Socialines kilmes ekstemalios situacijos

300 dokumentų
Socialinės kilmės ekstremalios situacijos
Įvadas. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų klasifikacija. Ekstremalios situacijos paskelbimas. Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos. Socialinės kilmės ekstremalios situacijos. Teroristiniai išpuoliai. Pavojai minioje. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 01 08
Ekstremalios situacijos skaidrės
9( 3 atsiliepimai )
Ekstremalios situacijos. Ekstremalios situacijos skirstomos į keturias rūšis. Gamtinės. Priežastys. Techninės. Priežastys. Ekologinės. Socialinės. Ekstremalios situacijos klasifikuojamos. Ribota ekstremali situacija. Vietinė ekstremali ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 11 28
Gyventojų veiksmai esant ekstremaliai situacijai
GyventojŲ veiksmai esant ekstremaliai situacijai. Kas yra ekstremali situacija?. Ekstremalių situacijų rūšys. Gamtiniai pavojai. Kaip elgtis ekstremalių gamtinių reiškinių metu?. Techninės kilmės ekstremalios situacijos. Techninės ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 02 25
Techninės kilmės ekstremalios situacijos
Tehninės kilmės ekstramalios situacijos. Civilizacijos vystymasis kuria sąlygas susidaryti technines kilmes ekstremalioms situacijomis. Techninės kilmės ekstremalios situacijos susidaro dėl žmogaus ūkinės ir gamybines veiklos. Ekstremalios ...
Chemijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 05 04
Ekstremalios situacijos ir jų priežastys
Įvadas. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. Potvyniai. Sausra. Audros. Gaisrai. Epidemija. Techninės kilmės ekstremalios situacijos. Ekologinės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 01 19
Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos skaidrės
Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. Kas yra Ekstremali situacija? Kas yra gamtinės kilmės ekstremali situacija? Kas būdinga Gamtinės kilmės ekstremalioms situacijoms? Lietuvai būdingos gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 06
Ekstremalios situacijos ir jų priežastis
Ekstremalios situacijos ir jų priežastis. Ekstremaliosios situacijos klasifikuojamos vietinė ekstremali situacija. Regioninė ekstremali situacija. Gamtinės kilmės ekstremaliosios situacijos. Gamtinės kilmės ekstremaliosioms situacijoms ...
Ekologijos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2017 03 01
Ekstremalios situacijos saugos skaidrės
Ekstremalios situacijos Lietuvoje. Kas yra ekstremali situacija? Rūšys. Gamtinės ekstremalio situacijos. Gamtinių ekstremalių situacijų tipai. Techninės ekstremalios situacijos. Techninės kilmės ekstremalios situacijos priežastys. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 01 12
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos ir jų priežastys
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos ir jų priežastys. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ekstremalios situacijos sąvoka. Svarbiausios ekologinės kilmės ekstremalių situacijų priežastys. Pavojingų medžiagų išmetimai. Išvada.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 06 22
Techninės kilmės ekstremalių situacijų kriterijai Lietuvoje
9,5( 2 atsiliepimai )
Techninės kilmės ekstremalių situacijų kriterijai lietuvoje. Ekstrmalios situacijos. Ekstrmalių situacijų rūšys. Registro paskirtis ir tikslai. Registrą tvarkančios įstaigos. Registro objektai. Registras kuriamas keliais etapais. ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 11 22
Ekstremalių situacijų valdymas
Turinys. Įvadas. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų polimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. Ekstremalių situacijų valdymui. Gis krizių prevencijai ir valdymui. Krizių valdymas ir situacinė analizė per internetą. Gis ...
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 03 03
Socialinės kilmės pavojai
Socialinės kilmės pavojai. Kas tai? Socialiniai įvykiai. Socialinės kilmės įvykius gali sukelti. Terorizmas. Terorizmas apibūdinamas trimis požymiais. Galimos pačios įvairiausios nusikalstamos veiklos. Kaip elgtis įvykus sprogimui? Ką ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 06
Gamtines kilmes ekstremalios situacijos
Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. Ekstremalių įvykių kriterijai. Katastrofinai meteorologiniai reiškiniai ir jų kriterijai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai ir jų kriterijai. Stichiniai ir katastrofiniai hidrologiniai ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 07 29
Ekstremalios situacijos: gamtinės, techninės, ekologinės, socialinės
Ekstremalios situacijos. Kas yra ekstremali situacija? Kokios yra ekstremalios situacijos. Ekstremali situacija –. Kokios yra ekstremalios situacijos? Ekstramalios situacijos skirtomos į gamtinės, techninės, ekologinės bei socialinės. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 01 18
Gyventojų apsauga ekstremalioje situacijoje
Gyventojų apsauga ekstremalioje situacijoje. Ekstremalioji situacija Tai. Ekstremalių situacijų rūšys. Gamtinės kilmės - ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai. Techninės kilmės - įvairių technologinių procesų sutrikimai. Ekologinės ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 28
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos
Panevėžio kolegijos. biomedicinos mokslų katedra. ekologinės kilmės ekstremalios situacijos. dėstytoja jurgita urbonienė. Įvadas. Aplinkos oro užterštumas. Vandens užterštumas. Dirvožemio, grunto užterštumas. Branduolinė avarija. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 06
Ekstremalios situacijos: rūšys ir veiksmai ekstremalios situacijos metu
Ekstremalios situacijos. Ekstremali situacija. Ekstremalių situacijų rūšys. Gamtinės ekstremalios situacijos. Techninės ekstremalios situacijos. Ekologinės ekstremalios situacijos. Socialinės ekstremalios situacijos. Nepasiruošimas?! ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 02 27
Ekstremalios situacijos Lietuvoje
Lietuvosįvadas. Ekstremalių situacijų priežastys. Pagrindinės sąvokos. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Ekstremalios situacijos pagal mastą. Galimos ekstremalios situacijos lietuvoje. Ekstremalios situacijos lietuvoje. ...
Saugos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 12 12
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje skaidrės
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys. Tikslai ir uždaviniai. Darbo tikslas Apžvelgti ekstremalių situacijų priežastis Darbo uždaviniai. Ekstremali situacija- padėtis. Ekstremalios situacijos pagal kilimo priežastis ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 29
Gyventojų veiksmai esant ekstemaliai situacijai
Gyventojų veiksmai esant ekstremaliai situacijai. Panika. Stresas. Ekstremali situacija. Kas yra ekstremali situacija ? Tai ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai. Gamtinės ekstremalios situacijos. Uraganai. Cunamiai. Tai įvairių technologinių ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 01
Ežerai skaidrės
Ežerai. Kas yra ežerai. Ežeru dubens kilmė. Ledyninės kilmės ežerai. Tektoninės kilmės ežerai. Upinės kilmės ežerai. Jūrinės kilmės ežerai. Karstinės kilmės ežerai. Vulkaninės kilmės ežerai. Meteoritinių kraterių kilmės ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 05 15
Socialinės problemos sprendimas
Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Išvados.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2015 01 15
Socialinės reabilitacijos ir integracijos programa vaikams ir jaunimui, patyrusiems tėvų skyrybas
Situacijos analizė. Socialinės pagalbos planavimas. Veiklos planas. Socialinės reabilitacijos efektyvumo įvertinimas. Išvados/rekomendacijos. Literatūra.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 05 04
Cheminės kilmės ekstremalios situacijos
Cheminės kilmės ekstremalios situcijos. Kas yra cheminės kilmės ekstremali situacija? Kas gali sukelti cheminės kilmės ekstremalias situacijas? Apie įvykusią cheminę nelaimę gali būti pranšta. Gavus patarimą likti namuose ir laukiant ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 12 04
Gamtinės kilmės ekstremalios stuacijos
9( 2 atsiliepimai )
Turinys. Įvadas. Ekstramalių situacijų priežastys. Ekstremalių situacijų pasaulyje apžvalga. Ekstremalių situacijų Lietuvoje apžvalga. Ekstremalios situacijos ir jų padariniai. Pūgos susidarymas. Potvyniai. Sausra. Speigas. Uraganas. ...
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 11 09
Socialinės pagalbos rizikos šeimoms situacijos analizė
Įvadas. Šeimos ir socialinės rizikos šeimos sampratos. Šeimos institucija: jos samprata, pagrindinės funkcijos, šeimos modelio kaita. Socialinės rizikos šeimos samprata. Socialinės rizikos šeimų tipai. Socialinės rizikos šeimos ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 53 puslapiai
2012 03 29
Gamtinės kilmės grėsmės
Gamtinės kilmės grėsmės. Gamtinės ekstremaliosios situacijos, tokios kaip audros, uraganai, viesulai, liūtys, sausros ir kt. Proc. visų gamtinės kilmės ekstremaliųjų situacijų Lietuvoje sukelia hidrometeorologiniai reiškiniai. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 05 25
Techninės ekstremalios situacijos
Techninės kilmės ekstremalios situacijos. Ekstremalios situacijos sąvoka Ekstremalių. Ekstremalios situacijos sąvoka. Padėtis kuri. Ekstremalių situacijų rūšys. Gamtinės Techninės Ekologinės Socialinės kitos. Techninė ekstremali ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 05
Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinei apsaugai, globai ir rūpybai
Įvadas. Savivaldos ir socialinės apsaugos samprata. Socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros Kelmės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 01 03
Ekstremalios situacijos ir priešgaisrinė sauga
Ekstremalios situacijos. Ekstremali situacija. Gamtinės ekstremalios situacijos kyla dėl ryškių klimatinių sąlygų pakitimų. Gamtinės ekstremalios situacijos. Techninės ekstremalios situacijos kyla dėl įvairių technologinių procesų ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 04 14
Lietuvių kilmės teorijos
Lietuvių kilmės teorijos. Sužinoti daugiau apie lietuvių tautos kilmės teorijas. Pagrindinės lietuvių kilmės teorijos. Tradiciškai yra keturios lietuvių kilmės teorijos. Romėniškoji kilmės teorija. Bychovco kronika. Gotiškoji kilmės ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 12 20
Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos Viesulai (tornadai)
Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. Viesulai (tornadai). Gamtinės kilmės ekstremaliosios situacijos - tai ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai. Gamtinės kilmės ekstremaliosioms situacijoms būdinga. Staigi pradžia Aukštas ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 09 21
Skurdas ir socialinė paskirtis
Įvadas. Situacijos įvardijimas. Skurdo ir socialinės atskirties atsiradimo priežastys. Skurdo ir socialinės atskirties pasekmės. Problemos diagnozavimas. Skurdo ir socialinės atskirties dinamika Lietuvoje. Skurdo ir socialinės atskirties ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 05 05
Galimos ekstremalios situacijos ir jų priežastys Lietuvoje
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys. Ekstremali situacija. Ekstremalių situacijų priežastys būna. Gamtinės ekstremalios situacijos Lietuvoje gali būti. Kruša. Krušos priežastys. Sausra. Sausros priežastys. Pūga. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 06 27
Cheminės ekstremalios situacijos
Cheminės ekstremalios situacijos. Kas yra cheminė ektremalioji situacija? Kas gali sukelti cheminės kilmės esktremalias situacijas? Cheminių ekstremalių situacijų pavyzdžiai Lietuvoje. Černobylio katastrofa. Kaip gali būti pranešama ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 04 18
Socialinės darbuotojos elgesys
Turinys. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Į X seniūnijos socialinę darbuotoją kreipėsi. Moteriai įėjus į kabinetą ir pasisveikinus, socialinė darbuotoja ją abejingai nužvelgė. Išklausius. Remiantis socialinių darbuotojų ...
Sociologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2018 03 05
×