Skaidres lietuvos miskai

300 dokumentų
Miškai pristatymas
Lietuvos miškai ir jų reikšmė mūsų gyvenime. Miškų tipai. Taiga. Mišrieji ir plačialapiai miškai. Drėgnieji atogrąžų miškai. Musoniniai miškai. Lietuvos miškuose gyvena. Gyvūnijos apsaugos reikalavimų pažeidimai. Miškų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2011 03 25
Atogražų miškai skaidrės
Drėgnieji atogrąžų miškai. Gamtinis biomas. Susidaro esant. Paplitimas. Išplitę centrinėje afrikoje, pietų amerikoje. Augalija labai vešli ir gaji. Gyvūnija gausi. Vandens telkiniuose. Pagal bioįvairovės gausumo įvairovę šie miškai ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 02 28
Lietuvos miškai skaidrės (2)
Lietuvos miškai. Lietuvos miškai – vienas svarbiausių Lietuvos biosferos elementų. Miškų istorija. Senovėje beveik visa dabartinė Lietuvos teritorija buvo apaugusi miškais. Miškai suskirstyti į keturias grupes. Grupės. Flora ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 09 26
Drėgnieji atogrąžų miškai
Drėgnieji atogrąžų miškai. Panamos selva. Taip atrodo atogražų miškas iš arti. Paplitimas. Būdingi požymiai. Gyvų organizmų prisitaikymas. Turistų dėmesį labiausiai patrauktų :.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 09 24
Miškai - pasaulio turtas
Miškai – pasaulio turtas. Miškų reikšmė. Gamina deguonį. Sukaupia didelį organinių medžiagų kiekį. Sumažina šiltnamio efekto poveikį. Sumažina gruntinių ir paviršinių vandenų taršą. Palaiko biologinę įvairovę. Sudaro ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 04 07
Miškai projektas
Miškai. Taiga – spygliuočių miškai, būdingi atšiauriems šiaurės regionams. Mišrieji ir plačialapiai miškai– būdingi vidutinių platumų juostoje. Musoniniai miškai– miškai, augantys musonų įtakojamose srityse, kurių ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 03 04
Miškai – pasaulio turtas skaidrės
Miškai – pasaulio turtas. Miškų svarba. Miškai sugeria anglies. Pasulyje miškai išsidėstę dviem juostom. Šiaurės juosta pietų juosta. Šiaurės juostos miškų augalija. Miškai plyti vėsaus. Mediena kieta, sunki, lėtai pūva. Amžino ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 30
Miškai - žaliasis šalies rūbas
Miškai – žaliasis šalies rūbas. Lietuvos miškai Miškingumo kaita Miškingumo. Lietuvos miškai. Lietuvos miškai – vienas svarbiausių Lietuvos biosferos elementų. Miškingumo kaita. Seniau visa dabartinės Lietuvos teritorija buvo ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 29
Lietuvos miškai skaidrės
Lietuvos miškai. Vardas Pavardenis. Miškų reikšmė Lietuvoje. Nesuklysime pasakę, kad kiekvieno lietuvio gyvenimas vienaip ar kitaip susijęs su mišku. Vienas svarbiausių Lietuvos biosferos elementų. Miškai Lietuvoje įvairūs. Juose ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 05 14
Drėgnieji atogrąžų miškai prezentacija
Drėgnieji atogrąžų miškai. Didžiulė gyvųjų organizmų buveinė. Panamos drėgnieji atogrąžų. Miškai. Paplitimas. Drėgnųjų atogrąžų miškų. Paplitimas. Būdingi požymiai. Vidutinė metinė temperatūra. Augalija. Augalija labai ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 02 09
Miškai ir jų ištekliai
Miškai ir jų ištekliai. Miškas. Miškų reikšmė. Pasauliniai miškų ištekliai. Tris penktadalius pasaulio miškų augina. Didžiausi pasaulio miškai (mln. ). Rusijos miškai. Brazilijos atogrąžų miškai. Kanados miškai. JAV miškai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 02 20
Europos mišrieji miškai
Europos mišrieji miškai. Išplitę į pietus nuo spygliuočių miškų. Mišriuosiuose miškuose auga. Mišriųjų miškų gyventojai. Šiuose miškuose gyvena. Šioje juostoje gyvena ir paukščiai. Medžioklė mišriuosiuose miškuose. Daug ...
Geografijos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2013 03 04
Geografijos konspektas (2)
Konstruktyvusis, destruktyvusis, konservatyvusis. Subarktinė ir subantarktinė. Vidutinių platumų. Paatogrąžų (subtropinė). Atogrąžų. Tarpsalines. Drėgnieji pusiaujo miškai. Savanos. Pusdykumės ir dykumos. Kietalapiai miškai ir ...
Geografijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2017 02 08
Lietuvos augalijos įvairovė
Lietuvos augalijos įvairovė. Tikslai ¤ Plačiau susipažinti su Lietuvos augalijos įvairove. Lietuvos miškai Lietuvos miškai užima beveik trečdalį (apie 31 %) viso šalies ploto. Didele bendrijų įvairove. Lietuvos miškai pagal ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 03 08
Lietuvos miškai aprašymas
M i š k a. Lietuvos miškai. Miško dalys Miško paklotė. Negyvoji miško paklotė. Medyno ardas. Pasaulio miškai.
Geografijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2015 12 19
Vidutinio klimato miškai skaidrės
Vidutinio klimato miškai. Klimatas. Šiai klimato juostai būdingas sezoniškumas (4 sezonai) šalta žiema. Būdinga gyvūnija. Mišriuose miškuose geros sąlygos gyventi tokiems gyvūnams. Būdinga augalija. Vidutinių platumų klimato ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 05 05
Pusiaujo miškai skaidrės
Pusiaujo miškai. Pusiaujo miškai– gamtinis. Drėgnieji atogrąžų miškai veša tuose regionuose. Daugiau negu pusė visų pasaulio augalų ir gyvūnų rūšių aptinkamos šiuse miškuose. Kapucinas. Smauglys. Ardai. Medžiai milžinai 45. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 05 25
Lietuvos augalija
Geografijos projektinis darbas Lietuvos augalijos įvairovė kaišiadorys. Tikslai ¤ Plačiau susipažinti su Lietuvos augalijos įvairove. Lietuvos miškai Lietuvos miškai užima beveik trečdalį (apie 31 %) viso šalies ploto. Didele bendrijų ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 05 27
Lietuvos pagrindiniai medynai
Lietuvos pagrindiniai medynai. Lietuvos miškai. Miškų tipai. Daugiau nei pusė visų miškų lietuvoje yra spygliuočių. Miškų istorija. Senovėje beveik visa dabartinė lietuvos teritorija buvo apaugusi miškais. Didžiausi miškai. Dainavos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 05 16
Gamtinės zonos
Zona. Klimato juosta. Dirvožemiai. Augalija. Gyvūnija. Spygliuočiai miškai (taigaTundra ir. Miškatundrė. Plačialapiai ir mišrieji miškai. Miškastepė ir stepė. Kietalapiai miškai ir krūmokšniai. Pusdykumės ir dykumos. Savanos ir ...
Geografijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2016 08 11
Geografinės zonos plačialapių ir mišrieji miškai
Geografinės zonos Plačialapių ir mišrieji miškai. Geografinės zonos. Plačialapių ir mišrieji miškai. Mišrieji miškai. Mišrusis miškas. Plačialapiai miškai. Gyvūnija.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 01 04
Lietuvos miškai
Lietuva yra vidutinio klimato juostoje, kurioje auga mišrieji miškai. Šie miškai klesti vidutinio klimato juostoje, kur yra ryškūs metų laikai ir per metus iškrinta gausūs krituliai. Kitados beveik visa lietuvos teritorija buvo apaugusi ...
Biologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2011 01 11
Miškas mūsų turtas
Įvadas. Bendros žinios apie mišką. Lietuvos miškų fondas. Miškų naikinimas. Miškų kirtimas. Miškų gaisrai. Miškų tarša. Miškų apsauga. Miškų kirtimų reguliavimas. Miškų gaisrų apsauga. Miškų taršos apsauga. Miškų ...
Geografijos interpretacijos, Interpretacija, 10 puslapių
2011 12 21
Plačialapiai miškai
Plačialapiai miškai. Miškas. Teritorija, tankiai apaugusi medžiais. Miškai dengia. Miškai susidaro. Pagrindiniai žemės miškų masyvai auga. Klimatas. Vidutinių platumų jūrinis. Geografinis paplitimas. Didelius plotus apima vakarų ir ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 03 06
Vidutinio klimato juostos miškai skaidrės
Vidutinio klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos miškų biomas skirstomas į. Klimato sąlygos. Vidutinio klimato juostos miškai Gyvūnija. Rudoji lapė. Lapės Fizinė charakteristika. Pilkoji rupūžė. Vidutinio klimato juostos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 03 27
Lietuvos paviršius skaidrės
Lietuvos paviršiaus ypatumai. Lygumos. Aukštumos. Upės. Bendras upių ir kanalų vagų ilgis lietuvoje. Ilgiausios lietuvos upės. Ežerai. Didžiausi lietuvos ežerai. Kalvos. Aukščiausių kalvų absoliutūs aukščiai. Miškai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2012 12 07
Atogrąžų miškai
Atogrąžų miškai. Tikslas ir uždaviniai. Rasti šiam biomui būdingus abiotinius veiksnius. Kas atogrąžų miškam būdinga. Geografinės sritys. Rasti po penkis augalus ir gyvūnus, bei fiziologinius ir morfologinius prisitaikymus augti šiame ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 06 19
Mišrieji miškai skaidrės
Mišrieji miškai. Skaidres kūrė Armandas Čebatariūnas 2014 m. Žmonių įtaka. Atliekos kenkia anaiptol ne vien tik tiesioginiais būdais. Europoje jie išplitę į. Gyvūnija. Šiuose miškuose paplitę daugelis taigos ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 04 27
Taiga skaidrės
Vidutinių platumų augalija. Mišrieji ir plačialapiai miškai. Taiga. Augalijos tipas. Klimatinių sąlygų diapazonas. Lapuočių arba mišrieji miškai. Plačialapiai miškai. Geografinė zona užima. Lapuočių ir mišriųjų miškų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2012 12 18
Atogrąžų miškai skaidrės (2)
Atogrąžų miškai. Drėgnieji atogrąžų miškai. Gamtinis biomas vyraujantis pusiaujo, subekvatorinėje, atogrąžų, kartais ir subtropinėje juostoje. Skirstymas pagal bioįvairovę. Neotropikų Pietryčių Azijos Afrikos. Neotropikai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 12 18
Spygliuočių miškai skaidrės
Spygliuočių miškai. Spygliuočių miškai(taiga) Europoje. Klimatas. Spygliuočių miškų. Natūralioji augalija. Taigos augalijos tipe vyrauja spygliuočių medžiai. Taigoje yra daug gyvūnų. Čia gyvena lokiai, lūšys, briedžiai. ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 04
Amazonės miškai
Amazonės miškai. Amazonija. Gamtinis regionas. Mažiausiai ištirtų ir įsisavintų pasaulio regionų. Geografija.  amazonės žemuma. Gvianos plokščiakalnio ir brazilijos plokščiakalnio dalys. Ekvatoriniai miškai. Klimatas. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 01 30
Miškas pasaulio turtas
Miškai – pasaulio turtas. Išmoksime. Miškų svarba. Pasulyje miškai išsidėstę dviem juostom. Šiaurės juostos miškų augalijos ypatumai. Eglė. Pušis. Kėnis Maumedis. Kedras Pilkasis kėnis. Pietų juosta. Pusiaujo drėgnieji miškai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 48 puslapiai
2016 06 30
Kazlų rūdos miškai
Kazlų Rūdos miškai. Plotas. Didžiausieji miškai. Kazlų Rūdos miškai Ąžuolų Būdos apylinkėse. Geografija. Geologija. Medynai. Medynų vidutinis amžius 53 m. Paveldas. Kazlų Rūdos miško muziejus.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 20
Dregnėji atogražu miškai
Drėgnieji atogrąžų miškai. Drėgnieji atogrąžų miškai Pusiaujinis arba Ekvatorinis klimatas yra tropinio klimato tipas. Drėgnieji atogrąžų miškai– gamtinis biomas*. Augalija Paparčiai Orchidėja Epifitas Lianos Atogrąžų ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 09 14
Atogrąžų miškai projektas
Atogražų miškai. Geografinė padėtis Klimatas Augalija Gyvūnija. Atogražų miškų geografinė padėtis. Drėgnieji atogrąžų miškai auga tarp šiaurės ir pietų atogrąžų. Klimatas. Drėgnieji pusiaujo miškai paplitę pusiaujo ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 02 23
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo