Slaugos anamnezė

300 įrašai
Slaugos anamnezė, chirurgijos skyrius
Slaugos anamnezė. Slaugos diagnozė Ūminis skausmas. Slaugos tikslas Slaugos veiksmais sumažinti skausmą. Intervencijos. Motyvai. Rezultatų aptarimas. Naudota literatūra.
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 05 08
Kvėpavimo nepakankamumas, slaugos anamnezė
Reikalavimai savarankiškam darbui. Literatūros sąrašo sudarymo ir rėmimosi tekste pavyzdys kaip remtis literatūra? Literatūros sąrašo sudarymo pavyzdys.
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 06 15
Ligos ir slaugos anamnezė
Savarankiško darbo užduotis “ Straipsnių analizė ”. Ligos ir slaugos anamnezė. Naudoto vaisto pavadinimas.
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2020 12 08
Miokardo infarkto slaugos planas
9,3( 7 atsiliepimai )
Slaugos istorija. Dokumentiniai duomenys. Susirgimo anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Darbingumo anamnezė. Alerginė anamnezė. Papildoma funkcinė anamnezė. Atvėjo interpretacija. Gyvybinių veiklų įvertinimas. Slaugos planas slaugos diagnozė ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 06 13
Pedagoginis slaugos planas Kraujospūdis
Pedagoginis slaugos planas. Dokumentinė dalis. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Alerginė anamnezė. Papildoma funkcinė apklausa. Atvejo interpretacija. Instrumentiniai tyrimai. Gyvybines veiklas įtakojantys veiksniai. Literatūros sąrašas.
Slaugos planai, Planas, 8 puslapiai
2015 05 06
Ligos slaugos istorija
Dokumentiniai duomenys. Nusiskundimai. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Ligonio tyrimas. Psichinė būklė. Slaugos diagnozė. Detalus slaugos planas. Diagnozė. Rezultatų vertinimas. Paciento mokymas.
Medicinos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2015 03 16
Geriatrijos slaugos planas
Situacija. Anamnezė. Medicininė anamnezė. Socialinė anamnezė. Skundai.
Medicinos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2015 12 17
Terapinė slaugos istorija
9( 4 atsiliepimai )
Dokumentiniai duomenys. Dabartiniai nusiskundimai. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Objektyvus ligonio tyrimas. Limfiniai mazgai. Kvėpavimo sistema. Širdies ir kraujagyslių sistema. Pilvas ir vir kinimo sistema. Šlapimo išskyrimo sistemai. ...
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 11 24
Akušerinės ir ginekologinės slaugos praktika
8,3( 3 atsiliepimai )
Individualizuotas akušerinės priežiūros ir slaugos planas. Dokumentinė dalis. Šeimos anamnezė. Akušerinė ginekologinė anamnezė. Objektyvus tyrimas. Gyvybinių veiklų aprašymas ir įvertinimas. Slaugos veiksmų planavimas. Tyrimai. ...
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2019 11 27
Šlapimo nelaikymo slaugos planas
Ligonio vertinimo forma. Dabartiniai nusiskundimai. Klinikinė diagnozė. Gretutiniai susirgimai. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Fizinis įvertinimas. Slaugos planas.
Medicinos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 10 23
Ligonio sveikatos ir slaugos poreikių įvertinimas
Dokumentiniai duomenys. Dabartiniai nusiskundimai. Ligos anamnezė. Medicininė diagnozė. Paskirtas gydymas. Medikamentinis. Nemedikamentinis. Gyvenimo anamnezė. Objektyvus ligonio tyrimas. Kvėpavimo sistema. Širdies ir kraujagyslių sistema. ...
Medicinos planai, Planas, 10 puslapių
2014 03 20
Pedagoginis slaugos planas (3)
Dokumentinė dalis. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Alerginė anamnezė. Papildoma funkcinė apklausa. Atvejo interpretacija. Instrumentiniai tyrimai. Gyvybines veiklas įtakojantys veiksniai. Literatūros sąrašas.
Slaugos planai, Planas, 9 puslapiai
2016 12 07
Klinikinio atvejo analizė (2)
Objektyvūs duomenys. Vardas. Nusiskundimai. Nerimas, įtampa, liūdna nuotaika. Ligos anamnezė (iPacientas priverstinai hospitalizuotas teismo sprendimu. Ligos anamnezė (iiKatamnestiniu laikotarpiu jautėsi blogai, beveik visą laiką vargino ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 01 13
Vaikų slaugos planas: Ūmi bronchopneumonija
Ataskaita vaikų slaugos planas. Ligonio būklės įvertinimas. Ligos istorija anamnezė. Gyvenimo istorija anamnezė. Gyvybinių veiklų vertinimas. Gyvybinė veikla kasdieninė veikla ką gali negali. Problemų išdėstymas pagal svarbą ...
Slaugos planai, Planas, 8 puslapiai
2020 11 12
Klinikinio atvejo pristatymas ir analizė (3)
Vardas. Nusiskundimai. Ligonė nusiskundimų neišsakė. Ligos anamnezė. Gydyta VšĮ Kauno. Gyvenimo anamnezė. Ligonė gimusi, augusi kaime, 5 vaikų šeimoje. Psichinė būklė. Ligonė nerimastinga, netvarkingos išvaizdos. Slaugos ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 01 13
Anoreksija slaugos planas
9( 2 atsiliepimai )
Anoreksija sergančiojo psichikos sceikatos sutrikimų slaugos planas. Bendri duomenys. Subjektybūs duomenys. Nusiskundimai. Psichikos sveikatos sutrikimo anamnezė. Šeimos anamnezė. Paciento gyvenimo anamnezė. Asmenybė. Objektyvūs duomenys. ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2012 11 07
Klinikinio atvejo pristatymas ir analizė
Vardas. Nusiskundimai. Skundžiasi paviršutinišku miegu, kantrybės netekimu, dirglumu, pykčio protrūkiais. Ligos anamnezė (iNuo 1987 m. Gyvenimo anamnezė. Pacientė gimusi Vilniuje. M. Amžiaus motina ją pagimdė ir paliko ligoninėje. ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 01 13
Klinikinio atvejo pristatymas ir analizė (4)
Vardas. Nusiskundimai. Terapinių sutrikimų nėra, nusiskundimų neturi. Ligos anamnezė. Pacientė atvyko Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos siuntimu. Gyvenimo anamnezė. Pacientė gyvenusi su seserim. Turi sūnų, lakūną, jį ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 01 13
Nėščiosios slaugos istorija
Nėščiosios slaugos istorija. Bendroji anamnezė. Akušerinė- ginekologinė anamnezė. Ginekologiniai tyrimai. Tyrimai laboratoriniai.
Medicinos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2014 06 22
Sergančio skrandžio vėžiu paciento slaugos planas
Dokumentinė dalis. Nusiskundimai. Ligos anamnezė. Gyvenimo, darbo ir alerginė anamnezė. Atvejo interpetacija. Gyvybinių veiklų įvertinimas. Realios problemos. Potencialios problemos. Slaugos planas. Slaugytojo veikla tiriant ir gydant ...
Saugos planai, Planas, 6 puslapiai
2014 03 19
Geriatrinio paciento slaugos planas
Subjektyvusis paciento tyrimas. Dabartiniai Nusiskundimai. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Objektyvus tyrimas. Oda. Kaulų-sąnarių sistema. Kvėpavimo sistema. Širdies-kraujagyslių sistema. Virškinimo sistema. Šlapimo išskyrimo sistema. ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2016 09 10
Vaiko slaugos planas
Biografijos ir sveikatos duomenys. Ypatingi atžymėjimai. Pirminis paciento būklės įvertinimas. Trumpa ligos anamnezė iki patekimo į ligoninę. Diagnozė. Slaugos problemos. Slaugos planas. Rekomendacijos vaikui ir jo artimiesiems.
Medicinos planai, Planas, 7 puslapiai
2014 03 26
Griūvimai
Griūvimai. Pacianto. Medicininiai duomenys. Medicininė diagnozė- (pagrindinė liga. Kontaktas apsunkintas dėl kalbos ir orientacijos pakitimų. Nusiskundimai ir ligos anamnezė. Pulsas-80 AKS -140/90, širdies veikla ritmiška. Pažeistos ...
Slaugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 03 27
Klinikinio atvejo analizė Depresija
Objektyvus duomenys. Vardas pavardė. Nusiskundimai. Pacientė skundžiasi bloga prislėgta nuotaika. Ligos anamnezė. Prieš 2 mėn. palaidojo mama, kuria prižiūrėjo 7 metus. Gyvenimo anamnezė. Gimė Ukmergėje. Psichikos būklės ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 19
Klinikinio atvejo pristatymas ir analizė (5)
Klinikinio atvejo pristatymas ir analizė Nusiskundimai. Ligonė skundžiasi, kad "Nuo vaistų blogas regėjimas". Ligos anamnezė. Atvyko GMP su siuntimu. Serga psichine liga nuo 1988 metų. Gyvenimo anamnezė. Tėvas miręs. Motina pensininkė. ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 01 13
Vaiko slaugos planas (2)
Vaiko slaugos planas. Biografijos ir sveikatos duomenys. Atvykimo į stacionarą data. Gimimo data. Kokią ugdymo ar mokymo įstaigą lanko. Ligos diagnozė. Ypatingi atžymėjimai. Pirminis paciento būklės įvertinimas. Trumpa ligos anamnezė iki ...
Sveikatos planai, Planas, 8 puslapiai
2014 10 16
Slauga po chirurginės operacijos
Slaugos anamnezė. Slaugos diagnozė žaizdos infekcijos rizika dėl odos vientisumo pažeidimo chirurginio pjūvio srityje. Slaugos tikslas išvengti žaizdos infekcijos. Intervencijos. Motyvai. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Naudota ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2020 02 11
Mokomoji slaugos situacijos analizė: užsitęsęs pooperacinis sveikimas, dėl infekcijos
Mokomoji slaugos situacijos analizė. Slaugos anamnezė. Slaugos diagnozė Užsitęsęs pooperacinis sveikimas, dėl infekcijos. Slaugos tikslas Sutrumpinti pooperacinio sveikimo laikotarpį. Intervencijos. Motyvai. Rezultatai. Rezultatų ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 03 19
Vaiko slaugos planas sergant tonzilitu
Vaiko slaugos planas sergant tonzilitu. Ūminius , ūminius pasikartojančius ir lėtinius. Trumpa ligos anamnezė. SLAUGOS PLANAS Slaugos problemos Slaugos tikslai Slaugytojo veiksmai. Slaugos problema Slaugos tikslai Slaugytojo veiksmai.
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 10 11
Bendrasis paciento tyrimas simuliacija
Bendrasis paciento tyrimas simuliacija. Subjektyvus paciento tyrimas. Dokumentiniai duomenys Vardas pavardė. Gimimo metai. Gyvenamoji vieta. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Šeimos anamnezė. Socialinė anamnezė. Sistemų patikra. Objektyvus ...
Medicinos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2015 12 10
Intensyvios terapijos ir reanimacijos slauga
Intensyviosios slaugos istorija. Paciento ligos anamnezė. Paciento ištyrimas Nusiskundimai. Klinikiniai , laboratoriniai bei specialieji tyrimai. 05 26 Biocheminis kraujo tyrimas 17 05 08 Serumo tyrimas 17 Šlaunikaulio kaklo lūžis. ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 06 15
Slaugos procesas skaidrės
SLAUGOS PROCESAS. apibūdinimas, pakopos, privalumai. Slaugos proceso apibrėžimai.  Slaugos procesą sudaro penkios fazės. Vertinimas. Diagnozė ( Problemos identifikacija ). Planavimas. Atlikimas. Įvertinimas. Slaugos proceso fazės arba ...
Slaugos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 03
Vaiko slaugos analizė: Enterovirusinė infekcija
Vaiko slaugos praktikos užduotis atvejo analizė. Paciento amžius ir lytis. Nusiskundimai kreipiantis pagalbos dėl ko vaikas atvežtas į ligoninę. Klinikinė diagnozė / lietuvių klb. Ligos anamnezė kada susirgo , kokia buvo ligos eiga ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2020 10 16
Podagra: slaugos planas
Ligos anamnezė. Potencialios problemos. Slaugos planas. Literatūra.
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 05 10
Geriatrinės slaugos planas: išeminė širdies liga (nestabili krūtinės angina)
išeminė širdies liga (nestabili krūtinės angina) Situacija. Ligos diagnozė. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Slaugos planas. Nustatymas 2) Planavimas 3) Atlikimas 4) Įvertinimas.
Slaugos planai, Planas, 3 puslapiai
2021 01 10
Klinikinio atvejo analizė, psichiatrija
Klinikinio atvejo analizė. Panevėžys. Objektyvūs duomenys. Vardas pavardė. Nusiskundimai. Girdi balsus, liepiančius kažką negero padaryti Baimė Blogai miega. Ligos anamnezė. Metų serganti. Gyvenimo anamnezė. Nedirbanti turinti. ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 11 25
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo