Specialybes kalbos referatas

300 dokumentų
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos savarankiškas darbas
10( 2 atsiliepimai )
Dokumentų aplankas. Įvadas. Teorinė dalis. Stiliaus samprata ir funkciniai stiliai. Dokumentų teksto specifika. Praktinė dalis. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija. Protokolas. Išvados. ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2012 04 14
Specialybės kalbos terminai
Įžanga. Terminai. Kirčiavimas. Terminų kūrimas. Literatūros sąrašas. Mechatronikos specializavimosi srities tikslas – suteikti mechanikos inžinerijos specialistams pakankamai žinių iš elektronikos, informatikos ir valdymo teorijos. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 02 20
Specialybės kalbos kultūra
Netaisyklingi sakiniai. Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Kompiuteriu renkamo teksto reikalavimų įvykdymas. Magnetinės indukcinės lempos. Magnetinės indukcinės lempos sudedamosios dalys. ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 12 20
Specialybės kalbos ypatybės
Įvadas. Bendrinės kalbos susiformavimas. Bendrinės kalbos funkciniai stiliai. Administracinio stiliaus ypatybės ir problemos. Specialybės kalba. Profesinė ir specialybės kalba, jos santykis su bendrine kalba. Kalbos kultūros samprata. ...
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 01 21
Kalbos kultūros namų darbas. Aktualiausios automobilistų leksikos ir sintaksės klaidos
Įvadas. Darbo tikslas. Aktualiausios automobilistų leksikos, sintaksės klaidos. Leksika. Sintaksė. Padalyvių vartojimas. Morfologija. Išvados. Naudota literatūra. Automobilių, mechanikos ir elektros terminų žodynas. Mūsų specialybės ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 05 02
Specialybės kalbos testas
Specialybės kalba teisės ir teisėsaugos institucijų studijų programa egzamino užduotis i variantas studento vardas , pavardė. Kursas , grupė. Kokios tarmės pagrindu , kada ir kodėl susiformavo bendrinė lietuvių kalba? 2 taškai. ...
Kalbos kultūros testai, Testas, 2 puslapiai
2020 01 08
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos klaidų analizė
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos klaidų analizė. Turinys. Gramatinės klaidos. Nelogiška žodžio ar kalbos dalies vartosena. Straipsnių sąrašas. Paveikslėliai.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 01 22
Leksikos klaidos
Leksika – tai kurios nors kalbos žodžių visuma. Vieni iš kalbą sudarančių žodžių sluoksnių yra: skoliniai, barbarizmai, vertalai ir semantizmai. Leksikos klaidos. Specialybės kalbos klaidos. Žodžių daryba ir sandaros klaidos. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2010 10 22
Specialybės kalbos kultūra: Taisyklingos kalbos vartojimas mechanikos srityje
Specialybės kalbos kultūra: Taisyklingos kalbos vartojimas mechanikos srityje Specialybės kalbos kultūra Namų darbai Atliko. Iš koncultacijų banko. Iš terminų banko. Iš LSD bazės.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2018 12 17
Profesinės kalbos kultūra namų darbas
Šiems skoliniams parašykite atitikmenis. Sugrupuokite žodžius į šias keturias grupes: 1. Savuosius žodžius; 2. Tarptautinius žodžius; 3. Vertalus; 4. Barbarizmus. Nevartotiniems žodžiams pateikite pakaitalų. Parašykite po 5-kis ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 05 01
Specialybės kalbos kultūra: prašymo, įgaliojimo rašymas
Specialybės kalbos kultūra. Kalbos leksikos sistemos. PRAKTINĖ DALIS Prašymas Prašymas leisti neatvykti į darbą administracijos sutikimu. UAB „ labas vakaras “. Įgaliojimas atstovauti įmonę teisme.
Raštvedybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2020 03 05
Statybininko profesija referatas
Įvadas. Specialybės aprašymas. Specialybės šaka, sritis. Specialybės perspektyvos. Specialybė Ignalinos rajone. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Technologijų referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 01 08
Lietuvių kalbos savarankiškas darbas
Agronomijos fakultetas specialybės kalba. Viešasis kalbėjimas. Vienažodžių vientisinių specialybės terminų žodžiai. Daugiažodžių vientisinių specialybės terminų žodžiai. Sakinių su specialybės terminų dažniausiai ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 11 09
Kalbos klaidų taisymas ir apibendrinimas rašytiniuose specialybės tekstuose savarankiškas darbas
Kalbos klaidų taisymas. Leksikos klaidos. Sintaks4s kalidos. Specialybės kalbos klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Išvados. Šaltinių sąrašas.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 01 02
Specialybės kalbos kultūra 1 variantas
Namų darbai 1variantas. Specialybės kalbos kultūra. Tikrino Lekt. Albina Auksoriūtė. Pirma užduotis. Antra užduotis.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 01 21
Žodyno klaidos specialybės kalboje
Įvadas. Specialybės kalba. Specialybės kalbos klaidos. Žodyno klaidos. Vertiniai. Žargonybės. Semantizmai. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 11 10
Specialybės kalbos namų darbas VGTU
Specialybės kalbos Namų darbas. Darbo struktūra. Prašymas priimti į darbą. Gyvenimo aprašymas. Asmens duomenys. Darbo patirtis. Specialieji gebėjimai. Kita informacija.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 03 13
Hibridų vartojimas specialybės (informatikų) leksikoje
Įvadas IT leksika Hibridai Hibridai IT srityje Išvados Literatūra. Toliau. Atgal. Įvadas. Visuomenėje, įvairių sričių ir specialybių ekspertams yra ypač svarbu susišnekėti. Vien tik įprastos bendrinės kalbos nepakanka. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 12 23
Bendrinė lietuvių kalba
Bendrieji kalbos kultūros dalykai. Jonas Jablonskis. Pagrindinis Lietuvos kalbos politiką nustatantis teisės dokumentas. Lietuvių kalbos kilmė. Lietuvių kalba. Kalbos priežiūros institucijos. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 08
Specialybės kalbos kultūros dalyko savarankiškas darbas
Specialybės kalbos kultūros dalyko savarankiškas darbas. Surašykite 15 savo specialybės terminų , nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite žodžius pavojinguose linksniuose. Nurodykite duotų vietovardžių kirčiuotę. Sukirčiuokite ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 02 04
Specialybės kalbos terminai savarankiškas darbas
Pirmoji savarankiško darbo užduotis. Specialybės terminai. Antroji savarankiško darbo užduotis. Aktualios kanceliarinės kalbos klaidos. Literatūra.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 12 05
Taisytini vertiniai ir semantizmai specialybės kalboje
Taisytini vertiniai ir semantizmai specialybės kalboje. Kas yra Semantizmas? Tai savas žodis, tam tikruose kontekstuose pavartojamas svetima. Kalbos svarba. Kalba yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė. Kalbos taisyklingumo svarba. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 01 07
Kalbos kultūra. Kontrolinis darbas
Taisyklingai kirčiuoti ir tarti dažniausiai specialybės kalboje vartojamus žodžius. Kurti kalbos požiūriu taisyklingą tekstą. Mokėti įforminti svarbiausius dokumentus. Gebėti taisyklinga ir įtaigia kalba bendrauti su auditorija. I ...
Lietuvių testai, Testas, 12 puslapių
2011 03 15
Lietuvos kariuomenė: struktūra, karinės specialybės
Lietuvos kariuomenė. Struktūra. Tarnybos. Karinės specialybės. Sausumos pajėgų Karių specialybės. Karinės specialybės. Karinių oro pajėgų karių specialybės. Karinės specialybės. Karinių jūrų pajėgų karių specialybės. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 11 18
Kalbos kultūra aukštojoje mokykloje
Ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai. Problema. Grupės analizė. Projekto įgyvendinimo metodai. Biudžetas. Ataskaita. Trumpalaikis tikslas - universitete dėstančių dėstytojų kalbos tobulinimas. Rūpinimasis jų individualios šnekos ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2010 03 03
Svetimybių vartojimas specialybės leksikoje
Įvadas. Leksikos samprata, bei jos sluoksniai. Specialybės kalbos klaidos. Svetimybių vartojimų mažinimas. Svetimybių spaudimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 04 12
Leksika Kalbos kultūringumo ir specialybės kalbos savarankiškas darbas
Kalbos kultūringumo ir specialybės kalbos savarankiškas darbas.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2015 12 16
Leksikos klaidos projektas
Leksikos klaidos. Leksika Lietuvių kalbos leksika Skoliniai. Leksika. Leksika - kalbos. Lietuvių kalbos leksika. Lietuvių kalbos leksika yra įvairi ir gausi. Skoliniai - žodžiai, pasiskolinti iš kitų kalbų. Barbarizmai. Hibridai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 12 14
Specialybės kalbos kultūra Namų darbas (2)
Specialybės kalbos kultūra. Namų darbas. Įvadas. Kebabas = kebabas,. ryziais = ryžiais,. sriubas = sriubos,. Sriuba = sriuba. Treninginės = sportinės. Trikotažas nėra audinys. Po kablelio rašome iš mažosios raidės. Euro = 4 eurai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 01 04
Kalbos kultūra specialybės terminai
Kalbos kultūros. Savarankiško darbo užduotys. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 03 23
Populiariausios specialybės
Populiariausios specialybės. Vadyba. Teisė. Ekonomika. Psichologija. Turizmas, viešbučių administravimas. Žurnalistika. Dizainas. Politikos mokslai. Statybos inžinerija. Viešasis administravimas. Specialybių pasirinkimas pagal kategorijas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2011 12 30
Kalbos kultūros sakinių nagrinėjimas
Parašyti po 10 kiekvienos grupės specialybės sakinius. Leksika. Sintaksė. Žodžių daryba. Morfologija. Parinkti tekstą, kuriame būtų kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai ( brūkšnio rašyba, brūkšnelio rašyba, skyryba tarpais, datos ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2011 03 29
Vengtini vartoti žodžiai ir žodžių junginiai. Specialybės kalbos kultūros ir dokumentų valdymo projektinis darbas
Vengtini vartoti žodžiai ir žodžių junginiai. Specialybės kalbos kultūros ir dokumentų valdymo. Projektinis darbas. Įvadas. Sąvokų analizė. Pamatiniai kalbos kultūros dalykai. Kalbos kultūros reikšmė. Kalbos klaidos, jų priežastys. ...
Kalbos kultūros projektai, Projektas, 16 puslapių
2014 12 09
Leksika lietuvių skaidrės
Leksika. Kas yra leksika? Leksika – tai kurios nors kalbos žodžių visuma. Skoliniai – žodžiai, pasiskolinti iš kitų kalbų. Ne visa, kas kalboje svetima, yra nevartotina. Specialybės kalbos klaidos. Specialybės kalba - tai bendrinės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 02
Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje
Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje. Įvadas. Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje. Išvada.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 03 27
Naftos pramonės specialybės
Naftos pramonės specialybės. Naftos produktų operatorius. Naftos produktų operatorius prižiūri naftos terminalų įrangą. Darbo aprašymas. Naftos produktų operatoriaus darbo sėkmę lemia atsakingumas, dėmesingumas, pareigingumas, ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 03 16
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo