Sieros oksido fizikinės savybes

300 dokumentų
Sieros rūgštis: fizikinės savybės, pritaikymas
Sieros rūgštis, fizikinės savybės. Pritaikymas. Kas yra sieros rūgštis? Sieros rūgšties fizikinės sąvybės Sieros rūgštis reaguoja su. Stipri neorganinė rūgštis, viena iš svarbiausių chemijos pramonėje. Sieros rūgšties ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 01 27
Deguonies pogrupis
Kokybinė reakcija sieros rūgščiai ir sulfatams atpažinti. Sieros vandenilio savybės. Fizinės savybės. Cheminės savybės. Sieros (IV) oksido savybės. Fizinės. Cheminės. Sieros (VI) oksido savybės. Fizinės. Cheminės. Sulfitinės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 01 09
Sieros junginių savybės
Sieros junginių savybės. Sieros junginiai. Vandenilio sulfidas. Sieros (IV) oksidas. Sieros (VI) oksidas. Formulė. Agregatinė būsena. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Gavimas (reakcijų lygtys). Poveikis aplinkai ir žmogui. Naudojimas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2014 04 22
Sieros junginiai skaidrės
Siera ir jos neigiamo oksidacijos laipsnio neorganiniai junginiai. Istorija. Sieros paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Su metalais. Kaitinant. Su nemetalais. Siera kaip reduktorius ir oksidatorius su šarmais. Gavimas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 01 23
Cheminis elementas Siera projektas
Įvadas. Sieros nauda žmogui ir gamtai. Sieros žala žmogui ir gamtai. Siera yra sudėtinė aminorūgščių dalis, įeinanti į augalų baltymų ir kai kurių fermentų sudėtį. Sieros fizikinės savybės. Sieros cheminės savybės. Sieros ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 10 24
Chalkogenai
Chalkogenai ir deguonis polonis chalkogenai. Chalkogenų savybės o2 ir po. Chalkogenas – siera. Paplitimas. Cheminės ir fizikinės savybės. Sieros oksojunginiai. Sieros dioksidas. Sieros trioksidas. Chalkogenai - selenas ir telūras. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 03 18
Sieros fizikinės savybės bei įtaka žmogaus organizmui
Siera. Siera  – VIA grupės elementas, žymimas S, eilės numeris. Sieros fizikinės savybės. Geltonos spalvos, kieta kristalinė medžiaga. Viduramžiais buvo gana populiaru sieros dūmais apsmilkyti odos ligų varginamus žmones. Sieros ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 05 10
Siera chemijos skaidrės
Siera. Trumpai apie sierą. Sieros fizikinės savybės. Geltonos spalvos, kieta kristalinė medžiaga. Sieros kristalinė gardelė sudaryta iš žiedinių molekulių. Sieros cheminės savybės. Kadangi sieros atomo. Sieros paplitimas. Siera yra ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 11 21
Nemetalai
Apibrėžimai. Alotropinės atmainos. Katalizatorius. Molinis dujų tūris. Teorija. Deguonis. Fizikinės ir cheminės savybės. Cheminės. Gavimas. Deguonis gamtoje. Vandenilis. Fizikinės ir cheminės savybės. Vandenilio energetika. Izotopai. ...
Chemijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2014 02 02
Siera skaidrės
Istorija. Siera periodinėje lentelėje. Atomo sandara. Kur randama sieros. Kaip gali atrodyti sieros molekulės! Sieros alotropija. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Gavimas. Panaudojimas. Įdomūs faktai.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 05 24
Metamorfinės uolienos
Metamorfinės uolienos. Darbo tikslas. Metamorfinės uolienos, tai. Serpentinitas. Serpentinite iki 45 % magnio oksido (MgO). Fizinės ir mechaninės mineralo savybės. Kvarcitas. Cheminės, fizikinės savybės. Gavimas, panaudojimas. Avietinis ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 07 07
Oksidų tarša aplinkai
SO2 ir SO3 oksidų tarša aplinkai. . Rūgštūs lietūs. SO2 oksidas. SO2 oksido fizikinės savybės. SO2 cheminės savybės. SO3 oksidas. SO3 oksido fizikinės savybės. SO3 cheminės savybės. Rūgštus lietus. Rūgštaus lietaus susidarymas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 12 05
Sieros savybės ir naudojimas
Sieros savybės ir naudojimas. Savybės. Sieros rūgštis labai audringai reaguoja su vandeniu. Sieros rūgštis yra. Panaudojimas. Kadangi gerai sugeria. Sieros rūgštis sudaro 2 rūšių druskas - normaliąsias (pvz. Daugiausia sieros rūgšties ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 02 09
Sieros rūgšties gamyba
Sieros rūgšties gamyba. Sieros rūgštis. Sieros rūgštis (H2SO4) stiprioji dviprotonė neorganinė rūgštis. Sieros rūgšties žaliava. Sieros žaliavos gaunama. Siera. Sieros fizikines savybes geltonos spalvos kristalinė medžiaga. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 01 28
Siera cheminis elementas
Istorija. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas s. Siera periodinėje lentelėje. Siera įeina į visų baltymų sudėtį. Sieros junginiai yra kenksminga naftos produktų priemaiša. Kur randama sieros? Atomo sandara. Kaip ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 18
Cinko oksido nanodalelių panaudojimas
Įvadas. Zno nanostruktūrų sintetinimas. Fizikinės savybės. Cinko oksido nanodalelių panaudojimo sritys. Zno nanodalelės kosmetikoje. Pjezoelektrinės nanovielutės. Nežemiškas zno nanodalelių grožis. Poveikis ir padariniai. Galimas ...
Chemijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 09 11
Siera: fizikinės ir cheminės savybės
Siera. Sieros yra kiekvienoje žmogaus organizmo ląstelėje (šis elementas sudaro. Siera yra penkioliktas pagal paplitimą elementas žemės plutoje. Paplitimas. Geltonos spalvos, kieta kristalinė medžiaga. Fizinės savybės. Kadangi sieros ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 01 06
IA grupės metalai: paplitimas, fizikinės ir cheminės savybės, panaudojimas
IA grupės metalai. IA grupės metalų savybės. Vandenilis (HPaplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Panaudojimas. Litis (LiPaplitimas gamoje. Fizikinės savybės. Panaudojimas. Natris (NaPaplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Panaudojimas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2019 01 24
Aliuminio savybės
Aliuminis. Aliuminio savybės. Aliuminotermija - aliuminiui būdinga ypatinga cheminė trauka deguoniui. Aliuminis gamtoje. Gamtoje aliuminis randamas tik junginiuose feldšpatuose. Aliuminio gavimas. Pramonėje Aliuminis gaunamas ir aliuminio ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 10 26
Sieros rūgštis
Sieros rūgštis. Elektroninė. Strukturinė. Savybės. Sieros rūgštis labai audringai reaguoja su vandeniu. Reaguoja su metalų oksidais. Reaguoja su silpnų rūgščių druskomis. Reaguoja su dauguma metalų. Gryna sieros rūgštis. Koncentruota ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 05 27
Kalcis: fizikinės, cheminės savybės, biologinė reikšmė
Kas yra kalcis? Kalcis (caIstorija. Išvaizda. Gaunamas. Paplitimas. Kalcis organizme. Biologinė reikšmė. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Kalcio oksido šiluminės savybės. Kalcio šaltiniai. Kam kalcis reikalingas? Tatlock karjeras ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 03 14
Aliuminis: fizikinės ir cheminės savybės, panaudojimas
Aliuminis. Paplitimas. Aliuminis – trečias pagal paplitimą iš visu elementų. Fizikinės savybės. Aliuminis lengvas. Cheminės savybės. Aliuminis reaguoja su. Vandeniu, jei nuo paviršiaus pašalinta aliuminio oksido plėvelė. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 03 07
Sieros rugšties cheminės savybės H2SO4
Sieros rugšties cheminės savybės  H2SO. Sieros rūgštis labai audringai reaguoja su vandeniu. Praskiesta sieros rūgštis reaguoja su daugeliu metalų išskirdama vandenilį. Reaguoja su metalų oksidais Reaguoja su. Sieros rūgšties ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 01 29
Druskos, azoto ir sieros rūgštys
Druskos, azoto ir sieros rūgštys. Druskos rūgštis (HCl). Druskos rūgštis (HCl). Fizikinės savybės. Druskos rūgštis (HCl). Cheminės savybės. Druskos rūgštis (HCl). Gavimas (Lietuvoje negaminama). Druskos rūgštis (HCl). Naudojimas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 07
Aviacinių degalų eksploatacinės, fizikinės ir cheminės savybės, konspektas
Sieros ir azoto turinčios priemaišos Nesotieji angliavandeniliai. AD eksplotacinės savybės.
Chemijos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2019 10 28
Gyvsidabris: fizikinės, cheminės savybės, panaudojimas
Gyvsidabris. Trumpai apie gyvsidabrį Fizikinės savybės Cheminės savybės Panaudojimas Radimas Gavimas Poveikis žmogui Naudota literatūra. Trumpai apie Gyvsidabrį. LABAI blizgus Sidabrinės spalvos Nelabai laidus šilumai. Fizikinės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 04 22
Sieros neigiamo oksidacijos laipsnio junginiai
Tikslas. Išnagrinėti sieros neigiamo oksidacijos laipsnio neorganinius junginius, išnagrinėti jų savybes. Siera. Siera  – VIA grupės elementas, žymimas S, eilės numeris. Sieros apytakos ciklas. Sieros Paplitimas. Siera yra penkioliktas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 28
Sieros rūgštis projektas
Sieros rūgštis. Sieros rūgštis. Trumpas aprašymas. Savybės. Gryna sieros rūgštis — bespalvis sunkus aliejingas skystis. Sieros rūgštis. Aprašymas. Sieros rūgštis pasižymi savybe absorbuoti vandens garus. Sieros rūgštis. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 06 09
Sieros rūgštis skaidrės
Sieros rūgštis. Sieros rūgšties istorija. Sieros rūgšties savybės. Sieros rūgšties gamyba. Nitrozinis būdas. Kontaktinis būdas. Sieros rūgšties gamyba Lietuvoje. AB „Lifosa” produkcijos eksporto šalys. AB „Lifosa” taršalų ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 12 10
Bemetalės keramikos cirkonio oksido pagrindu protezų gamybos technologija
Bemetalės keramikos cirkonio oksido pagrindu protezų gamybos technologija. Darbo tikslas. Teorinė ir praktinė pasirinktos temos nauda ir reikšmė. Profesinės kompetencijos , kurias siekiama pademonstruoti baigiamajame darbe. Pagrindinės ...
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 02 21
Amoniakas ir azoto rūgštis
Amoniakas ir azoto rūgštis. Dujinis azoto ir vandenilio junginys. Amoniakas yra aštraus kvapo dujos. Gavimas. Cheminės savybės. Amonio druskos. Reaguojant su rūgštimis. Amoniako panaudojimas. Azoto rūgšties gamyboje. Dirvos tręšimui. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 03 09
Sieros rugstis gavimas ir pavojus
Sieros rūgštis. Sieros rūgštis. Sieros rūgšties savybės. Taip pat reaguoja. Panaudojimas. Pavojus. Sieros rūgštis labai audringai reaguoja su vandeniu. Todėl reikia atsargiai, pamažu pilti koncentruotą rūgštį į vandenį norint ją ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 11 12
Prezentacija apie aliuminį
Aliuminis. Aliuminio paplitimas. Aliuminis yra vienas. Fizikinės savybės. Lengvas, minkštas, plastiškas, kalus, tąsus, lengvai poliruojamas, anoduojamas, atspindintis šviesą. Gamtoje aliuminis randamas tik junginiuose. Svarbiausia ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 04 24
Anglies junginiai skaidrės
Anglies junginiai. Anglies (II) oksidas. Anglies (IV) oksidas. Anglies (IV) oksido gavimas. Anglies (IV) oksido cheminės savybės. Anglies (IV) oksido atpažinimas. Anglies (IV) oksido panaudojimas. Anglies rūgštis ir jos druskos. Anglies ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2018 03 30
Siera referatas
Įvadas. Kuo mums naudinga ir koks šalutinis poveikis sieros ir jų junginių. Fizinės ir cheminės sieros sąvybės. Panaudojimas ir gavimas. Sieros alotropija. Išvados. Naudota literatūra.
Chemijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 28
Azoto oksidai
Azoto oksidai. Azoto oksidas – bendras. Azoto (I) oksidas N2O. Fizikinės savybės Bespalvės dujos su silpnu kvapu ir saldžiu skoniu. Azoto (II) oksidas NO. Fizikinės savybės Bespalvės. Azoto(III) oksidas N2O. Fizikinės savybės Tamsiai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 12 04
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo