Socialinio darbuotojo interviu

300 dokumentų
Socialinio darbo interviu
Socialinio darbo interviu. Sąvokos. Interviu (angl. interview – pokalbis) – tai viena iš apklausos rūšių. Įvertinimas. Interviu tipai , rūšys ir tikslai. Standartizuoti interviu –. Klausinėjimo principai Klausimo tikslingumas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 05 09
Socialinio darbo pagrindai
Socialinio darbo pagrindai. Socialinio darbo sritys. Socialinio darbo žinios. Socialinį darbą dirba. Reikalavimai. Socialiniam darbuotojui reikia. Socialinio darbuotojo moraliniai principai. Socialinio darbuotojo išorinė kultūra. Socialinio ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 06 28
Socialinio darbuotojo pagrindinės etikos kodekso nuostatos
Socialinio darbuotojo pagrindinės etikos kodekso nuostatos. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Socialinio darbuotojo etiniai santykiai su bendradarbiais ir kitais specialistais. Socialinio darbuotojo ir darbdavio santykiai. ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 12 04
Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas
Tema Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo ir Socialinio pedagogo sąvokos. Socialinis darbuotojas – tai specialistas. Darbo nauda dirbant kartu. Skirtingos specialistų nuomonės bei darbe naudojamos ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 03
Socialinio darbuotojo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos šeimų vaikais
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Socialinio darbuotojo samprata. Socialinio darbuotojo vaidmenys. Socialinio darbuotojo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Socialinio darbuotojo kasdienė veikla vaikų globos ...
Sociologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 11 04
Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija
Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija reikalinga norinti dirbti socialinio darbuotojo padėjėju. Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, turi.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 12 05
Socialinio darbuotojo veiklos etiniai aspektai dirbančio su judėjimo negalia turinčiais asmenimis
Judėjimo negalia turinčių asmenų charakteristika. Socialinio darbuotojo veikla teikiant pagalbą neįgaliesiems. Socialinio darbuotojo etiškumas veikloje. Situacijos analizė. Išvados. Literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 03 03
Socialinio darbuotojo veiklos poreikis, sprendžiant neįgaliųjų integracijos į visuomenę problemas
Įvadas. Neįgaliųjų socialinė integracija lietuvoje. Socialinė parama neįgaliesiems ignalinos rajone. Socialinės paramos skyriaus teikiama parama neįgaliesiems. Lietuvos neįgaliųjų draugijos ignalinos skyriaus teikiama parama. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2012 03 01
Psichologo ir socialinio darbuotojo veiklos praktika: bendradarbiavimo kritinė refleksija
Psichologo ir socialinio darbuotojo veiklos praktika bendradarbiavimo kritinė refleksija. Psichologo ir socialinio darbuotojo darbo funkcijos paskirtis. Psichologo ir socialinio darbuotojo bendradarbiavimo poreikis. Psichologo ir socialinio ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 7 puslapiai
2017 04 26
Vaiko rizika
Įvadas. Socialinės pagalbos būtinumas rizikos grupės šeimoms. Socialinės rizikos šeimų problemos. Socialinė pagalba. Socialinio darbuotojo pagalba. Socialinių psichologinių krizių sprendimo kryptys. Prevencija. Intervencija. Socialinio ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 02 27
Socialinio darbuotojo reikšmė sveikatos priežiūroje
Socialinio darbuotojo reikšmė sveikatos priežiūroje. Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) sveikatą apibūdina. Kas yra socialinis darbuotojas medicinoje? Išsiaiškinti kaip pacientas. Tikslas. Įvertina paciento socialinę situaciją ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 01 02
Socialinio darbuotojo pagalbos galimybės sprendžiant benamių socialines problemas
Įvadas. Benamystės kaip socialinio reiškinio teorinė analizė. Benamystės sampratos analizė. Benamystės raiška mikro bei makro lygiais. Socialinio darbuotojo vaidmenys teikiant socialines paslaugas benamiams. Socialinių darbuotojų ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2015 03 25
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija. Vilnius, Pratarmė. Straipsnis. Bendrosios nuostatos. Straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Straipsnis. Socialinio darbuotojo ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 11 25
Socialinio darbuotojo bendradarbiavimas su socialinės rizikos šeimomis teikiant pagalbą
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos apibūdinimas mokslinėje literatūroje bei norminiuose dokumentuose. Socialinės rizikos šeima. Socialinės rizikos šeimose augantys vaikai. Socialinio darbuotojo darbo specifika dirbant su socialinės ...
Sociologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 05 16
Socialinio darbo metodai
Socialinio darbo metodologija ir metodai. Socialinio darbo metodologija ir jos reikšmė. Socialinio darbo metodo sąvoka. Klasikiniai socialinio darbo metodai. Individualus socialinis darbas su atvejais. Taikant šį metodą labai svarbu. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2013 12 13
Socialinio darbo teorija ir praktika (2)
Socialinio darbo teorija ir praktika bendroji dalis . Įvadas į kursą. Socialinio darbo filosofija ir samprata. Socialinio darbo apibrėžimas. Socialinio darbo misija ir tikslai. Socialinio darbo istorinė apžvalga. Fizinė gerovė maistas , ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 48 puslapiai
2017 10 31
Socialinio darbuotojo įvaizdžio kūrimas testas
Jūsų lytis. Jūsų amžius. Jūsų išsilavinimas. Bendras Jūsų socialinio darbo stažas (įrašykiteKaip suprantate, kas yra įvaizdis (glaustai)? Ar organizacijai svarbus įvaizdis? Ar manote, kad Jūsų darbas svarbus ir prasmingas? ...
Sociologijos testai, Testas, 3 puslapiai
2014 11 28
Socialinio darbuotojo veikla su senyvo amžiaus žmonėmis etinis aspektas
Įvadas. Senatvės samprata ir jos išskirtinumas. Senyvo amžiaus žmonių socialiniai poreikiai. Socialinio darbuotojo veikla etinių principų kontekste. Profesinė etika ir socialinė veikla. Prognozuojamos etinės dilemos, problemos ...
Psichologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 12 07
Kokybinių tyrimų metodas interviu
Kokybinių tyrimų metodas interviu. Kas yra interviu tyrimas? Kas svarbu atliekant interviu tyrimą? Kada atliekamas interviu tyrimo metodas? Pagal tikslinę paskirtį interviu skirstomi į. Interviu klasifikavimas pagal apklausiamųjų ...
Žiniasklaidos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 12 09
Vertybių samprata
Socialinio darbo studijų programos. Vertybių samprata savarankiškas darbas. Socialinio darbo vertybės. Viena iš svarbiausių vertybių. Vienodas žmonių traktavimas. Pagrindinės socialinio darbuotojo kaip asmenybės savybės ir vertybės. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 10 24
Socialinio darbuotojo profesiniai kvalifikaciniai reikalavimai , jų vertinimas. Socialinio darbuotojo vykdomos veiklos , jų tikslai Socialinio darbuotojo pagrindiniai veiklos tikslai. Išskiriamos šios pagrindinės socialinio darbuotojo ir ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2016 11 10
Socialinis darbas su emigrantais
Įvadas. Svarbiausios soc. Darbo funkcijos. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Socialinio darbuotojo etinė pareiga visuomenei. Išvados. Literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 12 31
Socialinio darbo etika
Pagyvenusių žmonių charakteristika. Socialino darbuotojo veikla teikiant pagalbą. Etiškumas socialinio darbuotojo veikloje. Situacijos analizė. Analizė pagal etiško sprendimo priėmimo žingsnius.
Etikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 04 30
Socialinio darbuotojo – pedagogo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais
Įvadas. Socialinio pedagogo vaidmuo. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo vaidmenys. Socialinio darbuotojo – pedagogo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Rizikos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 11 05
Socialinio darbuotojo veiklos su psichine negalia turinčiais asmenimis ,,n“ globos namuose analizė
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Teoriniai psichinės negalės aspektai. Psichinės negalės samprata ir rūšys. Psichinę negalią turinčių žmonių charakteristika. Socialinio darbuotojo funkcijos socialinės globos namuose. Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant ...
Slaugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 04 13
Tyrimo metodas: interviu
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Apklausa interviu būdu. Interviu respondentai. Interviu valdymas. Interviu technika. Interviu metodo privalumai. Interviu metodo trūkumai. Interviuotojo darbas. Duomenų fiksavimas. Iliustracijos pavyzdys. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 28
Pažintinė socialinio darbo praktika
9( 6 atsiliepimai )
Praktikos užduotys. VŠĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro dienoraštis. VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo psichiatrijos ligoninės dienoraštis. VŠĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2015 04 28
Kaip rašyti interviu Interviu pavyzdys
8,4( 5 atsiliepimai )
I: Laba diena. Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo vadybos katedros , verslo vadybos studijų programos, antro kurso studentė Ieva Mikaitė. Malonu jog sutikote duoti Tad ar galėtume pradėti? M: Žinoma (nusišypso).I: Gal ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2018 01 16
Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant delinkventinio elgesio vaikų problemas mokykloje
Įvadas. Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant delinkventinio elgesio vaikų problemas teoriniu aspektu. Delinkventinio elgesio samprata ir ypatumai. Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant delinkventinio elgesio vaikų problemas. Socialinio ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2013 06 01
Socialinio darbuotojo pagalbos galimybės seksualinio smurto šeimoje atveju projektas
Edukologijos ir socialinio darbo institutas. socialinio darbuotojo pagalbos galimybės seksualinio smurto šeimoje atveju. Tyrimo objektas – socialinio darbuotojo pagalbos galimybės sprendžiant seksualinio smurto šeimoje problemas. Tyrimo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 03 20
Psichologo ir socialinio darbuotojo darbo funkcjos ir paskirtys
Psichologo ir socialinio darbuotojo darbo funkcjos ir paskirtys. Psichologo ir socialinio darbuotojo darbo fukcijos ir paskirtys. Bendradarbiavimo poreikis ir jo realybės analizė.
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 01 15
Socialinis darbas konspektas
ĮVADAS Į STUDIJAS Kursas baigiamas egzaminu Savarankiškos užduotys ir klausimai nurodomi padalomojoje medžiagoje. Socialinio darbo ištakos. Humanistinių vertybių, pagalbos ir socialinio darbo filosofinės ir religinės ištakos. Socialinė ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2013 12 20
Interviu skaidrės
Apklausos rūšis – interviu. Interviu samprata. Ko siekiama interviu metodu? Interviu klausimų tipai ( M. Patton). Interviu klausimų tipai pagal galimus atsakymų variantus. Interviu tipai. Formalizuotieji (struktūruoti, standartizuoti). Iš ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 22
Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant pagalbą moterims nukentėjusioms nuo prostitucijos
Įvadas. Prostitucija Lietuvoje ir Lietuvos teisinis Reglamentavimas. Prostitucijos samprata ir formos. Prekyba moterimis ir prostitucijos sampratos. Gatvės prostitucija. Moterys dirbančios prostitutėmis agentūrose. Moterų eksportas į kitas ...
Sociologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 12 07
Psichikos sveikatos centro socialinio darbuotojo darbo su klientų grupe ypatumai
Santrauka. Summary. Įvadas. Psichikos sveikatos sutrikimų aptartis. Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų problemos ir pagrindiniai poreikiai. Šizofrenijos samprata, požymiai ir priežastys. Proto negalios samprata, požymiai ir ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2014 07 24
Socialinio darbuotojo vaidmuo įgyvendinant vaiko minimalią ir vidutinę priežiūrą
Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Nepilnamečių delinkvencijos teorinė analizė. Delinkvencijos samprata ir teorijos. Delinkventinio elgesio priežastys. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įgyvendinimas. ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 62 puslapiai
2013 06 11
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!