Specialybės kalbos skoliniai (3)

300 dokumentų
Buhalterės profesija
Buhalterė. Trumpa specialybės charakteristika. Mokyklos ruošiančios šias specialybes. Priemimo taisyklės. Tolesnis tobulinimasis. Darbo pobūdis. Galimybės įsidarbinti.
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 26
Kalbos kultūra specialybės savarankiškas darbas
Kalbos kultūros savarankiškas darbas. UŽDUOTIS. Surašykite 15 savo specialybės terminų , nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite žodžius pavojinguose linksniuose. Nurodykite duotų vietovardžių kirčiuotę. Sukirčiuokite ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 03 23
Specialybės kalbos kultūros namų darbas (2)
Praktinė dalis vardenė pavardenė. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas cv vardas pavardė.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2017 01 05
Kalbos klaidos namų darbas
Gali kilti klausimas, kodėl taip daug kalbama apie kalbos klaidas. Juk pati kalbos kultūra – tai norminis, pavyzdingas kalbos vartojimas, o ne klaidos. Kalbos kultūrą suprantame kaip tam tikrą kalbotyros šaką ar bent praktinį kursą. ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2013 01 03
Netaisyklingi terminai
Specialybės kalbos kultūros namų darbai. Dalis 5 terminai iš konsultacijų banko. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą. Pakoreguota skolintos leksikos norminimo tvarka. Terminai iš terminų bankas ĩ. Terminai iš žodyno IATE. Dalis ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 03 26
Specialybės kalbos terminų darbas
Įžanga. Terminai. Kirčiavimas. Terminų kūrimas. Išvados.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 01 27
Lietuvių kalbos terminai ir jų linksniavimas
Įžanga. Specialybės terminai. Terminų linksniavimai. Šaltiniai.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2020 01 26
Leksikos normos ir jų pažeidimai
Leksikos normos ir jų pažeidimai. Teoriniai klausimai. Kokios yra skolinių rūšys? Kokie skoliniai lietuvių bendrinėje kalboje yra vartotini, o kokie ne? Kaip atskirti barbarizmus nuo hibridų? Praktinės užduotys. Iš šių skolinių ir ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 12 11
Specialybės kalbos paskaitos programa
Egzamino pažymys yra kaupiamasis balas. Kaupiamasis balas sudarytas iš trijų dalių 2 kontroliniai darbai ir viešoji kalba. Vertinimas. . Pirmas kontrolinis darbas (30 proc. . Antras kontrolinis darbas (30 proc. . Viešoji kalba (40 ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2017 06 26
Prestižinės specialybės
Sėkmingos profesinės karjeros pagrindas profesinis pašaukimas, darbo rinkos poreikiai ar „prestižinė“ specialybė? Populiariausios specialybės (TOP – 10). Specialybių pasirinkimas pagal kategorijas. Mokinių planai pabaigus mokyklą ...
Statistikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2014 04 09
Informatikos inžinerija projektas
Informatikos inžinerija. Darbo tikslas ir uždaviniai. Profesijos / specialybės apibūdinimas ir veikla. Kokios žmogaus CHARAKTERIO SAVYBĖS labiausiai reikalingos? Kodėl? Profesijos / specialybės paklausa darbo rinkoje. Įtaka žmogaus ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 11 24
Leksikos klaidos skaidrės
Leksikos klaidos. Leksika. Tai kurios nors. Skoliniai. Skoliniai – žodžiai, pasiskolinti iš kitų kalbų. Barbarizmai. Neįteisinti bendrinėje kalboje žodžiai. Vertalai. Nevartotini vertiniai nekūrybiškai , netinkamai arba be reikalo ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 03
Specialybės kalbos terminai socialinės pedagogikos tema
Socialinė pedagogika. Įvadas. Bendravimas. Aktualizavimas. Agresyvus elgesys. Jaunimo mokykla. Konsultavimas. Polinkis. Suvokimas. Užimtumas. Vertybė.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 04 12
Leksika konspektas
Leksika. Leksikologija. Lietuvių kalbos žodynai. Lietuvių kalbos leksika. Pagal vartojimo sritį. Pagal kilmę. Pagal darybą. Pagal reikšmes. Nevisuotinė leksika. Tarmybės. Žargonybės. Profesiniai žodžiai. Savoji leksika. Savoji leksika. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2013 04 20
Viešasis kalbėjimas
9,3( 3 atsiliepimai )
Terminija ir terminologija. Terminų šaltiniai. Priesagų daryba. Priešdėlių daryba. Galūnių daryba. Dūryba. Vienareikšmiškumas. Tikslumas. Sistemiškumas. Patogumas. Emocinis neutralumas. Taisyklingumas. Specialybės kalbos terminai.
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 04 01
Žurnalisto profesijos ypatybės
Žurnalistė. Darbo tikslas ir uždaviniai. Žurnalistika - visuomeninės veiklos sritis. Profesijos / specialybės apibūdinimas ir veikla. Profesijai reikalingos asmeninės savybės kritinis mąstymas. Kokios žmogaus CHARAKTERIO SAVYBĖS ...
Žiniasklaidos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 11 06
Indoeuropiečių kalbos skaidrės
Baltų kalbos. Slavų kalbos. Germanų kalbos. Italikų kalbos. Keltų kalbos. Graikų kalba. Albanų kalba. Armėnų kalba. Indų – iranėnų kalbos. Anatolų kalbos. Tocharų kalbos.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2012 07 02
Leksika: Norminiai ir nenorminiai skoliniai
Leksika. Norminiai ir nenorminiai skoliniai. Tarptautiniai žodžiai. Senosios svetimybės. Naujosios svetimybės. Priešdėliniai, priesaginiai, sudurtiniai hibridai. Nenorminiai hibridai. Ištisiniai ir daliniai semantizmai. Semantizmai. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 05 03
Specialybės kalbos vartojimo nenuoseklumai finansų tematikos tekstuose
Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 12 07
Ekonomikos specialybės studentų nuomonė apie karjeros galimybes Lietuvoje
Ekonomikos specialybės studentų nuomonė apie karjeros galimybes lietuvoje. Įvadas. Karjera. Šiuolaikinė karjeros samprata, karjeros valdymas. Karjeros modeliai. Informacija karjeros valdyme. Tyrimo metodika. Ekonomikos specialybės studentų ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 02 19
Lietuvių kalbos etimologija
Turinys. Etimologija – kas tai? O. Etimologijos objektas. O. Etimologijos metodas. O. Istorinė žodžių daryba. O. Žodžių kilmė. Skoliniai. Žodžio karvelis etimologija. Žodžio balandis etimologija. Etimologijų reziumė. Etimologijų ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 09 16
Kalbos kultūra leidiniuose elektronikos tema
Specialybės kalba. Įvadas. Leksika. Leksikos klaidos. Morfologija. Morfologijos klaidos. Sintaksė. Sintaksės klaidos. Priedai. Išvados. Šaltinių sąrašas.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 05 23
Prezentacija apie viešąjį kalbėjimą
Viešasis kalbėjimas. Įvadas. Svarbiausias viešosios kalbos požymis - grįžtamasis ryšys. Viešujų kalbų tipai. Akademinės kalbos. Juridinės kalbos. Teismo proceso kalbai keliami reikalavimai. Teologinės kalbos. Politinės kalbos. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 04 16
Lietuvių kalbos terminai skaidrės
Terminai. Terminija – specialybės kalbos pagrindas. Terminija, terminologija, terminografija. Sąvoka. Terminai. Sąvoka ir terminas. Terminų ypatybės. Terminų tipologija. Terminų struktūra. Terminų gramatika. Terminijos šaltiniai. Gatavų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2016 06 29
Pagrindiniai terminijos šaltiniai
Pagrindiniai terminijos. šaltiniai. Kas yra terminija? Kuo svarbi terminija? Pagrindiniai terminijos šaltiniai. Savosios kalbos žodžiai. Kitų kalbų leksika. Skolinių skirstymas. Tikrieji skoliniai. Tarptautiniai žodžiai. Svetimybės ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 02 13
Mano specialybės nevartotinų terminų žodynėlis
Dėl papeikimo. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Uždarosios akcinės bendrovės. „ĮMONĖ“. Įsakymas. Dėl vardaitės pavardaitės priėmimo į darbą. Kalbos kultūros klaidos.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2017 12 13
Viešosios kalbos klacifikacija
Viešųjų kalbų klasifikacija. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Kalbos pagal tematiką. Pagal funkcijas viešosios kalbos gali būti skirstomos į. Informacinės kalbos. Svarbiausios informacinių kalbų rūšys yra. Pranešimas. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 11 20
Skoliniai
Viena iš skolinių grupių, tai vartotini skoliniai, kuriuos sudaro dvi ryškesnės svetimos leksikos grupės: senieji skoliniai ir tarptautiniai žodžiai. Senieji skoliniai – tai žodžiai, kuriems lietuvių kalboje nėra atitikmenų. Tokie ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 03 26
Viešosios kalbos analizė ir vertinimas
Teksto autoriaus asmenybė. Kalbos sakymo aplinkybės. Adresatas. Kalbos rūšis. Teksto kompozicija, struktūra. Kalbėjimo etika ir etiketas. Kalbos kultūra. Bendrinės kalbos normų laikymasis. Teksto stilius. Išvados.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 06 17
Barbarizmų vartojimas specialybės leksikoje projektas
Barbarizmų vartojimas specialybės leksikoje. Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti barbarizmų vartojimą specialybės leksikoje. Kas yra barbarizmai? Barbarizmai – tai nevartotini svetimi žodžiai. Barbarizmų atsiradimas. Barbarizmai į ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 01 17
Kalbos Europos Sąjungoje. Daugiabalsė Europa
Kalbos svarba. Europos kalbos. Regioninės ir mažumų kalbos. Kalba ir judumas. Skatinimas mokytis kalbų. Daugiakalbystės priemonės. Daugiakalbės europos sąjungos veikla. Būsimi uždaviniai. Papildomai skaitykite.
Etikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 05 07
Kalbos Europos sąjungoje Kalbų svarba
Kalbų svarba. Kuo ES oficialiosios kalbos statusas svarbus lietuvių kalbai. Europos kalbos. Gimtoji ir dar dvi kalbos. Regioninės ir mažumų kalbos. Migrantų kalbos. Kalba ir judumas. Kalbos ir verslas neatsiejami. Kiekvienų metų rugsėjo ...
Lietuvių esės, Esė, 6 puslapiai
2017 12 11
Kalbos dalys diagrama
10( 2 atsiliepimai )
Lietuvių kalbos dalys. Išsami diagrama apibūdinanti visas kalbos dalis su pavyzdžiais.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2018 10 03
Policininko profesijos paklausa ir ypatybės
Policininkas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Profesijos / specialybės paklausa darbo rinkoje (0,5 baloTos profesijos / specialybės atstovų ATSILIEPIMAI. Kur mokytis?
Teisės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 11 18
Viešųjų kalbų rūšys pristatymas
Viešųjų kalbų rūšys. Viešąją kalbą apibrėžia. Viešoji kalba - tai monologas tam tikra tema. Svarbiausias viešosios kalbos požymis - grįžtamasis ryšys. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Laisvosios kalbos. Pranešimo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 04 24
Specialybės kalbos kultūra Namų darbai
Leksika. Sintaksė. Žodžių daryba. Morfologija. Darbo sąlygų ir mašinos pravažumo analizė. Darbiniai ir transportiniai greičiai. Ratų apsisukimai prie kiekvienos pavaros. Transmisijos pagrindinių parametrų skaičiavimas. ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2016 04 28
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo