Skolų su tiekėjais apskaita

300 dokumentų
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais organizavimas
8( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurios demonstruojamos baigiamuoju darbu, sąrašas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais organizavimo teorinis pagrindas. Apskaitos politika ir reglamentas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 40 puslapių
2015 06 13
Atsiskaitymas su tiekėjais ir pirkėjais
9( 3 atsiliepimai )
Atsiskaitymų operacijų samprata, būdai ir formos atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais pateikimas atskaitomybėje įmonės apibūdinimas įmonės veiklos charakteristika: pagrindiniai ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 04 06
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ūkininko ūkyje
Įvadas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaitos literatūros analizė. Ūkininko „n“ ūkio apibūdinimas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais pirminė ir suvestinė apskaita ūkininko "n" ūkyje. Atsiskaitymų su tiekėjais ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 11 19
Kreditorinių ir debitorinių skolų apskaita
Santrauka. Įvadas. Įmonės uab „htcc“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Debitorinių ir kreditorinių skolų teorijos analizė. Skolų samprata, bei klasifikavimas. Skolų klasifikavimas. Debitorinių skolų apskaita. Abejotinų ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2012 09 23
Įmonės skolų apskaita: rūšys, suderinimas
Įmonės skolų apskaita. Darbo tikslas išanalizuoti skolų ir įsipareigojimų apskaitą prekybos įmonėse. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti , kas yra prekybos įmonės įsipareigojimų apskaita sampratą. Aptarti dokumentus , naudojamus ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 06 25
Finansinių skolų apskaita
Finansinių skolų apskaita. Įvadas. Įmonės įsipareigojimų apibūdinimas. Įmonės įsipareigojimų pavyzdžiai ir sąskaitos. Finansinės skolos. Lizingo apibūdinimas. Klasifikacinis lizingo skirstymas. Lizingo apskaita. Skolų kredito ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 04 02
Skolų įmonei apskaita
Įvadas. Apskaitos samprata. Trumpalaikis turtas. Skolų įmonei apskaita. AB “Utenos trikotažas” skolų įmonei apskaita. Priedai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 09 30
Skolų apskaita uždarojoje akcinėje bendrovėje
Įvadas. Skolų apskaitos teoriniai aspektai. Įmonės skolos. Skolos įmonei. Skolų apskaita UAB „Buitis“. UAB „Buitis“ veiklos aprašymas. UAB „Buitis“ apskaitos politika. UAB „Buitis“ Skolų apskaita. Išvados. Literatūra. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2020 04 01
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita. Įvadas. Buhalterinės apskaitos samprata. Trumpalaikio turto vieta buhalterinėje apskaitoje. Trumpalaikio turto samprata ir reikšmė. Trumpalaikio turto sudedamosios dalys. Trumpalaikės skolos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 12
Apskaita praktikos ataskaita
Įvadas. Susipažinimas su įmone. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Piniginių lėšų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitymų per banką apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2013 09 27
Įmonės „Tavo langai“ skolų apskaita
Įvadas. Skolų apskaitos teoriniai aspektai. Įmonės įsipareigojimų apskaita. Įsipareigojimų įmonei apskaita. Uždarosios akcinės bendrovės ,,tavo langai“ apskaitos procesas. UAB ,,Tavo langai“ veiklos aprašymas. UAB „Tavo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 12 04
Įmonės AB „ORLEN” atsiskaitymų su tiekėjais apskaita
Įvadas. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitos analizės teoriniai aspektai. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitoje esmė. Atsiskaitymų rūšys bei formos. Atsiskaitymų vertinimo metodai apskaitoje. AB „Orlen“ atsiskaitymų su tiekėjais ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 12 19
Atsiskaitymų apskaita
Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Abejotinų skolų dydžio apskaičiavimas ir beviltiškų skolų nurašymas. Įžanga. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Atsiskaitymų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 07 11
Skolų tiekėjams apskaita
Įvadas. Trumpai apie įmonės skolas ir įsipareigojimus. Įsipareigojimų smaprata. Įsipareigojimų klasifikavimas. Įsipareigojimų pavyzdžiai ir sąskaitos. Skolų tiekėjams apskaita. Pirkimų ir skolų tiekėjams apskaitos ciklo etapai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2016 02 19
Įmonės skolų apskaita
Įmonės skolų rūšys. Įsipareigojimai gali būti grupuojami pagal įvarius požymius. Įmonės skolų registrai. Įmonės skolų suderinimas. Skolų suderinimas su valstybės ir kredito įstaigų.
Apskaitos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 02 06
Debitorinio įsiskolinimo apskaita UAB „Stoties turgus“
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Apskaitos samprata. Debitorinio įsiskolinimo apskaita. Trumpalaikis turtas. Debitoriniai įsiskolinimai. Abejotinos skolos ir kitos gautinos sumos. Pirkėjų skolų apskaita. Abejotinų pirkėjų skolų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 10 08
Skolų tiekėjams apskaita kursinis darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Įmonės skolos ir įsipareigojimai. Įsipareigojimų samprata. Įsipareigojimų klasifikavimas. Skolos tiekėjams apskaita. Pirkimų ir skolų tiekėjams apskaitos ciklo etapai. Skolų tiekėjams registravimas. Grynųjų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 05 16
Apskaitos organizavimas įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos vykdomos veiklos pobūdis. Apskaitos darbo organizavimas. Apskaitos politika. Įstaigos valdymo struktūra. Sąskaitų planas ir kompiuterinė apskaitos programa. Įstaigos turtas. Piniginių lėšų apskaita. Kasos darbo ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2016 08 07
UAB Kretingos vandenys buhalterinė apskaita - praktikos ataskaita
Įmonė. S istorija , veikla ir apskaitos politika. Piniginių lėšų bei debitorinių skolų apskaita. Atsargų ir ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Įmonės rengiamos finansinės ataskaitos ir jų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2017 05 01
Individualios įmonės ataskaita
Įvadas. Bendra ūkio subjekto charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo sistema. Įmonės apskaitos politika. X iį naudojamas apskaitos procesas. Įmonėje vykdoma it apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 05 20
Biudžetinės įstaigos apskaita praktikos ataskaita
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimu įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Pardavimų ir atliktų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2015 12 05
Bendrovės finansinė atskaitomybė - praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2018 04 23
Finansinės apskaitos kursinis. Gautinų sumų apskaita ir kontrolė įmonėje
Įvadas. Įmonės aprašymas. Apskaitos politika. Gautinų sumų rūšys ir aprašymas. Gautinų sumų apskaita. Pirkėjų įsiskolinimų apskaita. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos. Kitos gautinos sumos. Gautinų sumų inventorizacija. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 04 25
Praktikos analizė x įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 05 28
Praktikos ataskaita Apskaita
Įvadas. Tema. susipažinimas su įmone. įmonės apskaitos politika. Tema. piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita. Tema. ilgalaikio turto apskaita. Tema. atsargų apskaita. Tema. prekybos įmonių veiklos apskaita. Tema. darbo ir darbo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 02 07
Pirkejų skolų valdymas
Įvadas. Paveikslų ir lentelių sąrašas. Pirkėjų įsiskolinimo reikšmė įmonės veikloje. Pirkėjų skolų samprata ir pagrindinės grupės. Pirkėjų skolų valdymas. Pirkėjų skolų ir pinigų srautų priklausomybė. Pirkėjų skolų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 11 13
Finansinių skolų apskaita Kursinis
Įvadas. Skolos ir įsipareigojimai. Finansinės skolos. Įsipareigojimai kredito įstaigoms. Išperkamosios nuomos įsipareigojimai. Kitų finansinių skolų apskaita. Finansinės skolos UAB „VAISMA“. Bendrieji duomenys. Apskaitos politika. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 03 12
Nuosavas kapitalas
Įvadas. Sąvokos naudojamos apskaitoje. Nuosavo kapitalo apskaita. Įstatinis kapitalas. Akcijos. Įstatinio kapitalo didinimas. Įstatinio kapitalo mažinimas. Akcijų priedų apskaita. Rezervų apskaita. Perkainojimo rezervų apskaita. Kiti ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 03 22
Debitoriniai įsiskolinimai
Debitorinių įsiskolinimų samprata. Debitoriniai įsiskolinimai. Abejotinos skolos ir kitos gautinos sumos. Debitorinių įsiskolinimų rūšys ir apskaita. Išlaidų apskaita ir atskaitomybė. Kasinės ir faktinės išlaidos ir jų apskaita. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 07 23
Ekonomikos praktikos ataskaita
Įvadas. Piniginių lėšų judėjimas. Debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų apskaita. Pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų, kitų pajamų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 02 25
Pagrindinės sąskaitų korespondencijos
Pagrindinės sąskaitų korespondencijos. Pinigų kasoje ir banko sąskaitose apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Atsargų, produkcijos ir biologinio turto apskaita. Skolų įmonei apskaita. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. ...
Finansų konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2013 05 15
Finansinės apskaitos šperos
Pinigų esmė , funkcijos. Pinigų kasoje apsk. Atsiskaitomojoje sąs kaitoje laikomi pini gai. Valiutinių operacijų apskaita. Bankinių atsiskaitymų formos. Mokėtinų mokesčių apskaita. PVM apskaita. Kitų mokesčių aps kaita. Žemės ...
Apskaitos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 08 05
Apskaita ir auditas AB TEO
Įvadas. Teorinė dalis. Trupmalaikis įmonės turas. Pirkėjų skolų samprata ir pagrindinės grupės. Pirkėjų įsiskolinimo apskaita. Skolų įmonei apskaitos kortelė. Pirkėjų skolų valdymas. Pirkėjų skolų ir pinigų srautų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 09 20
Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Kretingos rajono salantų kultūros centro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Įvadas. Informacijos šaltinių, susijusių su trumpalaikiais ir ilgalaikiais įsipareigojimais, analizė. Skolų samprata, bei klasifikavimas. Debitorinių ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 39 puslapiai
2015 05 12
Kompiuterizuota apskaita
Uždavinys. Prekybinė įmonė prekių apskaitą veda naudodama nuolatinį FIFO metodą. Pateikiame, kai kuriuos išrašus iš apskaitos žurnalų. Įmonės sąskaitų likučiai. Įmonės prekių likučiai. Įmonės skolų tiekėjams likučiai. ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2013 11 15
Atsiskaitymų su tiekėjais AB „Orlen“ įmonėje apskaitos analizė
Įvadas. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitos analizės teoriniai aspektai. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaitoje esmė. Atsiskaitymų rūšys bei formos. Atsiskaitymų vertinimo metodai apskaitoje. AB „Orlen“ atsiskaitymų su tiekėjais ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 04 30
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo