Socialiniu tinklu itaka verslui

300 dokumentų
Socialiniai tinklai referatas (2)
Apibrėžimas. Socialinių tinklų įvairovė. Top 10 pasaulinių socialinių tinklų. Socialinių tinklų aprašymas, būdingi bruožai. Socialiniai tinklai Lietuvoje. Socialinių tinklų įtaka. Lietuviški socialiniai tinklai. Socialinių ...
Informatikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 10 24
Socialinių tinklų apžvalga ir tendencijos
Įvadas. Socialinių tinklų atsiradimas. Socialinių tinklų istorija. Socialiniai tinklai internete. Populiariausių socialinių tinklų dvidešimtukas (pagal registruotų vartotojų skaičių). Socialinių tinklų analizė. Socialinių tinklų ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 03 26
Socialiniai tinklai. Socialinių tinklų apibrėžimai. Bendri socialinių tinklų požymiai. Socialinių tinklų istorija. Socialinių tinklų skaičiaus dinamika 1995-2010 metais. Populiariausi Lietuvos socialiniai tinklai. Socialinių tinklų ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 10 10
Socialinių tinklų analizė ir taikymas
Įvadas. Internetiniai socialiniai tinklapiai. Internetinio socialinio tinklapio samprata. Internetinių socialinių tinklų raida. Saugumas socialiniuose tinkluose. Privatumo problemos. Internetinis persekiojimas. Saugumo užtikrinimas. Socialinių ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 04 14
Socialinių tinklų poveikis
Įvadas. Socialinių tinklų teorinė analizė. Socialinių tinklų samprata. Socialinių tinklų poveikio analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Naudojimosi socialiniais tinklais dažnumas. Socialiniuose tinkluose naudojamasi veikla ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 06 12
Socialinių tinklų nauda ir žala
Socialinių tinklų žala ir nauda. Tweet. Šilutė. Socialiniai tinklai. Socialinis tinklas- tai interneto svetainė vienijanti tam tikrą. Socialinių tinklų populiarumas. Socialinių tinklų nauda. Socialinių tinklų žala. Dažno ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 02 10
Socialinių tinklų vaidmuo identiteto formavimosi procese
Įvadas. Darbo problema. Kaip socialinė erdvė keičia individo gyvenimą? Darbo objektas. Socialinių tinklų poveikis vartotojui. Darbo tikslas. Atskleisti socialinių tinklų sampratą, neigiamą poveikį asmenybei. Darbo uždaviniai. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 01 27
Socialinių tinklų įtaka įmonės žinomumui
Socialinių tinklų įtaka įmonės žinomumui. Įvadas. Kiekvienoje bendruomenėje žmonės susikuria savo skirtingus socialinius tinklus. Socialinių tinklų samprata. Socialiniai tinklai – tai viena internetinio marketingo tinklų ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 02 13
Socialinių tinklų įtaka marketingui ir jų principai
Įvadas. Socialinių tinklų įtaka marketingui ir jų principai. Socialinis tinklas „FACEBOOK“. Socialinis tinklas ,,Google+”. Socialinis tinklas „Youtube. com“. Socialinis tinklas ,,Twitter“. Socialinis tinklas „Myspace“. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 11 12
Socialinių tinklų marketingo įtaka įmonės įvaizdžio formavimui
Santrauka. Organizacijos įvaizdžio literatūros analizė. Organizacijos įvaizdžio samprata. Pagrindiniai įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Socialinių tinklų įtaka marketingui. Socialinių tinklų ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2016 11 07
Socialiniai tinklai internetinis marketingas teorinė analizė
Įvadas. Socialinių tinklų internetiniame marketinge ypatybių teorinė analizė. Internetinio marketingo priemonės socialinių tinklų samprata. Socialinių tinklų panaudojimo internetiniame marketinge nauda. Socialinių tinklų, internetinio ...
Informatikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 05 07
Socialinių tinklų poveikis bendraamžiams
Socialinių tinklų poveikis bendraamžiams. Tikslas. Socialiniai tinklai-kas tai? Socialinių tinklų aktualumas bendraamžiams. Teigiamas ir neigiamas poveikis. Būdai, kaip nenukentėti nuo socialinių tinklų pavojaus. Išvados.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 02 19
Socialiniai tinklai Facebook
Įvadas. Socialinių tinklų vartotojų galimybes. Socialinių tinklų tinklalapių atsiradimas ir raida. Populiariausi socialiniai tinklai Lietuvoje. Socialiniai tinklai pasaulyje. Visas dešimtukas atrodo taip. Socialinių tinkų pliusai ir ...
Informatikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 01 15
Verslui darantys įtaką veiksniai
Įvadas. Darbo tikslai. Verslininkystės kliūtys pagal K. Vesperį. Gyvybingos kompetencijos trūkumas. Nepakankamas rinkos pažinimas. Techninių įgūdžių stoka. Verslo žinių ir patirties stoka. Nepagrįstas pasitenkinimas savimi, motyvacijos ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 09 28
Paauglių priklausomybė nuo socialinių tinklų internetinėje erdvėje
Socialinių mokslų kolegijos komunikacijos ir menų katedros kūrybos ir pramogų industrijų programa. Paauglių priklausomybė nuo socialinių tinklų internetinėje erdvėje. Priklausomybės nuo socialinių tinklų elgesio analizė.
Informatikos esės, Esė, 4 puslapiai
2017 05 13
Socialinių tinklų įtaka mokymosi rezultatams
Įvadas. Teorinė darbo dalis. Priklausomybė nuo socialinių tinklų. Socialiniai tinklai ir mokymasis. Dėmesį sutelkti į mokslą, ne į socialinius tinklus. Empirinė tyrimo duomenų analizė. Anketinės apklausos rezultatų analizė. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 02 17
Jaunimo priklausomybė nuo interneto ir socialinių tinklapių: nauda ir žala
Įvadas. Interneto ir socialinių tinklų teorinė analizė. Interneto ir socialinių tinklų samprata. Interneto ir socialinių tinklų nauda ir žala. Jaunimo priklausomybė nuo interneto ir socialinių tinklapių nauda ir žala empyrinis tyrimas. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2015 05 06
Socialiniai tinklai (2)
Įvadas. Socialinių tinklų tinklapių atsiradimas ir raida. Socialinių tinklų tinklalapių istorija. Įrankiai. Socialiniai tinklai tinklalapiai šiais laikais. Socialinių tinklapių vartotojai – kiek jų ir kas jie? Populiariausi socialiniai ...
Informatikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 10 27
Seo ir socialinių tinklų marketingas
Seo ir socialinių tinklų marketingas. Įvadas. Šiuolaikiniai žmonės neįsivaizduoja savo gyvenimo be interneto ir socialinių tinklų. Socialinis marketingas - tai yra darbų kompleksas. Šio marketingo būdo strategija yra gana paprasta ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 02 20
Socialinių tinklų - facebook poveikis asmenybės vystymosi procesui
Turinys. Įvadas. Temos aktualumas, darbo problema, tikslas, uždaviniai. Socialinių tinklų samprata teoriniame lygmenyje. Socialinių tinklų poveikis asmenybės formavimuisi. Facebook‘o keliama žala asmenybės vystymosi procese. Išvados. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 01 27
Socialinių tinklų marketingas
Socialinių tinklų marketingas. Įvadas. Darbo tikslas išanalizuoti. Marketingo samprata. Marketingo teorinį pagrindą sudaro ekonomikos teorijos. Socialinės medijos ir. Socialinių tinklų marketingas yra puikus būdas neoficialiai skelbti ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 04 29
Kompiuterių tinklai, internetas, socialiniai tinklai
Rodyklė. Įvadas. Kompiuterių tinklai. Kompiuterių tinklų istorija. Kam reikalingas kompiuterių tinklas namuose? Kompiuterių tinklų klasifikavimas teritoriniu požiūriu. Vietiniai tinklai. Globalūs tinklai. Kompiuterių tinklų ...
Informatikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 03 09
Socialiniai tinklai ir darbuotojų efektyvumas/produktyvumas
Facebooko įtaka darbuotojų produktyvumui Cape Coast universiteto darbuotojų atvejis. Organizacijos narių socialinių tinkle naudojimas ir darbo produktyvumas. I. Socialinių tinklų įtaka darbuotojų atlikčiai. Šio straipsnio tikslas.
Vadybos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2019 03 31
Priklausomybė nuo socialinių tinklų
Išmaniųjų technologijų bei socialinių tinklų įtaka kasdieniam moksleivių gyvenimui. Užsiėmimo tikslinė grupė. Klausimai filmo siužetui suprasti ir išsiaiškinti. Klausimai prevencinė veiklos temai atskleisti. Klausimai orientuoti ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 11 27
Pelno mokesčio įtaka verslui
Įvadas. Pelno mokesčio sistema. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Mokesčio tarifai. Mokestinis laikotarpis. Pelno mokesčio apskaičiavimas. Mokesčio deklaravimas. Pelno mokesčio įstatymų įtaka verslui. Išvados. Literatūra
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 02 09
Verslo organizacijos socialinių tinklų tyrimas
Įvadas. Verslo organizacija. Verslo organizacijos samprata. Verslo organizacijos bruožai. Verslo organizacijos santykis su aplinka. Verslo organizacija kaip tinklas. Socialiniai tinklai. Socialinių tinklų samprata. Verslo organizacijos ...
Verslo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2015 01 15
Socialiniu tinklų įtaka vaikui
Socialinių tinklalapių įtaka vaiko socializacijai. Įvadas. Dabartiniais laikais, socialinų tinklalapių įtaka vaiko socializacijai yra didžiulė. Teigiami Aspektai. Vaikas įgauna naujos informacijos apie įvairiausius dalykus. Neigiami ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 25
Socialinių tinklų įtaka šiuolaikinei kultūrai
Socialinių tinklų įtaka šiuolaikinei kultūrai.
Komunikacijų esės, Esė, 1 puslapis
2019 03 15
Valstybės įtaka verslui (2)
Įvadas. Verslas. Verslo samprata ir esmė. Teisinis verslo reguliavimas. Valstybės parama verslui. Paramos verslui formos. Paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui ir regioninė parama. Parama verslui Lietuvoje ir narystės ES. Lengvatos ir ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 09 14
Socialinių tinklų kaip komunikacijos su vartotojais kanalo galimybių analizės pristatymas
Socialinių tinklų kaip komunikacijos su vartotojais kanalo galimybių analizė. Įvadas. Socialiniai tinklai. Matthew Fraser socialinių tinklų svetainiŲ suskirstymas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso modelis. Komunikacijos ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 12 03
Kultūriniai, socialiniai, psichologiniai virtualumo aspektai
Kultūriniai , socialiniai ,psichologiniai virtualumo aspektai. Tūrinys. Kas yra socialiniai tinklai? Populiariausių socialinių tinklų pasaulio rinkoje. Socialinių tinklų (priklausomybė,problema ) , priežastys. Socialinių tinklų ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 02 01
Prezentacija apie socialinius tinklus
Socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai, kas tai? Sąvoka „Socialiniai tinklai“ galima įvardinti kaip  internetinį turinį. Dažniausiai naudojamos svetainės. Į sąvoką „Socialiniai tinklai“ įeina šios svetainės. Socialinių ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 01 30
Socialinių tinklų svarba paaugliui
Prevencinis darbas su paaugliais. Socialinių įgūdžių lavinimo programos užsiėmimų temos. Naudota literatūra. Socialinių tinklų svarba paaugliui. Paauglystės laikotarpio tyrėjai ypač pabrėžia paauglystės amžiaus prieštaringumus. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 03 13
Kalbinis elgesys ir socialiniai tinklai
Įvadas. Socialinių tinklų samprata pagal lesley milroy teoriją. Socialinių tinklų forma. Socialinių tinklų struktūra. Socialinis tinklas facebook. Tyrimo analizė. Tyrimo respondentai. Kalbinis elgesys bendraujant Facebook platformoje. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2020 05 09
Socialinių tinklų įtaka kasdieniniame gyvenime. Socialiniai tinklai internetinėje erdvėje apibūdinami kaip interaktyvi interneto struktūrą. Priežastis darančias. NAUDA Galima rasti seniai. ŽALA Kelia grėsmę socializacijai. ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 04 06
Socialiniai tinklai ppt
Socialiniai tinklai. Kas tai?. Priklausomybė nuo socialinių tinklų. 5 priklausomybės nuo interneto požymiai. Kaip įveikti priklausomybę?. Socialinių tinklų nauda. Įdomūs faktai apie socialinius tinklus.
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 02 03
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo