Seimos konsultavimo ypatumai staripsniu analize

300 dokumentų
Šeimos konsultavimo teorija
Įvadas. Psichodinaminio šeimos konsultavimo kilmė ir apžvalga. Konsultavimo teorijos tikslai ir principai. Konsultavimo teorijos priemonės ir metodai. Psichodinaminio teorijos privalumai ir trūkumai. Psichodinaminio modelio paramos šeimai ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2018 03 22
Konsultavimo metodas
Konsultavimo metodas. Konsultavimo metodas kontraktas. Sociometriniai šeimos konsultavimo metodai. Šeimos sociograma, šeimos ryšių tinklas. Šeimos sociograma sudaroma pateikiant trijų tipų klausimus. Toks metodas, veiksmingas teikiant ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 09 22
Praktinio šeimos socialinio konsultavimo atvejo struktūrinė analizė
Savarankiškas darbas praktinio šeimos socialinio konsultavimo atvejo struktūrinė analizė. Problemos tyrimas. Kartu su kliente išskyrėme tikslą. Dvimatis problemos apibrėžimas. Alternatyvų identifikacija. Įvertinimas ir grįžtamasis ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 06 09
Šeimos analizė
Ekonominės – demografinės ir socialinės šeimos sąlygos. Ikivedybiniai santykiai. Šeimos mikroaplinka ir bendravimo ypatumai. Šeimyninio gyvenimo stadijos. Sutuoktinių asmenybių apibūdinimas ir konfliktų sprendimas. Pasitenkinimo ...
Psichologijos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2012 06 16
Konsultavimo metodas referatas
Konsultavimo metodas. Informacijos teikimas ir konsultavimas. Konsultavimas gali būti Funkcionalus –. Konsultavimo kryptys. Konsultavimo proceso struktūra. Konsultavimas apima keletą svarbiausių elementų. Pasak. Kočiūno pagrindiniai ...
Psichologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 02 10
Konsultavimo samprata
Užduotis. Konsultavimo samprata, teorinė analizė. Užduotis. Konsultavimo raidos teorinė analizė. Užduotis. JAV ir Lietuvos konsultavimo krypčių analizė. Užduotis. Asmeninė refleksija analizuojamos temos aspektu.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 04 20
Šeimos analizė (2)
Šeimos analizė. Bendra šeimos sudėties analizė. Šeimos struktūra. Šeimos funkcionavimo ypatumai. Šeima ir vaikai. Vaikų auklėjimo stiliai. Tėvų ir vaikų pareigos šeimoje. Vaiko vaidmuo šeimoje. Šeima kaip sistema.
Psichologijos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2015 01 13
Socialinis darbas skaidrės
Socialinio darbo metodai. Metodas. Tikslas. Metodai. Konsultavimo metodas. Konsultavimas. Pvz. Konsultavimo rūšys. Funkcionalus konsultavimas. Institucinis konsultavimas. Konsultavimas dar skirstomas į dvi rūšis. Bendrasis konsultavimas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2016 06 28
Šeimos pedagogikos fragmentai
Ugdymas šeimoje. Šeimos raidos istorija. Šeimos formos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Šeimos funkcijos. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Konfliktų šalinimo būdai. Vyro ir moters psichikos ypatumai.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2011 03 03
Socialinio pedagogo darbas su šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Šeimos funkcijos. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 05 27
Socialinio pedagogo veiklos su vaikais augančiais homoseksualiose šeimose ypatumai
Įvadas. Šeimos istorinė raida ir jos šiuolaikinė samprata. Homoseksualių šeimų ir vaikų iš homoseksualių šeimų padėtį visuomenėje reglamentuojantys dokumentai. Europos Sąjungos dokumentai. Lietuvos vyriausybės dokumentais ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2015 06 03
Šeimos bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai
Įvadas. Šeimos bylų teismingumas. Šeimos bylų rūšys. Šeimos bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai. Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika šeimos bylose. Išvados.
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 12
Šeimos turto teisinio režimo ypatumai
Šeimos turto teisinio režimo ypatumai. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Sutuoktinių turtinių teisinių santykių samprata. Šeimos turto teisinio režimo atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Sutuoktinių turto teisinio režimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 03 27
Miesto gyventojų socialiniai ypatumai
Įvadas. Miestų kūrimasis viduramžiais. Miestų augimas ir suklestėjimas xx amžiuje. Gyventojų kaita. Moterys visuomenėje. Šeima, bendravimas ir laisvalaikis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 04 23
Kosultavimo teorijos
Konsultavimo teorijos. Psichodinaminis konsultavimas. Bihevioristinis konsultavimas Biheviorizmas. Patirtimi pagristas konsultavimasSavitas. Geštaltinis konsultavimas. Struktūrinis konsultavimas. Transakcinis konsultavimas. Komunikacinis ...
Psichologijos aprašymai, Aprašymas, 10 puslapių
2015 03 25
Šeimoje bei darbe kylantys konfliktai bei jų sprendimo būdai
Įvadas. Darbo bei šeimos ypatumai-konflikto pradžia. Lyčių ypatumai darbo ir šeimos vaidmenų sąveikoje,konflikto eiga. Pasitenkinimo gyvenimu samprata. Pasitenkinimą gyvenimu lemiantys veiksniai bei problemų sprendimai. Darbo ir šeimos ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 12 05
Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai
Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai. Įvadas. Tėvai – problema ar galimybė? Kaip suderinti šeimos ir pedagogo lūkesčius dėl vaiko ugdymo(si). Galimi bendradarbiavimo su šeima būdai. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 26
Šeimos sociologinė analizė
Įvadas. Šeimos struktūra ir funkcijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos skirtumai. Atliktos apklausos analizė. Išvados. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 04 15
Šeimos ataskaitos aprašymas
Šeimos, kaip socialinio instituto, lyčių, amžiaus ir išsilavinimo aprašymas. Kiekvieno šeimos nario socializacijos procesai. Socialinių vaidmenų įtaka šeimos narių socializacija. Šeimos narių priklausomybė grupėms, organizacijoms, ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2013 10 10
Šeimos terapija ir konsultavimas
Įvadas. Šeima ir jos samprata. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos konfliktai. Konfliktų šeimoje sąvoka. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Šeimos terapija ir konsultavimas. Kas yra šeimos terapija ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 07 31
Vadybos etika konsultavimo bendrovėje Šviesa
Įvadas. Vadybos etika konsultavimo bendrovėje ,,Šviesa“. Dalykinio etiketo reikalavimai institucijoje. Institucijos etikos kodeksas. Išvados. Literatūra.
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 05 19
Socialinio pedagogo darbas su problemine šeima
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 05 08
Šeimos tradicijos
Įvadas. Lietuvių traicinė šeima ir papročiai. Šeimos samprata. Tradicijų ir papročių ištakos ir raida. Šiuolaikinės šeimos ypatumai. Neformalus tradicijų ugdymas šeimoje. Ugdymo samprata. Neformalus ugdymas ir reikšmė. Šeimos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 02 01
Mano šeimos biudžetas
Šeimos biudžeto analizė. Darbas skirtas 7 klasei. Gyveno šeima. Sią šeimą sudaro 4 žmonės. Mama, tėtis, sesuo ir brolis. Darbe skaičiuojamas mamos ir tėčio atlyginimas "į rankas". Analizuojamos pajamos ir išlaidos konkrečiais ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 03 09
Mokesčių mokėtojų konsultavimas ir švietimas
Mokesčių mokėtojų konsultavimas ir švietimas. Ingrida razutytė. Mokesčių mokėtojų konsultavimas. Mokesčių administratoriaus išankstinis įsipareigojimas dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo. Būsimasis sandoris . 370 5 ...
Finansų referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 04 14
Bendrų šeimos mėnesio išlaidų ekonometrinis modelis
Bendrų šeimos mėnesinių išlaidų. Ekonometrinio modelio kintamieji ir duomenys. Hipotezės. Grafinė/statistinė duomenų analizė. Stebinių statistiniai rodikliai. Grafinė elektros kainos ir bendrų šeimos išlaidų analizė. Grafinė dujų ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2014 02 17
Tradicinės šeimos krizės
Įvadas. Šeimos samprata. Šeima ir jos raida. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimos formos. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Šeimos psichologinis klimatas. Bendravimo šeimoje reikšmė. Šeimos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 05 27
Šeimos Atvejo analizė
Šeimos Atvejo analizė Šeimos sistemos pristatymas. Hipotezės. Pokyčių prognozė. Literatūros sarašas.
Sociologijos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2017 06 21
Socialinės rizikos šeimos (3)
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimos samprata. Šeimos teisės samprata ir principai. Socialinės rizikos šeimų atsiradimo priežastys ir problemos. Socialinės rizikos šeimų situacija Lietuvoje ir pagalbos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 12 19
Šeimos ugdymas ir lavinimas
Ugdymas šeimoje. Ugdymas šeimoje apima. Šeiminio auklėjimo metodai yra šie. Šeimos raidos istorija. Matriarchatas. Patriarchatas. Šeimos formos. Promiskuitetas. Grupinė santuoka. Porinė santuoka. Poliandrija. Sororatas. Santuokos motyvai. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2012 11 27
Psichologijos atvejo analizė elgesio sutrikimai
Tiriamasis. Vaiko ir jo šeimos aprašymas, dabartines sąlygos. Santykiai šeimoje ir šeimos psichologinė charakteristika. Problemos atskleidimas. Vaiko šeimos piešinis ir jo interpretacija. Problemos analizė. Apibendrinimas. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 04 14
Socialinė pagalba šeimai krizių atveju
Įvadas. Šeimos sąvoka. Bendravimo šeimoje ypatumai. Kas yra krizė. Šeimos ir santuokos krizė. Santuoka – vedybų pradžia. Naujas šeimos narys - kūdikio gimimas. Skyrybos. Mirtis. Sielvartas senatvėje. Parama krizės ištiktiems ...
Sociologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 01 17
Kokios yra šeimos funkcijos?
Kokios yra šeimos funkcijos? Uždavinys. Šeimos samprata. Šeimos apibrėžimas. Kokios yra šeimos funkcijos? Šeimos funkcijos (J. Vaitkevičius). Šeimos funkcijos (K. Miškinis). Ūkinė bei ekonominė šeimos funkcija. Komunikacinė ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 03 13
Šeimos planavimas Ugdymo ir konsultavimo sąsajos
Jeigu pacientas išsirinkęs metodą. Jeigu pacientas neišsirinko metodo. Būtina paaiškinti Metodo veikimą Metodo galima pašalinį poveikį Metodo efektyvumą Metodo privalumus Metodo trūkumus Medicininius priešparodymus.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 03 17
Darbas su vaiku iš rizikos grupės šeimos
Darbas su vaikais iš socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimų samprata. Konsultavimo principai. Darbas su vaiku. Gyvenimo įgūdžiai. Gyvenimo įgūdžių ugdymo metodai. Socialiniai įgūdžiai. Socialinių įgūdžių ugdymo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 02 17
Žmogaus socialinė raida Namų darbas
Įvadas. Skyrius. Asmens galimybės. Geresnio gyvenimo galimybės. Mamos teisės. Vidinės ir išorinės galimybės. Skyrius. Institucinės galimybės. Vaiko teisių apsaugos sistema Lietuvoje. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. ...
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2016 11 30
×