Šildymo sistemos hidraulinis

300 įrašai
Šildymo sistema
Aiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato šilimos nuostolių skaičiavimas. Pastato projektinė šildymo sistemos galia. Šildymo prietaisų parinkimas. Dvivamzdės apatinio paskirstymo šildymo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2010 03 03
Pastato inžinerinės sistemos: šildymo dalis
Įvadas. Duomenys projektavimui. Šilumos kiekis reikalingas patalpoms. Šildymo prietaisai. Šildymo prietaisų parinkimas. Šildymo prietaisų techniniai duomenys. Grindinės šildymo sistemos parinkimas. Hidraulinis šildymo sistemos ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 11 08
Šildymo sistemų projektavimas gyvenamajame name
Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Atitvarų konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai. Atitvarų savitieji šilumos nuostoliai. Pastato šildymo sistemos šaltinio projektinė galia. Hidraulinis šildymo sistemų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 10 30
Šildymo sistemos projektavimas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato atitvarų projektinių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas. Metinių šilumos sąnaudų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 04 28
Šildymo ir vėdinimo kursinis projektas
Kursinio projekto užduotis. Turinys. Aiškinamasis raštas. Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorės siena. Rūsio perdenginys. Pastogės. Stogas. Langai. Lauko durys. Pastato šilumos poreikių skaičiuotė. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2010 03 03
Dvivamzdė šildymo sistema
Šildymo sistemos schema šildymo sistemos produktai. Šildymo sistemos ypatybės. Standartinės seno tipo dvivamzdės šildymo sistemos ypatybės. Rekomenduojamas IMI dvivamzdės šildymo sistemos renovacijos sprendimas.
Elektronikos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2020 05 18
Gyvenamojo namo inžinerinių tinklų projektavimas
Aiškinamasis raštas. Šildymo sistemos projektaviams. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas. Projektinių šilumos nuostolių per ilginius šilumos tiltelius skaičiaviams. Patalpos projektiniai vėdinimo šilumos nuostolių Фv, W ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2020 10 27
Spindulinio šildymo sistemos
Spindulinio šildymo sistemos. Spindulinio šildymo sistemos (SŠS). Infraraudonasis šildymas pasižymi šiais privalumais. Infraraudonasis spinduliavimas (IR). IR skirstoma į tris sritis (tarp kurių nėra labai griežtų ribų). Vietinė ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2014 05 07
Inžinerinės sistemos
Baigiamojo darbo užduotis. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Baigiamojo darbo anotacija. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga. Skaičiavimai. Pastato ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 74 puslapiai
2017 05 12
Pastatų inžinerinės sistemos kursinis darbas KTU
Turinys. Aiškinamasis raštas. Projektavimo tikslas. Išeities duomenys projektavimui. Vandentiekio sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą vandentiekio sistemą. Vandentiekio sistemos parametrų skaičiavimas. Maksimalių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 11 28
Laivų šildymo sistemos
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla navigacijos katedra laivo eksploatavimo įranga ir laivo valdymas. Šildymo sistemos. 2013 Šildymo sistemos Šildymo sistemos. Elektriniai šildytuvai. Elektriniai infraraudonųjų spindulių šildytuvai. ...
Laivybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 05 11
Šildymo sistemų projektavimo metodiniai nurodymai
Kursinio darbo įforminimo reikalavimai. Metodiniai nurodymai šildymo sistemų projektavimuiprojektavimui. Pastato statybos vietovės klimato duomenys ir lauko oro projektiniai parametrai. Atitvarų konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 05 13
Daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas
Įvadas. Pastato architektūrinė dalis ir atitvarų konstrukcijos skaičiavimai. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinės atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Atitvarų šilumos inercijos D ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2016 06 29
Šildymo ir šaldymo sistemos
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Laivo šildymo ir šaldymo sistemos. Darbo tikslas aptarti šildymo ir šaldymo sistemų tipus. Šildymo sistema. Šildymo sistemos apšildo laivo patalpas šaltu metų laiku ir užtikrina reikiamą ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 01 02
Pastatu šildymas
Įvadas. Projektiniai parametrai. Pastato statybos vietovės klimatologiniai duomenys ir laiko oro projektiniai parametrai. Šildymo sezono oro temperatūros parametrai. Patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Pastato aitvarų šilumos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2011 12 28
Dvi vamzdinė šildymo sistema. Atitvarinių konstrukcijų parinkimas, jų šilumos perdavimo koeficientų. Skaičiavimas. Išorinė siena. Stogas su nešildoma paliepė. Tarp aukštinė perdanga. Pirmo aukšto grindis. Langų šilumos perdavimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 04 29
Volkswagen Golf IV užvedimo palengvinimo sistemos tyrimas
Įvadas. Užvedimo palengvinimo sistemos veikimo principas ir ją sudarančių komponentų techniniai parametrai. Aprašomo automobilio techniniai duomenys. Užvedimo palengvinimo sistemos veikimas. Užvedimo palengvinimo sistemos komponentų ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 12 31
Šildymo sistema individualiam namui
Aiškinamasis raštas. Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Atitvarų konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas. Stogo šilumos perdavimo koeficientas. Lango šilumos ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2016 04 01
Gyvenamojo namo šildymo sistema
Įvadas. Išeities duomenys. Pastato šildymo šilumos poreikiai. Pastato projektinės galios nustatymas. Galimi varinatai. Kuro sąnaudų bei išlaidų jam pirkti skaičiavimas. Investicijos. Eksploatacinės išlaidos. Rizikos veiksniai. Ekonominis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 02 15
Hidraulinis presas ir jo veikimas
Hidraulinis presas. Hidraulinis presas – senovinė mašina, tačiau ji naudojama ir mūsų laikais. Senovinis hidraulinis presas. Kaip veikia hidraulinis presas? Hidraulinį presą sudaro. Mažojo stūmoklio slėgis į skysti lygus =F1/S. Kaip ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 05 21
Individualaus gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas
Individualaus gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas. Įvadas statinio statybos teisinis reglamentas. Pastato architektūrinė dalis ir atitvarų konstrukcijos skaičiavimas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų ...
Statybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2013 02 18
Šildymo sistemos projektavimas (2)
Šildymo sistemos projektavimas. Lyg - pastato. Lyg , m2 Ph. Phs = Ph /(. P = Phs1 /(. Šildymo prietaisų parinkimas. Šildymo prietaisų parinkimas , kai šilumnešio temperatūra 80 ° C 60 °. Pn = Ph · · β. Katilinės įrengimo ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 05 03
Ūkininko šilumos ūkio projektavimas
Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Šilumos tiekimas vartotojams. Lauko šilumos tiekimo tinklai. Lauko šilumos tiekimo tinklų schemos. Lauko šilumos tiekimo tinklų klojimo būdai. Lauko šilumos tiekimo tinklų pagrindiniai elementai. ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2014 10 28
Pastatų inžinerinių sistemų kursinis darbas
Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas. Šilumos šaltinio parinkimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Kolektoriaus vietos parinkimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Išsiplėtimo indo tūrio skaičiavimas. Parenkami du ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 10 12
Geriаusios šildymo sistemos pаrinkimаs gyvenаmаjаm nаmui
Įvаdаs. Informacija apie projektą. Šildymo sistemų literatūros analizė. Dujinis šildymas. Infrаrаudonųjų spindulių šildymаs. Šildymas kietuoju kuru. Kietojo kuro rūšys ir jų skirtumai. Kietojo biokuro svarba. Individualių namų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 54 puslapiai
2014 04 15
Pastato šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemos techninės charakteristikos
Įvadas. Pastato inžinerinių sistemu charakteristika. Šildymo sistemos charakteristika. Pastato vėdinimo sistema charakteristika. Inžinerinių sistemų skaičiavimai. Šildymo sistemos skaičiavimas. Utenos oro temperatūros parametrai. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 08 27
Hidraulinis presas skaidrės
Hidraulinis presas. Kas yra hidraulinis presas? Hidraulinis presas - senovinė mašina. Kur naudojamas hidraulinis presas? Hidraulinis presas naudojamas daugybėje sričių. Schema.
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2014 04 21
Centrinis šildymas
Centrinis šildymas. Centrinio šildymo sistema susideda iš šilumos šaltinio (katilo). Šildymo katilas - tai prietaisas, kuriuo šildomas vanduo. Radiatoriai - tai iš sekcijų sudarytas šildomasis blokas centrinio šildymo sistemoje. ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 27
Inžinerinių sistemų kursinis: pastato vandentiekio, nuotekų, šildymo sistemos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Duomenys individualaus darbo atlikimui. Pastato šaltojo vandentiekio sistemos projektavimas. Pastato nuotekų sistemos projektavimas. Šildymo sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą šildymo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2017 04 28
Pastato vandentiekio nuotekų šildymo inžinerinių tinklų įrengimas
Aiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2012 06 01
Elektros šildymo įrenginiai
Elektriniai šildymo. įrenginiai. Dielektrinio šildymo esmė. Elektros energijos vertimo į šiluminę būdai. Tiesioginis šildymas. Elektrodų formos. Elektrodinis vandens šildytuvas. Netiesioginio šildymo įrenginiai. Elektrolankinis ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 05
Namo inžinerinės sistemos
Aiškinamasis raštas. Duomenys individualaus darbo atlikimui. Pastato šaltojo vandentiekio sistemos projektavimas. Pastato buitinių nuotekų sistemos projektavimas. Šildymo sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 03 05
Reikalavimai grindų, vamzdžių, latakų, estakadų elektrinio šildymo instaliacijai
Reikalavimai grindų, vamzdžių, latakų, estakadų elektrinio šildymo instaliacijai. Bendri reikalavimai. Pagrindiniai reikalavimai šildymo kabelių instaliavimui. Šildymo kabelių negalima pravesti per. Suomių firmos ENSTO grindų šildymo ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 07 05
Šilumos tiekimo būdai
Įvadas. Šilumos tiekimo būdai. Šilumos tiekimo tinklai. Šilumos tiekimo sistemų klasifikacija. Uždara šilumos tiekimo sistema. Atvira šilumos tiekimo sistema. Šildymo sistemos pagal šilumos generavimo pobūdį. Vietinė šildymo ...
Statybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2021 01 22
Inovatyvi technologija Geoterminis šildymas
Inovatyvi technologija. Geoterminio šildymo sistemos veikimo principas. Horizontalių kolektorių. Vertikalūs kolektoriai. Geoterminio šildymo sistemos įrengimas , kai kuriuos darbus atliekant pačiam.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 04 25
Hidraulinis presas pristatymas
Hidraulinis presas. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija 8c 1gr. Dominyka Kuncytė. Kas yra hidraulinis presas? Kur naudojamas hidraulinis presas.  Hidraulinis presas - senovinė mašina. Kur naudojamas hidraulinis presas? Hidrauliniu presu ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 04 27
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo