Socialinė aplinka

300 dokumentų
Įmonės socialinė aplinka
Įvadas. Apie „omnitel“. Įmonės siekiai. Vizija. Misija. Vertybės. Socialinė atsakomybė darbuotojams. Lygių galimybių užtikrinimas. Etikos ir elgesio kodeksas. Socialinė atsakomybė klientams. Neįgaliųjų integracija. Atsakingas ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 01 19
Aš ir mano socialinė aplinka
Įvadas. Esė „Aš ir socialinė aplinka“. Mano socialinis identitetas. Socialiniai vaidmenys. Savęs vertinimas. Optimizmas-pesimizmas mano gyvenime. Kaip aš suvokiu ir naudoju savikontrolę. Motyvacija ir tikslai. Kontrolės fokusas. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 06 18
Šeima ir socialinė aplinka
Kone prie kiekvieno prekybos centro veikia sporto klubai, sportuoti galima stadionuose, esančiuose prie mokyklų, taip pat bėgioti takeliais aplink ežerą. Žvelgiant iš religinio aspekto, šiame rajone yra katalikiška “Šv. Juozapo ...
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2014 04 15
Tarptautinio verslo aplinka projektas
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji. Mokykla. Tarptautinio verslo aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Ekologinė aplinka. Demografinė aplinka. Technologinė aplinka. SOCIALINĖ - KultŪrinĖ aplinka. Picerijos ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2020 02 05
Marketingo makroaplinkos analizė Orlen Lietuva
Įvadas. Marketingo makroaplinkos samprata. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Ab „orlen lietuva“ marketingo makro aplinka. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. AB ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 02 16
Orlen organizacijos aplinkos analizė
Specialiosios interesų grupės. Vartotojų gynėjai. Profesinės sąjungos. Finansų institucijos. Socialinė aplinka. Ekonominė aplinka. Netiesioginio poveikio išorės veiksniai. Politinė teisinė aplinka. Gamtinė ekologinė aplinka. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 09 12
Marketingo aplinka pristatymas
Marketingo aplinka. Marketingo makroaplinka. Ekonominė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas. Socialinė ir kultūrinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Pagrindinės kultūros ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2019 04 04
Naujo produkto idėja
Socialinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė aplinka. Technologinė aplinka. Pagalvės sudėtis.
Marketingo aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2016 01 05
Rinkodaros tyrimas Vingės terminalas
Įvadas. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Mikro aplinka. SSGG analizė. Rinkodaros komplekso analizė.
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 02 08
Italijos transporto sistema
Italija. Pest analizė. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Išvados. Šaltiniai.
Transporto savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 04 16
Uab ecohouse užsienio rinka
„Uab ecohouse”. Vizija   siekiam tapti lydere tarp kompanijų. Paprasta Šiaudiniai namai gali būti statomi be karkaso ir įvairiais karkasinio tipo variantais. Faktai apie prekę. Pasirinktos šalys. Jav. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 25
Rinkodaros kompleksas ir jo aplinka
Rinkodaros kompleksas ir jo aplinka. Tai verslo veikla, nukreipianti prekių ar paslaugų srautą vartotojui ar naudotojui. Rinkodaros kompleksas. Tikslinė rinka. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėminimas. Rinkodaros aplinka. Rinkodaros makroaplinka. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 05 28
UAB „West Express” Makroaplinkos analizės pristatymas
UAB “West express” makroaplinkos analizė. Makroaplinka – tai visuma išorinių jėgų. Ekonominė aplinka. Ekonominė aplinka –. Vartotojo perkamąją galią veikia šie pagrindiniai ekonominiai veiksniai. Visus šiuos veiksnius lemia ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 10 03
Marketingo makroaplinkos analizė
Įvadas. Marketingo makroaplinkos samprata teoriniu požiūriu. Politinė – teisinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Ekonominė aplinka. Gamtinė aplinka. Uab „beržas“ marketingo makroaplinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 07 24
Rinkodaros aplinka
Įvadas. Marketingo samprata. Marketingo aplinka. Marketingo makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Marketingo mikroaplinka. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 12 12
Pest analizė Verslo pagrindai
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Pest analizė. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Išvados.
Verslo analizės, Analizė, 8 puslapiai
2018 02 23
UAB ,,Charpentier ir Ko'' marketingas referatas
Įvadas. Įmonės mikroaplinkos analizė. Konkurentai. Pirkėjai. Tiekėjai. Įmonės makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė. Aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. ...
Marketingo referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 05 25
Uab „eko“ mikroaplinkos, makroaplinkos ir swot analizė
Apie. Įmonę. Įmonės. Mikroaplinka. Tiekėjai. Bendrovė. Konkurentai. Rinkodaros tarpininkai. Vartotojai. Kontaktinė auditorija. Gamtinė aplinka. Demografinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2013 05 22
Ryanair makroaplinkos analizė
Įvadas. Marketingo aplinka ir jos analizė. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Marketingo aplinkos analizė. Marketingo makroaplinkos analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 08 15
Rinkodaros samprata
Rinkodara. (marketingas). Rinkodaros samprata. Marketingo teorijos. Rinkodaros kompleksas ir jo aplinka. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Rėmimas. Rėmimo veiksmų grupės. Rinkodaros aplinka. Politinė-teisinė aplinka. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 54 puslapiai
2018 03 30
Socialinė įtaka marketingui
Įvadas. Marketingo aplinkos samprata. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas – atskleisti vartotojų savybes, parodyti, kokie esminiai faktoriai turi įtakos vartotojų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 02 25
Uab analizė
Įvadas. Uab „x“. Uab „x“ verslo makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Teisinė-politinė aplinka. Gamtinė-ekologinė aplinka. Uab „x“ verslo mikroaplinkos analizė. ...
Verslo analizės, Analizė, 11 puslapių
2013 05 31
Verslo administravimo praktikos ataskaita VPMF „Turistlandija“
Įvadas. Rinkos situacija. Makro aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė aplinka. Mosklinė – technologijų aplinka. Mikro aplinka. Konkurentai. Praktinė dalis. Analitinė dalis. Personalo skyrius. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2018 12 18
Marketingo kompleksas ir jo aplinka
Marketingo kompleksas. Ir jo aplinka. Marketingo kompleksas – visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų. Marketingo komplekso aplinkos komponentai. Politinė teisinė aplinka Ekonominė aplinka Gamtinė aplinka Mokslinė ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 10 31
Rekreacinė aplinka
Įvadas. Rekreacinė aplinka ir jos samprata. Gamtinė rekreacinė aplinka. Socialinė rekreacinė aplinka. Kultūrinė rekreacinė aplinka. Ginčo samprata. Ginčai, kylantys rekreacinėje aplinkoje. Ginčų sprendimų būdai ir tvarka. Uždavinio ...
Turizmo referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 03 10
Verslo aplinka
Įvadas. Makro aplinka, jos poveikis įmonei. Politinė aplinka, jos poveikis įmonei. Įstatyminė (teisinė) aplinka, jos poveikis įmonei. Socialinė aplinka, jos poveikis įmonei. Ekonominė aplinka, jos poveikis įmonei. Technologinė aplinka, ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 01 17
Ekspedijavimo įmonės pest analizė
Politinė aplinka 2004 metais Lietuva įstojo į Europos sąjungą. 2007 metais Lietuva prisijungė prie Šengeno erdvės. Lietuvos importo ir eksporto partnerės. Nuo 2015 metų Lietuva prisijungė prie Eurosistemos. Ekonominė aplinka BVP. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2016 10 30
Marketingo aplinka
Įvadas. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė - technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Išvados. Literatūra. Žodis “marketingas” kilęs iš anglų kalbos žodžio “market”, ...
Marketingo referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 03 02
UAB „Alfaturas“ makroaplinkos analizė
UAB „Alfaturas“. Makroaplinkos analizė. Situacija. Kelionių agentūra siūlanti tiek poilsines. UAB „ALFATURAS“ Lietuvos turizmo rinkoje jau 13 metų. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Mokslinė ir technologinė ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 02 13
„Sportland“ mikroaplinkos analizė
„Sportland“ mikroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Gamtinė aplinka.
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 05 14
Kelionių biuro marketingo programa
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės marketingo aplinka ir tikslai. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka.Politinė teisinė aplinka.Gamtinė aplinka. Vartotojų ir konkurentų analizė. Vartotojų nuomonės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 11 01
SSGG analizė AB „Žemaitijos pienas“
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“. Istorija. Įmonių grupės. Užsienio partneriai. Kokybės politika. Įmonės aplinka. Mikroplinka. Makroaplinka. Išorinės aplinkos netiesioginiai veiksniai. Įmonės rinkodaros aplinka. Ekonominė aplinka. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2018 02 24
RInkodaros analizė transporto įmonėje
Įvadas. Pest analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinės aplinkos analizė pagal porterį. Tiksliniai įmonės segmentai. Ssgg analizė. Išvados. ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 05 26
Uab Alfaturas makro aplinkos analizė
Uab „ alfaturas “ makroaplinkos analizė. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Socialinė aplinka. Ekologinė gamtinė aplinka. Buvo atlikta apklausa , kurioje dalyvavo tiek moterys , tiek ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 05 07
Pest analizė makro aplinka
Makro aplinka. Teisinė ir politinė aplinka. Lietuvos inovacijų politiką yra realizuojama per šias strategijas ir programas. Inovacijų politikos strategijos ir programos buvo suderintos su šiais valstybės dokumentais. Metų mokslinių ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2016 06 17
„Red Bull“ marketingo analizė
Marketingo makroaplinka politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Vartotojo elgsenos segmentavimas.
Vadybos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2019 04 04
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo