Siera ir jos junginiai

300 dokumentų
Siera ir jos junginiai Neorganinės chemijos laboratorinis darbas
Neorganinės chemijos laboratorinis darbas nr. Siera ir jos junginiai. Plastinė siera. Sieros redukuojančios savybės. Metalų sulfidai.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2015 05 10
Sieros junginiai ir jų panaudojimas
Sieros junginiai ir jų panaudojimas. Siera – cheminis elementas, žymimas raide S. Sieros junginiai. Svarbiausi sieros junginiai FeS2 – piritas. Paplitimas. Siera yra penkioliktas pagal paplitimą elementas žemės plutoje. Siera įeina į. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 12 07
Siera: fizikinės ir cheminės savybės
Siera. Sieros yra kiekvienoje žmogaus organizmo ląstelėje (šis elementas sudaro. Siera yra penkioliktas pagal paplitimą elementas žemės plutoje. Paplitimas. Geltonos spalvos, kieta kristalinė medžiaga. Fizinės savybės. Kadangi sieros ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 01 06
Sieros neigiamo oksidacijos laipsnio junginiai
Tikslas. Išnagrinėti sieros neigiamo oksidacijos laipsnio neorganinius junginius, išnagrinėti jų savybes. Siera. Siera  – VIA grupės elementas, žymimas S, eilės numeris. Sieros apytakos ciklas. Sieros Paplitimas. Siera yra penkioliktas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 28
Siera cheminis elementas
Istorija. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas s. Siera periodinėje lentelėje. Siera įeina į visų baltymų sudėtį. Sieros junginiai yra kenksminga naftos produktų priemaiša. Kur randama sieros? Atomo sandara. Kaip ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 18
Sieros junginiai skaidrės
Siera ir jos neigiamo oksidacijos laipsnio neorganiniai junginiai. Istorija. Sieros paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Su metalais. Kaitinant. Su nemetalais. Siera kaip reduktorius ir oksidatorius su šarmais. Gavimas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 01 23
Siera
Siera. Svarbiausi sieros junginiai. Istorija. Fizinės savybės. Cheminės savybės. Atomo savybės. Termodinaminės savybės. Kristalinė gardelė. Informacija paimta iš.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 22
Cheminis elementas - Siera
Cheminis elementas - Siera. Pavadinimo kilmė. Lotyniško pavadinimo  – Sulfur kilmė nežinoma. Atomo sandara. Pasižymi aukštu elektroneigiamumu. Paplitimas gamtoje. Gamtoje sieros randama. Įeina į įvairių mineralų, rūdų ir uolienų. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 30
Siera skaidrės
Istorija. Siera periodinėje lentelėje. Atomo sandara. Kur randama sieros. Kaip gali atrodyti sieros molekulės! Sieros alotropija. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Gavimas. Panaudojimas. Įdomūs faktai.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 05 24
Sieros halogenidai ir okso helogenidai
Sieros halogenidai ir okso halogenidai. Sierosoksidai. Sieros deguoninės rūgštys. Sieros junginiai su azotu. S su F sudaro didelį skaičių binarinių junginių, kuriuose S oks. l. ir koordinacinis skaičius būna nuo 1 iki 6. Visi šie ...
Chemijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 03 14
Siera chemijos skaidrės
Siera. Trumpai apie sierą. Sieros fizikinės savybės. Geltonos spalvos, kieta kristalinė medžiaga. Sieros kristalinė gardelė sudaryta iš žiedinių molekulių. Sieros cheminės savybės. Kadangi sieros atomo. Sieros paplitimas. Siera yra ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 11 21
Siera chemijos projektas
A grupės elementas - siera. Istorija. Siera žmonijai žinoma nuo neatmenamų laikų. Paplitimas gamtoje. Siera - labiausiai Žemėje paplitęs cheminis elementas. Fizikinės savybės. Kieta Trapi Geltona Vandenyje netirpsta. Cheminės savybės. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 05 17
Skaidrės apie sierą
Siera. Paplitimas gamtoje. Įeina į įvairių mineralų, rūdų ir uolienų. Fizikinės savybės. Geltonos spalvos, Kietas, Menkai praleidžia elektros srovę ir šilumą. Cheminės savybės.  . Panaudojimas. Siera naudojama kovai su žemės ūkio ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 01 30
Neorganinė chemija
Neorganinės chemijos išsami špera. Vandenilio halogenidai (hx). Elementų halogenidai. Interhalogeniniai junginiai. Halogenų oksidai. Halogenitinės rūgštys. Halogenatinės rūgštys ir halogenatai. Perhalogenatai. Deguonis. Oksidai. Siera. ...
Chemijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 09
Silicis ir jo junginiai špera
Silicis ir jo junginiai. Silicis gamtoje. Silicio atomo sandara. Silicio gavimas. Cheminės silicio savybės. Panaudojimas. Silicio junginiai su vandeniliu. Silicio junginiai su metalais. Silicio junginiai su halogenais. Halogenų polisilanai. ...
Chemijos šperos, Špera, 8 puslapiai
2012 01 10
Deguonis Sulfatai sulfitai
Deguonis atpažįstamas. Siera ir jos junginiai. Deguonies ir ozono savybių palyginimas. Sulfitams atpažinti. Cheminės savybės. Netirpiomis bazėmis. Sąveika su metalais. Sieros apytakos ciklas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 04 25
Chemijos testas "Nemetalai"
Nemetalai. Nemetalų oksidacinės savybės išryškėja reakcijose su. Kurios iš šių fizikinių savybių netinka nemetalams. Nemetalų vandenilinių junginių rūgštinės savybės perioduose stiprėja. Nemetalų junginiai, turintys ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2016 10 21
Siera, jos savybės, naudojimas ir gavimas
Siera, jos savybės, naudojimas ir gavimas. Molekulės modelis. Fizikinės savybės. Kieta kristalinė, kartais susmulkinta į miltelius. Paplitimas gamtoje. Siera sudaro 0,05 žemės plutos masės. FeS2 – piritas  Dėl savo panašumo ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 05
Sieros parengimas vežimui ir transportavimas
„Specifinio krovinio - sieros parengimas vežimui ir transportavimas“. Siera. Pagal ADR, RID ir IMDG taisyklių rinkinius nustatyta. Krovinio pakavimo reikalavimai ir pakavimo galimybės. Siera yra kieta. Siera aplinkos temperatūroje ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 12 27
Stambiamolekuliniai junginiai skaidrės
Stambiamolekuliniai junginiai. Polimerizacijos reakcijos. Polietilenas. Termoplastiškumas. Koncentruota azoto rūgštis ardo polietileną. Polikondensacijos reakcijos. Svarbiausi fenoplastai. Pluoštinys. Svarbiausių polimerų apžvalga. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2012 06 08
Karboniliniai junginiai
Karboniliniai junginiai – tai junginiai, turintys karbonilo grupę. Junginiu klasifikacija, nomeklatura, izomerija, fizikines ir chemines savybes. Karboniliniai junginiai. Nomenklatūra. Izomerija. Paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 04 18
Stambiamolekuliniai junginiai
Stambiamolekuliniai junginiai. Termoplastiškumas. Svarbiausi fenoplastai. Svarbiausių polimerų apžvalga. Sintetiniai kaučiukai. Pagrindinės sintetinių kaučiukų rūšys. Izopreno kaučiukas. Butadieno stireninis kaučiukas. Sintetiniai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 10
Azoto junginiai, jų tipai ir susidarymo sąlygos
Įvadas. Nafta ir jos sudėtis. Naftos elementinė sudėtis. Azotas. Azoto junginiai naftoje. Azoto junginiai naftoje. Heterocikliniai azoto baziniai junginiai. Piridinas. Chinolinas. Izochinolinas. Akridinas. Neutralūs azoto junginiai. Pirolas. ...
Chemijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 01 03
Stambiamolekuliai junginiai skaidrės
Stambiamolekuliai junginiai. Stambiamolekuliai junginiai – tai anglies junginiai. Pagal savo sudėtį ir kilmę stambiamolekuliai junginiai yra skirstomi į gamtinius ir dirbtinius polimerus. Politelenų kilmė yra. Svarbiausios polimerinės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 06
Vandenilis, halogenai, siera: fizikinės savybės, tapatybė, gavimas
Chemija. Kl. Santrauka. Vandenilis. Dujos. Halogenai. Deguonis. Siera. Azotas. Trąšos. Anglis. Karbonatai. Silicis. Panaudojimas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 10 12
Nemetalai referatas
Nemetalai. Inertinės dujos. Paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Gavimas. Cheminės savybės. Panaudojimas. Pratimai ir uždaviniai. Vandenilis. Vii a grupės elementai – halogenai. Svarbiausi halogenų junginiai. Vandeniliniai junginiai. ...
Chemijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 07 28
6A grupės elementai: deguonis
A grupės elementai (deguonisĮžanga. Deguonis ir siera. A grupės elenentai. Deguonis Siera Selenas Telūras. Deguonies paplitimas. Deguonis labiausiai gamtoje paplitęs elementas. Deguonies ir sieros palyginimas. Remdamiesi elektronine sandara ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 05 19
Vieninės Medžiagos Ir Cheminiai Junginiai
Vieninės Medžiagos Ir Cheminiai Junginiai. Molekulė-mažiausia medžiagos dalelė. Atskirų atomų modeliai. Vandenilis-balta Anglis- juoda Azotas-mėlyna Deguonis-raudona Fosforas-violetinė Siera-geltona Chloras-žalia Metalai-sidabrinė. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 30
Sieros fizikinės savybės bei įtaka žmogaus organizmui
Siera. Siera  – VIA grupės elementas, žymimas S, eilės numeris. Sieros fizikinės savybės. Geltonos spalvos, kieta kristalinė medžiaga. Viduramžiais buvo gana populiaru sieros dūmais apsmilkyti odos ligų varginamus žmones. Sieros ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 05 10
7 B grupės elementai: Manganas
B grupės elementai. Manganas. Darbo tikslas. Manganas. Mangano paplitimas. Mangano pagrindiniai mineralai. Mangano gavimo būdai. Mangano fizikinės savybės. Mangano cheminės savybės. Mangano(II) junginiai. Mangano (II) ir (III) junginiai. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2020 02 20
Chalkogenai
Chalkogenai ir deguonis polonis chalkogenai. Chalkogenų savybės o2 ir po. Chalkogenas – siera. Paplitimas. Cheminės ir fizikinės savybės. Sieros oksojunginiai. Sieros dioksidas. Sieros trioksidas. Chalkogenai - selenas ir telūras. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 03 18
Cheminis elementas Siera projektas
Įvadas. Sieros nauda žmogui ir gamtai. Sieros žala žmogui ir gamtai. Siera yra sudėtinė aminorūgščių dalis, įeinanti į augalų baltymų ir kai kurių fermentų sudėtį. Sieros fizikinės savybės. Sieros cheminės savybės. Sieros ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 10 24
Sekvijos nacionalinis parkas
Sekvijos nacionalinis parkas. (Sequoia National Park). Apie parką. Sekvojos nacionalinis parkas įkurtas daugiau kaip prieš šimtą metų Siera Nevados kalnuose. Geografinė padėtis bei informacija. Parkas JAV, Kalifornijoje, Siera ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 29
Stambiamolekuliai junginiai
Stambiamolekuliniai junginiai. Kas tai yra? Polietilenas daug lengvesnis už vandenį. Elastingas, plonas sluoksnis bespalvis, skaidrus, liečiant jis atrodo riebus. Polietilenas. Svarbiausių polimerų apžvalga. Vykstant polimerizacijos ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 05 10
Platininiai metalai ir jų neorganiniai junginiai
Platininiai metalai ir jų neorganiniai junginiai. Platininiai metalai. Platininių metalų paplitimas. Gavimo būdai. Fizikinės savybės. Rutenio cheminės savybės. Rodžio cheminės savybės. Paladžio cheminės savybės. Osmio cheminės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2020 02 20
Organiniai junginiai pramonėje referatas
Organiniai junginiai pramonėje. Naftos pedirbimas. Distiliavimas. Transportas. Įvairūs produktai. Metanolis. Etanolis. Glikolis. Glicerolis. Plastikai. Statybinės medžiagos.
Chemijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2018 03 30
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo