. Viešosios ir administracinės paslaugos teikiamos Jonavos rajono savivaldybėje. Jonavos rajono savivaldybės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 03 30
Savivaldybės socialinių paslaugų teikimas benamiams ir pagyvenusiems asmenims
Biržų rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimas benamiams ir pagyvenusiems asmenimsInformacija apie Biržų rajono savivaldybę. Savivaldybės socialinės ekonominės demografinės situacijos įvertinimas. Vidutinis metinis gyventojų ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 6 puslapiai
2014 03 26
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo