Socialinio darbo kursinis darbas

300 dokumentų
Socialinio darbo metodai
Socialinio darbo metodologija ir metodai. Socialinio darbo metodologija ir jos reikšmė. Socialinio darbo metodo sąvoka. Klasikiniai socialinio darbo metodai. Individualus socialinis darbas su atvejais. Taikant šį metodą labai svarbu. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2013 12 13
Įmonių apskaita sodrai
Įvadas. Socialinio draudimo mokestis. Socialinio draudimo apskaita ir atskaitomybė. Informacija, kurią draudėjas teikia „sodrai“. Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir sveikatos draudimo. Įmokų mokėjimas. Kaip skaičiuojamos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 04 11
Socialinio darbo teorijos skaidrės
Psichodinaminės teorijos ir socialinis darbas. Socialinio darbo teorijos. Kasdienėje socialinio darbo praktikoje yra poreikis teoriniams modeliams. Istoriškai socialinis darbas. Šiandien socialiniame darbe taikoma. Socialinio darbo istorinis ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 04 11
Socialinio darbo mokomosios praktikos ataskaita
8,8( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Užduotis. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Užduotis. Darbas su ugdytinių grupe. Užduotis. Darbas su įstaigos bendruomene. Užduotis. Ugdymo įstaigos socialinis pasas. Užduotis. Praktikos dienoraštis. Užduotis. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2012 02 23
Socialinis darbas konspektas
ĮVADAS Į STUDIJAS Kursas baigiamas egzaminu Savarankiškos užduotys ir klausimai nurodomi padalomojoje medžiagoje. Socialinio darbo ištakos. Humanistinių vertybių, pagalbos ir socialinio darbo filosofinės ir religinės ištakos. Socialinė ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2013 12 20
Socialinio darbo teorija ir metodika
Soc darbo teorijos, sampratos, metodai, tikslai. Teorinio ir empirinio mokslinio darbo sąveika. Socialinių darbuotojų taikomi metodai. Teorijų vertinimo kriterijai. Kas yra socialinis darbas. Soc darbo specifiniai bruožai. Socialinio darbo ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 01 04
Socialinio darbo pagrindai
Socialinio darbo pagrindai. Socialinio darbo sritys. Socialinio darbo žinios. Socialinį darbą dirba. Reikalavimai. Socialiniam darbuotojui reikia. Socialinio darbuotojo moraliniai principai. Socialinio darbuotojo išorinė kultūra. Socialinio ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 06 28
Socialinio darbo praktika
9( 8 atsiliepimai )
Socialinio darbo ir ugdymo praktika. Individualus kalendorinis praktikos planas. Privalomosios užduotys situacijos aprašymas. Situacijos analizė pasirinktoje ugdymo ar socialinėje institucijoje, problemos sprendimas. Individualus darbas su ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2012 09 04
Socialinis darbuotojas
Socialinis darbas. Profesijos "Socialinis darbuotojas" aprašas. Socialinio darbo ištakos. Socialinio darbo praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos. Socialinio darbo sritys. Socialinis darbas Lietuvoje. Socialinio darbo Lietuvoje etapai. ...
Sociologijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 12 20
Socialinio darbo praktikos tyrinėjimas
Socialinio darbo praktikos tyrinėjimas skaidrėmis. Socialinio darbo pasisakymai. Socialinio darbo kišimasis turi būti pagrįstas efektyvumu. Empirinį tyrimą galima apibūdinti kaip įvairios formos informacijos gavimą. Empirinis efektyvumas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 03 18
Socialinio darbo teoriniai modeliai
Socialinio darbo teoriniai modeliai. Paskaita. Bendra socialinio darbo teorijų apžvalga. Socialinio darbo psichologiniai, sociologiniai, filosofiniai aspektai. Psichologijos samprata. Sociologijos samprata. Filosofijos samprata. Socialinio darbo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 01 15
Darbas su rizikos šeimomis
Socialinis darbas. Socialinės rizikos šeima. socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai metų pabaigoje (tūkst. ). Socialinės rizikos šeimos tipai. Pagrindinės priežastys, dėl kurių socialinės rizikos šeimos tampa socialinio ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2012 10 04
Viešojo sektoriaus ekonomika kursinis darbas
Įvadas. Socialinio draudimo sistema Lietuvoje. Kas yra socialinis draudimas, jo rūšys ir esmė. Lietuvos valstybinio socialinio draudimo valdymo sistema ir gyventojų pasitikėjimas. Lietuvos socialinio draudimo raida. Valstybinio socialinio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 11 10
Socialinio darbo raidos etapai
Temos tikslas , uždaviniai. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo raidos etapai Lietuvoje. Laikas Raidos etapas. Iki 1794. Tai LDK ir unijos su Lenkija laikotarpis. 1794 1918m. Tai carinės okupacijos laikotarpis. 1918 1940m. Tai ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2019 01 07
Socialinio darbo aspektai sprendžiant socialinės rizikos šeimos problemas
Įvadas. Teoriniai socialinio darbo aspektai. Socialinis darbas tai pagalbą žmogui teikianti profesija. Socialinio darbo sritys, funkcijos. Socialinis darbas socialinės rizikos šeimos kontekste. Socialinės rizikos šeimos samprata ir tipai. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2018 05 27
Įvaikinimas ir jo reikšmingumas šeimoje
Kursinio darbo planas. Kursinio darbo uždaviniai. Kursinio darbo metodai. Kursinio darbo struktūra. Įvadas. Įvaikinimo sąvoka. Visuomenės požiūris į įvaikinimą. Įvaikinimo tvarka lietuvoje. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Ugdymo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 29
Socialinio darbo teorija ir praktika
Socialinio darbo teorija ir praktika. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo samprata Lietuvoje. Nacionalinės socialinio darbo asociacija (National Association of Social work). Trys veiksniai, įtakojantys socialinį darbą. Trys socialinio ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 12 12
Interaktyvūs socialinio darbo metodai
Pagrindiniai socialinio darbuotojo taikymo metodai pagal klientus. Kas lemia socialinio darbo metodų kitoniškumą? Socialinio darbo kaip praktinės veiklos metodai. Socialinio darbo kaip mokslo metodai.
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2020 01 29
Vertybių samprata
Socialinio darbo studijų programos. Vertybių samprata savarankiškas darbas. Socialinio darbo vertybės. Viena iš svarbiausių vertybių. Vienodas žmonių traktavimas. Pagrindinės socialinio darbuotojo kaip asmenybės savybės ir vertybės. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 10 24
Valstybinis socialinis draudimas VSD analizė
Įvadas. Socialinio draudimo pradžia lietuvoje. Socialinis draudimas lietuvoje. Socialinis draudimas sovietiniu laikotarpiu. Socialinis draudimas po lietuvos valstybės atkūrimo. Valstybės socialinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 03 18
Socialinė pedagogika praktikos ataskaita
9,5( 2 atsiliepimai )
Socialinio pedagogo profesinės veiklos analizė. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Darbas su ugdytinių grupe (klase). Darbas su bendruomene. Kursinio darbo literatūros analizė. Vaikai, kuriems būdingas savęs izoliavimas. Vaikų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 01 03
Darbo su jaunimu ir socialinio darbo su jaunimu ypatumai
Kas yra darbas su jaunimu ? darbo su jaunimu ir socialinio darbo su jaunimu ypatumai / panašumai ir asmeninės įžvalgos. Jaunimo darbuotojas. Darbas su jaunimu. Socialinis darbas .
Sociologijos esės, Esė, 3 puslapiai
2015 04 09
Socialinio darbo refleksija
Mykolo romerio universiteto. Socialinio darbo katedra. Socialinio darbo refleksija.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2013 07 09
Socialinio darbo su neįgaliaisiais pagrindai
Kaip suprantamas socialinis darbas su neįgaliais žmonėmis socialinio dalyvavimo perspektyvoje.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 03 27
Socialinis darbas Indijoje
Įvadas. Socialinio darbo indijoje istorija. Socialinis darbas bendruomenėse indijoje. Socialinio darbo indijoje principai. Išvados. Naudotų šaltinių sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 08 03
Socialinis darbas su vaikais
Individualaus ir grupinio socialinio darbo metodų derinimo ypatumai dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų. Įvadas. Individualus ir grupinis darbo metodai socialiniame darbe. Socialinio darbo profesijos specifika. Socialinio darbo ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 90 puslapių
2012 02 13
Socialinio darbo istorija
Socialinio darbo ištakos. Profesinio socialinio darbo ištakas. Socialinio darbo atsiradimo laikotarpiai. Svarbūs dalykai , kuriuos reikia žinoti kalbant apie socialinio darbo profesijos atsiradimą. – darbo ir drausmės namai. Jie pirmieji ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2017 01 18
Pagrindiniai socialinio darbo principai
Pagrindiniai socialinio darbo principai. Socialinių paslaugų teikimo principai. Decentralizacijos. Planavimo. Deinstitucializacijos. Bendradarbiavimo. Atvirumo bendruomenei. Prieinamumo. Adekvatumo. Pokyčių žmoguje skatinimo. Benamiai.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 03 18
Socialinio pedagogo darbas su problemine šeima
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 05 08
Turizmo kursinis darbas. Kelionė į Texel salą
Kelionė į Texel salą turizmo kursinis darbas. Įvadas. Texel salos apžvalga. Nuvykimo galimybės. Gyvenamosios vietos pasiūlimai. Maitinimosi galimybės. Lankytinos vietos. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 09 20
Access kursinis darbas
Įvadas. Darbo aprašymas. Lentelės ir ryšiai. Kaukės, tikrinimo taisyklės ir teksto įvedimas. Formos. Užklausos. Ataskaitos. Startinė forma.
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2012 10 19
Socialinio darbo metodų konspektas
Socialinio darbo teoriniai modeliai. Struktūrinis funkcionalizmas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Kognityvinė teorija. Krizės intervencijos teorinis modelis. Sisteminis socialinio darbo modelis. Klasikiniai socialinio darbo metodai. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 133 puslapiai
2016 12 30
Socialinio veiksmo samprata klasikinėje sociologijos teorijoje
Įvadas. Socialinio veiksmo supratimas: individualistinė ir holistinė perspektyvos. M. Weberio racionalumo samprata: individualistinė perspektyva žaidimo taisyklės kaip socialinio veiksmo supratimo pagrindas apibendrinimai ir išvados. Sąvokų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 06 25
Socialinio konstrukcionizmo perspektyva socialinio darbo praktikoje: klausimai ir atsakymai
Socialinio konstrukcionizmo perspektyva socialinio darbo praktikoje. Yra labiau nukreipta į nukrypimo diagnozavimą ir koregavimą , nei į aplinkos pritaikymą skirtingumo. Kaip ir ką socialinio darbo praktikoje įgalina , apsaugo ir ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 09 10
Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas
Tema Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo ir Socialinio pedagogo sąvokos. Socialinis darbuotojas – tai specialistas. Darbo nauda dirbant kartu. Skirtingos specialistų nuomonės bei darbe naudojamos ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 03
Lietuvos socialinio draudimo sistema
Įvadas. Socialinio draudimo teoriniai aspektai. Socialinio draudimo samprata ir socialinės apsaugos samprata. Lietuvos socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos socialinės politikos modelis. Lietuvos valstybinio socialinio ...
Daudimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 08
×
108 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo