Siauliu bankas praktikos ataskaita

300 dokumentų
AB Šiaulių bankas praktikos ataskaita
Įvadas. Banko veikla ir teisinis jos reglamentavimas. Įmonės organizacinė kultūra. Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo aspektai. Įmonės dokumentų valdymo sistema. Įmonės informacijos ir finansų valdymas. Veikla praktikos metu. ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2017 09 20
Praktikos ataskaita banke, AB Šiaulių bankas
Įvadas. AB šiaulių bankas įmonės apžvalga. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Banko valdyba. UAB ,,Šiaulių bankas“ įmonės veikloje taikomos finansines naujoves.
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2020 05 20
Šiaulių banko praktikos ataskaita
Įvadas. Bendroji dalis. AB „Šiaulių bankas“ struktūra, valdymas ir veikla. Teikiamų paslaugų apžvalga. Praktinė dalis. AB „Šiaulių bankas“ pelno (nuostolių) ir balanso ataskaitų analizė. AB „Šiaulių bankas“ pelno ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2017 05 06
Profesinė praktika AB „Šiaulių bankas“
Apie AB Šiaulių bankas. AB „ Šiaulių bankas “ istorija. AB „ Šiaulių bankas “ misija. AB „ Šiaulių bankas “ vertybės. AB Šiaulių bankas valdymo struktūra. Įmonės vidinės , išorinės ir konkurencinės aplinkos analizė. ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2018 11 30
Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė ir prognozavimas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. AB Šiaulių bankas charakteristikas ir veiklos finansinė analizė. AB Šiaulių bankas charakteristika. AB Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė. AB Šiaulių bankas balanso horizontalioji analizė. AB Šiaulių bankas pelno ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 48 puslapiai
2018 02 20
Seb bankas. Pristatymas
AB SEB bankas – didžiausias komercinis bankas Lietuvoje, priklausantis Šiaurės Europos finansų įmonių grupei SEB, kuri valdo 99,7 procento SEB banko akcijų. Komercinis bankas – kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 05 29
Įmonės veiklos analizė: AB Šiaulių bankas
Įmonės veiklos analizė. AB Šiaulių bankas. Darbo tikslas. M. Šiaulių bankas – daugiausiai lietuviško kapitalo turintis Lietuvos bankas. Veiklos rūšys. Konkurentai. AB Swedbankas. AB SEB bankas - Lietuvos komercinis bankas. Reklama. ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 01 24
AB „Šiaulių bankas“ profesinės veiklos praktikos ataskaita
Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Įvadas. AB „Šiaulių Banko“ veikla ir teisinis jos reglamentavimas. AB „Šiaulių banko“ valdyba. Finansų valdymas AB „Šiaulių banke“. Veiklos rizikos valdymas ir vidaus kontrolė. AB ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2020 05 24
Ab „Šiaulių bankas“ veiklos analizė
Įvadas. Ab “šiaulių bankas” veiklos analizė teoriniu aspektu. Šiaulių banko istorija. Banko vertybės, misija ir vizija. Stambiausi akcininkai. AB „Šiaulių bankas“ reitingai. AB „Šiaulių bankas“ paslaugos ir produktai. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 12 01
Banko indėlių duomenų palyginimas AB „Seb“ bankas ir AB „Šiaulių“ bankas 
Banko indėlių duomenų palyginimas AB seb bankas ir AB šiaulių bankas. Įvadas. Indėlių samprata. Indėlių raida. Indėlių esmė. Indėlių tendencijos. -2017 m. Indėlių rūšys. Indėlių draudimas. Indėlių sertifikatai. Indėlių ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2018 05 12
Policijos praktikos ataskaita
Įstaigos aprašymas. Teisiniai aktai ir glaustas viešosios policijos prevencijospadalinio specialisto tarnybinės veiklos aprašas. Praktikos eiga. Atvejo aprašymas. Prevencinio renginio (paskaitos) pristaymas. Praktikos įvertinimas. Išvados. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2012 11 28
Pažintinės praktikos policijoje ataskaita
Įvadas. Bendroji praktikos dalis. Šiaulių apskr. VPK Šiaulių raj. PK pristatymas. 4. Teisės aktai, reglamentuojantys PK veiklą. 6. Pareigybės. Vidaus darbo tvarkos reglamentas. 9. Praktikos metu atlikti darbai. Individualioji praktikos ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 02 10
Viešųjų ryšių praktika
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Akcinės bendrovės „šiaulių bankas“ charakteristika. Ab „šiaulių bankas“ veiklos viešinimas. Vidinė ir išorinė komunikacija. Esminė informacija, naudojama AB „Šiaulių ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 puslapių
2015 10 13
Šiaulių bankas − Lietuvos komercinis bankas
Šiaulių bankas − Lietuvos komercinis bankas. Apie Šiaulių banką. Forma akcinė bendrovė Pramonė Bankininkystė. Rekvizitai. Pavadinimas Šiaulių bankas. Šiaulių banko misija Teikdami finansines paslaugas. Banko valdyba. Banko valdyba ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 12 10
Vietiniai mokėjimai
Įvadas. Vietiniai mokėjimo pavedimai. Ab seb bankas. Ab bankas ,,finasta”. AB ,,Citadele“ bankas. Ab dnb nord bankas. AB Šiaulių bankas. AB Swedbank. Uab Medicinos bankas. Įkainių palyginamoji analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 04 14
Gamybinės praktikos ataskaita
Gamybinės praktikos ataskaita. Biržų akcinės pieno bendrovės filialo “Kauno sūrinė” įkūrimo ir veiklos trumpa charakteristika. Ekonominiai santykiai. Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2010 03 03
Bankai ir socialinė atskaitomybė
Kas yra įmonių socialinė atsakomybė? Jungtinių tautų pasaulinis susitarimas. Bankas ir socialinė atsakomybė. Aplinkosauga. Šiaulių bankas. Swedbank. Seb. Danske bank. Bendruomeniniai santykiai. Šiaulių bankas. Swedbank. Seb. Danske ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 03 30
Globos namai praktikos ataskaita
8,8( 5 atsiliepimai )
Praktikos vietos pristatymas. Įstaigos funkcijos. Šiaulių savivaldybės globos namų valdymo. Kliento poreikių įvertinimas. Pomėgiai. Veikla. Tarpininkavimas. Parama. Ataskaita – socialinio praktikos dienoraštis. Darbo su atveju aprašymas. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2014 12 04
Banko vietiniai pavedimai
Įvadas. Vietiniai mokėjimo pavedimai. Vietinių mokėjimo pavedinų rūšys, tipai, vykdymas, savybės. Ab „seb“ bankas. Ab bankas „finasta“. Ab „citadele“ bankas. Ab „dnb nord“ bankas. Ab bankas „snoras“. Ab „šiaulių ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2015 05 29
Fizioterapijos praktikos veiklos ataskaita
Šiaulių valstybinės kolegijos. Sveikatos priežiūros fakulteto. Praktikos veiklos ataskaita. Procedūrų aprašymas ir analizė. Studento stebėtų ir atliktų procedūrų suvestinė. Paciento kineziterapijos kortelė.
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2019 05 25
Praktika banke
Įvadas. Ab dnb banko veikla. Banko istorija. Valdymo struktūra. Kompiuterių tinklo struktūra. Kompiuterinės įrangos analizė. Kompiuterių tinklo įrangos analizė. Kompiuterių tinklo programinė įranga. Loginė tinklo schema. Fizinė tinklo ...
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2012 05 31
Ekonomikos praktikos ataskaita
Įvadas. Piniginių lėšų judėjimas. Debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų apskaita. Pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų, kitų pajamų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 02 25
Praktika restorane
Įvadas. Maitinimo įmonės charakteristika. Patalpos. Žaliavų asortimentas ir panaudojimas. Darbo vieta. Valgiaraštis. Pirminis patiekalų paruošimas. Kokybė. Serviruotė. Užsakymų perdavimas. Gėrimų patiekimas. Karšti, šalti ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2012 04 24
Baigiamosios praktikos ataskaita UAB "Enersys"
UAB „Enersys". Įvadas. Oficialus platintojas Lietuvoje. Naujienos. Asortimentas. GSM/GPRS modemai. LAN moduliai. Informaciniai terminalai. Paslaugos. Gamyba. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Finansų skyriaus analizė. Mano nuomone ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 puslapis
2018 12 13
Praktika viešbutyje
Įvadas. „Lietuvos viešbučio“ charakteristika. Siūlomos viešbučių paslaugos ir rūšys. Įmonės padaliniai ir jų funkcijos. Įmonės darbuotojai. Jų darbo standartai. Įmonės reklama, įvaizdis. Pagrindiniai įmonės konkurentai. ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2012 05 08
Praktikos ataskaita elektros įmonėje
Įvadas. Įmonės uab „elektros energetika" charakteristika. Projekto aiškinamasis raštas. Lauko elektros tinklų planas. Lauko elektros tinklo schema. Paskirstymo skydelių schemos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 07 29
Anykščių vandenys pažintinės praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės atskirų skyrių veikla. Įmonės hierarchija pagal atliekamas funkcijas. Pagrindinės administracijos pareigos. Pagrindinės darbuotojų pareigos. Išvados. Naudota literatūra ir elektroniniai šaltiniai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2013 03 28
Statybos praktikos ataskaita
8,5( 2 atsiliepimai )
Praktikos tikslas ir uždaviniai. Praktikos turinys. Praktikos organizavimas. Praktikos ataskaita. Sienų ir lubų dažymas. Medienos dažymas. Žinios apie dažus. Dažų savybės. Dažų tirpikliai, skiedikliai. Dažymas vandeniniais dažais. ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2011 05 03
Finansinės analizės profesinės praktikos ataskaita
Įvadas. Pardavimo ir investicijų pelningumo analizė. Mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Darbo tikslas. Įvertinti įmonės „y“ veiklos efektyvumą, kapitalo ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 02 15
Banko indėlių duomenų palyginimas akcinėje bendrovėje SEB bankas ir akcinėje bendrovėje Šiaulių bankas
Įvadas. Banko indėlių teoriniai aspektai. Banko indėlių apibrėžimas, esmė ir svarba. Indėlių rūšys. Indėlių draudimas. Indėlių sertifikatai. Akcinės bendrovės seb bankas ir akcinės bendrovės šiaulių bankas pristatymas. ...
Bankininkystės projektai, Projektas, 23 puslapiai
2018 11 02
Gamybinės praktikos ataskaita. Praktika statybos įmonėje
Aiškinamasis raštas. Obijaktas. Dienos darbų paskirstimas. Statybos organizavimas. Grindų betonavimas. Sienų mūrijimas. Sienų mūrijimo eiga. Šiltinimas. Šiltinimo darbu eiga. Darbuotojų sauga darbe ir gamtos sauga statybvietėje. Statybos ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2016 07 27
Praktika transporto įmonėje
Aš atstovauju pervežimo įmonę uab „cito line“, kuri užsiima krovinių ekspedijavimu.
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 2 puslapiai
2012 05 30
Informatikos mokytojo praktika mokykloje praktikos ataskaita
Įstaigos veiklos analizė. Padalinio ir darbo vietos apibūdinimas. Praktikantui paskirtos užduotys. Kompiuterių tinklų struktūra įstaigoje. Kompiuterių tinklo analizė. Mokykloje naudojami serveriai. Uždaviniai atliekami ,,alytaus ...
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2012 03 26
Verslo finansavimo sistema AB „Šiaulių banke“
Įvadas. Akcinės bendrovės „šiaulių bankas“ veiklos pristatymas. Verslo finansavimas. Akcinės bendrovės „šiaulių bankas“ verslo finansavimo procedūros. Akcinės bendrovės „šiaulių bankas“ verslo finansavimo rūšys. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2016 03 23
Elektronikos praktikos ataskaita ALNA
Įvadas. Įmonės istorija. Uab „alna“ struktūra. „alna intelligence“ ifrastruktura ir veiklos kryptys. Informacinių sistemų analizė. Individualios užduoties atlikimas. Gamybinės praktikos išvados. Literatūra
Elektronikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2012 12 21
Viešbutis praktikos ataskaita
Svečių namai. Pagrindinės darbuotojų (tarnautojų) pareigos. Darbas su klientais. Viešbučio darbo organizavimas. Pagrindiniai viešbučio skyriai ir jų darbuotojų pareigos. Darbuotojų pareigų analizavimas. Kambarių tipai patogumai ir ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2013 01 12
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo