Socialinių įgūdzių ugdymas

300 dokumentų
Socialinių įgūdžių ugdymas vaikų globos namų šeimynoje
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Socialinių įgūdžių ugdymo sampratos teorinis pagrindimas. Socialinių įgūdžių sąvokos samprata. Socialinių įgūdžių klasifikacija. Vaikai, gyvenantys globos namų šeimynoje. Globos namų šeimynose gyvenančių vaikų ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2016 11 01
Vaikų, gyvenančių vaikų globos namų šeimynoje, socialinių įgūdžių ugdymas
Įvadas. Socialinių įgūdžių ugdymo sampratos teorinis pagrindimas. Socialinių įgūdžių samprata. Socialinių įgūdžių klasifikacija. Socialinių įgūdžių ugdymas šeimyniniuose vaikų globos namuose. Globos namų šeimynose ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 11 09
Ugdymas kaip socialinių įgūdžių formavimas
Įvadas. Ugdymas kaip socialinių įgūdžių formavimas. Socialinių įgūdžių apibrėžtis ir formavimasis. Socialinių įgūdžių ugdymosi sąlygos. Išmokto elgesio perkėlimas. Šeima kaip socialinių įgūdžių modeliuotoja. Mokykla – ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2019 03 28
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymas tyrimas
Įvadas. Socialinių įgūdžių samprata. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje. Socialinių įgūdžių ugdymo tyrimas ikimokyklinėje įtaigoje. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 21 puslapis
2016 06 07
Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Įvadas. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, teorinis aptarimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos. Ikimokyklinio ugdymo vaikų socialinių įgūdžių ugdymo metodai. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 03 21
Socialiniai įgūdžiai
Soc. įgūdžiai. Socialiniai įgūdžiai – tai gebėjimas sugyventi su kitais asmenimis ir grupėmis. Kokie gali būti socialiniai įgūdžiai. Verbaliniai Nedidelis pokalbis. Socialinių įgūdžių stokos įtaka šeimai. Socialinių ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 12 21
Smurto ir patyčių prevencija: Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas
Prevencijos programa „Draugų rate“. Ikimokyklinio amžiaus vaikai aktyviai mokosi bendravimo ir kitų socialinių įgūdžių. Prevencinės veiklos prioritetai. Smurto ir patyčių prevencija. Smurto ir patyčių prevencinė veikla. Tikslas ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 11 28
Kalbos tempo ir ritmo ugdymas
Tema velykos. (kalbos tempo ir ritmo ugdymas). Tikslas kalbėsenos įgūdžių tvirtinimas. Kvėpavimo diafragma įgūdžių ugdymas, bendrosios motorikos lavinimo pratimai. Pratimai pečių juostai. Pratimai kaklui. Pratimai rankoms, nugaros ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 06 06
Vaikų higieninių įgūdžių ugdymas
Vaikų higieninių įgūdžių ugdymas. Įvadas. Higieniniai įgūdžiai. Asmens higienos ugdymo kryptys. Žaidimai mokantys asmens higienos. Išvados. Naudota literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 03 09
Lengvai protiškai atsilikusių bendravimo įgūdžių ugdymas
Įvadas. Lengvai protiškai atsilikusių bendravimo įgūdžių ugdymas. Protinio atsilikimo samprata bei klasifikacija. Lengvai protiškai atsilikusių asmenų charakteristika. Lengvai protiškai atsilikusių asmenų bendravimo įgūdžių ugdymas. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 01 18
Higienos įgūdžių ir įpročių formavimas ikimokykliniame amžiuje
9,5( 6 atsiliepimai )
Įvadas. Vaiko sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo samprata. Sveikatos ugdymas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Higieninis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Higienos ugdymo samprata. Vaiko asmens higienos pradmenų formavimas. Pedagogo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 11 01
Asmens higienos įgūdžių ugdymas
Asmens higienos įgūdžių ugdymas. Eiga Įvadinė dalis. Klausimai pateikiami vaikams. Sveikatos rizikos veiksnių aprašymas teiginys pirminė empirinė intuityvi patirtis.
Sveikatos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 04 08
Narkomanijos prevencija Lietuvoje
Įvadas. Vartojimo priežastys. Narkomanijos prevencija. Informacijos skleidimas. Atsakingos elgsenos ugdymas. Alternatyvos. Pasipriešinimo įgūdžiai. Asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymas. Išvados. Šaltiniai.
Medicinos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 05 20
Savęs pažinimas – vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas Būrelio veiklos planas
Savęs pažinimas – vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas“ būrelio veiklos planas. Įvadinė dalis. Programos tikslai. Programos uždaviniai. Numatomi rezultatai. Pasibaigus “SAVĘS PAŽINIMAS – VAIKŲ GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS“ ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2018 04 11
Gyvenimo piramidė Vaiko socialinių įgūdžių programa
Programa Gyvenimo piramidė. Įgūdžių ugdymas. Pratybų organizavimas. Pratybų eiga. Pasisveikinimas. Namų užduoties aptarimas. Pagrindinė dalis. Poreikių piramidė pagal. Maslou. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikiai. Socialiniai ...
Pedagogikos programos, Programa, 7 puslapiai
2014 05 15
Sklandaus kalbėjimo sutrikimas
10( 2 atsiliepimai )
Logopedinė išvada. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis mikčiojimas); fonologinis sutrikimas foneminė artikuliacinė dislalija. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis mikčiojimas);. Tema „paukšteliai sugrįžo“. Tikslas ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Sklandžios kalbėsenos įgūdžių ugdymas
Logopedinė išvada nežymus kalbos neišsivystymas ir mikčiojimas. Tema velykos. Kalbos tempo ir ritmo ugdymas. Tikslas sklandžios kalbėsenos įgūdžių ugdymas. Kvėpavimo diafragma įgūdžių tikslinimas, bendrosios motorikos tikslinimo ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Mokinių ir mokytojų elgesys rizikingose situacijose
Mokinių ir mokytojų elgesio rizikingose situacijose įgūdžių ugdymas. Įvadas. Ugdytinio veiklą apimančios ugdymo sąvokos. Bendradarbiavimo sistemos valdymas klasės aplinkoje. Nenoras mokytis. Darbas su “sunkiais” vaikais grupėje ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 05 12
Tyrimas: mokinių socialiniai įgūdžiai ir jų ugdymas
Tyrimas mokinių socialiniai įgūdžiai ir jų ugdymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo imtis. Ekspertų atranka. Tyrimo etika. Tyrime dalyvavusių sąrašas. Informanto kodas. Vyr. socialinė pedagogė. Šiaulių mokykla. Kvalifikacinė kategorija. ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2016 05 27
Elgesio sutrikimas – agresyvus elgesys
Elgesio sutrikimas – agresyvus elgesys. Agresija. Agresija – bet koks priešiškas elgesys. Priežastys. Psichologai tvirtina įvairiai Vieni agresiją sieja su fiziologiniais arba genetinais veiksniais Kiti teigia. “Savęs” suvokimas, ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 11 10
2 - 4 metų amžiaus vaikų socialinių ir kognityvinių gebėjimų ugdymas muzikine veikla
Įvadas. Ankstyvojo muzikinio ugdymo teorinės prielaidos. Ankstyvasis muzikinis ugdymas – asmens meninės kultūros pagrindas. Vaikų psichofiziniai ypatumai ankstyvojoje vaikystėje. Socialinių ir kognityvinių gebėjimų muzikine veikla ...
Muzikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 74 puslapiai
2018 04 15
Rekomendacijos asmenims bendraujantiems su autistiškais vaikais
Rekomendacijos asmenims bendraujantiems su autistiškais vaikais Struktūruotos aplinkos sudarymas. Programų sudarymas. Elgesio modifikavimas. Savitvarkos įgūdžių formavimas. Pažinimo veiklos ugdymas. Bendravimo ir kalbos ugdymas. Bendrosios ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2015 12 21
Sveikos gyvensenos ugdymo galimybės ankstyvojoje vaikystėje
Įvadas. I. Sveikos gyvensenos ugdymas ankstyvojoje vaikystėje. Sveikos gyvensenos ugdymas. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. Fizinio aktyvumo reikšmė vaiko vystymuisi bei sveikatai. Saugi ir sveika aplinka vaikų darželyje ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2018 10 12
Socialinės rizikos šeimos (2)
Socialinės rizikos šeimos. Preliminari Šeimos paramos centruose teikiamų socialinės priežiūros socialinės rizikos socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms paslaugų apimtis. Socialinės rizikos socialinių įgūdžių stokojančių ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 05 17
Vaikų higieninių įgūdžių formavimas ikimokykliniame amžiuje
9,3( 4 atsiliepimai )
Įvadas Sveikatos ugdymas Sveikatos ugdymo samprata Sveikatos ugdymo tikslai ir uždaviniai Ugdant vaikų sveikatą svarbus pedagogo vaidmuo Ikimokyklinio amžiaus vaikų higieninis ugdymas Higienos ugdymo samprata Ikimokyklinės įstaigos asmens ...
Sociologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 03 28
Bibliotekos veiklos planas
Bibliotekos veiklos planas. Tikslai ir uždaviniai. Bibliotekininko ir mokytojų bendradarbiavimo plėtra, stiprinant tarpdalykinę integraciją, organizuojant ugdymo procesą. Bendravimo įgūdžių, pagrįstų tolerancija, demokratiškumu ir ...
Lietuvių planai, Planas, 4 puslapiai
2015 02 21
Grafiniai įgūdžiai
9,5( 2 atsiliepimai )
Psichologijos metodų II laboratorinis darbas. Įgūdžių susidarymo ypatumai. Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2012 11 20
Dauno sindromas analizė
Įvadas. Dauno sindromo ypatumai. Dauno sindromas. Dauno sindromo diagnostika. Dauno sindromo požymiai. Vaikų su Dauno sindromu raidos ypatumai. Vaikų su dauno sindromu ugdymas. Pojūčių stimuliacija. Kūno judesių lavinimas. Savarankiškumo ...
Medicinos analizės, Analizė, 17 puslapių
2015 11 27
Socialinių tinklų svarba paaugliui
Prevencinis darbas su paaugliais. Socialinių įgūdžių lavinimo programos užsiėmimų temos. Naudota literatūra. Socialinių tinklų svarba paaugliui. Paauglystės laikotarpio tyrėjai ypač pabrėžia paauglystės amžiaus prieštaringumus. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 03 13
3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas kasdieninėje veikloje
Santrauka. Summary. Įvadas. Bendravimas - gyvenimo pagrindas. Bendravimo samprata. Bendravimo ir kalbos kultūros sąsajos. Vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas kasdieniniame gyvenime. 3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 76 puslapiai
2014 09 26
Gyvenimo įgūdžių ugdymas
Gyvenimo įgūdžio ugdymas. Programa. Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Šeimos vaidmuo ugdant gyvenimo įgūdžius. Savimonė savęs pažinimas ugdomi gebėjimai. Pratimas. „ Aš – ypatingas “ Ugdomi gebėjimai. Pratimas. „ Augu ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2018 03 08
Situacijos analizė: socialinių įgūdžių trūkumas
Situacijos analizė: socialinių įgūdžių trūkumas.
Pedagogikos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2017 05 05
Ugdymo planas
Įvadas. Bendrasis (protinis) lavinimas. Dorinis ugdymas. Dvasinis ugdymas. Pilietinis ugdymas. Estetinis ugdymas. Fizinis ugdymas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 12 07
Gyvenimo įgūdžių ugdymas plėtojant sveikatos saugojimo kompetenciją
Gyvenimo įgūdžių ugdymas plėtojant sveikatos saugojimo kompetenciją. Gyvenimo įgūdžiai. Kas tai? Ilgą laiką buvo vartojama sąvoka “Socialiniai įgūdžiai”. Temos aktualumas. Gyvenimo įgūdžiai – neatskiriama mūsų gyvenimo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 07 18
Vienerių – trejų metų vaikų muzikinis ugdymas
Psichinis ir fizinis vaikų vystymasis. Kalbinių vaiko įgūdžių lavinimas. Vienerių trejų metų vaikų muzikinio ugdymo ypatumai. Dainavimo įgūdžių lavinimas. Klausymas ir judėjimas pagal muziką.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 06
Papildomas (neformalus) ugdymas – svarbi bendrojo ugdymo dalis
Įvadas. Mokytojo ir mokyklos paskirtis. Bendrasis ugdymas. Jaunimo užimtumo problemos šiuolaikinėje visuomenėje. Papildomas ugdymas. Sportinė veikla. Meninis ugdymas. Intelektinis ugdymas. Techninė kūryba. Neformalusis ugdymas. Neformalusis ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 03 24
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo