Socialines kilmes ekstemalios situacijos

300 dokumentų
Socialinės kilmės ekstremalios situacijos
Įvadas. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų klasifikacija. Ekstremalios situacijos paskelbimas. Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos. Socialinės kilmės ekstremalios situacijos. Teroristiniai išpuoliai. Pavojai minioje. Kariniai veiksmai. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2018 01 08
Ekstremalios situacijos skaidrės
Ekstremalios situacijos. Ekstremalios situacijos skirstomos į keturias rūšis. Gamtinės. Priežastys. Techninės. Priežastys. Ekologinės. Socialinės. Ekstremalios situacijos klasifikuojamos. Ribota ekstremali situacija. Vietinė ekstremali situacija. Regioninė ekstremali situacija. Krašto ekstremali situacija.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 11 27
Gyventojų veiksmai esant ekstremaliai situacijai
GyventojŲ veiksmai esant ekstremaliai situacijai. Kas yra ekstremali situacija?. Ekstremalių situacijų rūšys. Gamtiniai pavojai. Kaip elgtis ekstremalių gamtinių reiškinių metu?. Techninės kilmės ekstremalios situacijos. Techninės kilmės ekstremalios situacijos susidaro dėl žmogaus ūkinės ir gamybines veiklos. Ekologinės kilmės ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 02 23
Techninės kilmės ekstremalios situacijos
Tehninės kilmės ekstramalios situacijos. Civilizacijos vystymasis kuria sąlygas susidaryti technines kilmes ekstremalioms situacijomis. Techninės kilmės ekstremalios situacijos susidaro dėl žmogaus ūkinės ir gamybines veiklos. Ekstremalios situacijos geležinkelyje dažniausiai kyla. Skaudžiausios geležinkelio avarijos yra tos, kuriose ...
Chemijos analizės, Analizė, 9 psl.
2013 04 29
Ekstremalios situacijos ir jų priežastys
Įvadas. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. Potvyniai. Sausra. Audros. Gaisrai. Epidemija. Techninės kilmės ekstremalios situacijos. Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 01 17
Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos skaidrės
Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. Kas yra Ekstremali situacija? Kas yra gamtinės kilmės ekstremali situacija? Kas būdinga Gamtinės kilmės ekstremalioms situacijoms? Lietuvai būdingos gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. Gamtinės kilmės ekstremalių situacijų pavyzdžiai. Stipriausias žemės drebėjimas Japonijoje.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 05 03
Ekstremalios situacijos ir jų priežastis
Ekstremalios situacijos ir jų priežastis. Ekstremaliosios situacijos klasifikuojamos vietinė ekstremali situacija. Regioninė ekstremali situacija. Gamtinės kilmės ekstremaliosios situacijos. Gamtinės kilmės ekstremaliosioms situacijoms būdinga. Ekstremalios situacijos Lietuvoje. Cheminės kilmės grėsmės. Cheminės kilmės ...
Ekologijos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2017 02 28
Ekstremalios situacijos saugos skaidrės
Ekstremalios situacijos Lietuvoje. Kas yra ekstremali situacija? Rūšys. Gamtinės ekstremalio situacijos. Gamtinių ekstremalių situacijų tipai. Techninės ekstremalios situacijos. Techninės kilmės ekstremalios situacijos priežastys. Ekologinės ekstremalios situacijos. Priežastys. Socialinės ekstremalios situacijos. Ekstremalios ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 01 11
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos ir jų priežastys
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos ir jų priežastys. Darbo tikslas ir uždaviniai. Ekstremalios situacijos sąvoka. Svarbiausios ekologinės kilmės ekstremalių situacijų priežastys. Pavojingų medžiagų išmetimai. Išvada.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2014 02 16
Techninės kilmės ekstremalių situacijų kriterijai Lietuvoje
Techninės kilmės ekstremalių situacijų kriterijai lietuvoje. Ekstrmalios situacijos. Ekstrmalių situacijų rūšys. Registro paskirtis ir tikslai. Registrą tvarkančios įstaigos. Registro objektai. Registras kuriamas keliais etapais. Pagrindinės avarijos, kylančios ukio objektuose. Avarijos ir incidentai transporte. Turinys. Literatūros ...
Saugos referatai, Referatas, 12 psl.
2010 11 22
Ekstremalių situacijų valdymas
Turinys. Įvadas. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų polimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. Ekstremalių situacijų valdymui. Gis krizių prevencijai ir valdymui. Krizių valdymas ir situacinė analizė per internetą. Gis sprendimai ekstremalių situacijų valdymui. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro uždaviniai ...
Saugos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 03 03
Socialinės kilmės pavojai
Socialinės kilmės pavojai. Kas tai? Socialiniai įvykiai. Socialinės kilmės įvykius gali sukelti. Terorizmas. Terorizmas apibūdinamas trimis požymiais. Galimos pačios įvairiausios nusikalstamos veiklos. Kaip elgtis įvykus sprogimui? Ką daryti, jeigu jus paėmė įkaitu? Pavojai minioje. Eidami į masinį renginį. Būdami minioje. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 05 23
Gamtines kilmes ekstremalios situacijos
Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. Ekstremalių įvykių kriterijai. Katastrofinai meteorologiniai reiškiniai ir jų kriterijai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai ir jų kriterijai. Stichiniai ir katastrofiniai hidrologiniai reiškiniai. Ekstremalūs geologiniai reiškiniai. Gamtinių ekstremalių reiškinių pasikartojimas ir jų ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2013 03 07
Ekstremalios situacijos: gamtinės, techninės, ekologinės, socialinės
Ekstremalios situacijos. Kas yra ekstremali situacija? Kokios yra ekstremalios situacijos. Ekstremali situacija –. Kokios yra ekstremalios situacijos? Ekstramalios situacijos skirtomos į gamtinės, techninės, ekologinės bei socialinės. Gamtinė ekstremali situacija. Ryškūs klimatinių sąlygų. Gamtinės ekstramalios situacijos ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2018 01 18
Gyventojų apsauga ekstremalioje situacijoje
Gyventojų apsauga ekstremalioje situacijoje. Ekstremalioji situacija Tai. Ekstremalių situacijų rūšys. Gamtinės kilmės - ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai. Techninės kilmės - įvairių technologinių procesų sutrikimai. Ekologinės kilmės - priežastys, sukeliančios sausumos būklės, atmosferos sudėties ir savybių, hidrosferos ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2015 02 11
Ekologinės kilmės ekstremalios situacijos
Panevėžio kolegijos. biomedicinos mokslų katedra. ekologinės kilmės ekstremalios situacijos. dėstytoja jurgita urbonienė. Įvadas. Aplinkos oro užterštumas. Vandens užterštumas. Dirvožemio, grunto užterštumas. Branduolinė avarija. Radiologinė avarija. Ekstremalios situacijos Lietuvoje. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 05 18
Ekstremalios situacijos Lietuvoje
Lietuvosįvadas. Ekstremalių situacijų priežastys. Pagrindinės sąvokos. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Ekstremalios situacijos pagal mastą. Galimos ekstremalios situacijos lietuvoje. Ekstremalios situacijos lietuvoje. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Sausra. Potvyniai. Avarijos ir katastrofos. Epidemija. Gaisrai. ...
Saugos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 12 10
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje skaidrės
Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys. Tikslai ir uždaviniai. Darbo tikslas Apžvelgti ekstremalių situacijų priežastis Darbo uždaviniai. Ekstremali situacija- padėtis. Ekstremalios situacijos pagal kilimo priežastis gamtinės- stichiniai ir katastrofiniai hidrometeorologiniai reiškiniai. Ekstremalių sitaucijų ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 03 20
Gyventojų veiksmai esant ekstemaliai situacijai
Gyventojų veiksmai esant ekstremaliai situacijai. Panika. Stresas. Ekstremali situacija. Kas yra ekstremali situacija ? Tai ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai. Gamtinės ekstremalios situacijos. Uraganai. Cunamiai. Tai įvairių technologinių procesų sutrikimai. Techninės ekstremalios situacijos. Tai priežastys, sukeliančios sausumos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 05 26
Ežerai skaidrės
Ežerai. Kas yra ežerai. Ežeru dubens kilmė. Ledyninės kilmės ežerai. Tektoninės kilmės ežerai. Upinės kilmės ežerai. Jūrinės kilmės ežerai. Karstinės kilmės ežerai. Vulkaninės kilmės ežerai. Meteoritinių kraterių kilmės ežerai. Dirbtininės kilmės ežerai. Lietuvos ežerai. Pasaulio didieji ežerai.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 05 11
Socialinės problemos sprendimas
Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Išvados.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2015 01 13
Socialinės reabilitacijos ir integracijos programa vaikams ir jaunimui, patyrusiems tėvų skyrybas
Situacijos analizė. Socialinės pagalbos planavimas. Veiklos planas. Socialinės reabilitacijos efektyvumo įvertinimas. Išvados/rekomendacijos. Literatūra.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2017 05 03
Cheminės kilmės ekstremalios situacijos
Cheminės kilmės ekstremalios situcijos. Kas yra cheminės kilmės ekstremali situacija? Kas gali sukelti cheminės kilmės ekstremalias situacijas? Apie įvykusią cheminę nelaimę gali būti pranšta. Gavus patarimą likti namuose ir laukiant tolimesnės informacijos gyventojai privalo. Gavus nurodymą laikinai išvykti iš namų gyventojai ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 12 01
Gamtinės kilmės ekstremalios stuacijos
Turinys. Įvadas. Ekstramalių situacijų priežastys. Ekstremalių situacijų pasaulyje apžvalga. Ekstremalių situacijų Lietuvoje apžvalga. Ekstremalios situacijos ir jų padariniai. Pūgos susidarymas. Potvyniai. Sausra. Speigas. Uraganas. Žemės drebėjimas. Žaibas. Ugnikalnių išsiveržimas. Viesulas. Informacinių šaltinių sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 11 08
Socialinės pagalbos rizikos šeimoms situacijos analizė
Įvadas. Šeimos ir socialinės rizikos šeimos sampratos. Šeimos institucija: jos samprata, pagrindinės funkcijos, šeimos modelio kaita. Socialinės rizikos šeimos samprata. Socialinės rizikos šeimų tipai. Socialinės rizikos šeimos gyvenimo aplinkybės. Visagino valstybinių ir nevalstybinių organizacijų, dirbančių su socialinės ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 53 psl.
2012 03 29
Gamtinės kilmės grėsmės
Gamtinės kilmės grėsmės. Gamtinės ekstremaliosios situacijos, tokios kaip audros, uraganai, viesulai, liūtys, sausros ir kt. Proc. visų gamtinės kilmės ekstremaliųjų situacijų Lietuvoje sukelia hidrometeorologiniai reiškiniai. Potvyniai. Žemės drebėjimas – staigus žemės paviršiaus judėjimas – yra staigaus žemės plutos ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 05 24
Techninės ekstremalios situacijos
Techninės kilmės ekstremalios situacijos. Ekstremalios situacijos sąvoka Ekstremalių. Ekstremalios situacijos sąvoka. Padėtis kuri. Ekstremalių situacijų rūšys. Gamtinės Techninės Ekologinės Socialinės kitos. Techninė ekstremali situacija. Techninė ekstremali situacija tai įvairių technologinių procesų sutrikimai. Žaslių ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 03 14
Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinei apsaugai, globai ir rūpybai
Įvadas. Savivaldos ir socialinės apsaugos samprata. Socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros Kelmės rajono savivaldybėje analizė. Savivaldybės organizuojamos socialinės paslaugos. Šiaulių apskrities ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2018 01 03
Lietuvių kilmės teorijos
Lietuvių kilmės teorijos. Sužinoti daugiau apie lietuvių tautos kilmės teorijas. Pagrindinės lietuvių kilmės teorijos. Tradiciškai yra keturios lietuvių kilmės teorijos. Romėniškoji kilmės teorija. Bychovco kronika. Gotiškoji kilmės teorija. Trakiškoji kilmės teorija. Sarmatiškoji kilmės teorija. Išvados.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2012 12 17
Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos Viesulai (tornadai)
Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. Viesulai (tornadai). Gamtinės kilmės ekstremaliosios situacijos - tai ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai. Gamtinės kilmės ekstremaliosioms situacijoms būdinga. Staigi pradžia Aukštas intensyvumas Didelis sužeistųjų skaičius, mirtingumas Kasdieninio gyvenimo sutrikdymas. Viesulas. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 09 21