Specialybės kalbos skoliniai

300 dokumentų
Leksikos klaidos
Leksika – tai kurios nors kalbos žodžių visuma. Vieni iš kalbą sudarančių žodžių sluoksnių yra: skoliniai, barbarizmai, vertalai ir semantizmai. Leksikos klaidos. Specialybės kalbos klaidos. Žodžių daryba ir sandaros klaidos. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2010 10 22
Leksikos klaidos projektas
Leksikos klaidos. Leksika Lietuvių kalbos leksika Skoliniai. Leksika. Leksika - kalbos. Lietuvių kalbos leksika. Lietuvių kalbos leksika yra įvairi ir gausi. Skoliniai - žodžiai, pasiskolinti iš kitų kalbų. Barbarizmai. Hibridai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 12 14
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos savarankiškas darbas
10( 2 atsiliepimai )
Dokumentų aplankas. Įvadas. Teorinė dalis. Stiliaus samprata ir funkciniai stiliai. Dokumentų teksto specifika. Praktinė dalis. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija. Protokolas. Išvados. ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2012 04 14
Specialybės kalbos kultūra
Netaisyklingi sakiniai. Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Kompiuteriu renkamo teksto reikalavimų įvykdymas. Magnetinės indukcinės lempos. Magnetinės indukcinės lempos sudedamosios dalys. ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 12 20
Kalbos klaidos Lietuvos žiniasklaidoje
Įvadas. Skoliniai. A. Norminiai skoliniai. B. Nenorminiai skoliniai. Svetimynės (barbarizmai). Nenorminiai hibridai. Semantizmai. Vertalai (netaisyklingi vertiniai). Kalbos klaidos žiniasklaidoje (straipsnio analizė). Išvados.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 01 17
Lietuvių kalbos skoliniai
Lietuvių kalbos skoliniai. Anžela Paškevič vlf15/. Nėra pasaulyje tokios kalbos ar jos tarmės. Nevartotinos naujosios svetimybės yra patvirtintos gana seniai. Kai kuriems svetimų. Kodėl vis daugėja anglų kalbos žodžių lietuvių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 11 19
Specialybės kalbos terminai
Įžanga. Terminai. Kirčiavimas. Terminų kūrimas. Literatūros sąrašas. Mechatronikos specializavimosi srities tikslas – suteikti mechanikos inžinerijos specialistams pakankamai žinių iš elektronikos, informatikos ir valdymo teorijos. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 02 20
Leksika lietuvių skaidrės
Leksika. Kas yra leksika? Leksika – tai kurios nors kalbos žodžių visuma. Skoliniai – žodžiai, pasiskolinti iš kitų kalbų. Ne visa, kas kalboje svetima, yra nevartotina. Specialybės kalbos klaidos. Specialybės kalba - tai bendrinės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 02
Specialybės kalbos ypatybės
Įvadas. Bendrinės kalbos susiformavimas. Bendrinės kalbos funkciniai stiliai. Administracinio stiliaus ypatybės ir problemos. Specialybės kalba. Profesinė ir specialybės kalba, jos santykis su bendrine kalba. Kalbos kultūros samprata. ...
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 01 21
Leksika skaidrės (3)
Leksika. Leksika (gr. lexikos „žodinis“, lexis „žodis, posakis“) – kurios nors kalbos žodžių visuma, žodynas. Nenaudojamo daikto ar pasenusios realijos pavadinimas pamirštamas, lieka tik literatūroje ir žodynuose. Kilmės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 44 puslapiai
2016 11 04
Kalbos kultūros namų darbas. Aktualiausios automobilistų leksikos ir sintaksės klaidos
Įvadas. Darbo tikslas. Aktualiausios automobilistų leksikos, sintaksės klaidos. Leksika. Sintaksė. Padalyvių vartojimas. Morfologija. Išvados. Naudota literatūra. Automobilių, mechanikos ir elektros terminų žodynas. Mūsų specialybės ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 05 02
Specialybės kalbos testas
Specialybės kalba teisės ir teisėsaugos institucijų studijų programa egzamino užduotis i variantas studento vardas , pavardė. Kursas , grupė. Kokios tarmės pagrindu , kada ir kodėl susiformavo bendrinė lietuvių kalba? 2 taškai. ...
Kalbos kultūros testai, Testas, 2 puslapiai
2020 01 08
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos klaidų analizė
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos klaidų analizė. Turinys. Gramatinės klaidos. Nelogiška žodžio ar kalbos dalies vartosena. Straipsnių sąrašas. Paveikslėliai.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 01 22
Leksikos normos
Norminiai yra. Senieji skoliniai. Tarptautiniai žodžiai. Darybiniai vertiniai. Hibridai. Nenorminiai skoliniai, nevartotini viešojoje bendrinėje kalboje, yra. Svetimybės ( barbarizmai). Nenorminiai hibridai. Semantizmai. Vertalai ( ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2013 11 01
Leksika pristatymas
Leksika. Kiekviena kalba turi savo žodžių visumą. Kiekvienos kalbos žodyną sudaro savi ir pasiskolinti žodžiai (skoliniaiSavi žodžiai yra tie, kurie paveldėti iš indoeuropiečių prokalbės. Skoliniai – tai iš kitų kalbų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 03 24
Baltų-slavų ir baltų-germanų kalbų bendrybės
Indoeuropiečių kalbOS. Baltų kalbos. Slavų kalbos. Germanų kalbos. Baltų- slavų leksikos bendrybės. R. trautmanas ir f. slavskis. Būdingiausi baltų ir slavų leksikos sluoksnio žodžiai. Gotų kalbos skoliniai būdingi vien tik prūsų ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 02 13
Specialybės kalbos kultūra: Taisyklingos kalbos vartojimas mechanikos srityje
Specialybės kalbos kultūra: Taisyklingos kalbos vartojimas mechanikos srityje Specialybės kalbos kultūra Namų darbai Atliko. Iš koncultacijų banko. Iš terminų banko. Iš LSD bazės.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2018 12 17
Profesinės kalbos kultūra namų darbas
Šiems skoliniams parašykite atitikmenis. Sugrupuokite žodžius į šias keturias grupes: 1. Savuosius žodžius; 2. Tarptautinius žodžius; 3. Vertalus; 4. Barbarizmus. Nevartotiniems žodžiams pateikite pakaitalų. Parašykite po 5-kis ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 05 01
Specialybės kalbos kultūra: prašymo, įgaliojimo rašymas
Specialybės kalbos kultūra. Kalbos leksikos sistemos. PRAKTINĖ DALIS Prašymas Prašymas leisti neatvykti į darbą administracijos sutikimu. UAB „ labas vakaras “. Įgaliojimas atstovauti įmonę teisme.
Raštvedybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2020 03 05
Lietuvių kalbos savarankiškas darbas
Agronomijos fakultetas specialybės kalba. Viešasis kalbėjimas. Vienažodžių vientisinių specialybės terminų žodžiai. Daugiažodžių vientisinių specialybės terminų žodžiai. Sakinių su specialybės terminų dažniausiai ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 11 09
Kalbos klaidų taisymas ir apibendrinimas rašytiniuose specialybės tekstuose savarankiškas darbas
Kalbos klaidų taisymas. Leksikos klaidos. Sintaks4s kalidos. Specialybės kalbos klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Išvados. Šaltinių sąrašas.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 01 02
Specialybės kalbos kultūra 1 variantas
Namų darbai 1variantas. Specialybės kalbos kultūra. Tikrino Lekt. Albina Auksoriūtė. Pirma užduotis. Antra užduotis.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 01 21
Žodyno klaidos specialybės kalboje
Įvadas. Specialybės kalba. Specialybės kalbos klaidos. Žodyno klaidos. Vertiniai. Žargonybės. Semantizmai. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 11 10
Specialybės kalbos namų darbas VGTU
Specialybės kalbos Namų darbas. Darbo struktūra. Prašymas priimti į darbą. Gyvenimo aprašymas. Asmens duomenys. Darbo patirtis. Specialieji gebėjimai. Kita informacija.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 03 13
Hibridų vartojimas specialybės (informatikų) leksikoje
Įvadas IT leksika Hibridai Hibridai IT srityje Išvados Literatūra. Toliau. Atgal. Įvadas. Visuomenėje, įvairių sričių ir specialybių ekspertams yra ypač svarbu susišnekėti. Vien tik įprastos bendrinės kalbos nepakanka. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 12 23
Bendrinė lietuvių kalba
Bendrieji kalbos kultūros dalykai. Jonas Jablonskis. Pagrindinis Lietuvos kalbos politiką nustatantis teisės dokumentas. Lietuvių kalbos kilmė. Lietuvių kalba. Kalbos priežiūros institucijos. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 08
Svetimžodžiai lietuvių kalboje
Įvadas. Lietuvių kalbos žalojimas. Tautos rusifikavimas. Skoliniai. Barbarizmai. Vertalai. Anglų kalbos padariniai lietuvių kalbai. Nelietuviški įmonių pavadinimai. Lietuvių kalbos puoselėjimas ir išsaugojimas. Išvados. Literatūra. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 17
Specialybės kalbos kultūros dalyko savarankiškas darbas
Specialybės kalbos kultūros dalyko savarankiškas darbas. Surašykite 15 savo specialybės terminų , nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite žodžius pavojinguose linksniuose. Nurodykite duotų vietovardžių kirčiuotę. Sukirčiuokite ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 02 04
Skoliniai ir svetimybės nuomonės formuotojų kalboje
Skoliniai ir svetimybės nuomonės formuotojų kalboje. Kas yra skolinys? Kas yra svetimybė? (barbarizmaiSvetimýbė  žodis ar posakis, perimtas iš kitos kalbos Svetimybėmis laikome tik tuos žodžius. Andrius Užkalnis. Oleg Šurajev. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 05 14
Specialybės kalbos terminai savarankiškas darbas
Pirmoji savarankiško darbo užduotis. Specialybės terminai. Antroji savarankiško darbo užduotis. Aktualios kanceliarinės kalbos klaidos. Literatūra.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 12 05
Taisytini vertiniai ir semantizmai specialybės kalboje
Taisytini vertiniai ir semantizmai specialybės kalboje. Kas yra Semantizmas? Tai savas žodis, tam tikruose kontekstuose pavartojamas svetima. Kalbos svarba. Kalba yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė. Kalbos taisyklingumo svarba. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 01 07
Kalbos kultūra. Kontrolinis darbas
Taisyklingai kirčiuoti ir tarti dažniausiai specialybės kalboje vartojamus žodžius. Kurti kalbos požiūriu taisyklingą tekstą. Mokėti įforminti svarbiausius dokumentus. Gebėti taisyklinga ir įtaigia kalba bendrauti su auditorija. I ...
Lietuvių testai, Testas, 12 puslapių
2011 03 15
Lietuvos kariuomenė: struktūra, karinės specialybės
Lietuvos kariuomenė. Struktūra. Tarnybos. Karinės specialybės. Sausumos pajėgų Karių specialybės. Karinės specialybės. Karinių oro pajėgų karių specialybės. Karinės specialybės. Karinių jūrų pajėgų karių specialybės. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 11 18
Kalbos kultūra aukštojoje mokykloje
Ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai. Problema. Grupės analizė. Projekto įgyvendinimo metodai. Biudžetas. Ataskaita. Trumpalaikis tikslas - universitete dėstančių dėstytojų kalbos tobulinimas. Rūpinimasis jų individualios šnekos ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2010 03 03
Lietuvių kalbos kultūra
Įvadas. Leksika. Žargonai. Barbarizmai. Frazeologizmai. Hibridai. Vartotina svetimoji leksika (skoliniai). Senieji skoliniai. Barbarizmai. Tarptautiniai žodžiai. Semantizmai. Žodžių daryba. Priešdėlinės žodžių darybos klaidos. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 03 26
Svetimybių vartojimas specialybės leksikoje
Įvadas. Leksikos samprata, bei jos sluoksniai. Specialybės kalbos klaidos. Svetimybių vartojimų mažinimas. Svetimybių spaudimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 04 12
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo