Sintetinis apskaitos ziniarastis

300 dokumentų
Atsargų apskaitos dokumentai praktikos ataskaita
Įvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų rūšys ir klasifikacija. Atsargų apskaitos dokumentai. Prekės kortelė (etiketė). Materialinių vertybių pajamavimo orderis. Atsargų apskaitos kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2012 04 13
UAB „Girteka” finansinių ataskaitų sąnaudų savikainos straipsnio apskaitos politika
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Savikainos straipsnio apskaitos reglamentavimas. UAB “Girteka“ apskaitos politika. UAB „Girteka“ buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 04 22
Apskaitos namų darbas
Užduotis. Sąskaitų likučių balansas. Ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Darbinė atskaitomybės parengimo lentele. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Priedai. Paskolos sutartis. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitos ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2012 01 04
Apskaitos klasifikavimas
Apskaitos klasifikavimas. Apskaitos organizavimo pagrindai. Apskaitos skirtingą juridinį statusą turinčiose įmonėse ypatumai. Dokumentų grupavimas. Kasos knyga (fragmentas). Apyvartos žiniaraštis. Buhalterinė apskaita ir dvejybinis ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2016 08 02
Darbo užmokesčio operacijų dokumentavimas įmonėje
Darbo užmokesčio operacijų dokumentavimas ir apskaita „x“ įmonėje. Įvadas. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo sutartis. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbuotojų atlyginimų priskaitymą fiksuojantys dokumentai. Asmens ...
Apskaitos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 07 30
Buhalterines apskaitos praktika (2)
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Pavyzdinis sąskaitų planas. Mėnesio ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Pinigų gavimo žurnalas. Pinigų mokėjimo žurnalas. Pardavimų skolon žurnalas. Pirkimų skolon žurnalas. Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 46 puslapiai
2016 08 03
Baldų gamybos įmonės kūrimas Lietuvoje
Apie „Satyra“. Įmonės charakteristika. Verslo tikslai ir galimybės. Marketingas. Konkurencija. Konkurentų analizė. Pardavimo strategija. Reklama. Gaminio techninis aprašymas. Gaminio detalių skaičiavimo žiniaraštis. Materialinių ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2018 11 08
Ūkio veiklos apskaita
Įvadas. Metodinio leidinio tikslai ir uždaviniai. Tikslai:. Uždaviniai. Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Apskaitos esmė ir uždaviniai. Apskaitos principai ir reikalavimai. Apskaitos sistemos. Ūkininko ūkio veiklos apskaitos ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 114 puslapių
2012 08 27
Prekių judėjimo dokumentavimas mažmeninėje prekyboje
Įvadas. Prekių judėjimo dokumentai. PVM sąskaita – faktūra. Materialinių vertybių užpajamavimo orderis. Prekių priėmimo pagal kiekį aktas. Atsargų apskaitos kortelė. Prekės kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2018 10 16
Finansinės apskaitos savarankiškas darbas (2)
Užduotis. Užduoties sprendimas. Bendrasis žurnalas. Darbo užmokesčio priskaitymų-išskaitymų žiniaraštis. Buhalterinė pažyma. Didžiosios knygos sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Balansas. Pelno (nuostolių) ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2016 04 20
Kompiuterinis dokumentų apdorojimas
Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai. Ilgalaikio materialaus turto apskaitos kortelė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis. Atsargų apskaitos dokumentai. Atsargų apskaitos kortelė. Medžiagų perkėlimo įmonės viduje ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2020 03 26
Darbo užmokesčio žiniaraštis. Bendrasis žurnalas. Bandomasis balansas. Koregavimai. Ilgalaikio turto žiniaraštis. Žaliavų sunaudojimas pagal normas. Likučių žaliavų sąskaitoje pasikeitimai. Žaliavų sąnaudos pagamintai produkcijai. ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2012 02 28
Uždarosios akcinės bendrovės su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų buhalterinė apskaita
Įvadas. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos teoriniai aspektai. Darbo užmokesčio įsipareigojimų apskaita. Su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių apskaita. UAB „Asvita“ su darbo santykiais susijusių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 puslapių
2019 08 18
Ekonomikos 1 namų darbas
Sustambintų statybos darbų kiekių ir sąnaudų žiniaraštis. Medžiagų poreikių žiniaraštis. Mechanizmų poreikio žiniaraštis.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2011 12 27
Atsargos
Įvadas. Atsargų auditas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 20
„atsargos“
Įvadas. Atsargų auditas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 10 08
Apskaitos ir analizės namų darbas
Įvadas. Sąskaitų likučių pasikeitimai. Bendrieji ir grynieji pardavimai, pirkimai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Išvados. Naudota literatūra.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 11 07
Pamatų stiprinimas
Pamatų stiprinimo g/b plokštėmis ir betonu palyginimas. Žemės darbai. Žiniaraščiai. Grindų ardymo žiniaraštis. Skaldos poreikio žiniaraštis. Juostinių blokų poreikio žiniaraštis. Tarpų tarp blokų užbetonavimas. Armatūros ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 03 21
Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir finansai
Įvadas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio priskaitymas. Darbo užmokesčio už kasmetines ir nepanaudotas kasmetines atostogas priskaitymas ir mokėjimas. Ligos pašalpos skaičiavimas. Suvestinis darbo užmokesčio ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 02 05
Apskaitos pagrindų seminarinis darbas
Apskaitos pagrindų seminarinis darbas. Įvadas. I dalis „pirminių apskaitos dokumentų naudojimas ir saugojimas“. Pirminių dokumentų saugojimo tvarka. Ii dalis „lietuvos respublikos mokesčių sistemos pagrindai“. Pelno mokesčio ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 05 10
Darbo apmokėjimo dokumentai bei jų apskaita įmonėje UAB „Trakai“
Įvadas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo užmokesčio grafinė analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Apskaitos projektai, Projektas, 30 puslapių
2017 03 05
Trijų aukštų komercinės paskirties statinio projektavimas
Statybos ekonomika namų darbas. Statinių grupė K001 Pirmas kompleksas. Statinys O1 Objektas. Žiniaraštis S1 Sąmata. Suma žiniaraščiui Iš viso tiesioginės išlaidos. Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis. Darbo sąnaudų ir darbo ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2020 01 07
Imonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab “orchidėja“. Uab “orchidėja“ sąskaitų planas. Uab “orchidėja“ sąskaitų likučiai. Kovo. D. Sąskaitų korespondencija. Bendrasis žurnalas. Buhalterinės apskaitos registrai. Darbinės atskaitomybės lentelės. Pelno ...
Apskaitos referatai, Referatas, 40 puslapių
2012 02 15
Apskaitos pagrindų savarankiškas darbas
Įvadas. Liepa. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Rugpjūtis. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 58 puslapiai
2015 01 17
FINANSINĖS APSKAITOS savarankiškas
Balanso straipsniai Sąskaitų Nr. Darbo užmokesčio skaičiavimai. Savikainos , nusidėvėjimo skaičiavimai. Atsargų apskaitos kortelės. Darbo užmokesčio žiniaraštis. 804 20 Iš viso 1922 50 26 67 190 ,- 2139 17 654 45 200 25 190 10 ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 12 12
Pirminės apskaitos kursinis darbas
Įvadas. Pirminės apskaitos samprata ir reglamentavimas. Pirminės apskaitos organizavimas ir tvarkymas Uab „Maišelis“. Uab “Maišelis” apibūdinimas. Pirkimų ir pardavimų apskaitos dokumentai. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 03 03
Valdymo apskaitos vaidmuo įmonėje
Įvadas. Valdymo apskaitos samprata. Valdymo apskaitos reikšmė ir tikslai. Valdymo apskaitos funkcijos. Etiniai reikalavimai, keliami valdymo apskaitos apskaitininkui. Valdymo apskaitos organizavimas įmonių buhalterijose. Finansinės ir valdymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 04 03
Įmonės apskaitos sistema
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Apskaitos rūšys. Apskaitos sitema. Pagrindiniai apskaitos elementai. Pagrindiniai apskaitos organizavimo principai. Apskaitos procesas. Praktinis įmonės apskaitos sistemos pavyzdys. Apskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 08 28
Buhalterinės apskaitos pagrindai
Įmonės kapitalas ir jo sudėtis. Subsąskaitos, jų esmė, paskirtis ir vieta sąskaitų sistemoje. Dvejybinis įrašas: esmė ir pagrindimas. Apskaitos rūšys. Apskaitos raida lietuvoje. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2011 12 30
Apskaitos modeliai ir jų sistema
Įvadas. Apskaitos apibūdinimas ir sąvokos. Apskaitos apibūdinimas. Apskaitos sąvokos. Bendrieji apskaitos principai finansinėje apskaitoje. Apskaitos reglamentavimas ir jos modeliai. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos modelių reikšmė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 11 13
UAB "X" įmonės apskaitos politikos vertinimas
Įvadas. Apskaitos politika teoriniu aspektu. Apskaitos politikos samprata ir esmė. Apskaitos politikos reglamentavimas ir reikalavimai ūkio subjekto apskaitos politikai. Apskaitos politikos sudarymo procesas. Verslo apskaitos politikos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 05 16
Darbų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „Boen Lietuva“
Įvadas. Įmonės pristatymas.Charakteristika. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Brigadininko pareigybės nuostatai. Darbuotojų darbo grafikas. Laiko apskaitos žiniaraštis. Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė nr. ...
Saugos projektai, Projektas, 30 puslapių
2017 04 19
Apskaitos politika referatas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos pasirinkimas. Įmonės apskaitos politiką sudarantys etapai. Apskaitos vykdymas įmonėje. Apskaitos rūšys. Apskaitos politikos reglamentavimas. Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 04 14
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo esmė apskaitoje. Įkainojimas. Ilgalaikis materialus turtas / ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. Ilgalaikis ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2013 01 12
Apskaitos esmė ir rūšys
Ūkinė apskaita. Naudojami matai. Ūkinės apskaitos rūšys. Operatyvinė-techninė apskaita. Statistinė apskaita. Buhalterinė apskaita. Buhalterinės apskaitos bruožai. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Vidiniai ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 10 28
Banko apskaitos organzavimas
Apskaita banke. banko apskaitos organizavimas. Temos. Teisinis apskaitos banke reglamentavimas. 2. Banko apskaitos principai. Apskaita – verslo kalba. Niekuomet neinvestuokite į. Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas 2001 m. ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2017 07 28
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo