Socialiniai turizmo ištekliai

300 dokumentų
Lietuvos turizmo ištekliai
Trumpa pasaulio ir europos turizmo plėtros apžvalga. Turizmo ištekliai. Turizmo išteklių reikšmė turizmui. Turizmo išteklių naudojimas ir apsauga. Gamtinių išteklių panaudojimo problemos. Lietuva kaip naujas tarptautinio turizmo ...
Turizmo referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 18
Kazlų Rūdos rajono turizmo ištekliai, jų vertinimas
Įvadas. Kazlų rūdos rajonas. Turizmo ištekliai. Gamtiniai ištekliai. Kultūriniai ištekliai. Socialiniai ištekliai. Infrastruktūra. Apgyvendinimas. Maitinimas. Transportas. Rekomendacijos (idėjos). Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 10 14
Ispanijos turizmo ištekliai ir paslaugos
Ispanijos turizmo išteklių ir paslaugų ypatumai. Įvadas. Turizmo išteklių apibudinimas. Gamtiniai ištekliai. Kultūriniai ištekliai. Infrastruktūriniai ištekliai. Turizmo paslaugų apibūdinimas. Turizmo zonos. Turizmo sektoriaus ...
Geografijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 04 20
Turizmo ištekliai Biržų mieste
Įvadas. Trumpa Biržų regiono charakteristika. Biržų regiono turizmo ištekliai ir jų vertinimas. Gamtos ir kraštovaizdžio ištekliai. Kultūriniai ištekliai. Rekreciniai ištekliai. Pramoginiai turizmo ištekliai. Turizmo plėtros ...
Turizmo referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 08 11
Portugalija turizmo regionas
Turizmo regiono ir srautų į jį apibūdinimas. Portugalijos turizmo ištekliai. Portugalijos gamtiniai turizmo ištekliai. Portugalijos kultūriniai turizmo ištekliai. Portugalijos pramoginiai turizmo ištekliai. Trys turistinės ypatybės, ...
Turizmo referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 04 08
Marokas - turizmo regionas
Turizmo regiono ir srautų į jį apibūdinimas. Maroko turizmo ištekliai. Maroko gamtiniai turizmo ištekliai. Maroko kultūriniai turizmo ištekliai. Maroko kompleksinės turistinės traukos vietovės. Maroko turizmo paslaugų, poilsio, ...
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2017 04 10
Italijos šalis, kaip turizmo regionas
Turizmo regiono ir srautų į jį apibūdinimas. Italijos šalies turizmo ištekliai. Italijos šalies gamtiniai turizmo ištekliai. Italijos šalies kultūriniai turizmo ištekliai. Italijos šalies pramoginiai turizmo ištekliai. Trys ...
Turizmo referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 02 06
Kultūrinis turizmas ir socialiniai veiksniai
Įvadas. Kultūrinio turizmo koncepcija. Turizmo samprata. Populiarėjančios turizmo rūšys. Kultūros vaidmuo turizmui. Kultūrinio turizmo samprata. Socialinių veisknių įvairovė. Socialiniai veiksniai. Kultūrinį turizmą įtakojantys ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 04 16
Turizmas Bulgarijoje
Įvadas. Bulgarijos respublika. Bendra informacija apie Bulgariją. Kultūra ir tradicijos. Šalies turizmo ištėkliai. Gamtiniai ištėkliai. Kultūriniai ištėkliai. Turizmo sektorius. Turizmo plėtros planavimas. Turizmo paslaugos. Vasaros ...
Turizmo referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 10 20
Jonavos rajono turizmo ištekliai
Įvadas. Jonavos rajono ir miesto bendras apibūdinimas. Turizmo ištekliai. Gamtiniai ištekliai. Kultūriniai ištekliai. Pramogos. Renginiai. Pagrindinės infrastruktūros. Turizmo plėtros idėja. Išvados. Literatūra.
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 11 14
Kultūrinių išteklių panaudojimas rekreacijai ir turizmui Palangoje
Įvadas. Palangos miesto savivaldybės rekreacijos ir turizmo tolimoji aplinka. Palangos miesto savivaldybės gamtinė-kultūrinė aplinka. Palangos miesto savivaldybės politinė-teisinė aplinka. Palangos miesto savivaldybės ekonominė aplinka. ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 65 puslapiai
2012 04 10
Vengrijos sveikatos turizmo ištekliai Lietuvos turizmo produktuose
Įvadas. Literatūros ir šaltinių apžvalga. Profesinių kompetencijų sąrašas. Turizmo ištekliai. Turizmo išteklių samprata. Sveikatos turizmo ištekliai. Vengrijos sveikatos ištekliai. Vengrijos sveikatos turizmo išteklių įvairovė. ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2015 04 13
Elektrėnų krašto turizmo plėtros galimybės
Įvadas. Informacija apie elektrėnų rajoną. Bendra informacija. Elektrėnų kraštas. Elektrėnų krašto turizmo ištekliai. Kultūriniai ištekliai. Gamtiniai ištekliai. Pramogos. Infrastruktūra. Apgyvendinimas. Matinimas. Renginiai. ...
Turizmo referatai, Referatas, 28 puslapiai
2013 02 03
Dublinas turizmo ištekliai
Įvadas. Turizmo samprata. Kultūrinis turizmas. Kultūriniai turizmo ištekliai. Dublinas - Kultūrinis turizmo traukos centras. Dublino turizmo statistika. Tyrimo metodika. Metų kultūrinių renginių pristatymas. Apklausos, gautų duomenų ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 03 26
Kultūrinių išteklių rekreacinių savybių, bei jų tinkamumo turizmui analizė
Šilutės rajono kultūrinių išteklių rekreacinių savybių, bei jų tinkamumo turizmui analizė. Įvadas. Dėstomoji dalis. Lietuvos kultūriniai turizmo ištekliai. Kultūrinių išteklių naudojimo galimybės. Kultūrinio turizmo paklausa. ...
Turizmo referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 11 01
Turizmas Lietuvoje referatas (2)
Turizmas Lietuvoje. Turizmo raida pasaulyje. Kaimo turizmo vystymasis užsienyje. Lietuvos kaimo turizmo istorija. Lietuvos nacionalinė turizmo politika. Kaimo turizmas valstybiniu požiūriu. Kaimo turizmas šiuolaikinėje lietuvoje. Lietuvos ...
Turizmo referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 11 19
Druskininkų apylinkės turizmo plėtros analizė
Summary. Įvadas. Druskininkų rajono turizmo situacijos analizė. Trumpa vietovės charakteristika. Druskininkų rajono turizmo ištekliai. Teritorijos išskirtinumas. Gamtiniai ištekliai. Kultūriniai ištekliai. Turizmo paslaugų tiekėjai. ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2020 02 11
Birštonas turizmo ištekliai
Įvadas. Birštono rajonas. Birštono turizmo ištekliai. Turizmo plėtros galimybės. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Geografijos analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 08 03
Turizmo palyginimas Egiptas ir Lietuva
Kelionių geografijos kursinis darbas. Įvadas. Šalies apibūdinimas. Ryšiai su Lietuva. Šalies turizmo išteklių vertinimas. Gamtiniai ištekliai. Egipto kultūrinai ištekliai. Šalies turizmo sektoriaus ypatumai. Turizmo zonos šalyje. Egipto ...
Geografijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 08 28
Socialiniai tinklai ir bendrojo naudojimo ištekliai
Socialiniai tinklai ir bendrojo naudojimo ištekliai. Socialiniai tinklai. Kas tai yra? Socialinių tinklų rūšys. Diskusijų forumai. Visuomeniniai socialiniai tinklai. Komerciniai socialiniai tinklai. Socialinių tinklų augimas. Bendrojo ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 05 18
Pakruojo rajono turizmo ištekliai
Įvadas. Pakruojo rajono pristatymas. Istorija. Bendruomenės. Gyvenvietės. Seniūnijos. Turizmo ištekliai. Turizmas. Turizmo ištekliai. Turizmo išteklių rūšys. Gamtiniai ištekliai. Renginys. Pramoga. Paslauga. Kultūriniai ištekliai. ...
Geografijos referatai, Referatas, 30 puslapių
2015 11 30
Rekreacijos ir turizmo vystymo galimybės
Įvadas. Telšių rajono turizmo potencialo analizė. Turizmą telšiųrajone reglamentuojančios teisinės ir. Strateginės aplinkos analizė. Telšių rajono turizmo traukos centrai.Telšių rajono turizmo ištekliai.Gamtiniai ištekliai.Saugomos ...
Turizmo referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 08 01
Klaipėdos miesto turistinių išteklių analizė informacinių technologijų komunikacijoje
Lentelių sąrašas. Santrauka. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Turizmo samprata. Turizmo ištekliai. Gamtiniai turizmo ištekliai. Informacinių technologijų samprata. Klasifikacija. Informacinių technologijų galimybės turizmo versle. ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 11 23
Europos Sąjungos turizmo politikos skaidrės
Universiteto. fakulteto. katedra. Įvadas. Turizmo raida Europoje. Pagrindiniai turizmo ištekliai ir paslaugos. Turizmo sektorius. Atnaujinta Europos turizmo politika. Turizmo plėtros politikos uždaviniai ir tikslai. Tarptautinio turizmo ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 02
Trakų rajono turizmo išteklių vertinimas ir plėtra
Įvadas. Trakų rajono pristatymas. Trakų rajono turizmo ištekliai. Trakų rajono gamtiniai ištekliai. Trakų rajono kultūriniai ištekliai. Tradiciniai renginiai Trakų rajone. Pramogos Trakų rajone. Paslaugos ir infrastruktūra. Trakų rajono ...
Turizmo referatai, Referatas, 30 puslapių
2013 11 02
Italija - Turizmo regionas
Italija – turizmo regionas. Apie italiją. Roma. San Marinas ir Vatikanas. Italija – turizmo regionas. Italijos šalies gamtiniai turizmo ištekliai. Etnos kalnas. Vezuvijus. Amalfio krantas. Lipario salos. Italijos šalies kultūriniai ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2019 02 05
Zarasų rajono turizmo išteklių panaudojimas Lietuvos turizmo produktuose
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio kalba. Įvadas. Turizmo išteklių samprata ir įvairovė. Turizmo išteklių samprata. Turizmo išteklių įvairovė. Zarasų rajono turizmo ištekliai, paplitimo dėsningumai ir pasiekiamumo ypatumai. ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2015 04 30
Zarasų rajono turizmo ištekliai
Įvadas. Zarasų rajonas. Išteklių vertinimas. Gamtiniai ištekliai. Kultūriniai ištekliai. Poilsis ir pramogos. Tradicinės šventės ir renginiai Zarasuose. Apgyvendinimas. Maitinimas. Turizmo plėtros idėja nuotykių parkas zarasuose. ...
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 41 puslapis
2016 11 29
Turizmo paslaugos Lietuvoje
Kas yra turizmas. Turizmo paslaugų rūšys. Apgyvendinimas. Lietuvos turizmo ištekliai. Kaimo turizmas. Nacionaliniai parkai. Kurortai. Poilsiavietės.
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2012 10 16
Rekreacijos ir turizmo vystymo galimybės Klaipėdos rajone
Rekreacijos ir turizmo vystymo galimybės klaipėdos rajone. Įvadas. Klaipėdos rajono turizmo išteklių analizė. Turizmą klaipėdos rajone reglamentuojančios teisinės ir strateginės aplinkos analizė. Klaipėdos rajono turizmo traukos ...
Turizmo referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 05 04
Rekreacijos ir turizmo išteklių vertinimas
Įvadas. „kamanų rezervato“ rekreacinės teritorijos išteklių sugrupavimas pagal rūšis. Rekreaciniai gamtiniai ištekliai. Rekreaciniai kultūriniai ištekliai. Rekreaciniai infrastruktūros ištekliai. „kamanų rezervato“ rekrecinės ...
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2014 02 05
Riboti ištekliai Lietuvos ekonomikoje
Įvadas. Gamtos ištekliai. Lietuvos gamtos ištekliai. Lietuvos energetiniai ištekliai. Lietuvos turizmo ištekliai. Darbo jėgos ištekliai. Išvados. Šaltiniai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2014 02 26
Lietuvos kaimo turizmo plėtra, jos problemos ir galimybės
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Turizmas ir jo struktūra. Turizmo samprata. Turizmo produktas. Turizmo rūšys. Turizmo ekonominė prasmė. Lietuvos turizmo sektoriaus padėtis. Dabartinė Lietuvos turizmo būklės padėtis. ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2017 01 02
Turizmo ištekliai
Turizmo ištekliai. Italijos šalies, Lacijaus regiono turizmo išteklių pristatymas. Geografinė padėtis. Italijos regionai. Klimatas. Religija. Pasiekiamumas. Įdomūs faktai apie Italiją. Lacijus. Roma. Pasiekiamumas. Transportas. Kelionės ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2016 07 05
Turizmo analizė Kelmės rajone
Bendra apžvalga. Esamų turizmo gamtos ir kultūros išteklių potencialo ir panaudojimo turizmui vertinimas. Gamtiniai ištekliai. Saugomos teritorijos. Miškai. Vandens telkiniai. Gamtos paveldo objektai. Kultūriniai ištekliai. Urbanistinės ...
Turizmo referatai, Referatas, 30 puslapių
2016 07 29
Kultūrinio turizmo plėtra
Kultūrinio turizmo plėtra Marijampolės savivaldybėje. Įvadas. Kultūrinio turizmo esmė. Kultūrinio turizmo samprata. Kultūrinio turizmo ištekliai. Kultūrinio turizmo ypatumai. Kultūrinio turizmo plėtros perspektyvos. Veiksniai ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2012 11 09
×