Socialinių tyrimų metodai

300 dokumentų
Socialinių tyrimų metodai skaidrės
Socialinių tyrimų metodai. Ištęstinės studijos, 2014 m. ruduo. Apklausų metodas. Tinka tiesiogiai nestebimiems duomenims surinkti Daug paklaidos šaltinių (atranka. Anketos sudarymas. Uždaviniai su. Klausimų tipai atviri (atsakymą. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 03 31
Socialinių medijų poveikio vartotojui tyrimas
Medijų rūšys. Socialinių medijų poveikis. Tyrimų duomenų rinkimo metodai. Tyrimų duomenų analizė.
Informatikos tyrimai, Tyrimas, 29 puslapiai
2018 06 09
Socialinių tyrimų etika skaidrės
Bendrosios pastabos. Fundamentali tyrimų etikos koncepcija. Etikos poblemos.Mokslo ir etikos santykis. Etikos kodeksas.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2012 05 30
Sociologinių tyrimų metodai. Sociologinių tyrimų metodai. Tyrimų metodai. Gyvenimo istorijos. Istorinė analizė. Kiekybiniai tyrimai. Kokybiniai tyrimai. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų palyginimas. Sociologinių klausimų rūšys. Ar ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2019 05 08
Koybės tyrimų metodai
Kokybiniai tyrimo metodai. Kokybiniai ir kiekybiniai duomenys. Kokybinių tyrimų klasifikavimas. Giluminiai interviu. Fokus grupės. Projekcinės technikos. Projekcinių technikų būdai. Situacijų analizė.
Vadybos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 02 20
K. Kardelio „Socialinių tyrimų metodai ir metodologija“ refleksija
K. Kardelio „Socialinių tyrimų metodai ir metodologija“ refleksija.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2017 03 04
Ekspertinė apklausa sociologiniame tyrime
Įvadas. Sociologinių tyrimų samprata ir informacijos rinkimo būdai. Sociologinių tyrimų atsiradimo istorija. Sociologinių tyrimų rūšys. Sociologinių tyrimų metodologija. Socialinių tyrimų informacijos rinkimo būdai. Ekspertinės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 11 05
Socialinių tyrimų etika
Socialinių tyrimų etika. Bendrosios pastabos. Fundamentali tyrimų etikos koncepcija. Etikos poblemos. Mokslo ir etikos santykis. Etikos kodeksas.
Etikos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2012 05 31
Taikomosios UAB „Segrida“ socialinės aplinkos tyrimas
„Verslo gidas“ (2012-02-15 ) išspausdino „10 Arvydo Avulio patarimų, kurie nori imtis savo verslo, bet nedrįsta. K. Kardelis (2002) knygoje „Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“ aiskina socialinių tyrimų sampratą. ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2018 04 20
Socialinių tyrimų pagrindai
Darbo tikslas – išsiaiškinti kokia tėvų reakcija į vaikų blogą elgesį bei kaip dažnai yra baudžiami vaikai. Darbo uždaviniai. Sužinoti tėvų požiūrį į fizinės bausmes taikomas vaikams. Išsiaiškinti kokiais būdais vaikai yra ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 01 03
Socialiniai - psichologniai valdymo metodai ir jų taikymas
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Socialinių – psichologinių valdymo metodų teorijos analizė. Valdymo metodi ir jų teorijų apibrėžimai. Socialinių - psichologinių valdymo metodų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 01 05
Refleksija apie tyrimų metodologiją
Kokias žinote pagrindines mokslo prielaidas ? Apibūdinkite jas. Kaip suprantate teorinių fundamentaliųjų tyrimų esmę. Paaiškinkite taikomųjų tyrimų paskirtį ir reikšmingumą. Kaip suprantate socialinių tyrimų paskirtį ir esmę. ...
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2019 05 31
Viešojo administravimo tyrimų metodologija
Socialinių mokslų pažinimo problemos pozityvizmas, fenomenologija, hermeneutika. Socialinių mokslų ontologinės problemos holizmas ir individualizmas. Vadybiniai, politiniai, teisiniai ir ekonominiai viešojo administravimo aspektai. Viešojo ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 07 31
Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai: metodai, rūšys, imties sudarymas
Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Kokybinis ir kiekybinis tyrimai. Kokybiniai tyrimai. Kokybinių tyrimų metodai. Kokybinio tyrimo rūšys. Kokybinių tyrimų metodai. Kiekybinis tyrimas. Kiekybinių tyrimų metodai. Kiekybiniai tyrimo metodai. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2019 05 29
Sociologinių tyrimų metodai, sociologiniai klausimai
Sociologiniai klausimai. Ar sociologija – Mokslas? Tyrimo procesas. Priežastis ir padarinys. Tyrimų metodai. Lyginamųjų ir istorinių tyrimų derinimas. Tyrimai realiajame pasaulyje problemos, spąstai, dilemos. Statistinės sąvokos. ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 05 08
Socialinių tyrimų metodologija Mokslo samprata
Socialinių tyrimų metodologija. Mokslo samprata. Mokslas kaip reiškinys. Mokslo prielaidos. Išskiriamos keturios prielaidų rūšys. Dvi nuomonės. Teorijos išbaigtumas – teorijos kokybinės charakteristikos. Mokslo funkcijos. Grynai ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 10 17
Rinkos tyrimų įtaką ekonominės veiklos tobulinimui UAB X
Įvadas. Rinkos tyrimų ir ekonominės veiklos analizės sąryšio teorinis vertinimas. Rinka ir jos įtaka įmonės veiklai. Rinkos tyrimų samprata. Rinkos tyrimų formos. Rinkos tyrimų metodai. Rinkos tyrimų etapai. Ekonominės analizės ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2012 01 03
Marketingo tyrimas, Lietuvos spauda populiarumo Ukmergeje tyrimas
Įvadas. Marketingo tyrimas. Marketingo tyrimų sprendimų priėmimas. Marketingo tyrimų objektas. Iinformacijos vertės nustatymas. Marketingo tyrimų organizavimas. Marketingo tyrimų metodai. Duomenų rinkimo metodai. Tyrimų procedūra. Uab ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2016 03 30
Marketingo tyrimų rūšys ir tyrimų procesas
Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo tyrimo apibrėžimas. Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Marketingo tyrimų procesas. Rinkos tyrimų vieta marketingo tyrimuose. Marketingo tyrimų naudojimas. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 11 08
Socialinių tyrimų metodologija: Literatūros sąrašas
Socialinių tyrimų metodologija. Literatūros sąrašas. Literatūros sąrašo sudarymas. A. Baležentis, B. Žuromskaitė, 2012 - ,,Turizmo pagrindai’’. P. Bernecker, 1961 - ,,Turizmo pagrindai’’. Grecevičius ir kt. , 2002 - ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 10 20
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai
10( 2 atsiliepimai )
Mokslo samprata mokslas kaip reiškinys. Mokslo prielaidos. Mokslo funkcijos. Mokslo klasifikacija. Mokslo metodologija ir metodas metodologijos samprata. Tyrimo metodas. Hipotezė. Socialiniai tyrimai socialinių tyrimų samprata. Socialinės ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 142 puslapiai
2012 01 09
Marketingo tyrimų rūšys ir metodai
9,5( 4 atsiliepimai )
Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Temos tikslai. Marketingo tyrimų reikšmės aplinkybės. Marketingo tyrimų reikšmė marketingo valdymo sistemoje. Marketingo tyrimai, tai svarbus instrumentas. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2015 02 09
Rinkos tyrimų strategijos
Kokybiniai rinkos tyrimo metodai. Kiekybiniai rinkos tyrimo metodai. Pagrindiniai faktai apie kiekybinius tyrimus. Kiekybiniai tyrimai yra tinkamiausi , kuomet. Kiekybinių tyrimų metodai. Kokybinių ir kiekybinių metodų skirtumai. Atranka ir ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 12 20
Eksperimentas
Įvadas. Kas yra eksperimentas? Eksperimentą sudarančios operacijos. Eksperimentai būna. Eksperimentinio tyrimo tipai. Socialinių tyrimų rūšys. Preliminariniai eksperimentiniai tyrimai. Tikrieji eksperimentiniai tyrimai. Kvazi ...
Matematikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 10 24
Socialinių tinklų apžvalga ir tendencijos
Įvadas. Socialinių tinklų atsiradimas. Socialinių tinklų istorija. Socialiniai tinklai internete. Populiariausių socialinių tinklų dvidešimtukas (pagal registruotų vartotojų skaičių). Socialinių tinklų analizė. Socialinių tinklų ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 03 26
Socialiniai tinklai. Socialinių tinklų apibrėžimai. Bendri socialinių tinklų požymiai. Socialinių tinklų istorija. Socialinių tinklų skaičiaus dinamika 1995-2010 metais. Populiariausi Lietuvos socialiniai tinklai. Socialinių tinklų ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 10 10
Mokslo taikomieji tyrimai
Mokslinis tyriamasis darbas. Mokslinių tyrimų tipai. Mokslinio tyrimo programa. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologija. Kokybiniai tyrimai ir kiekybiniai tyrimai. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų ypatumai. Tyrimo duomenų kiekybinė ir ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 23 puslapiai
2014 03 29
Vaikų, gyvenančių vaikų globos namų šeimynoje, socialinių įgūdžių ugdymas
Įvadas. Socialinių įgūdžių ugdymo sampratos teorinis pagrindimas. Socialinių įgūdžių samprata. Socialinių įgūdžių klasifikacija. Socialinių įgūdžių ugdymas šeimyniniuose vaikų globos namuose. Globos namų šeimynose ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 11 09
Visuomenės informavimo priemonių vertinimas
Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai. Įvadas. Visuomenės informavimo priemonių samprata. Tyrimo organizavimas. Tyrimo analizė. Analizės apibendrinimas. Galimi patobulinimai. Naudota literatūra. Priedai.
Žiniasklaidos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2014 11 24
Socialinių paslaugų tobulinimas
Socialinių paslaugų tobulinimo uždaviniai. Įvadas. Socialinė politika lietuvoje. Socialinės apsaugos sistema. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 04 18
UAB „Baltic transline“ gamybos veiksnių analizė ir vertinimas
Įvadas. Teorinė dalis. Ekonomikos tyrimo būdai. Tradiciniai ekonominės analizės metodai. Absoliučių, santykinių ir vidutinių dydžių taikymas analizėje. Palyginimas. Grupavimas. Indeksų metodas. Grandininių pakeitimų (atsiribojimo) ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 11 19
Rinkos tyrimai
Įvadas. Rinkos tyrimai ir jų vieta marketingo tyrimuose. Pagrindinės rinkos tyrimų rūšys. Rinkos tyrimų klasifikavimas ir formos. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimų etapai. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Rinkos pažinimas, ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 05 07
Socialinių tyrimų metodų konspektas
Mokslinis pažinimas – turi turėti loginį ir empirinį pagrindimą. Teorija – sisteminis stebėjimų paaiškinimas susijęs su tam tikru gyvenimo aspektu.Dedukcinė teorija – kai tyrėjas išanalizuoja tai kas jau yra žinoma tam ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2017 01 02
Socialinių medijų poveikis
Įvadas. Socialinių medijų poveikio vartotojui tyrimo pagrindimas teroriniu aspektu. Socialinių medijų samprata. Medijų rūšys. Socialinių medijų poveikis. Socialinių medijų poveikio vartotojui tyrimo metodiniai aspektai. Kiekybinio ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2019 05 14
Taikomieji tyrimai konspektas
Pasirengimas atlikti taikomąjį tyrimą. Pagrindinės sąvokos. Taikomųjų tyrimų samprata. Taikomųjų socialinių tyrimų klasifikavimas. Metodologijos strategija. Tyrimo dizaino kūrimas. Literatūros atranka ir analizė. Tyrimo objektas. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 137 puslapiai
2013 05 07
Tyrimų rūšys, žvalgybinis tyrimas
Tyrimų rūšys. Žvalgybinis tyrimas. Kokybiniai tyrimai. Tyrimų rūšys. Žvalgybinis tyrimas. Aprašomasis tyrimas. Priežastinis tyrimas. Pastaba. Sąryšis tarp tyrimo formų. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai palyginimas. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 12 05
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo