Šeimos samprata šeimos tipai

300 dokumentų
Šeimos samprata ir šeimos modeliai
Šeimos samprata. Šeimos poreikiai. Šeimos raidos etapai. Šeimų modeliai. Kauno kolegijos nuomone, šeima – tai maža asmenų grupė. Šeimos poreikiai (Navaitis, 2002Poreikiai susiję su materialinių šeimos gyvenimo sąlygų sukūrimas ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 28
Šeimos samprata ir jos funkcijos
Šeimos samprata ir jos funkcijos. Šeimos samprata. Šeima - apibrėžimas. Šeimos samprata pagal socialinius pedagogus. Šeimos pagrindinės vertybės. Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Vaiko ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 19
Šeimos terapija ir konsultavimas
Įvadas. Šeima ir jos samprata. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos konfliktai. Konfliktų šeimoje sąvoka. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Šeimos terapija ir konsultavimas. Kas yra šeimos terapija ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 07 31
Šeimos samprata skaidrės
Šeimos samprata Lietuvos gyventojų subjektyvus požiūris. Įvadas. Sociologinė šeimos samprata modernios tradicinės šeimos samprata. Sociologinė šeimos samprata postmoderni šeima. Lietuvos gyventojų subjektyvi šeimos samprata ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 10 26
Tradicinės šeimos krizės
Įvadas. Šeimos samprata. Šeima ir jos raida. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimos formos. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Šeimos psichologinis klimatas. Bendravimo šeimoje reikšmė. Šeimos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 05 27
Šeimos samprata psichologijoje
Šeimos samprata psichologijoje. Šeimos apibrėžimai. Šeimos sampratos kaita. Psichologinis šeimos apibrėžimas. Šeimos kaip mažosios socialinės grupės požymiai. Šeima kaip mokslinio tyrimo objektas. Šeimą tiriantys socialiniai mokslai. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 19
Šeimos vertybės ir funkcijos
Šeimos vertybės ir funkcijos. Šeimos funkcijos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimos ekonomikos tvarkymo atžvilgiu šeimas sąlyginai galima suskirstyti į šiuos tipus. Rekreacinė šeimos funkcija. Komunikacinė šeimos funkcija. Emocinė ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2020 05 11
Kokios yra šeimos funkcijos?
Kokios yra šeimos funkcijos? Uždavinys. Šeimos samprata. Šeimos apibrėžimas. Kokios yra šeimos funkcijos? Šeimos funkcijos (J. Vaitkevičius). Šeimos funkcijos (K. Miškinis). Ūkinė bei ekonominė šeimos funkcija. Komunikacinė ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 03 13
Amerikos šeimos modelis
Amerikos šeimos modelis. Įvadas. Amerikos Šeimos Modelis. Amerikos Kultūra. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Amerikiečių šeimos tipai(. Šeimos susirinkimai. Moters įtaka šeimoje. Santuokos Amerikoje. Tėvų atsakomybė. Šeimos santykiai. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2013 11 15
Tradicinė ir šiolaikinė šeima
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos koncepcijos modifikacija. Mokslinių disciplinų šeimos sąvokos apibrėžtys. Visuomenės ir šeimos institucijos istorinė raida. Šeimos istorinė raida. Šeimos kaita (formos). Šeimos institucijos svarba ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 06 03
Šeimos psichologija referatas
Šeimos psichologijos samprata. Svarbiausias šeimos gyvenimo tikslas. Svarbiausios šeimos funkcijos. Kuo skiriasi žmonos ir vyro vaidmenys santuokoje.
Psichologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 07 23
Šeimos transformacija per paskutinius metus
Šeimos transformacija. Šeimos Samprata Šeimos skirstymas Šeimos tipų apibendrinimai Apibendrinimas. Šeimos samprata. „Šeima yra visuomenės. Šeimos skirstomos į. Tradicinės šeimos Išsiskyrusių tėvų šeimas Globėjų šeimas ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 11 22
Šeimos teisė projektas (2)
Šeimos teisė. Šeimos teisės samprata Šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai. Šeimos teisės samprata. Šeimos teisė - tai civilinės teisės dalis. Šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 10 09
Vaiko ugdymas šiuolaikinėje šeimoje
Įvadas. Šiuolaikinės šeimos samprata. Šiuolaikinės šeimos charakteristika. Šiuolaikinės šeimos tendencijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos skirtumai. Šiuolaikinės šeimos įtaka vaikų ugdymui. Šiuolaikinio auklėjimo pasekmės. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 04 28
Tradicinė ir šiuolaikinė šeima
Įvadas. Šeima pagal LR Konstituciją. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimos vertybės. Šeimos modernėjimas. Šeimos pakitimas. Santuoka. Moters ir vyro vaidmenų pakitimas. Išvados. Literatūra.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 04 05
Šeimos samprata ir funkcijos
Kas yra šeima. Situacija. Motina Daiva gyvena su dviem nepilnamečiais 12 metų dukra ir 9 metų sūnumi. Šeimos samprata. Šeima yra daugiau nei teisinis, visuomeninis ir ekonominis vienetas. Pagal S. Šalkauskio išsakytas mintis, kad ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 04 16
Socialinio pedagogo darbas su šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Šeimos funkcijos. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 05 27
Kaip pakito šeimos samprata?
9,5( 4 atsiliepimai )
Rašinys lietuvių kalbos pamokai. Rašytas 12 klasėje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 12 28
Šeimos svarba vaiko socializacijai
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos fukcijos. Socializacijos samprata. Problemos sunkinančios vaikų socializaciją. Rekomendacijos tėvams. Išvados.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 11 18
Šeimos teisės samprata principai ir šaltiniai
Šeimos teisės samprata, principai ir šaltiniai. Šeimos teisė - tai civilinės teisės dalis. Šeimos teisės samprata. Asmeniniai neturtiniai santykiai – tai santykiai. Reglamentuoti globos ir rūpybos santykiai. Santykiai, kurie susidaro ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 05 27
Kaip ir kodėl pakito šeimos samprata
Kaip ir kodėl pakito šeimos samprata - rašinys lietuvių kalbai.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 01 24
Šeimos teisinių santykių reguliavimas jų ryšys su kitomis socialinėmis normomis
Įvadas. Teisinis šeimos apibrėžimas. Visuomenės pokyčiai lėmę šeimos teisės raidą. Šeimos teisės samprata. Šeimos teisės ryšys su kitomis socialinėmis normomis. Šeimos teisės ryšys su kitomis teisės šakomis. Šeimos teisės ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 11
Seimos psichologija konspektas
Šeimos psichologijos samprata ir šeima kaip mokslinio tyrimo objektas. Šeimininiai poreikiai ir šeimos funkcijos. Šeimos struktūros psichologinė samprata. Šeiminiai vaidmenys. Šeimos ciklas. Šeimos vidinių santykių raida. Ikisantuokinio ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2014 04 15
Šeima ir jos pokyčiai šiuolaikinėje Lietuvoje
Įvadas. Šeimos samprata ir įvaizdis. Šeimos ir jos narių vaidmenys. Skirtingi požiūriai į šeimą. Šeima kaip intymi aplinka. Šeima kaip socialinis institutas. Šeima iš feministinės pusės. Šeimos pokyčiai šiuolaikinėje ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 06 27
Šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai
Šeimos teisė. Šeimos teisės samprata. Šeimos teisės šaltiniai. Šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai. Įstatymo ar teisės analogija. Šeimos teisių įgyvendinimas ir gynimas. Santuokos samprata. Santuokos sudarymo sąlygos. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 05 18
Šeimos transformacija
Šeimos transformacija. Šeimos samprata Šeimų skirstymas Šeimų tipų apibūdinimai Apibendrinimas. Šeimos samprata. Šeima – giminystės ryšiais susieta žmonių grupė. Šeimos skirstomos į. Tradicines šeimas Išsiskyrusių tėvų ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 06
Šeima Mano šeima - mano tvirtovė Kaip išsaugoti tradicinės šeimos sampratą?
Šeima. Mano šeima-mano tvirtovė. Kaip išsaugoti tradicinės šeimos sampratą? Kas yra šeima? Pagrindiniai šeimos tipai. Tvirtos šeimos požymiai. Tradicinė šeima. Šeima mūsų gyvenime užima labai svarbią vietą, kurioje mes ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 05 24
Šeimos teisės įstatymai ir jų analizė
Įvadas. Šeimos teisės įstatymai. Šeimos teisės samprata. Šeimos teisės šaltiniai. Šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai. Įstatymo ar teisės analogija. Šeimos teisių įgyvendinimas ir gynimas. Santuoka ir jos dalys. ...
Teisės referatai, Referatas, 18 puslapių
2018 05 24
Šeimos tradicijos
Įvadas. Lietuvių traicinė šeima ir papročiai. Šeimos samprata. Tradicijų ir papročių ištakos ir raida. Šiuolaikinės šeimos ypatumai. Neformalus tradicijų ugdymas šeimoje. Ugdymo samprata. Neformalus ugdymas ir reikšmė. Šeimos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 02 01
Tradicinė ir šiuolaikinė šeima referatas
Įvadas. Šeimos samprata. Šeimos svarba visuomenėje. Tradicinės ir modernios šeimos palyginimas. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 01 24
Šeimos pedagogikos fragmentai
Ugdymas šeimoje. Šeimos raidos istorija. Šeimos formos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Šeimos funkcijos. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Konfliktų šalinimo būdai. Vyro ir moters psichikos ypatumai.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2011 03 03
Šeimos funkcijos ir jų reikšmė šeimos gyvenime
Šeimos funkcijos ir jų reikšmė šeimos gyvenime. Trumpas aprašymas Įvadas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 16 str. Šeima ir jos paskirtis Šeima-pirminė visuomenės ląstelė. Šeimos gyvenimas- tai ne vienkartinis aktas. Šeimos ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 02 02
Kokios yra šeimos funkcijos? Vyro ir moters vaidmenys šeimoje
Kokios yra šeimos funkcijos? Vyro ir moters vaidmenys šeimoje. Įvadas. Uždavinių (klausimų) išsikėlimas. Šeima ir jos paskirtis. Šeimos funkcijos samprata. Ūkinė ir ekonominė šeimos funkcija. Rekreacinė šeimos funkcija. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2020 06 06
Jaunimo požiūris į šeimą
Jaunimo požiūris į šeimą. Įvadas. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimų įvairovė. Vertikali šeimos srtuktūra. Branduolinė, tradicinė ir palanki šeimos struktūra. Nepilnos ir netradicinės šeimos. Šeimos ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 04 26
Socialinės rizikos šeimos (3)
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimos samprata. Šeimos teisės samprata ir principai. Socialinės rizikos šeimų atsiradimo priežastys ir problemos. Socialinės rizikos šeimų situacija Lietuvoje ir pagalbos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 12 19
Kokios yra šeimos formos
Kokios yra šeimos formos? Įvadas. Nuo tradicinių iki. Kas yra šeimos samprata? Konstitucinis Teismas išaiškino. Lietuvos respublikos civilinis. Valstybinės šeimos politikos koncepcijos. Tradicinės šeimos. Tėvai - mama ir tėtis ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 02 07
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo