Socialinio darbo diplominiu temos

300 dokumentų
Socialinio darbo raidos etapai
Temos tikslas , uždaviniai. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo raidos etapai Lietuvoje. Laikas Raidos etapas. Iki 1794. Tai LDK ir unijos su Lenkija laikotarpis. 1794 1918m. Tai carinės okupacijos laikotarpis. 1918 1940m. Tai ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2019 01 07
Socialinio darbo pagrindai
Socialinio darbo pagrindai. Socialinio darbo sritys. Socialinio darbo žinios. Socialinį darbą dirba. Reikalavimai. Socialiniam darbuotojui reikia. Socialinio darbuotojo moraliniai principai. Socialinio darbuotojo išorinė kultūra. Socialinio ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 06 28
Socialinio darbo mokomosios praktikos ataskaita
8,8( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Užduotis. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Užduotis. Darbas su ugdytinių grupe. Užduotis. Darbas su įstaigos bendruomene. Užduotis. Ugdymo įstaigos socialinis pasas. Užduotis. Praktikos dienoraštis. Užduotis. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 02 23
Socialinio darbo metodai
Socialinio darbo metodologija ir metodai. Socialinio darbo metodologija ir jos reikšmė. Socialinio darbo metodo sąvoka. Klasikiniai socialinio darbo metodai. Individualus socialinis darbas su atvejais. Taikant šį metodą labai svarbu. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2013 12 13
Socialinio darbo raidos etapai Lietuvoje
Temos tikslas , uždaviniai. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo raidos etapai Lietuvoje. Referato vertinimo kriterijai.
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 15
Socialinio darbo teoriniai modeliai
Socialinio darbo teoriniai modeliai. Paskaita. Bendra socialinio darbo teorijų apžvalga. Socialinio darbo psichologiniai, sociologiniai, filosofiniai aspektai. Psichologijos samprata. Sociologijos samprata. Filosofijos samprata. Socialinio darbo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 01 15
Socialinio darbo teorija ir metodika
Soc darbo teorijos, sampratos, metodai, tikslai. Teorinio ir empirinio mokslinio darbo sąveika. Socialinių darbuotojų taikomi metodai. Teorijų vertinimo kriterijai. Kas yra socialinis darbas. Soc darbo specifiniai bruožai. Socialinio darbo ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 01 04
Socialinio darbo teorija ir praktika
Socialinio darbo teorija ir praktika. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo samprata Lietuvoje. Nacionalinės socialinio darbo asociacija (National Association of Social work). Trys veiksniai, įtakojantys socialinį darbą. Trys socialinio ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 12 12
Interaktyvūs socialinio darbo metodai
Pagrindiniai socialinio darbuotojo taikymo metodai pagal klientus. Kas lemia socialinio darbo metodų kitoniškumą? Socialinio darbo kaip praktinės veiklos metodai. Socialinio darbo kaip mokslo metodai.
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2020 01 29
Socialinio darbo teorijos skaidrės
Psichodinaminės teorijos ir socialinis darbas. Socialinio darbo teorijos. Kasdienėje socialinio darbo praktikoje yra poreikis teoriniams modeliams. Istoriškai socialinis darbas. Šiandien socialiniame darbe taikoma. Socialinio darbo istorinis ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 04 11
Pagrindiniai socialinio darbo principai
Pagrindiniai socialinio darbo principai. Socialinių paslaugų teikimo principai. Decentralizacijos. Planavimo. Deinstitucializacijos. Bendradarbiavimo. Atvirumo bendruomenei. Prieinamumo. Adekvatumo. Pokyčių žmoguje skatinimo. Benamiai.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 03 18
Socialinio darbo praktikos tyrinėjimas
Socialinio darbo praktikos tyrinėjimas skaidrėmis. Socialinio darbo pasisakymai. Socialinio darbo kišimasis turi būti pagrįstas efektyvumu. Empirinį tyrimą galima apibūdinti kaip įvairios formos informacijos gavimą. Empirinis efektyvumas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 03 18
Socialinio darbo praktika
9( 8 atsiliepimai )
Socialinio darbo ir ugdymo praktika. Individualus kalendorinis praktikos planas. Privalomosios užduotys situacijos aprašymas. Situacijos analizė pasirinktoje ugdymo ar socialinėje institucijoje, problemos sprendimas. Individualus darbas su ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2012 09 04
Socialinio veiksmo samprata klasikinėje sociologijos teorijoje
Įvadas. Socialinio veiksmo supratimas: individualistinė ir holistinė perspektyvos. M. Weberio racionalumo samprata: individualistinė perspektyva žaidimo taisyklės kaip socialinio veiksmo supratimo pagrindas apibendrinimai ir išvados. Sąvokų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 06 25
Socialinio konstrukcionizmo perspektyva socialinio darbo praktikoje: klausimai ir atsakymai
Socialinio konstrukcionizmo perspektyva socialinio darbo praktikoje. Yra labiau nukreipta į nukrypimo diagnozavimą ir koregavimą , nei į aplinkos pritaikymą skirtingumo. Kaip ir ką socialinio darbo praktikoje įgalina , apsaugo ir ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 09 10
Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas
Tema Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo ir Socialinio pedagogo sąvokos. Socialinis darbuotojas – tai specialistas. Darbo nauda dirbant kartu. Skirtingos specialistų nuomonės bei darbe naudojamos ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 03
Lietuvos socialinio draudimo sistema
Įvadas. Socialinio draudimo teoriniai aspektai. Socialinio draudimo samprata ir socialinės apsaugos samprata. Lietuvos socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos socialinės politikos modelis. Lietuvos valstybinio socialinio ...
Daudimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 08
Socialinio darbo raida ir perspektyvos Strevininkų pensionate
Turinys. Įvadas. Socialinė pažanga – visuomenės gerovės garantas. Socialinės apsaugos svarba. Žmonių turinčių proto negalę reabilitacijos strategija. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbuotojo vaimuo. Socialinių ...
Sociologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2010 03 03
Socialinio darbo proceso etapai
Įvadas. Socialinio darbo proceso samprata. Socialinio darbo procesas. Vertinimas ir įvertinimas. Planavimas. Tiesioginė ir netiesioginė veikla. Baiga. Išvados. Literatūra.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 03 13
Socialinio darbo metodai skaidrės
Tema. Socialinio darbo metodai. 8. 1. Konsultavimo metodas. 8. 2. Socialinio darbo su klientų grupe metodas. Konsultavimo metodas. PVZ. Konsultavimo metodas. Konsultavimo metodas atkreipti dėmesį. Konsultavimo metodas. Konsultavimo metodas ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2018 11 11
Socialinio pedagogo funkcijos bendrojo lavinimo mokykloje
Socialinio pedagogo darbo objektas. Socialinio pedagogo savybės. Socialinio pedagogo uždaviniai. Teikti individualią pagalbą turintiems sunkumų mokiniams, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius. Stiprinti mokytojų. Kuria ir koordinuoja. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 01
Socialinio darbo su šeima principai
Socialinio darbo su šeima principai. Yra išskiriami šie, socialinio darbo su šeima principai (Johnson, 2003Socialinės istorijos parengimas. Rūpinimosi ir supratimo santykių užmezgimas su visais šeimos nariais. Šeimos problemos priklauso ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 05 02
Socialinis darbas konspektas
ĮVADAS Į STUDIJAS Kursas baigiamas egzaminu Savarankiškos užduotys ir klausimai nurodomi padalomojoje medžiagoje. Socialinio darbo ištakos. Humanistinių vertybių, pagalbos ir socialinio darbo filosofinės ir religinės ištakos. Socialinė ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2013 12 20
Socialinis darbuotojas
Socialinis darbas. Profesijos "Socialinis darbuotojas" aprašas. Socialinio darbo ištakos. Socialinio darbo praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos. Socialinio darbo sritys. Socialinis darbas Lietuvoje. Socialinio darbo Lietuvoje etapai. ...
Sociologijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 12 20
Valstybinio socialinio draudimo svarba ir ypatumai
Valstybinio socialinio draudimo svarba ir ypatumai. Temos aktualumas. Socialinio draudimo sistemos savarankiškumas. Metų valstybės išlaidos 35,3 mlrd. Lt. Valstybinio socialinio draudimo valdymo sistema. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 20
Klientų grupės
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla. Socialinio darbo kliento sąvoka. Vaikai ir jaunimas kaip socialinio darbo klientai. Neįgalūs asmenys kaip socialinio darbo klientai. Moterys, patyrusios smurtą, prievartą. Benamiai. Pagyvenę ir seni ...
Sveikatos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 05 18
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija. Vilnius, Pratarmė. Straipsnis. Bendrosios nuostatos. Straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Straipsnis. Socialinio darbuotojo ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 11 25
Valstybinio socialinio draudimo ypatumai
Įvadas. Teoriniai valstybinio socialinio draudimo pagrindai. Socialinio draudimo samprata ir teisinis reglamentavimas. Socialinio draudimo rūšys. Motinystės (tėvystės) socialinio draudimo audito ypatumai. Motinystės (tėvystės) socialinio ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2016 07 28
Socialinio pedagogo adaptacija bendrojo lavinimo mokykloje
Socialinio pedagogo adaptacija bendrojo ugdymo mokykloje. Socialinio pedagogo adaptacija bendrojo ugdymo mokykloje teoriniai tyrimo pagrindai. Temos aktualumas. TEMOS AKTUALUMAS Jei darbuotojui sunkiai sekasi prisitaikyti. TYRIMO PROBLEMA ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 03
Vertybių samprata
Socialinio darbo studijų programos. Vertybių samprata savarankiškas darbas. Socialinio darbo vertybės. Viena iš svarbiausių vertybių. Vienodas žmonių traktavimas. Pagrindinės socialinio darbuotojo kaip asmenybės savybės ir vertybės. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 10 24
Tyrimo temos pasirinkimas
Taikomųjų tyrimų metodologija. Temos pasirinkimas. K. Kardelis teigia, pasirinkti temą nėra taip lengva. Pasirenkant temą, patartina atkreipti dėmesį į šias rekomendacijas. Tiriamojo darbo temos formulavimo ypatumai. Temos formulavimo ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 05
Socialinio darbo interviu
Socialinio darbo interviu. Sąvokos. Interviu (angl. interview – pokalbis) – tai viena iš apklausos rūšių. Įvertinimas. Interviu tipai , rūšys ir tikslai. Standartizuoti interviu –. Klausinėjimo principai Klausimo tikslingumas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 05 09
Rašto darbų rengimo reikalavimai
Įžanga. Studijų rašto darbų rengimo reikalavimai. Studijų rašto darbai. Studijų rašto darbų struktūrinės dalys. Bendrieji studijų darbų tekstų reikalavimai. Teksto skirstymas ir spausdinimas. Skaitmeninės informacijos ir formulių ...
Raštvedybos konspektai, Konspektas, 68 puslapiai
2016 07 30
Socialinio darbo refleksija
Mykolo romerio universiteto. Socialinio darbo katedra. Socialinio darbo refleksija.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2013 07 09
Socialinio darbo aspektai sprendžiant socialinės rizikos šeimos problemas
Įvadas. Teoriniai socialinio darbo aspektai. Socialinis darbas tai pagalbą žmogui teikianti profesija. Socialinio darbo sritys, funkcijos. Socialinis darbas socialinės rizikos šeimos kontekste. Socialinės rizikos šeimos samprata ir tipai. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2018 05 27
Diplominio darbo rengimas
I. Bendrieji reikalavimai. Bendrieji studijų darbų teksto reikalavimai. Baigiamojo darbo rengimas. Baigiamojo darbo pavadinimo formulavimas. Baigiamojo darbo struktūra. Antraštinis lapas. Darbo įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 10 09
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo