Siuvimo imones savikainos apskaiciavimas

300 dokumentų
Užsakymo savikainos apskaičiavimas
Užsakymo savikainos apskaičiavimas. Teoriniai klausimai. Ką vadintumėte tiesioginėmis išlaidomis (kaštais) prekybos įmonėje? Kokiam siuvimo gamybos procesui tinkama procesinė išlaidų (kaštų) apskaitos sistema? Kada įmonės pelnas ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2016 08 11
Valdymo apskaita Savikainos apskaičiavimas
Įvadas. Išdirbių normų ir atlyginimų skaičiavimas. Duonos ir pyrago gaminių savikainos kalkuliacija. Duonos „Venta“ 0,8 kg svorio savikainos apskaičiavimas. Duonos „Marti“ 1 kg svorio savikainos apskaičiavimas. Naminio pyrago 0,5 kg ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 11 05
Siuvimo įmonės verslo aprašymas
Verslo aprašymas. Įmonės tikslai. Įmonės misija. Įmonės vizija. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Reklamos išlaidos. Realizavimų įplaukų apskaičiavimas. Paslaugos planas. Vietos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 9 puslapiai
2014 02 04
Pirmosios siuvimo mašinos
Pirmosios siuvimo mašinos. Pirmos grandininio dygsnio siuvimo mašinos batsiuviams. Išradėjas. Dviadatė siuvimo mašina su atraminiu padėklu. Siuvimo mašina su centrine ritele. Siuvimo mašina iš Prancūzijos su švytuokline šaudykle. ...
Istorijos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2013 10 11
Savikainos kalkuliavimas
9( 2 atsiliepimai )
Paslaugų savikainos kalkuliavimas. Santrumpų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Savikainos kalkuliavimo metodų teoriniai aspektai. Savikainos kalkuliavimo samprata ir vieta apskaitos sistemoje. Savikainos kalkuliavimo metodų analizė. Uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 62 puslapiai
2012 04 12
Pažintinė verslo praktika siuvimo įmonėje
Įvadas. Geografinė padėtis. Darbo rėžimas. Įmonės tipas. Veiklos kryptis. Įmonės paslaugu asortimentas. Įmonės vietą lietuvos rinkoje bei aplinkoje. Naudojamos informacinės technologijos. Darbuotojai. Valdymo organizacinė struktūra. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2011 12 30
Produkcijos savikainos kalkuliavimas
Įvadas. Teorinė apžvalga. Išlaidų klasifikavimas. Savikainos samprata. Savikainos kalkuliavimas. Praktinis darbas. Įkainių apskaičiavimas. Darbo užmokesčio straipsnis. Tiesioginės medžiagų išlaidos. Gamybos pridėtinės išlaidos. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 02 06
Pagamintos produkcijos savikaina
Pagamintos produkcijos savikaina. Etapas Tiesioginių medžiagų sunaudojimo per laikotarpį išlaidų apskaičiavimas. Medžiagų sunaudojimo per laikotarpį išlaidos. Etapas Per laikotarpį pagamintos produkcijos savikainos apskaičiavimas. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2018 10 20
Siuvykla praktikos ataskaita
Siuvyklos veiklos modeliavimas kompiuterine programa EIK praktikos ataskaita. Siuvimo įmonės veiklos modeliavimas. Įmonės tikslai. Strategija. Valdymo veiksmai. Įmonės pajėgumas. Įmonės pajėgumas metų pradžioje. Įrenginių skaičiaus ir ...
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2013 11 09
Siuvimo cechas
Įvadas. Siuvimo cechas. Siuvimo ceche vykdoma veikla. Plano sudarymas ir paskirstymas. Aprūpinimas kirpiniais ir pagalbinėmis medžiagomis. Įrenginių techninis aptarnavimas ir remontas. Siuvimas. Kokybės kontrolė. Pridavimas į gatavos ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 01 16
Lietuvos dujos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės balanso ataskaitos analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumo ...
Finansų analizės, Analizė, 11 puslapių
2013 03 10
Automobilių kursinis
Įvadas. Automobilių serviso verslo situacija Lietuvoje. Paslaugų poreikio pagrindimas. Kursinio darbo tikslas. Įmonės charakteristika. Įmonės paslaugų metinės darbų apimties apskaičiavimas. Įmonės metinės darbų apimties ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 05 14
Produkcijos savikainos analizė
Įvadas. Įmonės ab „stumbras“ charakteristika. Įmonės ab „stumbras“ produkcijos savikainos analizė. Įmonės ab „stumbras“ produkcijos savikainos plano įvykdymas. Metais. Pažyma. Įmonės ab „stumbras“ išlaidų vienam ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 05 10
Siuvimo mašina
Siuvimo mašina. Pirmieji mechaniniai eksperimentai. Pirmos grandininio dygsnio siuvimo mašinos batsiuviams. Grandininio dygsnio siuvimo. 1807 - 1839 . Dviadatė siuvimo mašina. Dviguba adata su ausele ir šaudyklinis mechanizmas dvigubai ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 04
Produkcijos savikainos ir pelno apskaičiavimas Valdymo apskaita
Įvadas. Teorinė dalis. Valdymo apskaitos esmė. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Produktų savikainos kalkuliavimas. Praktinė dalis. Įmonės pagaminta produkcija. Atlyginimų įkainiai. Išlaidos patirtos produkcijai pagaminti. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 01 29
X įmonės savikainos analizė
X įmonės savikainos analizė. Darbo tikslas Išanallizuoti X įmonės savikainą. Darbo uždaviniai 1. Išnagrinėti savikainos sampratą bei esmę. Apie įmonę. Įmonė įregistruota buvo 2010 metais. Savikaina. Tai - piniginė. Savikainos ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 02 10
Įmonės bazinis periodas
Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2011 12 28
Įmonės ištekliai ir jų naudojimas referatas
Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto buhalterinės apskaitos ir finansų katedros finansų studijų programa. Įmonės ištekliai ir jų naudojimas. Pagrindiniai įmonės ištekliai. Materialus ilgalaikis turtas. Trumpalaikis ...
Finansų referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 11 14
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė kursinis
Įvadas. Gaminio aprašymas. Pagrindiniai skaičiavimo duomenys. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Savikainos kalkuliacija ir savikainos struktūra. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 04 28
Vežimo įmonės techninių rodiklių apskaičiavimas
Įvadas. Transporto priemonės charakteristika. Krovinio charakteristika. Pagrindiniai skaičiavimo duomenys. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Išlaidų sąmata ir savikainos struktūra. Savikainos strukūros diagrama. Finansiniai ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 02 06
Išlaidų, savikainos ir kainos skaičiavimas
Išlaidų , savikainos ir kainos apskaičiavimas. Gamybos apimtis , vnt. Vieno gaminio kintamosios išlaidos , Eur Bendra pastoviųjų išlaidų suma , Eur. Gaminių skaičius , vnt. Savikainos rūšys Savikaina visai gamybos apimčiai.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2018 09 21
Planavimas. Įmonės rodiklių skaičiavimas
Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2012 01 04
Savikainos apskaičiavimas
Įvadas. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimo požymiai, jų rūšys. Pastovios, kintamos ir mišrios išlaidos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Gamybinės ir laikotarpio, produkto išlaidos. Gaminamos produkcijos savikaina. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 11 10
Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas pagal gamybos tipą
Įvadas.Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas pagal gamybos tipą. Užsakiminis produkcijos savikainos kolkuliavimo metodus. Procesinis produkcijos savikainos kolkuliavimo metodus. Įmonės pristatymas. Produkcijos savikainos skaičiavimas uab ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 12 20
Verslo ekonomikos ekonominės dalies rengimo kursinis darbas
Ekonominė dalis. Verslo įmonės kūrimas. Aplinkos analizė. Investicijos. Geodezinių ir kadastrinių matavimų savikainos apskaičiavimas. Geodezinių ir kadastrinių matavimų kainos apskaičiavimas.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 03 24
Verslo ekonomikos kursinis darbas
Įvadas. Baigiamųjų darbų ekonominė dalis. Verslo įmonės kūrimas ir steigimas. Verslo aplinkos analizė. Investicijos ir finansavimas. Geodezinių ir kadastrinių matavimų paslaugos savikainos apskaičiavimas. Geodezinių ir kadastrinių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 10 14
Išmaniojo manekeno įdiegimo atsiperkamumo analizė
Įvadas. Gaminio įdiegimo rinkos aplinkos analizės aspektai. Gaminio savikainos apskaičiavimas ir jo kainos nustatymas. Išmaniojo manekeno gamybos technologinis procesas. Išmaniojo manekeno gamybos bendrųjų investavimo sąnaudų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2018 03 04
Įmonės veiklos planavimas (2)
Kursinio darbo užduotis. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 03 19
Įmonės savikainos skaičiavimas
Įvadas. Trumpas įmonės pristatymas. UAB „Ukmergės baldai“ įmonės produkcijos savikainos skaičiavimas. Investiciniai projektai dėl gamybinių įrenginių įsigijimo skaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Apskaitos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 01 02
Lietuvos siuvimo pramonė
Lietuvos siuvimo pramonė. Kaunas. Siuvimo pramonė – tai lengvosios pramonės rūšis. Siuvimo pramonės gamintojai Lietuvoje. UAB abtex. AB „Liteksas“. Lietuvos įmonė, gaminanti vilnos produkciją. AB „Vilkma“. Aukštos kokybės ...
Pramonės ir gamybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 01 13
Verslo planavimo darbas
Įvadas. Strateginis planavimas. Pastoviųjų planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo plano apskaičiavimas. Produkcijos gamybos plano ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 05 21
Geodezinės įmonės steigimo analizė
Įvadas. Baigiamojo darbo ekonominė dalis. Verslo įmonės kūrimas ir steigimas. Verslo aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo vertinimas. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 27 puslapiai
2014 05 14
Individualios įmonės „gėlių namai“ verslo planas
8,5( 2 atsiliepimai )
Individualios įmonės „Gėlių namai“ steigimas. Įmonės išlaidų apskaičiavimas. Įmonės rodikliai. Įmonės atskaitomybė. Pelno lūžio taškas. Verslo ir finansinės rizikos apskaičiavimas. Investicijų kapitalo kaina ir NPV ...
Finansų verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2016 10 25
Tacheometro atsiperkamumo analizė
Įvadas. Tacheometro atsiperkamumo analizės teoriniai aspektai Tacheometro rinkos aplinkos analizės teoriniai aspektai. Tacheometro organizavimo schemos elementai. Bendrųjų investavimo sąnaudų apskaičiavimas. Tacheometro savikainos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 04 22
Kelių transporto produkcijos savikainą
Kelių transporto produkcijos savikaina. Savikainos esmė. Ūkinės veiklos sąnaudų struktūra. Vežimų savikainos analizė. Kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliacijos skaičiavimas. Tiesioginės darbo išlaidos. Tiesioginės ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2011 03 08
Taktinis planavimas
Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Bazinio periodo gamybos kaštai ir gaminių savikaina. Lūžio taško apskaičiavimas. Gaminio padengimo sumos apskaičiavimas. Gaminių rangavimas pagal atskirus požymius. Gaminių naudingumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 09 12
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo