Socialinių tyrimų metodai

300 dokumentų
Socialinių tyrimų metodai
Socialinių tyrimų metodai. Ištęstinės studijos, 2014 m. ruduo. Apklausų metodas. Tinka tiesiogiai nestebimiems duomenims surinkti Daug paklaidos šaltinių (atranka. Anketos sudarymas. Uždaviniai su. Klausimų tipai atviri (atsakymą. Klausimų formatas Daugelio pasirinkimo vs. Apklausa interviu pagalba. Asmeninis interviu (face. Interviu ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 04 05
Socialinių tyrimų etika skaidrės
Bendrosios pastabos. Fundamentali tyrimų etikos koncepcija. Etikos poblemos.Mokslo ir etikos santykis. Etikos kodeksas.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2012 05 30
Koybės tyrimų metodai
Kokybiniai tyrimo metodai. Kokybiniai ir kiekybiniai duomenys. Kokybinių tyrimų klasifikavimas. Giluminiai interviu. Fokus grupės. Projekcinės technikos. Projekcinių technikų būdai. Situacijų analizė.
Vadybos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2011 02 26
K. Kardelio „Socialinių tyrimų metodai ir metodologija“ refleksija
K. Kardelio „Socialinių tyrimų metodai ir metodologija“ refleksija.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 2 psl.
2017 03 03
Ekspertinė apklausa sociologiniame tyrime
Įvadas. Sociologinių tyrimų samprata ir informacijos rinkimo būdai. Sociologinių tyrimų atsiradimo istorija. Sociologinių tyrimų rūšys. Sociologinių tyrimų metodologija. Socialinių tyrimų informacijos rinkimo būdai. Ekspertinės apklausos samprata ir duomenų rinkimas. Ekspertinio tyrimo samprata. Ekspertų atranka ir jų savybės. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 11 04
Socialinių tyrimų etika
Socialinių tyrimų etika. Bendrosios pastabos. Fundamentali tyrimų etikos koncepcija. Etikos poblemos. Mokslo ir etikos santykis. Etikos kodeksas.
Etikos referatai, Referatas, 3 psl.
2012 05 31
Socialinių tyrimų pagrindai
Darbo tikslas – išsiaiškinti kokia tėvų reakcija į vaikų blogą elgesį bei kaip dažnai yra baudžiami vaikai. Darbo uždaviniai. Sužinoti tėvų požiūrį į fizinės bausmes taikomas vaikams. Išsiaiškinti kokiais būdais vaikai yra baudžiami už blogą elgesį. Apžvelgti tėvų elgesį kai jų vaikas elgiasi blogai.
Sociologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2011 04 21
Socialiniai - psichologniai valdymo metodai ir jų taikymas
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Socialinių – psichologinių valdymo metodų teorijos analizė. Valdymo metodi ir jų teorijų apibrėžimai. Socialinių - psichologinių valdymo metodų nauda. Psichologinis grupės darnos bei socialinio – psichologinio klimato aktualumas. Socialinių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2016 01 05
Viešojo administravimo tyrimų metodologija
Socialinių mokslų pažinimo problemos pozityvizmas, fenomenologija, hermeneutika. Socialinių mokslų ontologinės problemos holizmas ir individualizmas. Vadybiniai, politiniai, teisiniai ir ekonominiai viešojo administravimo aspektai. Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo paradigmos ir teorijos. Egalitariniai, ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 5 psl.
2013 09 05
Socialinių tyrimų metodologija Mokslo samprata
Socialinių tyrimų metodologija. Mokslo samprata. Mokslas kaip reiškinys. Mokslo prielaidos. Išskiriamos keturios prielaidų rūšys. Dvi nuomonės. Teorijos išbaigtumas – teorijos kokybinės charakteristikos. Mokslo funkcijos. Grynai mokslinės funkcijos. Socialinių mokslų funkcijos. Mokslo klasifikacija. Mokslo Sritys ir kryptys. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2017 10 16
Rinkos tyrimų įtaką ekonominės veiklos tobulinimui UAB X
Įvadas. Rinkos tyrimų ir ekonominės veiklos analizės sąryšio teorinis vertinimas. Rinka ir jos įtaka įmonės veiklai. Rinkos tyrimų samprata. Rinkos tyrimų formos. Rinkos tyrimų metodai. Rinkos tyrimų etapai. Ekonominės analizės samprata. Ekonominės analizės metodai. Rinkos tyrimų ir ekonominės analizės ryšys. Uab „zavera“ ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 psl.
2011 04 22
Marketingo tyrimas, Lietuvos spauda populiarumo Ukmergeje tyrimas
Įvadas. Marketingo tyrimas. Marketingo tyrimų sprendimų priėmimas. Marketingo tyrimų objektas. Iinformacijos vertės nustatymas. Marketingo tyrimų organizavimas. Marketingo tyrimų metodai. Duomenų rinkimo metodai. Tyrimų procedūra. Uab Vilniaus agentūros kiosko „Lietuvos spauda“ populiarumo Ukmergėje tyrimas. Tyrimo eiga. ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 18 psl.
2016 03 29
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai
Mokslo samprata mokslas kaip reiškinys. Mokslo prielaidos. Mokslo funkcijos. Mokslo klasifikacija. Mokslo metodologija ir metodas metodologijos samprata. Tyrimo metodas. Hipotezė. Socialiniai tyrimai socialinių tyrimų samprata. Socialinės realybės pažinimo prielaidos. Pozityvizmas ir mokslinis pažinimas. Antipozityvizmas. Kiekybinių ir ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 142 psl.
2012 01 09
Marketingo tyrimų rūšys ir metodai
Marketingo tyrimų rūšys ir metodai. Temos tikslai. Marketingo tyrimų reikšmės aplinkybės. Marketingo tyrimų reikšmė marketingo valdymo sistemoje. Marketingo tyrimai, tai svarbus instrumentas. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Marketingo tyrimo rūšį nusako tyrimo. Marketingo tyrimų rūšys. Marketingo ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 38 psl.
2015 02 07
Eksperimentas
Įvadas. Kas yra eksperimentas? Eksperimentą sudarančios operacijos. Eksperimentai būna. Eksperimentinio tyrimo tipai. Socialinių tyrimų rūšys. Preliminariniai eksperimentiniai tyrimai. Tikrieji eksperimentiniai tyrimai. Kvazi eksperimentiniai tyrimiai. Teisinis tyrimas. Eksperimentinių tyrimų privalumai. Eksperimentinių tyrimų ...
Matematikos referatai, Referatas, 10 psl.
2016 10 22
Rinkos tyrimų strategijos
Kokybiniai rinkos tyrimo metodai. Kiekybiniai rinkos tyrimo metodai. Pagrindiniai faktai apie kiekybinius tyrimus. Kiekybiniai tyrimai yra tinkamiausi , kuomet. Kiekybinių tyrimų metodai. Kokybinių ir kiekybinių metodų skirtumai. Atranka ir informacijos rinkimo metodai bei jų ypatumai kokybiniuose rinkos tyrimuose tikimybinės atrankos. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 3 psl.
2017 12 20
Socialinių tinklų apžvalga ir tendencijos
Įvadas. Socialinių tinklų atsiradimas. Socialinių tinklų istorija. Socialiniai tinklai internete. Populiariausių socialinių tinklų dvidešimtukas (pagal registruotų vartotojų skaičių). Socialinių tinklų analizė. Socialinių tinklų saugumas. Socialinių tinklų problemos ir tendencijos Lietuvoje bei pasaulyje. Išvados. Literatūra.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2015 03 10
Socialiniai tinklai. Socialinių tinklų apibrėžimai. Bendri socialinių tinklų požymiai. Socialinių tinklų istorija. Socialinių tinklų skaičiaus dinamika 1995-2010 metais. Populiariausi Lietuvos socialiniai tinklai. Socialinių tinklų funkcionalumas. Socialinių tinklų funkcionalumas. Socialinių tinklų tarnybų lygmenys. Socialinė ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 10 08
Mokslo taikomieji tyrimai
Mokslinis tyriamasis darbas. Mokslinių tyrimų tipai. Mokslinio tyrimo programa. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologija. Kokybiniai tyrimai ir kiekybiniai tyrimai. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų ypatumai. Tyrimo duomenų kiekybinė ir kokybinė analizė. Temos Apklausų metodas. Apklausų anketos ir klausimų skalės. Interviu metodas. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 23 psl.
2014 03 26
Visuomenės informavimo priemonių vertinimas
Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai. Įvadas. Visuomenės informavimo priemonių samprata. Tyrimo organizavimas. Tyrimo analizė. Analizės apibendrinimas. Galimi patobulinimai. Naudota literatūra. Priedai.
Žiniasklaidos tyrimai, Tyrimas, 18 psl.
2014 11 20
Socialinių paslaugų tobulinimas
Socialinių paslaugų tobulinimo uždaviniai. Įvadas. Socialinė politika lietuvoje. Socialinės apsaugos sistema. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Socialinių paslaugų tobulinimas ir plėtros kryptys. Decentralizacijos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 04 18
Rinkos tyrimai
Įvadas. Rinkos tyrimai ir jų vieta marketingo tyrimuose. Pagrindinės rinkos tyrimų rūšys. Rinkos tyrimų klasifikavimas ir formos. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimų etapai. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Rinkos pažinimas, tyrimas ir analizė. Rinka, jos samprata, klasifikavimas. Rinkos egzistavimo sąlygos, subjektai ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 05 07
Socialinių tyrimų metodų konspektas
Mokslinis pažinimas – turi turėti loginį ir empirinį pagrindimą. Teorija – sisteminis stebėjimų paaiškinimas susijęs su tam tikru gyvenimo aspektu.Dedukcinė teorija – kai tyrėjas išanalizuoja tai kas jau yra žinoma tam tikroje srityje, pateikia teorinius svarstymus bei suformuoja hipotezę, kuri bus patikrinta ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2016 12 28
UAB „Baltic transline“ gamybos veiksnių analizė ir vertinimas
Įvadas. Teorinė dalis. Ekonomikos tyrimo būdai. Tradiciniai ekonominės analizės metodai. Absoliučių, santykinių ir vidutinių dydžių taikymas analizėje. Palyginimas. Grupavimas. Indeksų metodas. Grandininių pakeitimų (atsiribojimo) metodas. Balansinis ekonominės analizės metodas. Matematiniai ekonominės analizės metodai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 psl.
2017 11 18
Taikomieji tyrimai konspektas
Pasirengimas atlikti taikomąjį tyrimą. Pagrindinės sąvokos. Taikomųjų tyrimų samprata. Taikomųjų socialinių tyrimų klasifikavimas. Metodologijos strategija. Tyrimo dizaino kūrimas. Literatūros atranka ir analizė. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslai. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės iškėlimas. Tyrimų etikos principai. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 137 psl.
2013 04 30
Tyrimų rūšys, žvalgybinis tyrimas
Tyrimų rūšys. Žvalgybinis tyrimas. Kokybiniai tyrimai. Tyrimų rūšys. Žvalgybinis tyrimas. Aprašomasis tyrimas. Priežastinis tyrimas. Pastaba. Sąryšis tarp tyrimo formų. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai palyginimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo problema. Kokybiniai metodai. Literatūros ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2016 12 05
Savivaldybės veiklos analizė socialinių paslaugų požiūriu
Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos alytuje jų veikla ir prienamumo galimybės. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius įtakojantys veiksniai. Socialinių paslaugų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 03 07
Taikomųjų tyrimų metodologija (2)
Tyrimų metodologinės klaidos. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai tyrimai. Duomenų sisteminimas ir jo metodai. Tyrimo duomenų patikimumas ir objektyvumas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2017 11 07
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai refleksija
Kardelis Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 1 psl.
2015 06 09
Socialinių paslaugų samprata bei rūšys
Įvadas. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Pagalbos pinigai. Socialinių paslaugų valdymas. Socialinių paslaugų valdymas ir valdymo subjektai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencija. Apskrities viršininko kompetencija. Savivaldybės kompetencija. Socialinių paslaugų priežiūros ...
Teisės referatai, Referatas, 11 psl.
2014 12 01