Socialinio darbo raida lietuvoje

300 įrašai
Socialinio darbo raida ir perspektyvos Strevininkų pensionate
Turinys. Įvadas. Socialinė pažanga – visuomenės gerovės garantas. Socialinės apsaugos svarba. Žmonių turinčių proto negalę reabilitacijos strategija. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbuotojo vaimuo. Socialinių ...
Sociologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2010 03 03
Socialinis darbuotojas
Socialinis darbas. Profesijos "Socialinis darbuotojas" aprašas. Socialinio darbo ištakos. Socialinio darbo praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos. Socialinio darbo sritys. Socialinis darbas Lietuvoje. Socialinio darbo Lietuvoje etapai. ...
Sociologijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 12 20
Socialinio darbo raidos etapai
Temos tikslas , uždaviniai. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo raidos etapai Lietuvoje. Laikas Raidos etapas. Iki 1794. Tai LDK ir unijos su Lenkija laikotarpis. 1794 1918m. Tai carinės okupacijos laikotarpis. 1918 1940m. Tai ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2019 01 07
Socialinio darbo pagrindai
Socialinio darbo pagrindai. Socialinio darbo sritys. Socialinio darbo žinios. Socialinį darbą dirba. Reikalavimai. Socialiniam darbuotojui reikia. Socialinio darbuotojo moraliniai principai. Socialinio darbuotojo išorinė kultūra. Socialinio ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 06 28
Teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką nustatymas, dydis, mokėjimo trukmė ir sąlygų raida
Įvadas. Socialinio draudimo sąlygų raida nuo 1926 metų iki nepriklausomos Lietuvos. Socialinio draudimo raida 1926-1940 metais. Socialinio draudimo raida sovietiniu laikotarpiu. Socialinio draudimo raida nepriklausomojoje Lietuvoje. Nedarbo ...
Teisės referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 05 28
Socialinio darbo teorija ir praktika
Socialinio darbo teorija ir praktika. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo samprata Lietuvoje. Nacionalinės socialinio darbo asociacija (National Association of Social work). Trys veiksniai, įtakojantys socialinį darbą. Trys socialinio ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 12 12
Pensijų sistema Lietuvoje
Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo pensijų sistema lietuvoje. Pensijų sistemos principai. Valstybinio socialinio draudimo pensijų sandara ir rūšys. Senatvės pensija. Netekto darbingumo pensija. Našlių ir našlaičių pensija. ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 12 30
Socialinio darbo metodai
Socialinio darbo metodologija ir metodai. Socialinio darbo metodologija ir jos reikšmė. Socialinio darbo metodo sąvoka. Klasikiniai socialinio darbo metodai. Individualus socialinis darbas su atvejais. Taikant šį metodą labai svarbu. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2013 12 13
Socialinio darbo teoriniai modeliai
9( 2 atsiliepimai )
Socialinio darbo teoriniai modeliai. Paskaita. Bendra socialinio darbo teorijų apžvalga. Socialinio darbo psichologiniai, sociologiniai, filosofiniai aspektai. Psichologijos samprata. Sociologijos samprata. Filosofijos samprata. Socialinio darbo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 01 15
Socialinio darbo raidos etapai Lietuvoje
Temos tikslas , uždaviniai. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo raidos etapai Lietuvoje. Referato vertinimo kriterijai.
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 15
Vadybos mokslo raida Lietuvoje
Vadybos mokslo raida Lietuvoje. Vadovo asmeninio darbo organizavimas, racionalus darbo laiko panaudojimas, lankytojų priėmimas. Vadovo darbo priklausomybė nuo kolektyvo brandos. Informacijos reikšmė vadyboje, informacijos rūšys, ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 18
Socialinis darbas konspektas
ĮVADAS Į STUDIJAS Kursas baigiamas egzaminu Savarankiškos užduotys ir klausimai nurodomi padalomojoje medžiagoje. Socialinio darbo ištakos. Humanistinių vertybių, pagalbos ir socialinio darbo filosofinės ir religinės ištakos. Socialinė ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2013 12 20
Socialinio darbo ypatumai
Socialinio darbo su šeima ypatumai. Socialinio darbo su šeima funkcijos Diagnostinė funkcija. Informacinė mokomoji funkcija. Atliekant socialinio darbuotojo funkcijas , būtina remtis šiais socialinio darbo principais. Priimti žmogų tokį ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2021 03 24
Socialinio darbo teorija ir metodika
Soc darbo teorijos, sampratos, metodai, tikslai. Teorinio ir empirinio mokslinio darbo sąveika. Socialinių darbuotojų taikomi metodai. Teorijų vertinimo kriterijai. Kas yra socialinis darbas. Soc darbo specifiniai bruožai. Socialinio darbo ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 01 04
Neįgaliųjų integracijos į visuomenę problemos
Socialinio darbo pradžia lietuvoje. Socialinis darbas. Socialinis darbuotojas. Socialinės paslaugos. Reikalingos savybės. Socialinio darbo sritys. Socialinių darbuotojų ruošimas lietuvoje. Išvados. Literatūra. Socialinio darbo lietuvoje ...
Sociologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 02 21
Viešojo sektoriaus ekonomika kursinis darbas
Įvadas. Socialinio draudimo sistema Lietuvoje. Kas yra socialinis draudimas, jo rūšys ir esmė. Lietuvos valstybinio socialinio draudimo valdymo sistema ir gyventojų pasitikėjimas. Lietuvos socialinio draudimo raida. Valstybinio socialinio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 11 10
Socialinio draudimo fondo valdybos administracinė sistema ir jos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Socialinio draudimo fondo valdybos raida Lietuvoje. Socialinio draudimo atsiradimas, samprata ir reikšmė. Socialinio draudimo atsiradimas Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo sistema. Sdfv efektyvumo vertinimas. Socialinio draudimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 08 15
Valstybinio socialinio draudimo sistema Lietuvoje
Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo sistema lietuvoje. Socialinio draudimo atsiradimas, esmė ir panaudojimas. Valstybinis ir privatus socialinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas. Valstybinio socialinio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 03 29
Konkurencija mokesčiais: Lietuva ir Lenkija
Įvadas. Mokesčių sistemos raida. Mokesčių istorinė raida Lietuvoje. Mokesčių istorinė raida Lenkijoje. Lietuvos ir Lenkijos mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) Lietuvoje. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) Lenkijoje. Pelno mokestis ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 12 07
Socialinė pedagogika kaip mokslas
Socialinė pedagogika kaip mokslas. Sąvokos kilmė. Socialinės pedagogikos ištakos. Socialinis ugdymas Antikoje. Socialinis ugdymas viduramžiais. Socialinis ugdymas renesanse. Socialinis ugdymas švietimo epochoje. Socialinės pedagogikos ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 54 puslapiai
2017 05 05
Interaktyvūs socialinio darbo metodai
Pagrindiniai socialinio darbuotojo taikymo metodai pagal klientus. Kas lemia socialinio darbo metodų kitoniškumą? Socialinio darbo kaip praktinės veiklos metodai. Socialinio darbo kaip mokslo metodai.
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2020 01 29
Geležinkelio transporto sistemų vystymosi raida Lietuvoje
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Istorinė raida Lietuvoje. Šiuolaikinė situacija Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Transporto skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2014 03 27
Nepasiturinčiose šeimose augančių vaikų elgesio ir emocinius sutrikimus lemiantys veiksniai
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Skurdo ir nepasiturinčių šeimų samprata, pasiskirstymas Lietuvoje. Skurdo samprata ir jos raida. Nepasiturinčios šeimos Lietuvoje samprata. Nepasiturinčiose šeimose augančių vaikų ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2020 05 04
Socialinio darbo teorijos skaidrės
Psichodinaminės teorijos ir socialinis darbas. Socialinio darbo teorijos. Kasdienėje socialinio darbo praktikoje yra poreikis teoriniams modeliams. Istoriškai socialinis darbas. Šiandien socialiniame darbe taikoma. Socialinio darbo istorinis ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 04 11
Lietuvos socialinio draudimo sistema ir problemos
Įvadas. Socialinio draudimo sistema Lietuvoje. Socialinio draudimo esmė, rūšys. Lietuvos socialinio draudimo raida. Valstybinio socialinio draudimo pensijos. Nedarbo socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 12 29
Socialinis kapitalas
Įvadas. Socialinis kapitalas. Samprata ir raida. Socialinio kapitalo bruožai. Socialinio kapitalo formos. Socialinio kapitalo vertinimas. R. Putnam socialinio kapitalo indeksas. Narayan ir Cassidy (2001) socialinio kapitalo dimensijos. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 05 20
Socialinis draudimas Lietuvoje
Įvadas. Socialinio draudimo istorija lietuvoje. Socialinio draudimo sistema lietuvoje. Lietuvos piliečio socialinis draudimas užsienyje. Naujoji pensijų sistema. Valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos. Senatvės pensijos. Invalidumo ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 19 puslapių
2013 11 11
Socialinio draudimo sistemos struktūra, jos ypatumai bei analizė Lietuvoje
Lentelių sąrašas. Grafikų sąrašas. Įvadas. Socialinis draudimas. Pagrindinės sąvokos. Socialinio draudimo sistemos struktūra. Socialinio draudimo ypatumai. Socialinio draudimo analizė Lietuvoje. Analizės tikslas. Socialinio draudimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 03 28
Pagrindiniai socialinio darbo principai
Pagrindiniai socialinio darbo principai. Socialinių paslaugų teikimo principai. Decentralizacijos. Planavimo. Deinstitucializacijos. Bendradarbiavimo. Atvirumo bendruomenei. Prieinamumo. Adekvatumo. Pokyčių žmoguje skatinimo. Benamiai.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 03 18
Socialinio darbo praktikos tyrinėjimas
Socialinio darbo praktikos tyrinėjimas skaidrėmis. Socialinio darbo pasisakymai. Socialinio darbo kišimasis turi būti pagrįstas efektyvumu. Empirinį tyrimą galima apibūdinti kaip įvairios formos informacijos gavimą. Empirinis efektyvumas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 03 18
Socialinio darbo praktika
9,1( 9 atsiliepimai )
Socialinio darbo ir ugdymo praktika. Individualus kalendorinis praktikos planas. Privalomosios užduotys situacijos aprašymas. Situacijos analizė pasirinktoje ugdymo ar socialinėje institucijoje, problemos sprendimas. Individualus darbas su ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2012 09 04
Socialinio darbo metodai projektas
Socialinio darbo metodai. Individualus socialinis darbas. Dabartinė situacija. Teorinės žinios socialiniame darbe su individu. Trys teorinės grupės, kurios leidžia paaiškinti socialinio. Darbo profesiniame lauke egzistuojančius ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2021 01 06
Socialinio verslo plėtra Lietuvoje
Socialinio verslo plėtra Lietuvoje. Socialinio verslo pradžia Lietuvoje. Socialinio verslo dinamika. Socialinio verslo perspektyvos Lietuvoje. Išvados ir pasiūlymai.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 11 16
Socialinio konstrukcionizmo perspektyva socialinio darbo praktikoje: klausimai ir atsakymai
Socialinio konstrukcionizmo perspektyva socialinio darbo praktikoje. Yra labiau nukreipta į nukrypimo diagnozavimą ir koregavimą , nei į aplinkos pritaikymą skirtingumo. Kaip ir ką socialinio darbo praktikoje įgalina , apsaugo ir ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 09 10
Socialinio veiksmo samprata klasikinėje sociologijos teorijoje
Įvadas. Socialinio veiksmo supratimas: individualistinė ir holistinė perspektyvos. M. Weberio racionalumo samprata: individualistinė perspektyva žaidimo taisyklės kaip socialinio veiksmo supratimo pagrindas apibendrinimai ir išvados. Sąvokų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 06 25
Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas
Tema Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo ir Socialinio pedagogo sąvokos. Socialinis darbuotojas – tai specialistas. Darbo nauda dirbant kartu. Skirtingos specialistų nuomonės bei darbe naudojamos ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 03
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo