Socialine komunikacija

300 dokumentų
Socialinė komunikacija teorinis ir praktinis pagrindimas
Socialinė komunikacija teorinis ir praktinis pagrindimas.
Pedagogikos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2014 03 02
Komunikacija Visuomenių bendravimas
Įvadas. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Rašytinė ir nerašytinė komunikacija. Asmeninė ir dalykinė ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 05 14
Kas yra komunikacija
Komunikacija. Komunikacijos rūšys. Vidinė ir išorinė komunikacija. Biologinė ir socialinė komunikacija. De fleur tarpasmeninis komunikacijos modelis. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Masinė komunikacija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2015 05 17
Komunikacija skaidrės
Komunikacija. Kas yra komunikacija? Komunikacijos procesas. Komunikacijos komponentai. Komunikacija lygių analizė. Komunikacijos proceso elementai. Komunikacijos proceso sąlygos. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2015 06 16
Dalykinė komunikacija skaidrės
Dalykinė komunikacija. Komunikacija ir bendravimas. Komunikacijos rūšys, procesas, modeliai, funkcijos. Kas yra komunikacija? Komunikavimo pobūdis. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens - grupės ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2013 11 25
Komunikacijos procesas skaidrės
Komunikacijos proceso samprata, perdavimo kanalai,. komunikacijos proceso barjerai. Komunikacijos proceso samprata. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2015 05 06
Organizacijų socialinė atsakomybe ir komunikacija
Įvadas. Socialinė atsakomybės organizacijoje. Organizacijos samprata ir struktūra. Socialinė atsakomybė organizacijoje samprata, rūšys ir modeliai. Organizacijos etika. Organizacijos komunikacija. Komunikacijos organizacijose rūšys ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 02 26
Komunikacija
Darbo tikslas: pateikti žodžio “kominikacija”apibrėžimus, apibūdinti vadovo komunikacijų rūšių įvairovę, atskleisti komunikacijos problemas, efektingos komunikacijos reikšmę bei komunikacijos įtaką vadovo darbui. Vertikalioji ...
Vadybos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2011 06 21
Tarpasmeninis konfliktas: komunikacija iš skirtingų psichoterapinių sistemų perspektyvos
Įvadas. Komunikacija iš psichoanalitinės psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš individualiosios psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš į asmenį orientuotos psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš egzistencinės ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 10 29
Komunikacija organizacijoje referatas
Įvadas. Komunikacijos organizacijoje klasifikacija. Vidinė organizacijos komunikacija. Tarpasmeninė komunikacija ir ją įtakojantys veiksniai. Komunikacija organizacijos viduje. Išorinė komunikacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 10 28
Dalykinė komunikacija
Dalykinė komunikacija. Referatas. Komunikacija organizacijoje. Įvadas. Išorine komunikacija. Vidine komunikacija. Išorine komunikacija. Emocionalioji funkcija. Motyvacijos funkcija. Informacijos funkcija. Kontrolės funkcija. Komunikacijos ...
Vadybos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2013 05 12
Žodinė komunikacija skaidrės
Žodinė komunikacija. Temos tikslas. Darbo uždaviniai. Kas yra komunikacija? Komunikavimas. Kas yra žodinė komunikacija? Žodinės komunikacijos rūšys. Komunikacijos rūšys. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Žodinės ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2017 10 09
Komunikacija tarptautineje firmoje
Įvadas. Komunikacija. Komunikacijos samprata. Komunikacijos rūšys. Komunikacijos problemos. Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija. Tarptautinės firmos. Istorija. Klasifikavimas. Komunikacija tarptautinėje firmoje. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 10 25
Įmonės vidinės ir išorinės komunikacijos vertinimas
Temos aktualumas. Uab ,,Minrūvita”. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. NUSTATYTOS PROBLEMOS. Vidinė komunikacija. Komunikacija tarp vadovo ir kolektyvo. Išorinė komunikacija. . Komunikacija tarp vadybininkų ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 03 31
Dalykinė komunikacija su Australijos šalies atstovais
Įvadas. Australija. Verslo kultūros ypatumai. Pasisveikinimas. Socialinė kontrolė. Konkurencingumas. Orientacija į dalykinius reikalus. Elgesys. Išvaizda, apranga. Verslas. Kasdieniniai. Bendravimas su australais. Susitikimai. Neverbalinė ...
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 11 30
Komunikacija įmonės veikloje
Įvadas. Vidinė komunikacija – kontroliuojami informacijos mainai. Vidinė komunikacija motyvuoja. Vidinė komunikacija apsimoka. Darbuotojai – svarbiausia auditorija. Komunikacijos kokybė nuo logistikos iki nuomonės keitimo. Išvados. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 05 13
Socialinė psichologija pristatymas
Socialinė psichologija. Probleminės sritys. Socialinės psichologijos tikslas išsiaiškinti. Ryšys su kitais mokslais. Socialinės psichologijos atstovai. Socialinės psichologijos tyrimai. Tyrimai. Socialinė atribucija. Atribucijos klaidos. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 44 puslapiai
2014 12 18
Bendravimas ir komunikacija organizacijoje
Įvadas. Išorinė komunikacija organizacijoje. Komunikacija tarp organizacijos ir žiniasklaidos. Vidinė komunikacija organizacijoje. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 04 21
Komunikacija organizacijoje: vidinė ir išorinė
Įvadas. Komunikacija. Komunikacija skirstoma į. Komunikacijos priemonės. Žodinės, nežodinės ir rašytinės komunikacijos metodai ir būdai. Žodinės komunikacijos būdai. Nežodinė komunikacija. Rašytinės komunikacijos metodas. ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 01 06
Tarptautinė komunikacija
Pristatymo metodai. Įvadas. Komunikacija. Kultūra. Tarpkultūrinė komunikacija. Tarporganizacinio komunikacijos procesų efektyvumui įtakos turi. Kiti veiksniai įtakojantys komunikaciją. Tarpkultūriniai barjerai. Įvairių tautų atstovams ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 10 28
Verbalinė ir neverbalinė komunikacija skaidrės
Verbalinė ir nevarbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Verbalinės komunikacijos formos. Žodinė komunikacija. Raštinė komunikacija. Žodinė forma. Raštinė forma. Kiekvienu atveju mes pasirenkame, kaip reiktų bendrauti su ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 03 05
Organizacijos komunikacijos struktūra
Darbo tikslas. Organizacijos samprata. Organizaciją sudaro grupės, o grupes – žmonės, kurie turi veikti harmoningai. Išorinė komunikacija vyksta. Vidinė komunikacija vyksta. Organizacijos kaip atviros sistemos ryšiai su aplinka. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 11 06
Verbalinė ir neverbalinė komunikacija Japonijoje
Įvadas. Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos samprata. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija Japonijoje. Neverbalinė komunikacija Japonijoje. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 02 15
Komunikacija įmonėje
Įvadas. Integruotos marketingo komunikacijos organizacijose. Organizacijų komunikacija ir jos reikšmė. Komunikacinis procesas marketinge. Marketingo komunikacinio proceso planavimas. Integruotos komunikacijos planavimas. Vidinė ir išorinė ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2011 03 09
Komunikacijos procesai
Komunikacijos procesas. Komunikacijos proceso aspektai. Komunikacijos efektyvumas. Komunikacijos formos. Vertikalioji komunikacija. Horizontalioji komunikacija. Neformali komunikacija. Komunikacijos tobulinimo būdai. Neformali komunikacija.
Komunikacijų konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2013 06 14
Tarpasmeninė ir grupinė komunikacija
Įžanga. Tarpasmeninė komunikacija. Tarpasmeninės komunikacijos svarba verslo įmonėje. Tarpasmeninę komunikaciją įtakojantys veiksmai. Grupinė komunikacija. Grupės samprata. Grupės reikšmė. Grupių rūšys. Vaidmenys komunikuojančioje ...
Sociologijos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2011 04 29
Vidinė ir išorinė komunikacija
Komunikacija organizacijoje išorinė ir vidinė. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija vyksta. Vertikali komunikacija. Komunikacija organizacijoje atlieka 4 pagrindines funkcijas. Vidinė komunikacijos struktūra. (Pavyzdys) AB “Swebank” ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 02 14
Praktika kelionių agentūroje Kauno Grūda
Įvadas. Įmonės charakteristika. Vykdomos veiklos. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės paslaugų teikimo procesas. Komunikacija įmonėje. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Vertikali komunikacija. Komunikacija tarp įmonės ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 04 03
Komunikacija internete
Komunikacija internete. Įvadas. Interneto galios augimas. Internetinės komunikacijos kokybė. Įvaizdžio formavimas internete. Komunikacija su vartotoju. Sėkmingi tinklapiai. Vienos iš sėkmingiausių komunikacijos kampanijų internete pavyzdys ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 03 25
Efektyvi komunikacija
Įvadas. Komunikacija. Gero kalbėjimo bruožai. Gero oratoriaus savybės. Kvėpavimas-vienas svarbiausių fiziologinių aspektų. Neverbalinė komunikacija ir jos ypatybės. Kūno kalbos signalai gali būti naudojami kaip. Laikysena ir kai kurių ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 04 27
×