Sidabro atomo sandara

300 įrašai
Atomo sandara. Konspektas
Chėminių medžegų sudėtis. Atomo sąvoka. Atomas. Elektrono istorija. Protono istorija. Neutronas. Elementarioji dalelė. Jonas. Elementų paplitimas žemės plutoje. Izotopai. Pavojingos cheminės medžiagos. Radioaktyvumas. Cheminiai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2011 01 12
Ką aš sužinojau apie atomo sandarą, mokydamasis įvairių dalykų
Ką aš sužinojau apie atomo sandarą,mokydamasi įvairių dalykų. Planetinis atomo modelis. Branduolio sandara. Atomo simbolika. Atomo krūvis. Naudota literatūra.
Fizikos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 05 27
Sidabras chemijos skaidrės
Sidabras. Kas yra sidabras? ? Atomo sandara. Sidabro fizikinės savybės. Sidabro cheminės savybės. Sidabro rūdos. Sidabro panaudojimas. Fotografijoje. Įrenginių gamyboje. Papuošalams gaminti. Įrankiams gaminti. Stiklo padengimui. Medicinoje. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 07
Sidabras
Sidabras. Sidabro sandara ir forma. Sidabro grynuolis ir sidabro grūdeliai. Cheminės sidabro savybės. Sidabro panaudojimas. Sidabro gaminiai. Sidabro papuošalai. Sidabrinis medalis. Ačiū už dėmėsį!.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 09 30
Atomų sandara, atomo modeliai ir atsiradimo istorija
Atomas. Atomo sandara. Atomo branduolys. Atomo sampratos istorija. Rezerfordo atomo modelis. Rezerfordo bandymo rezultatai. Naudoti šaltiniai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 04 18
Atomo branduolio sudėtis
Atomo branduolio sudėtis. Cheminės jungtys. Joninės jungtys. Kovalentinės jungtys. Koordinacinė jungtis. Metalinė jungtis. Vandenilinė jungtis. Atomo branduolio krūvis ir sudėtis. Izotopai. Branduolinės reakcijos. Planetinis atomo modelis. ...
Fizikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 07 28
Atomo sandara, branduolys projektas
Bendroji atomo sandaros samprata. Iš istorijos. Atomo sampratos istorija. Mechaninis atomo modelis. Rezerfordo ir Boro atomo modelis. Atomo matmenys. Helio atomas. Ličio atomo modelis. Šiuolaikinis atomo modelis. Elementų žymėjimas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2020 06 29
Atomo sandara 7-ai klasei
Atomai, atomo sandara. Atomai. Tos pačios rūšies atomai vadinami cheminiais elementais. Aukso atomai. Mikroskopai. Elektroninis mikroskopas. Įvairūs atomai. Anglies atomai. Platinos atomai. Nikelio atomai. ? Kokia yra atomo sandara? Atomo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 05 09
Atomo sandara ir pagrindinės savybės
Įvadas. Kas yra atomas? Atomo branduolio sandara. Atomo sandara. Atomo branduolio sandara. Atomo sandara. Atomas. Cheminiai ryšiai. Cheminis ryšys. Joninis ryšys jonai. Kovalentinis ryšys molekulės. Donorinis – akceptinis ryšys. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 10 22
Atomas ir jo sandara
Ką aš sužinojau apie atomo sandarą, mokydamasi įvairių dalykų.
Fizikos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 05 22
Metalas - Sidabras
Sidabras. Kas yra sidabras? Sidabras - mėnulio metalas, simbolizuojantis dvasios tyrumą. Atomo sandara. Atominė masė/molinė masė. Sidabro fizinės savybės. Spalva sidabriškai balta, dažnai matinė ir juoda. Paplitimas Gamtoje. Sidabro ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 05 02
Siera cheminis elementas
Istorija. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas s. Siera periodinėje lentelėje. Siera įeina į visų baltymų sudėtį. Sieros junginiai yra kenksminga naftos produktų priemaiša. Kur randama sieros? Atomo sandara. Kaip ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 18
Atomo sandara ir elektronai
Atomo Sandara. Atomas sudarytas iš branduolio ir apie jį skriejančių elektronų. Atomo masė sukoncentruota branduolyje ir yra lygi m(atomo)=m(protonų)+m(neutronų). Atomo branduolys įelektrintas. Elektronai apie branduolį skrieja ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 11 27
Atomo sandara: atomo modelio atradimas
Atomo sandara. Atomas. Dž. dž. tompsono atomo modelis. E. rezerfordo atomo modelio atradimas. Rezerfordo išvados. Rezerfordo atomo modelis. Boro postulatai. Nilso boro atomo modelis. NUKLEONŲ ATRADIMAS. 1932 m. anglų fizikas Džeimsas ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 10 10
Atomo branduolio fizika
Atomo branduolio fizika. Vilsono kamera. Burbuliukų kamera. Pusamžis. Neutronas. Nukleonai. Masės defektas. Sugertoji radiacijos dozė. Branduolio dalijimasis. Grandininė reakcija. Branduolinis sprogimas. Silpnoji sąveika. Branduolinės ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 02 09
Chemija atomo sandara
Pušies liemenų kenkėjai. Didysis kirpikas (tomicus piniperda latr. ). Mažasis kirpikas (tomicus minor hart. ). Mėlynasis blizgis (phaenops cyanea p. ). Ilgaūsis pušiagraužis (acanthocinus aedilis l. ). Pušinis ožiaragis (monochamus ...
Chemijos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 03 26
Atomo branduolio ryšio energija
Atomo branduolio ryšio energija. Branduolio ryšio energija. Nusakoma darbu, kurį reikia atlikti. Atomo branduolį sudarančios dalelės. Vieno nukleono ryšio enegrija branduolyje. Teoriškai neįmanoma apskaičiuoti branduolio ryšio energijos. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 03 18
Atomo sandara projektas
Atomo sandara. Uždavinys. Atomo istorija. Atomo sandara. Atomą sudarančių dalelių apibūdinimas. Svarbu. Teisingai užrašykime. Užduotis. Cheminis elementas. Jonų susidarymas. Atomas netekęs vieno ar kelių elektronų įgyja teigiamą ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 01 15
Atomo sandaros atradimų istorinė raida
Atomo sandara. Pamokos uždaviniai. Atomas. Dž. dž. tomsono atomo modelis. E. rezerfordo atomo modelio atradimas. E. rezerfordo išvados. E. rezerfordo atomo modelis. Planetinis atomo modelis. Nilso boro atomo modelis. Boro postulatai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 05 08
Atomo branduolio sandara
Atomo branduolio sandara. Molekulės ir jonai. Iliustracija. (n) – Neutronas (p) – Protonas. Sąvokos. Izotopai – to paties cheminio elemento atomai. Atomo sandara. Atomas susideda iš branduolio ir elektronų apvalkalo. Informacija. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 05 18
Ką aš sužinojau apie atomo sandarą, mokydamasi įvairių dalykų?
9,7( 3 atsiliepimai )
Mechaninį atomo modelį. Rezerfordo ir Boro atomo modelis. Turinys. Turinys. Įvadas. Atomo istorija. Atomų modeliai. Fotoefektas, radioaktyvumas. Naudoti šaltiniai.
Fizikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2018 10 26
Atomai ir molekulės skaidrės
Atomai ir molekulės. Molekulė Molekulės sandara Atomai Atomo sandara Atomo branduolio sandara. Molekulė. Dalelės, iš kurių sudarytos medžiagos. Molekulės sandara. Susideda iš atomų, susijungusių cheminiu ryšiu (kovalentinis ryšys). ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 02 11
Atomo sandara skaidrės (2)
Atomo sandara. Atomą sudarančios dalelės. Masės ir atominis skaičiai. Atomo sandaros vaizdavimas. Atomo sandaros vaizdavimo pavyzdžai. Izotopai. Atomų ir jonų panašumai, skirtumai. Atomų ir jonų panašumų, skirtumų pavyzdžiai. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 09 22
Atomo modeliai skaidrės
Razinų pudingo modelis. Branduolinis modelis. Mokslininko boro modelis. Kitas (de broilio) modelis. Šriodingerio modelis. Orbitalinis modelis.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2012 05 22
Atomo sandara referatas
Visos medžiagos sudarytos iš dalelių (molekulių, atomų arba jonų). Tarp dalelių yra tarpai. Dalelės nuolat netvarkingai juda. Mažiausia chemiškai nedaloma dalelė yra atomas. Vandens molekulė. Planetinis atomo modelis. Branduolio sandara. ...
Fizikos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 01 09
Atomai ir elektronai
Chemijos testas iš atomo sandaros. Mažiausiai chemiškai nedalomas medžiagos dalelės. Kas sudaro atomą? Ką žymime šiais žymejimais: p+, n. , e- ? Ką vadiname atominiu skaičiumi ir kaip jį žymime? Ką vadiname jonais? Kuris iš ...
Chemijos testai, Testas, 2 puslapiai
2012 03 14
Atomo modeliai ir jų atsiradimas
Atomo modeliai ir jų atsiradimas. Atomas  – mažiausia elektriškai neutrali cheminio elemento dalelė. Atomas. Atomo branduolys susideda iš neutronų ir protonų. Atomo branduolys. Graikų filosofas Leukipas ir jo mokinys Demokritas (V a. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 11 10
Atomas skaidrės
Ką aš sužinojau apie atomo sandarą? Iš ko kilo žodis ,,atomas’’? Apie atomo buvimą. Kas yra Atomas? Atomo sandara. Kas yra molekulės. Molekulė ir atomas. Johnas Daltonas ir atomas. Kas yra Difuzija? Literatūra.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 05 30
Atomo sandara ir atomo numeris
Atomo sandara ir atomo numeris. Pamokos. uždaviniai. Naudodamiesi anksčiau gautomis žiniomis apie atomo sandarą. Ar Jūs žinote. Kas yra atomas? Kiek atomų rūšių yra gamtoje. Elektroninis apvalkalas yra ne ištisinis, o sluoksniuotas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 07 07
Atomo sandara pristatymas
Ką aš sužinojau apie atomo sandarą, mokydamasis įvairių dalykų“. Atomas – mažiausia. Dalelės nuolat netvarkingai juda. Mažiausia chemiškai nedaloma dalelė yra atomas. Atomo sudaro. Teigiamai įelektrintas branduolys. Elektronai ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 04 09
Sidabras prezentacija
Sidabras. Sidabro radimas. Kas yra sidabras? Sidabro fizinės savybės. Cheminės savybės. Kaip ir kiti taurieji metalai,sidabras nereaguoja su deguonimi net ir kaitroje. Sidabro lydiniai. Sidabrinės monetos. Sidabriniai įrankiai. Sidabro ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 05 14
Metalų vieta periodinėje elementų sistemoje ir jų atomų sandara
Metalų vieta periodinėje elementų sistemoje ir jų atomų sandaros ypatumai. Periodinė elementų sistema. Pirmąją lentelę sudarė dmitrijus mendelejevas. Metalų skirstymas. Trumpai prisiminkime. Kiekvienas periodas prasideda šarminiu ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 05 22
Sidabro fizikinės ir cheminės savybės
Sidabro fizikinės savybės. Sidabro isvaizda. Sidabro cheminės savybės. Sidabro įtaka žmogaus sveikatai. Poveikis gamtai. Koloidinio sidabro dalelės.
Chemijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 05 19
Sidabras referatas
Įžanga. Sidabro istorija. Sidabro paplitimas gamtoje. Sidabro fizikinės sąvybės. Svarbiausi panaudojimas. Sidabro funkcija organizme. Sidabro lydiniai ir jų panaudojimas. Metalo junginiai ir jų panaudojimas. Naudota literatūra. Sidabras - ...
Chemijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 07 24
Sidabras chemijos projektas (2)
Sidabras. Sidabro. Sidabro sąvoka. Sidabro išvaizda . Sidabro savybės. Spalva sidabriškai balta, dažnai matinė ir juoda. Lydymosi temperatūra 960 C. Chemizmas Au, Hg, Bi, Sb, Cu, As ir kt. Sidabras geriausiai iš metalų praleidžia ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 05 21
Metalų vieta periodinėje elementų lentelėje ir atomo sandaros ypatumai
Kas būdinga metalų atomo sandarai? Kas būdinga metalams? Metalų virtimas jonais. Kaip kinta metališkosios savybės grupėje ir kodėl? Kaip kinta elementų savybės perioduose? Kuo skiriasi metalo atomas nuo metalo jono ir kuo jie panašūs? ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 05 12
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo