Sijos leistinoji apkrova

300 dokumentų
Karkasinės sistemos projektavimas
Perdangų plokščių parinkimas Konstrukcinė schema. Leistinos apkrovos skaičiavimas. Denginio plokščių parinkimas. Denginio leistinosios apkrovos skaičiavimas. Apytikslis rygelių veikiančių apkrovų apskaičiavimas ir rygelų ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 11 28
Gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimai
Monolitinės sijinės gelžbetoninės plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Sijų ilgių ir atstumų tarp jų parinkimas. Plokštės ir sijų skerspjūvio parinkimas. H3–perdangosplokštėsskerspjūvioaukštis. Šalutinės sijos skersinis ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 05 14
Medinių konstrukcijų kursinis
Kursinio projekto sąžiningumo deklaracija. Užduotis. Apkrovų skaičiavimas. Stogo konstrukcijos savasis svoris. Sniego apkrova. Montažinė apkrova. Pakloto skaičiavimas. Ilginio projektavimas. Ilginio lentų sandūros skaičiavimas. Medinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 12 05
Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai savarankiškas darbas
Konstrukcijų skaičiavimas. Sąramos skaičiavimas. Sniego apkrova. Sniego apkrova į sąramą. Apkrovos nuo stogo. Stogo apkrova į sąramą. Murloto apkrova į sąramą. Mūro apkrova į sąramą. Perdangos savasis svoris + naudotina apkrova. ...
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2016 02 17
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Stogo konstrukcijos projektavimas. Apkrovos į stogo konstrukcija. Gegnės skerspjūvio tikrinimas. Tikrinamas gegnės stiprumas. Monolitinės gelžbetoninės sijos projektavimas. Sijos konstrukcijos schema. Apkrova ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 06
Tilto perdangos komponavimas. Tilto pakloto apkrova. Pakloto plokštė. Nuolatinė apkrova. Nuolatinės apkrovos sukeliamos įrąžos. Laikinosios apkrovos sukeliamos įrąžos. Sijos skaičiavimas. Nuolatinės sijos apkrovos. Laikinos apkrovos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 09 10
Medinių konstrukcijų kursinis projektas
Turinys. Aiškinamasis raštas. Skaičiuojamoji dalis. Stogo konstrukciją veikiančių apkrovų skaičiavimas. Stogo konstrukcijos savasis svoris. Sniego apkrova. Montažinė apkrova. Pakloto skaičiavimas. Stogo ribinio būvio tikrinimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2010 03 03
Gelžbetoniniai tiltai (2)
Užduotis. Sijų skaičiaus parinkimas. Pakloto plokštės skaičiavimas. Nuolatinės apkrovos sukeltos įražos. Laikinoji (kintanti) apkrova ir jos sukeltos įražos. Suminių įražų skaičiavimas. Konstrukcijos elementų skaičiavimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 11 30
Metalinis geležinkelio tiltas
Metalinis geležinkelio tiltas. Aiškinamasis raštas. Sijos įražos nuo nuolatinės ir nuo kintamosios apkrovos. Maksimalus lenkimo momentas, bei maksimali skersinė jėga nuo nuolatinės apkrovos. Nuolatinė apkrova nuo konstrukcijos savojo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 03 26
Sijos skerspjūvio skaičiavimas
Nustatyti sijos skerspjūvio matmenis. Sprendimas. Apskaičiuojamos atraminės reakcijos. Skersinių jėgų skaičiavimas:. Lenkimo momentų skaičiavimas. Apskaičiuojame sijų skerspjūvio matmenis. Stačiakampis profilis. Kvadratinis profilis. ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 04 14
Metalo konstrukcijos 2
Aiškinamasis raštas. Konstrukcijų išdėstymas. Santvaros schema. Pastato schema. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Sienos apkrova. Stogo apkrova. Naudojimo apkrova. Kintamosios apkrovos. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Skaičiuotinės schemos nuo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2014 03 04
Plieninės dviatramės vienodo skermens sijos apskaičiavimas
Apskaičiuokite brėžinyje parodytą plieninę vienodo skerspjūvio dviatramę siją. Sudarykite įrąžų-lenkimo momentų ir skersinių jėgų diagramas. Parinkite dvitėjinio skerspjūvio siją.
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 04 20
Nuolatinių, kintamų apkrovų skaičiavimas bei jų deriniai
Nuolatinių apkrovų skaičiavimas. Sienos apkrova. Pastato kolonų išdėstymo schema. Grindų apkrova. Kintamos apkrovos. Naudojimo apkrova. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Apkrovų deriniai.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 01 21
Metalinės sijos skaičiavimas
Skaičiuotinės ir charakteristinės tolygiai išskirstytos apkrovos vienam tiesiniam metrui nustatymas. Sijos skaičiuojamosios schemos sudarymas ir įrąžų skaičiavimas. Reikalingo skerspjūvio atsparumo momento nustatymas. Sijos sienelės ...
Inžinerijos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2014 12 02
Metalinio geležinkelio tilto kursinis projektas
Anotacija. Aiškinamasis raštas. Sijos komponavimas. Geležinkelio tilto perdangos įražų apskaičiavimas. Nuolatinės apkrovos apskaičiavimas. Įražų nuo nuolatinės apkrovos apskaičiavimas. Įražos nuo kintamos eismo apkrovos LM71 ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 02 19
Santvaros projektavimas ir skaičiavimas
Santvaros geometrinė schema. Apkrovos sniego apkrova. Sniego apkrova. Santvaros nuolatinė apkrova. Metalinio ilginio parinkimas. Nuolatinė santvaros mazgų apkrova. Vidurinių santvaros mazgų nuolatinė apkrova. Agsant2. Kraštinių santvaros ...
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 04 15
Metalinių konstrukcijų projektavimas kursinis darbas
Užduotis. Įvadas. Pastato skaičiuojamo schema ir matmenų nustatymas. Pagrindinių konstrukcijų išdėstymas. Pastato skersinio pjūvio pagrindinių matmenų nustatymas. Pokraninės sijos projektavimas. Skaičiuojamosios įrąžos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 75 puslapiai
2016 06 14
Pastato metalo konstrukcijos, technologija ir šildymas
Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Variantas. Variantas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 06 29
Kliftono kabantis tiltas Jungtinėje Karalystėje
Įvadas. Kliftono kabantis tiltas Junktinėje Karalystėje. Tilto estetika. Struktūrinis patobulinimas. Dizainas. Apkrova. Gyvoji apkrova. Savoji apkrova. Viršutinė apkrova. Vėjo apkrova. Įražos. Temperatūros įtaka. Natūralus judėjimo ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 05 22
Sijos stiprumas
Sijos stiprumas. Patikrinti sijos stiprumą. Schema pagal sąlygą. Skaičiavimo schema ir įražų diagramos. Įražų skaičiavimas. Skersinės jėgos. Lenkimo momentų skaičiavimas. Sijos stiprumo tikrinimo skaičiavimas. Maksimalios įražų ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2013 04 22
Statiškai išsprendžiamų lenkiamų strypinių sistemų skaičiavimas
Skaičiuojamoji schema. Kinematinė analizė ir siją veikiandčios įrąžos nuo duotos apkrovos. Sudarome sijos darbo schemą. Skaičiuojam sijos II aukštą (AC strypas). Skaičiuojam sijos II aukštą(FH strypas). Skaičiuojam sijos I ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2017 11 23
Gelžbetonio kursinis darbas KTU
Monolitinės briaunotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Pradiniai duomenys. Perdangos konstravimas. Monolitinės briaunotos perdangos planas. Apskaičiuojamas šalutinės sijos plotis. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 11 28
Dinaminis deformavimas
Dinaminis deformavimas. Užduotis. Skaičiavimas. Stiprumo sąlyga. Skaičiuojamoji schema ir įrąžų diagramos. Sijos maksimalūs statiniai įtempimai. Sijos 4 -ojo pjūvio statinis įlinkis. Sijos pjūvio 4 įlinkis nuo spyruoklės susėdimo. ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 10 13
Metalinių tiltų kursinis
Pradiniai duomenys. Geležinkelio tilto perdangos įražų skaičiavimas. Sudėtinio skerspjūvio sijos projektavimas. Naudotos literatūros sąrašas. Darbo brėžiniai. Kursinio užduotis. Sijos komponavimas. geležinkelio tilto perdangos įražų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 01 12
Konstrukcinio rėmo suprojektavimas
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto statybos ir aplinkos inžinerijos katedra. Konstrukcinio rėmo projektavimas. Kursinio projekto žiniaraštis. Šalutinių sijų projektavimas. Apkrovos pavadinimas ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2018 05 21
Sijos įlinkis ir deviacija Skaičiavimai
Maksimalus lenkimo momentas. Dvitėjinio profilio sijos numerio nustatymas. Antros sijos stačiakampio aukščio h nustatymas. Trečio iš kairės skerspjūvio normalinių ir tangentinių įtempimų diagramos. Įtempimų būvio skerspjūvio ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2018 04 16
Valcuoto plieno dvitėjinė sija namų darbas
Valcuoto plieno dvitėjinė sija užduotis. Maksimalus lenkimo momentas. Pirmosios sijos dvitėjinio profilio numeris. Stačiakampis skerspjūvis. Stačiakampio skerspjūvio sijos įtempimų diagramos. Stačiakampio skerspjūvio sijos trečiojo ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2016 08 15
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Užduotis. Įtempto gelžbetonio briaunotos denginio plokštės skaičiavimas. Bendrieji duomenys. Briaunotos denginio plokštės lentynos skaičiavimas. Plokštės skersinių briaunų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2012 11 13
Metalinių konstrucijų kursinis
Aiškinamasis raštas. Šalutinės sijos projektavimas. Pirmasis šalutinės sijos skaičiavimo variantas. Sijos ribinio būvio (įlinkio) tikrinimas. Skerspjūvio klasės nustatymas pagal sienelę ir lentyną ([1] lentelė). Sijos lenkiamosios ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 01 13
Gelžbetoninės perdangos projektavimas
Gelžbetoninės perdangos projektavimas. Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2012 10 09
Gelžbetoninės konstrukcijos: Perdangos plokštės projektavimas
Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos skaičiavimas. Įrąžų skaičiavimas. Perdangos plokštės armavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas. Apkrovos ir įrąžos. Šalutinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2019 02 16
Pastatų konstrukcija
Tais atvėjais, kai krovinių masė nedidelė (iki t), naudojami pakabinami sijiniai kranai. Pokraninės sijos ir bėgio tvirtinimas a- pokraninės sijos tvirtinimas prie kolonos, b- bėgio tvirtinimas prie pokraninės sijos c- galinės atramos ...
Statybos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2013 05 26
Geležinkelio tilto kursinis projektas
Anotacija. Aiškinamasis raštas. Užduoties duomenys. Sijos komponavimas. Geležinkelio tilto perdangos įražų apskaičiavimas. Nuolatinės apkrovos apskaičiavimas. Įražų nuo nuolatinės apkrovos apskaičiavimas. Lenkimo momento M ir ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2019 01 12
Konstrukcijų skaičiavimas sijos skaičiavimas
Konstrukcijų skaičiavimo dalis. Siją veikiančios apkrovos. Perdangos įražų skaičiavimas. Armatūros skerspjūvio parinkimas išilginėse sijose.
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2013 04 30
Pagrindinės sijos Metalas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Atraminės standumo briaunos. Sijų prijungimas. Ištisinės kolonos ...
Medžiagų mokslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 10 30
Medžiagų mechanika namų darbas
Dviatramės sijos stiprumas ir standumas. Įtempimų būvio analizė. Skaičiavimas. Skaičiuojamoji schema ir įrąžų diagramos. Įrąžų skaičiavimas ir diagramų braižymas. Dvitejinio profilio sijos numerio nustatymas. Antros sijos ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2014 12 03
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo