Socialinio darbo atvejo analizė

300 dokumentų
Atvejo analizė
10( 3 atsiliepimai )
R.A. 16m. paauglė, Žiburio vid. mokyklos 9klasės mokinė kreipiasi į seniūnijos socialinę darbuotoją dėl šeimoje esančio girtuokliavimo bei su tuo susijusio smurto. Mergaitė mažai lanko mokyklą, neatlieka namų darbų. Paauglė gyvena ...
Sociologijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 02 10
Socialinio darbo teorija ir metodika
Soc darbo teorijos, sampratos, metodai, tikslai. Teorinio ir empirinio mokslinio darbo sąveika. Socialinių darbuotojų taikomi metodai. Teorijų vertinimo kriterijai. Kas yra socialinis darbas. Soc darbo specifiniai bruožai. Socialinio darbo ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 01 04
Atvejo analizė socialiniame darbe
9,3( 3 atsiliepimai )
Ievos pagrindinės problemos. Socialinio darbo su klientu sudarymas Informacijos rinkimas. Klausimai atvejo analizei. Atvejo analizė socialiniame darbe.
Sociologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2018 04 09
Atvejo analizė taikant socialinio tinklo metodą
Atvejo analizė taikant. Socialinio tinklo metodą. Atvejo analizė. Onos socialinio tinklo tyrimas. Intervencijos žingsniai.
Sociologijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2018 04 03
Atvejo analizė: socialinio tinklo kūrimas
Atvejo analizė socialinio tinklo kūrimas. Kosto istorija. Socialinis tinklas. Literatūra. Vertinimo kriterijai.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 10 22
Socialinio darbuotojo praktikos darbas
Organizacijos pristatymas. Socialinio darbo praktikos refleksyvioji analizė. Atvejo analizė. Literatūra.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2013 10 21
Praktinio šeimos socialinio konsultavimo atvejo analizė
Savarankiškas darbas praktinio šeimos socialinio konsultavimo atvejo struktūrinė analizė. Sociometrinio metodo pagalba išsiaiškinome visų asmenų tarpusavio ryšį. Kartu su Elena išskyrėme tikslą. Įvertinimas ir grįžtamasis ryšys. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2019 05 03
Sociologijos atvėjo analizė
8,7( 3 atsiliepimai )
Atvejo analizė. Problemos pristatymas. Kliento sistema. Keičiančio agento sistema. Šeima kaip sistema. Ekožemėlapis. Sutartiniai ženklai. Rūpestis, poreikis, problema. Panašumai ir trūkumai patenkinti poreikius. Problemų įvardijimas. ...
Sociologijos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2012 11 14
Socialinio darbo raida ir perspektyvos Strevininkų pensionate
Turinys. Įvadas. Socialinė pažanga – visuomenės gerovės garantas. Socialinės apsaugos svarba. Žmonių turinčių proto negalę reabilitacijos strategija. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbuotojo vaimuo. Socialinių ...
Sociologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2010 03 03
Praktinio šeimos socialinio konsultavimo atvejo struktūrinė analizė
Savarankiškas darbas praktinio šeimos socialinio konsultavimo atvejo struktūrinė analizė. Problemos tyrimas. Kartu su kliente išskyrėme tikslą. Dvimatis problemos apibrėžimas. Alternatyvų identifikacija. Įvertinimas ir grįžtamasis ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 06 09
Atvejo analizė etikos analizė
Klaipėdos valstybinės kolegijos. Sveikatos mokslų fakulteto socialinio darbo katedra.
Etikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2016 12 06
Socialinio darbo pagrindai
Socialinio darbo pagrindai. Socialinio darbo sritys. Socialinio darbo žinios. Socialinį darbą dirba. Reikalavimai. Socialiniam darbuotojui reikia. Socialinio darbuotojo moraliniai principai. Socialinio darbuotojo išorinė kultūra. Socialinio ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 06 28
Socialinio darbo praktika
9( 8 atsiliepimai )
Socialinio darbo ir ugdymo praktika. Individualus kalendorinis praktikos planas. Privalomosios užduotys situacijos aprašymas. Situacijos analizė pasirinktoje ugdymo ar socialinėje institucijoje, problemos sprendimas. Individualus darbas su ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2012 09 04
Socialinio darbo praktika su vaiku
Insitucijos pristatymas. Atvejo analizė. Vertinimas. Problemos nustatymas ir apibūdinimas. Veiklos planavimas. Refleksija. Literatūra.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2014 07 23
Eutanazija Medicinos etikos atvejo analizė
Medicinos etikos atvejo analizė. Gaivinimo dirbtiniu būdu atsisakymas. Įvadas. Atvejis. Atvejo analizė. Paciento pozicija. Atvejo aptarimo rezultatai grupėje. Literatūros sąrašas.
Medicinos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 02 09
Šeimos konsultavimas atvejo analizė
Šeimos konsultavimas atvejo analizė. Įvadas. Atvejo aprašymas. Atvejo analizė. Mano pirmasis patarimas moteriai. Veiklos refleksija. Naudota literatūra.
Sociologijos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2017 06 24
Socialinio darbo metodai
Socialinio darbo metodologija ir metodai. Socialinio darbo metodologija ir jos reikšmė. Socialinio darbo metodo sąvoka. Klasikiniai socialinio darbo metodai. Individualus socialinis darbas su atvejais. Taikant šį metodą labai svarbu. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2013 12 13
Socialinės pedagogikos atvejo analizė
9( 3 atsiliepimai )
Atvejo analizė. Mokyklos kontekste. Šeimos kontekste. Problemos atsiradimo priežastys. Šalių poreikiai. Darbo su atveju metodai. Taikyti metodai. Siūlomi metodai. Įstatyminė bazė. Atvejo analizės išvados.
Pedagogikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2016 05 12
Socialinio darbo teoriniai modeliai
Socialinio darbo teoriniai modeliai. Paskaita. Bendra socialinio darbo teorijų apžvalga. Socialinio darbo psichologiniai, sociologiniai, filosofiniai aspektai. Psichologijos samprata. Sociologijos samprata. Filosofijos samprata. Socialinio darbo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 01 15
Psichologijos atvejo analizė
Atvejo analizė. Susitikimo su klientu aprašymas. Trumpas susitikimo aprašymas. Situacijos įvertinimas. Pastabos. Problemos įvardijimas. Problemų socialiniai padariniai. Prioritetų iškėlimas (su kokiomis problemomis dirbsime). Intervencijos ...
Psichologijos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 05 08
Socialinio darbo mokomosios praktikos ataskaita
8,8( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Užduotis. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Užduotis. Darbas su ugdytinių grupe. Užduotis. Darbas su įstaigos bendruomene. Užduotis. Ugdymo įstaigos socialinis pasas. Užduotis. Praktikos dienoraštis. Užduotis. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 02 23
Reabilitacijos atvejo analizė
Atvejo analizė ( 3 variantas. Savarankiško darbo užduotys Nustatyti , kokios biosocialinės funkcijos yra pažeistos. Nurodyti , kokios komplikacijos šiuo atveju gali būti. Kuris reabilitacijos etapas ir kokie šio etapo uždaviniai. ...
Slaugos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2020 02 08
Socialinio darbo raidos etapai
Temos tikslas , uždaviniai. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo raidos etapai Lietuvoje. Laikas Raidos etapas. Iki 1794. Tai LDK ir unijos su Lenkija laikotarpis. 1794 1918m. Tai carinės okupacijos laikotarpis. 1918 1940m. Tai ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2019 01 07
Darbas su šeima atvejo pristatymas
Utenos kolegijos. Medicinos fakulteto. Socialinės gerovės katedros. Socialinio darbo studijų programa. Darbas su šeima. Atvejo analizė. Darbo objektas. Prieš mokslo metų pradžią pokalbio su mama metu. Atvejo aprašymas. D. Bagdonienės ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 04 02
Verslo Iššūkio analizė
Proto šturmas. „Value preposition canvas“ metodas. Profesorius David Teece. Verslas grįstas informacijos valdymu. TEO atvėjo analizė. „UAB Duomenų logistikos centras“ atvėjo analizė. Baltic Data Center - BDC atvėjo analizė. ...
Verslo analizės, Analizė, 23 puslapiai
2017 03 09
Strevininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė
Turinys. Įvadas. Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime. Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai. Negalios įtaka žmogaus gyvenime. Socialinio darbo svarba neįgaliajam asmeniui. Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime. ...
Sociologijos analizės, Analizė, 16 puslapių
2010 03 03
Vaiko socializacija. Vaikų dienos centro veidrodukas atvejo analizė. Magistro darbas
Įvadas. Socialinis darbas kaip pagalba vaiko socializacijai. Socializacijos teorijų aptartis. Socialinio darbo aspektai vaiko socializavimosi kontekste. Rizikos grupės vaikų socializacijos bruožai. Vaikų dienos centrų politika ir ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 64 puslapiai
2012 01 03
Socialinio darbo teorija ir praktika
Socialinio darbo teorija ir praktika. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo samprata Lietuvoje. Nacionalinės socialinio darbo asociacija (National Association of Social work). Trys veiksniai, įtakojantys socialinį darbą. Trys socialinio ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 12 12
Vaiko su dėmesio sutrikimu atvejo analizė
Įvadas. Atvejo pristatymas. Pirmoji klasė. Antroji klasė. Trečioji klasė. Ketvirtoji klasė. Rekomendacijos ugdymo proceso dalyviams konkrečiu atveju. Rekomendacijos pedagogams. Rekomendacijos mergaitės šeimai. Klausimai atvejo analizei. ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2013 06 06
Atvejo analizė. Besilaukiančių kūdikio moterų studenčių karjeros paieškos
Atvejo analizė. Besilaukiančių kūdikio moterų- studenčių karjeros paieškos. Ribos. Tikslas. Grupę sudarė keturios narės. Kodėl šios moterys sudaro grupę? Grupės istorija. Darbuotoja ir grupė. Aplinkos įtaka. Susitikimai. Atvirumas ...
Psichologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2012 02 15
Interaktyvūs socialinio darbo metodai
Pagrindiniai socialinio darbuotojo taikymo metodai pagal klientus. Kas lemia socialinio darbo metodų kitoniškumą? Socialinio darbo kaip praktinės veiklos metodai. Socialinio darbo kaip mokslo metodai.
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2020 01 29
Psichosocialinis teorinis modelis
Įvadas. Bendra socialinių darbo teorinių modelių apžvalga. Psichosocialinis modelis. Išvados. Literatūra. Psichosocialinis socialinio darbo teorijos modelis yra vienas iš kelių socialinio darbo teorijos modelių, kurio šaltinis florence ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 02 09
Socialinio darbo metodų konspektas
Socialinio darbo teoriniai modeliai. Struktūrinis funkcionalizmas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Kognityvinė teorija. Krizės intervencijos teorinis modelis. Sisteminis socialinio darbo modelis. Klasikiniai socialinio darbo metodai. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 133 puslapiai
2016 12 30
Terapinės slaugos praktikos darbo analizė
Dokumentinė dalis. Biografijos ir socialiniai duomenys. Paciento situacijos vertinimas. Atvejo interpretacija. Gyvybinių veiklų vertinimas. Slaugos planas. Pasiento ir jo šeimos narių mokymas. Naudota literatūra.
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2013 11 28
Socialinio darbo teorijos skaidrės
Psichodinaminės teorijos ir socialinis darbas. Socialinio darbo teorijos. Kasdienėje socialinio darbo praktikoje yra poreikis teoriniams modeliams. Istoriškai socialinis darbas. Šiandien socialiniame darbe taikoma. Socialinio darbo istorinis ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 04 11
Kūrybiškumo aspektai socialio pedagogo veikloje
Įvadas. Kūrybiškumo sampratos analizė. Kūrybiškos asmenybės bruožai. Kūrybos proceso etapai. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kūrybiškumą skatinantys ir slopinantys veiksniai. Socialinio pedagogo pareigybės analizė. Pagrindiniai ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 10 22
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo