Siluminis kietuju kūnu pletimasis

300 dokumentų
Šiluminis kūnų plėtimasis
Šiluminis kūnų plėtimasis. Teorija. Kas yra šiluminis plėtimasis? Įvairių kūnų būsenų šiluminis plėtimasis, pavyzdžiai, bandymai. Šiluminis kietųjų kūnų plėtimasis. Šiluminis skysčių plėtimasis. Šiluminis dujų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2019 12 14
Kietųjų kūnų šiluminis plėtimasis
Kietųjų kūnų šiluminis plėtimasis. Kodėl? Bandymas. Išvada. Sužinojau. Kodėl plečiasi kietieji kūnai? Pailgėjimas. Nuo ko priklauso kietųjų kūnų pailgėjimas? Kodėl skyla stiklinė? “Nulinkusi” plokštelė. Bimetalinės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2016 09 26
Kietuju kunu linijinio pletimosi koeficiento nustatymas
Kietųjų kūnų linijinio plėtimosi koeficiento nustatymas. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Sprendimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 03 05
Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento nustatymas
Tikslas. Išmatuoti metalo linijinio plėtimosi koeficientą. Priemonės. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimo įrenginys, metaliniai strypeliai, liniuotė, termoporos gradavimo kreivė. Pagrindinės formulės. Matavimų ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 07 27
Kietųjų kūnų tamprumas
Kietųjų kūnų tamprumas. Kietųjų medžiagų savybės. Kietųjų kūnų deformacija. Huko dėsnis. Tampros, arba jungo, modulis. Lenkimo deformacija. Šlyties deformacija. Tamprumo atominė ir molekulinė prigimtis. Energija sukaupta tampriose ...
Fizikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2011 12 30
Kietųjų kūnų plėtimosi koeficientas
Kietųjų kūnų linijinio plėtimosi koeficiento nustatymas. Klausimai. Kodėl kūnas šildomas plečiasi? Koks dydis apibūdina kietųjų kūnų šiluminį plėtimąsi? Kokia formule išreiškiamas linijinio plėtimosi koeficientas? Kokia kietojo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 10 29
Kietųjų kūnų sandara
Kietuju kunu sandara. Aptarsime atomu saveika kietuosiuose kunuose, kietuju kunu kristalines. Gardeles, kietuju kunu elektronu energijos spektrus ir laidininku,. Puslaidininkiu bei izoliatoriu juostiniu modeliu ypatumus. Daugiausia d)mesio. Skirsime ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2014 03 18
Temperatūra ir šiluminis plėtimasis
Temperatūra ir šiluminis plėtimasis. Temperatūros matavimas. Kaip teisingai matuoti temperatūrą? Termometro rezervuaras. Matuojant oro temperatūrą. Termometrai gali būti. Šiluminis skysčiu ir dujų plėtimasis. Dujų dalelių sąveikos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 04 19
Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas
Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Išmatuoti metalo linijinio plėtimosi koeficientą. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvada. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2011 12 29
Kietųjų kūnų savybės
Kietųjų kūnų savybės. Įvadas. Kietieji kūnai. Kristalų rūšys. Monokristalų savybės. Kristalinių kūnų struktūra. Kristalinių kūnų struktūra. Klaidos. Kristalų auginimas. Kristalų inkubatoriai. Skystieji kristalai. Deformacijos. ...
Fizikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2011 12 29
Šiluminis skysčių ir dujų plėtimasis
Šiluminis skysčių ir dujų plėtimasis. Skysčių plėtimasis. Bandymas. Dujų plėtimasis. Bandymas. Dujų plėtimasis priklauso nuo. Šaltiniai. Klausimynas. Ką vadiname šiluminių plėtimusi? Kaip plečiasi dujos? Skysčiai šildomi ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 10 04
Šiluminė energija. Vidinė kūnų energija ir jos kitimas
Šiluminis kūnų plėtimasis. Kietųjų kūnų, skysčių ir dujų šiluminio plėtimosi palyginimas. Šilumos kiekis. Savitoji šiluma. Kuro degimo šiluma. Vidinė kūnų energija ir jos kitimas. Šilumos perdavimo(plitimo) būdai. Medžiagos ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 02 09
Kietųjų kūnų deformacijos
Kietųjų kūnų deformacijos. Kietūjų Kūnų deformacijos rūšys. Tempimo ir gniuždymo deformacija. Šlijimas, lenkimas ir sąsūka. Kietūjų kūnų mechaninės savybės. Mechaninis įtempis. Huko dėsnis. Tampros modulis. Kai kurių ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 05 29
Kietųjų kūnų slėgis
Kietųjų kūnų slėgis. Jėgos poveikio, jos didumo ir veikiamo ploto ryšys. Slėgio samprata. 1 Pa. Slėgio reguliavimas. Slėgio perdavimas kietaisiais kūnais. Ūžduotys. Ąčiū už dėmesį!!!.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 10 19
Kietųjų kūnų slėgis skaidrės
Kietųjų kūnų slėgis. Išsiaiškinsite, kad poveikis priklauso ne tik nuo jėgos dydžio. Atlikime bandymą. Skutimosi peiliukų ir peilių mažesnis ašmenų plotas padidina jų slėgį, todėl lengva įsipjauti. Testas. Užduotys. Sėkmės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 04 08
Kūno vidinė energija ir jos kitimas
Kūnų vidinė energija ir jos kitimas. Šiluminis judėjimas. Šiluminis judėjimas. Vidinė energija. Šiluminis judėjimas - kūną sudarančių dalelių netvarkingas judėjimas. Kūnų vidinės energijos kitimo būdai. Kūnų vidinę ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 11 10
Kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi koeficientas
Kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas. Darbo tikslas. Klausimai. Atsakymai į klausimus. Uždavinys. Darbo priemonės %. Rezultatų lentelė. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 02 21
Kietųjų kūnų šiluminės plėtros tyrimas
Kietųjų kūnų šiluminės plėtros tyrimas. Pagrindiniai teoriniai klausimai. Eksperimento teorinis pagrindimas. Patikrinkite vandens lygį vonelėje – termostato kaitinimo spiralė turi būti pilnai apsemta vandens.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2020 06 05
Kietųjų kūnų savitosios šilumos matavimas kalorimetru
Kietųjų kūnų savitosios šilumos matavimas kalorimetru Užduotis. Pagrindiniai teoriniai klausimai. Laboratorinio stendo fizikiniai parametrai. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2020 06 05
Tirpimas ir ekstrahavimas iš kietųjų kūnų
Tirpimas ir ekstrahavimas iš kietųjų kūnų. Ištirpusios medžiagos ekstrakcija. Kietosios medžiagos ekstrakcija. Ekstrakcijos ir tirpimo metodai. Pasrovinis ir priešsrovinis procesai.
Medžiagų mokslo konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2020 05 05
Kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas
Kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas darbo tikslas. Atsakymai į klausimus. Darbo priemonės. Darbo eiga.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2015 10 13
Slėgis visose kūnų būsenose
Kietųjų kūnų, skysčių ir dujų slėgis. Slėgis kietuose kūnuose. Pagrindinis slėgio matavimo vienetas. Užduočių pavyzdžiai. Kurio tašelio (visų tašelių masės vienodos) slėgis į atramą didžiausias? Skysčių ir dujų slėgis. O ...
Fizikos projektai, Projektas, 17 puslapių
2012 11 27
Kietųjų kūnų molinės šilumos nustatymas laboratorinis darbas
2. DARBO PRIEMONĖS: kalorimetras, tiriamieji kūnai, indas su vandeniu, termometras, maišiklis, svarstyklės su svarelių rinkiniu, kaitinimo plytelė.Mano gautos molinės šilumos šiek tiek skiriasi nuo Cteor nes jos yra skaičiuotos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2015 11 25
Kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi koeficiento tyrimas
Kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi koeficiento tyrimas Darbo tikslas. Aparatūra ir darbo metodas. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2019 11 06
Kunu linijinio pletimosi nustatymas
Kietūjų kūnų linijinio plėtimosi koeficiento nustatymas. Tikslas. Išmokti nustatyti linijinio plėtimosi koeficientą, įsitikinti, kad įvairūs metalai šildomi plečiasi ne vienodai. Atsakymas i klausimus. Kodėl kūnas šildomas plečiasi. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2014 10 20
Stiklinių, plieninių ir žalvarinių vamzdžių linijinių plėtimosi koeficientų nustatymas
Kietųjų kūnų linijinio plėtimosi koeficiento nustatymas DARBO TIKSLAS. Kūno linijinis plėtimosi koeficientas. Linijinis plėtimosi koeficientas naudojamas aprašant kietųjų kūnų šilumines savybes. Kietaji kūna sudarančios dalelės ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 11 29
Šildomo kietojo kūno ilgėjimo koeficiento nustatymas: kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi dėsningumas
Šildomo kietojo kūno ilgėjimo koeficiento nustatymas kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi dėsningumas. Tikslas. Uždaviniai. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės.Tyrimų eiga. Skaičiavimai. Išvada. Naudota literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 11 14
Slėgis skaidrės
Slėgis. Skysčio savybės. Turi masę. Veikiami išorinio poveikio. Neturi apibrėžtos formos. Skysčių mechanika. Viena iš svarbiausių skysčio savybių. Jėga, veikdama skystį. Kiekybinė charakteristika vadinama slėgiu. Kietųjų kūnų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 02 09
Fizikos egzamino klausimai - atsakymai
Apskaičiuokite darbą, atliktą adiabatinio proceso metu. Aptarkite 1 – ąjį termodinamikos principą izobariniam procesui. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Paaiškinkite giroskopo veikimo principą ir giroskopo precesiją. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 02 20
Kietojo kūno tankio nustatymas
Kietojo kūno tankio nustatymas. Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti tls tipo sverstyklėmis, nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2011 12 29
Kristalinio kūno lydymosi temperatūros nustatymas
Darbo tikslas - susipažinti su kristalinių ir amorfinių kūnų sandaros ypatumais, ištirti šildomo kristalinio kūno temperatūros priklausomybę nuo laiko, ištirti lydymosi procesą ir gauti skysčio peršaldytąją būseną. Teorinė dalis. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 03 09
Kelių ir kūnų šiluminio plėtimosi praktikinis pritaikymas
Kelių ir kūnų šiluminio plėtimosi praktikinis pritaikymas. Kūnų plėtimasis. Šaltas rutuliukas pralenda pro metalinį žiedą. Geležinkelio bėgių plėtimas. Nepalikus tarpų gręsia blogos pasekmės. Elektros laidai. Elektros laidai ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 04
Honda civic variklio galios didinimas naudojant turbokompresorių
Įvadas. Sudedamosios turbokompresoriaus sistemos dalys. Turbokompresorius. Tarpinis oro aušintuvas. Variklio valdymo blokas. Našesni degalų purkštukai. Dujų išmetimo sistema. Perteklinio slėgio vožtuvas. Originalaus variklio pagrindiniai ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 88 puslapiai
2016 12 05
Benzininio vidaus degimo variklio galios didinimas naudojant oro pripūtimą
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Santrumpos. Įvadas. Oro pripūtimo agregatų tipai. Turbokompresorius. Išmetamųjų dujų sklendė. Kompresorius su mechanine pavara. Orapūtės parinkimas. Originalaus variklio pagrindiniai ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 95 puslapiai
2016 12 05
Vidinė energija skaidrės projektas
Vidinė kūnų energija ir jos kitimas. Pagrindiniai teiginiai. Medžiagos sudarytos iš dalelių. Šiluminis judėjimas. Kūną sudarančių dalelių netvarkingas judėjimas. Vidinė energija. Energijos rūšys. Vidinės energijos kitimo būdai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 04 14
Vidinė kūnų energija ir jos kitimas
Šiluminis judėjimas. Vidinė energija. Vidinės kūno energijos kitimas atliekant darbą. Šilumos laidumas. Konvekcija. Šiluminis spinduliavimas. Šilumos kiekis. Šilumos kiekio apskaičiavimas. Kuro degimo šiluma.
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 02 10
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo