Seneliu globos namai praktika

300 dokumentų
Pažintinė praktika socialinėje globos institucijoje
Pažintinė praktika. Prezentacija. Pažintinės praktikos tikslai. Apibūdinti socialinės globos institucijos veiklos ypatumus. Plungės Parapijos Senelių Globos Namai. Viešoji įstaiga „Plungės parapijos senelių globos namai“ įkurti ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 07
Pažintinė praktika mokykloje praktikos ataskaita
Praktinė užduotis. Institucijų charakteristika. Telšių vaikų globos namai. Telšių „Naujamiesčio“ mokykla. Neįgaliųjų socialinė įmonė „Soneima“. Telšių socialinių paslaugų centro nakvynės namai. Telšių socialinių ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2016 12 30
Vaikų globos namai
Vaikų globos namai. Kas yra vaikų globos namai? Steigėjas – rajono savivaldybės taryba. Statistika 2013 m. Pabaigoje. Tikslas. Uždaviniai. Vaikų globos namai turi teisę. Vaikų globos namų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Vaikų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 28
Socialinio projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiška
Socialinio projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiška. Informacija apie organizaciją. Organizacijos pavadinimas Telšių rajono senelių globos namai. Organizacijos duomenys. Projekto aprašymas. Projekto pavadinimas ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 28
Socialinio darbuotojo pagalba senelių globos namuose
Įvadas. Socialinio darbuotojo pagalba globos namuose. Socialinio darbuotojo funkcijos senelių globos namuose. Socialinės paslaugos senelių globos namuose. Asmenų gyvenimo kokybė senatvėje. Senatvė – natūralus gyvenimo etapas. Ori ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 12 05
Socialinis projektas privačių senelių namų įkūrimas
10( 2 atsiliepimai )
Privačių senelių namų „žiburys“ įkūrimas. Projekto santrauka. Projekto idėja. Projekto vizija, misija, tikslas, uždaviniai. Vizija:. Misija:. Tikslas. Uždaviniai:. Marketingo plano elementai. Veiklos organizavimas. Veiklos kalendorinio ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2013 03 09
Praktika vaikų globos namuose
Praktika kauno „atžalyno“ vaikų globos namuose. Praktikos refleksija. Praktikos ataskaita.
Sveikatos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2013 01 24
Socialinio darbo praktikos ataskaita
Įvadas. Bendrų aplankytų įstaigų charakteristika. Socialinės paramos skyrius. Plungės vaikų globos agentūra „CYRULIS“. Plungės lopšelis – darželis „Pasaka“. Plungės specialioji mokykla. Plungės parapijos senelių globos ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2016 07 31
Socialines paslaugas teikiančių institucijų veikla pažintinė praktika
Institucijų charakteristika. Telšių Naujamiesčio mokykla. Telšių rajono vaikų su negalia centras „Vilties“ mokykla. Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“. Telšių socialinių paslaugų centras. Dienos centras. Nakvynės namai ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2017 10 09
Praktika globos namuose
Įvadas. Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios senelių namų įkūrimo istorija. Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios senelių namų vidinei ir išorinei aplinkos veiksniai. Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios senelių namų išorinei aplinkos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2014 11 10
Socialinių paslaugų įmonės strategija Klaipėdos vaikų globos namai “RYTAS”
Įmonės pavadinimas. Klaipėdos vaikų globos namai “RYTAS” savivaldybės biudžetinė įstaiga. Teisinis pagrindas. Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų nuostatai 2010 m. Įmonės strategija. Vizija Vaiko parengimas ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 05
Viešosios įstaigos Klaipėdos senelių globos namai „x“ projekto ataskaita
Įvadas. Įstaigų steigimo tvarka ir procedūros. Organizacinis paskirstymas. Pasiūlymai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 05 13
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose. Įvadas. Bendruomeniškumo teoriniai pagrindai. Bendruomenės raida ir plėtra. Bendruomeniškumas ir jo požymiai. Bendruomeniškumo požymių raiškos ypatumai socialinės ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 02 07
Savanoriai projektas Socialinių paslaugų organizavimas
Idėjos pristatymas. Projekto pavadinimas. NVO savanorių apmokymo ir palaikymo centro projektas orientuotas į globos namų klientus. „Savi namai“. Problema, kurią sprendžia mano idėja. Tikslas. Programos tikslas - padidinti jaunų žmonių ...
Sociologijos projektai, Projektas, 13 puslapių
2014 09 25
Socialinių ir edukacinių paslaugų tinklo analizė Šiaulių miesto savivaldybė
Socialinių paslaugų samprata. Dabartinės būklės analizė. Šiaulių miesto savivaldybės socialinės institucijos. Socialinių paslaugų centras. Dienos socialinės globos centras „Goda“. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai. ...
Sociologijos analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 01 13
Socialinis interakcinis projektas
Socialinis- interakcinis projektas. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Carito senelių globos namai ir Danės vaikų globos namai. Informacija apie projektą. Projekto organizatorius, rėmėjas bei vykdymo komanda – Plungės Senamiesčio ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 06 26
Vaikų globos namų pristatymas Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai
Panevėžio Agimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai. Vaikų pasiskirstymas pagal savivaldybes. Kūdikių skyrius. Tikslas: Parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje. Kūdikių skyrius. Mokyklinio amžiaus ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 02 17
Savivaldybės socialinių paslaugų teikimas benamiams ir pagyvenusiems asmenims
Biržų rajono savivaldybės socialinių paslaugų teikimas benamiams ir pagyvenusiems asmenimsInformacija apie Biržų rajono savivaldybę. Savivaldybės socialinės ekonominės demografinės situacijos įvertinimas. Vidutinis metinis gyventojų ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 6 puslapiai
2014 03 26
Vaikų globos namai skaidrės
Vaikų globos namai. Problema visame pasaulyje. Kodėl vaikai patenka į institucijas? Kiti vaikai į įstaigas patenka iš tėvų namų. Ką sako mokslas? Palyginus su vaikais, augančiais namuose arba globėjų šeimose. Situacija Lietuvoje. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 29
Socialinės globos namai pažintinė praktika
Lentelių sąrašas. Įvadas. Valstybinės biudžetinės įstaigos ,,ventos soclianinės globos namai” veiklos organizavimas. Įstaigos charakteristika. Įstaigos valdymo struktūra. Darbuotojai bei įstaigos personalas. Įmonės veikla. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2017 10 17
Globos namų globotinių elgesio problemos
Globos namų globotinių elgesio problemiškumo teorinės prielaidos. Globos namai – ne tik socialinė institucija, bet ir svarbi švietimo sistemos dalis. Globos namų globotinių charakteristika. Delinkventiškos asmenybės formavimosi ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 12 05
Socialinių paslaugų administravimas vaikų globos namuose
Vytauto Didžiojo Universitetas. Švietimo Akademija. Tema likę be tėvų globos vaikai. Organizacijos tikslas. Globos namų uždaviniai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Alytaus vaikų globos namai. Organizacijos struktūra. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 05 22
Našlaičiai vaikai referatas Tėvų globos netekę vaikai Moldavoje
„tėvų globos netekę vaikai moldavoje“. „našlaičiai vaikai“. Įvadas. Likusių be tėvų globos vaikų problema moldovoje. Cazanesti našlaičių globos namai moldavoje. Našlaičiai vaikai. Našlaičių namų šildymo sistemos. Globos ...
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 04 25
Arbatos namai pasaulyje
Arbatos namai. „Presto“ arbatos namai Vilniuje. Arbatos namai Šanchajuje. Arbatos namai Kinijoje. Arbatos namai Los Andžele, JAV. Arbatos namai Mančesteryje, JAV. Arbatos namai JAV, Kettlewell. Arbatos namai Anglijoje. Arbatos namai ...
Maisto technologijos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 03 08
Rusijos ir Lietuvos vaiko teisių apsaugos teisinė analizė lyginamuoju aspektu
Rusijos federacijos vaiko teisių apsaugos teisinė analizė lyginamuoju aspektu (su lietuva). Anotacija. Anotation (anglų k. ). Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Tarptautinė vaikų ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 05 27
Socialinė gerontologija: Pagyvenusių ir senų asmenų mokymas
Pagyvenusių ir senų asmenų mokymas. Pagyvenusių ir senų asmenų mokymas. Sąvokos. Pagyvenusių ir senų asmenų mokymas. Mokymosi aplinka. Pagyvenusių ir senų žmonių problemos. Pagyvenusių žmonių mokymasis senelių globos namuose. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 04 21
Socialiniai veiksniai, lemiantys globos namų vaikų skaitymą
Įvadas. Globos namuose gyvenančių vaikų. Psichologiniai ypatumai. Globos namų vaikų psichosocialiniai sunkumai. Vaiko socializacija globos namuose. Vaikų skaitymą įtakojantys socialiniai veiksniai. Skaitymo funkcijos ir reikšmė.Skaitymas ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 01 24
Socialinio darbo mokslinė tiriamoji praktika: Vilniaus vaikų socialines globos namuose „Gilė“
Socialinio darbo mokslinė tiriamoji praktika vilniaus vaikų socialines globos namuose „Gilė“. Vilniaus vaikų socialines globos namų „Gilė“ veiklos analizė Vadovavimas organizacijai. Vilniaus vaikų socialines globos namų ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 02 24
Socioedukacinio darbo aprašymas
Pirmiausia apsilankėme VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOJE. Šios įstaigos darbuotojai, taip pat atstovauja teismuose. Sekanti įstaiga buvo ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS. Socialinės rizikos šeimų vaikų dienos centras. Vaikų globos namai ...
Pedagogikos refleksijos, Refleksija, 5 puslapiai
2014 11 24
Praktika vaikų globos namuose Socialinis pedagogas
Šiuo metu Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose gyvena 62 vaikai. Jie apgyvendinti septyniose šeimynose (po 7–10 vaikų kiekvienoje): „Spindulys“, „Planetos“, „Viltis“, „Vėtra“, „Sparnuočiai“, ...
Sociologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2015 05 14
Samatos vykdymo analizė
9( 2 atsiliepimai )
Senelių globos namų samatos vykdymo analizė. Samatų vykdymo analizės dalyko kursinis darbas. Įvadas. Samatų vykdymo analizė. Įmonių veiklos analizė. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinių įstaigų finansavimas. Blinstrubiškių senelių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2012 09 06
Straipsnio analizė Globos vaikų namai
Įvadas. Temos aktualumas. Dauguma, tėvų globos netekusių. Tyrimo objektas - asmenų, augusių globos namuose. Tyrimo metodika. Tirdami asmenų, augusių globos namuose adaptaciją visuomenėje. Teorinė dalis. Pirmą kartą Lietuvoje vaiko ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 10 25
Socialinis darbas vaikų globos namai
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Vaikų globos namų tikslas. Darbo uždaviniai. Istaigos aprašimas. Vaiko atvejo analizė. Bendros praktikos vietos aprašymas. Šioje įstaigoje gyvena vaikai like be tėvų globos. Įstaigos specialistai. Suteikiama pagalba vaikui. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2016 09 10
Globos namų ugdytinių integracija
Vaikų , užaugusių globos namuose , integracija. Asmens ugdymo problemos globos institucijoje. Vaikų , netekusių tėvų globos padėtis visuomenėje. Vaikų globos namuose augančių jaunuolių socializacijos ypatumai karjeros perspektyvų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2018 11 24
Refleksija apie apsilankymą vaikų globos namuose
Refleksija apie apsilankymą vaikų globos namuose. Refleksija nr. ,,Pastogė‘‘. Refleksija Nr. ,,Vilijampolės socialinės globos namai’’. Refleksija Nr. ,,Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras’’. Refleksija Nr. ...
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 5 puslapiai
2019 03 27
Jonavos vaikų globos namai Strateginis planas
Įvadas. Jonavos rajono vaikų globos namų pristatymas. Jonavos rajono vaikų globos namų išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Analizė pagal Porterio penkių jėgų modelį. Jonavos rajono vaikų globos namų suinteresuotų grupių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 02 02
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!