Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimas

300 dokumentų
Slydimo trinties ir spyruoklės tamprumo koeficientų nustatymas
2017 Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimas Tikslas. Vidutinis trinties koeficientas. Trinties jėgos priklausomybės nuo kūno svorio. Spyruoklės standumo koeficiento matavimas Tikslas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 12 13
Slydimo trinties nustatymas
Slydimo trinties koeficiento nustatymas. Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Ką parodo trinties koeficientas? Kada yra trinties nauda, o kada žala? Kada atsiranda ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 11 09
Slydimo trinties koeficiento skaičiavimas
Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2018 03 27
Slydimo trinties koeficientas
Slydimo trinties koeficientas. Darbo tikslas. Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Uždavinys. Darbo priemonės. Rezultatai. Darbo eiga. Išvados. Susipažinome su slydimo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 12 20
Slydimo trinties koeficiento nustatymas skaidrės
Slydimo trinties koeficiento nustatymas. PPT - pasirenkama tema. Tikslas. Hipotezė. Tyrimo priemonės ir medžiagos. Teorinis tyrimo pagrindimas. Tyrimo atlikimo eiga. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Naudotos priemonės. Tyrimo atlikimas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 04
Slydimo trinties koeficiento nustatymas laboratorinis darbas (2)
Slydimo trinties koeficiento nustatymas darbo tikslas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 11 23
Slydimo trinties koeficiento nustatymas
Darbo tikslas. Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Ką parodo trinties koeficientas? Kada yra trinties nauda, o kada žala? Kada atsiranda trinties jėga? Nuo ko ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 11 09
Trinties jėga
Trinties jėga. Trinties skaičiavimas. Trinties rūšys. Rimties trintis. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Dėl ko atsiranda trintis?. Patirtis ir bandymai. Trintis buityje ir technikoje. Naudinga trintis. Žalinga trintis. Trintis ir šiluma. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 10 16
Slydimo trinties nustatymas laboratorinis darbas
Slydimo trinties koeficiento nustatymas darbo tikslas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 11 01
Rimties ir slydimo trinties koeficiento nustatymas
Rimties ir slydimo trinties koeficiento nustatymas darbo tikslai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 02 23
Trintis buityje ir technikoje skaidrės
Trintis buityje ir technikoje. Trinties jėga. Trinties jėga. Trinties jėgos apskaičiavimas. Ftr = μN μ - trinties koeficientas N - normalinė jėga. Paviršiaus nelygumai Dalelių trauka. Trinties jėgos rūšys. Slydimo trintis. Trinties ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 01 09
Slydimo trinties koeficiento nustatymas laboratorinis darbas
Slydimo trinties koeficiento nustatymas laboratorinis darbas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 10 05
Trinties jėga fizikos skaidrės
Trinties jėga. Pagrindiniai klausimai. Trinties jėga. Trinties jėgos kryptis. Trinties jėgos atsiradimo priežastys. Trinties jėgos rūšys. Rimties trintis. Kodėl tašelis neslysta nuožulnia plokštuma? Slydimo trintis. Riedėjimo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 01 02
Trinties jėga buityje ir technikoje
Trinties jėga buityje ir technikoje. Kas yra trintis? Trinties jėga – jėga veikianti dviejų kūnų paviršių susilietimo zonoje. Slydimo trinties jėga. Slydimo trinties jėga – ši jėga kai vienas kūnas slysta kito kūno paviršiumi. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 02
Trinties jėga skaidrės (2)
Trinties jėga. Dėl ko atsiranda trintis?. Yra trijų rūšių trinties jėgos. Rimties trintis. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Trintis buityje ir technikoje. Be trinties mes negalėtume gyventi.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 12 19
Slydimo ir rimties trinties koeficientų nustatymas
Slydimo ir rimties trinties koeficientų nustatymas. Darbo tikslas. Atsakymai į klausimus.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 01 24
Trinties jėga skaidrės
Trinties jėga. Atsiranda kūnų sąlyčio vietoje. Visada nukreipta priešinga judėjimui kryptimi. Trinties skaičiavimas (susipažinimui). Trinties koeficientas. Normalinė jėga. Trinties rūšys. Rimties trinties jėga. Slydimo trintis. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 01 07
Lietuvos dujos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės balanso ataskaitos analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumo ...
Finansų analizės, Analizė, 11 puslapių
2013 03 10
Trintis buityje ir technikoje
Trintis buityje ir technikoje. Trinties jėga. Trinties apskaičiavimas. Trinties atsiradimo priežastys. Trinties rūšys. Jei nebūtų trinties. Trintis – žalinga? Bandymai ir nuotraukos. Video medžiaga. Testas. Atsakymai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2016 06 22
Slydimo guolio tyrimas
Slydimo guolio tyrimas. Darbo tikslai: rasti slydimo guolio trinties koeficientą, nubraižyti slėgimo guoliuose epiūras. Teorinės žinios. Ataskaita. Išvados. Slydimo guoliams paprastai reikia sistemingos priežiūros ir nepertraukiamo tepimo. ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2010 03 03
Trinties jėga projektas
Trinties jėga. Tai jėga, kuri atsiranda verčiant kūną judėti arba judant kūnams vienas kito paviršiumi. Rimties trinties jėga. Jėga, kuri atsiranda vienas kito atžvilgiu nejudančių kūnų sąlyčio vietoje. Slydimo trinties jėga. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 18
Jėgų rūšys
Jėgų rūšys. Jėgos matavimo prietaisai. Dinamometru. Dinamometrai būna įvairių rūšių. Tamprumo jėga. Ji nusakoma huko dėsniu. Tamprumo jėga priklauso nuo. Tamprumo jėgos panaudojimas. Automobiliuose ir dviračiuose. Sunkio jėga. Ji ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 04 19
Trinties jėga pristatymas
Trinties jėga. Turynis. Kas yra trinties jėga? Trinties pavyzdžiai. Rimties trintis Pirmas bandymas. Rimties trintis Antras bandymas. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Riedėjimo trintis Trečias bandymas. Dėl ko atsiranda trintis? Trintis ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 12 21
Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio nustatymas
Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio nustatymas. Tikslas: išmatuoti oro klampos koeficientą ir apskaičiuoti molekulių vidutinį laisvąjį kelią. Priemonės: stiklinis vamzdelis, kapiliaras, manometras, stiklinis indas ir ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 05 01
Variatoriaus tyrimas
Darbo tikslai. Rasti variatoriaus reguliavimo ribas d. Rasri slydimo koeficiento ξ ir naudingumo koeficiento η 4. 6 reikšmes. Nubraižyti: ξ = f(t2) ir η = f(t2). Įvertinti variatoriaus charakteristikas. Stendas. Išvados. Literatūra.
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 07 22
Trinties jėgu tyrimas
Patikrinti sausosios trinties kulono dėsnį ir įvertinti statinį trinties koeficientą. Patikrinti riedėjimo trinties formulę ir išmatuoti riedėjimo trinties koeficientą. Pagrindiniai teoriniai klausimai. Trinties jėgų klasifikacija. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 04 23
Batų gumos trinties koeficiento priklausomybės nuo temperatūros tyrimas
Batų gumos trinties koeficiento priklausomybės nuo temperatūros tyrimas. Darbo eiga.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2016 05 16
Jėgos gamtoje skaidrės
Jėgos gamtoje. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla. Nagrinėjant mechaninį kūnų judėjimą. Tamprumo jėga. Kai du kūnai susiliesdami veikia vienas kitą. Deformuotas kūnas. Deformuoto kūno (spyruoklėsTrinties jėga. Trinties yra ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 01 17
Koreliacija
Septintas uždavinys. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2011 12 29
Skaidrės apie jėgas
Tamprumo jėgaatsiranda deformuotame kūne. Yra priešingos krypties nei išorinė jėga. Spyruoklės pailgėjimas. Huko dėsnis. Uždavinys. Apskaičiuokite dviejų nuosekliai sujungtų spyruoklių bendrą standumą, kai kiekvienos spyruoklės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 01 03
Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo ataskaita AB „šiluma“
Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo praktikos ataskaita AB „ šiluma “. Įmonės strategija ir vadovų veiksmai. Įmonės pajėgumas , jo panaudojimas. Gamyba ir pardavimas. Atsargos. Rinkodara. Savikaina ir pelnas. Akcinis kapitalas ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2018 05 16
Trinties riedėjimo guoliuose tyrimas
Trinties riedėjimo guoliuose tyrimas. Trumpos teorinės žinios. Stendas. Eksperimento rezultatai. Kreivės. Išvados. Naudota literatūra. Guolio trinties koeficientą galima sumažinti mažinant tepalo klampumą, tačiau tokie guoliai reikalauja ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2016 07 22
Guoliai
Guoliai. Slydimo guoliai. Slydimo guolių privalumai. Slydimo guolių trūkumai. Slydimo guolių konstrukcijos. Slydimo guolių medžiagos. Riedėjimo guoliai. Riedėjimo guolių privalumai. Riedėjimo guolių trūkumai. Riedėjimo guolių ...
Braižybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 07 01
Trinties jėga technikoje
Įvadas. Trinties samprata. Trinties rūšys. Sausoji trintis ir trintis esant tepimui. Išvados. Literatūra.
Inžinerijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 03 21
Koreliacija. Namų darbas.
Šeštas uždavinys. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2011 12 29
Vandentieka
Vandentieka. Įvadas. Vandens suvartojimo apskaičiavimas. Vandens vartotojai. Vandens suvartojimo normos ir netolygumo koeficientai. Skaičiuojamieji debitai. Gaisriniai debitai. Požeminio vandens ėmyklų apskaičiavimas. Vandens ėmimas iš ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2013 05 27
×