Ssgg analize matrica

300 dokumentų
Ssgg analizė pristatymas
Ssgg analizė. Rinkodaros strategijos ir planavimas. Ssgg. Stiprybės. SSGG analizės modelis. Organizacija Organizaciniai ištekliai Žmogiškieji ištekliai Finansiniai ištekliai Gamybiniai pajėgumai Marketingas. SSGG analizės etapai. Ssgg ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 05 13
DHL analizė
Įvadas. Planavimas. Planų rūšys. Strateginis valdymas. Trumpai apie dhl. Vizija, misija, tikslai. Vizija. Dhl vizija. Misija. Dhl misija. Tikslai. DHL tikslai. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. ...
Transporto analizės, Analizė, 28 puslapiai
2014 12 09
Strateginė analizė Strategijos efektyvumas
Įvadas. Aplinkos analizė. Konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio modelį. Veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Uab „Viaginta“ apibūdinimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 02 04
Strateginis valdymas Vilniaus duona
Įvadas. Vaasan vizija. Vaasan misija. Vaasan veiklos prinicipai. Vaasan sėkmės receptas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Išorinių veiksnių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2012 02 10
Tuuli Media strateginė analizė
Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės Uab ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 04 18
Strateginis valdymas organizacijoje
Strateginis valdymas. Įvadas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Įmonės verslo modelis. Misijos formuluotės matrica :. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Pest analizė. Konkurencinio pranašumo nustatymas. Porterio ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 05 02
Įmonės strateginė analizė Pieno perdirbimas
Įvadas. Išorinė aplinka. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Pirkėjai. Strateginių grupių matrica. Vidinė aplinka, strategijos. Misija. Misijos formuluotės įvertinimo matrica. Ssgg analizė.
Verslo analizės, Analizė, 15 puslapių
2017 01 02
Strateginis valdymas UAB ,,Danstemos statyba“
Įvadas. Įmonės charakteristika. Pest analizė. BKG matrica. Porterio 5 jėgų modelis. Ssgg analizė. Ggss matrica. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 01 29
„Anykščių vyno“ strateginė analizė
Įvadas. I dalis ab „Anykščių vyno“ išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2016 02 22
„Lietuvos energija“ UAB įmonių grupės veiklos strategija
Strateginio planavimo poreikio savo profesinėje veikloje analizė. Darbo tikslas. Užduotys. Lietuvos energija. Apie įmonę. Konkurentai. Pest analizė. Pest analizė Pest analizė Ssgg analizė. Ssgg matrica. Ssgg matrica Misija. Vizija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 11 28
PST strateginis planas
Įvadas. Apie įmonę. Įmonės vizija. Įmonės misija. Tikslai. Išorės analizės. Pest analizė. Porterio penkių jėgų modulis. Bcg matrica. Vidinė analizė. Ssgg matrica. Ggss analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 04 07
UAB „Azetas“ veiklos finansinė analizė
Įvadas. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Esami konkurentai. Potencialūs konkurentai. Produktai pakaitalai. Pirkėjai. Žaliavų ir medžiagų tiekėjai. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2017 05 08
Strateginis valdymas NAMŲ DARBAS
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės istorija. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Strateginių grupių ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2015 11 09
Įvadas. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Nustatyti ir aptarti pagrindinius konkurentus (naudoti lenteles, grafikus, diagramas ir pan. ) ...
Vadybos referatai, Referatas, 30 puslapių
2016 11 15
Įmonės strateginis valdymas referatas
Įvadas. Uab „Storasis ąžuolas“ veikla. Išorinės aplinkos analizė. PEST analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Strateginių grupių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 06 19
AB Teo strateginė analizė
Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. AB ,,Teo“ pest analizė. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Šakos konkurencingumo analizė. M. Porterio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2015 11 02
Strateginis valdymas kursinis darbas
Įvadas. UAB “Vilpra” trumpas aprašymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslas. Misijos formuluotės įvertinimo matrica. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Išorinių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 01 12
Rokiškio sūris įmonės analizė
Įvadas. Įmonės apibūdinimas, įmonės misija, vizija, tikslai. Misija, vizija, tikslai. Misija. Tikslai. Vizija. Misijos formuluotės įvertinimas, palyginimas su konkurentais, misijos formuluotės įvertinimo matrica. Palyginimas su ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 34 puslapiai
2012 10 04
Įmonių konkurencingumo vertinimas
Įvadas. Pasirinktų įmonių pristatymas. Ober-haus. Koba. Įmonių konkurencingumo vertinimui pasirinkti metodai. Isuvest. Bcg (bostono konsultacinės grupės) matrica. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Ssgg analizės metodas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2010 03 03
Strateginė analizė TEO
Įvadas. PEST analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai – kultūriniai aspektai. Technologiniai veiksniai. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Tiesioginiai konkurentai. Naujų konkurentų grėsmė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 puslapių
2014 05 13
Įmonės UAB „Tanagra“ strateginis valdymas
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Išorės aplinkos analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Nustatyti ir aptarti pagrindinius konkurentus ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2019 01 25
AB “City Service” strateginis planas
Įvadas. AB „City service“. Ab „City service“ pest analizė. Porterio 5 jėgų modelis. Ab „City service“ konkurentų analizė. Ab „ city service“ klientų analizė. Ab „City service“ finansiniai rodikliai. Bostono konsultacinės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 31 puslapis
2014 05 02
Stumbras marketingo aplinkos analizė
Stumbras marketingo aplinkos analizė. Įvadas. Ab „stumbras“. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės misija ir vizija. Ab „stumbras“ pest analizė. Politinis – teisinis aspektas. Gamtinis aspektas. Socialinis – kultūrinis aspektas. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2012 11 11
Įmonės analizė TV sistemos
Įmonės veikla - TV sistemos. Misija. Swot analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizės matrica. D. Babrauskienės įmonė , įkurta ir įregistruota. Metais. Ši privataus kapitalo įmonė įsikūrusi ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2018 01 15
Anykščių vynas analizė
10( 2 atsiliepimai )
„anykščių vyno“ strateginė analizė. Įvadas. I dalis „anykščių vyno“ išorinės aplinkos anaizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Tiekėjai. Pirkėjai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2013 04 30
Verslo vystymo darbų ataskaita Įmonės analizė, SSGG, 5 jėgų modelis
LKL Logistics aprašymas. Organizacinė struktūra. SSGG analizė. PEST analizė. Space metodas. Jėgų modelis. Paslaugos. Bostono matrica. Kodėl modelis. Probelmos sprendimas. Verslo gyvavivo ciklas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 12 04
Transporto vadyba. Lietuvos transporto sektoriaus ssgg analizė
Turinys. Įvadas. Tikslas. Kelių transporto sektoriaus ssgg analizė. Geležinkelių transporto sektoriaus ssgg analizė. Vandens transporto sektoriaus ssgg analizė. Oro transporto sektoriaus ssgg analizė. Bendra lietuvos transporto sektoriaus ...
Transporto referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 01 09
Anykščių vynas strateginė analizė
Ab „Anykščių vynas“ strateginė analizė. Įvadas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Konkurencinės padėties įvertinimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 03 06
Marketingo analizė „LUSH“ įmonėje
Įvadas. Lush istorija. Makro aplinka. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Mikro aplinka. Klientai. Konkurentai. Tiekėjai. Portero 5 jėgų modelis. Vidaus analizė. LUSH šiandien. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 01 08
Įmonės strategijos kurimas
Įmonės misija, vizija, strateginiai tikslai. M. Porterio 5 jėgų modelis. PEST analizė. BCG matrica. SSGG analizė.
Vadybos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2014 04 14
Atvirkštinė matrica
Atvirkštinė matrica. Jos taikymas matricinių lygčių sprendimui. Atvirkštinė matrica Aֿ¹ yra tokia, kad matricos A sandauga su ja būtų lygi vienetinei matricai: A*Aֿ¹=E. Išsigimusi matrica neturi atvirkštinės matricos. Jei d=│A│# ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2011 12 29
Įmonės strateginė analizė AB „Požeminiai darbai“
Įvadas. AB „Požeminiai darbai“ pristatymas. Pest analizė. Ssgg analizė. Porterio 5 jėgų modelis. BKG matrica. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 05 05
Atvirkštinė matrica: uždaviniai
Atvirkštinė matrica uždaviniai. Apibrėžimas. Atvirkštine kvadratinės matricos A matrica vadinama matrica A1 , tenkinanti lygybes. Pasinaudosime lygybe. Atvirkštinė matrica apskaičiuota teisingai. Kramerio formulės. Atsakymas. Pastaba. ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2019 03 15
Marketingo strategija įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas (įmonės charakteristika). „Gudienos technika“ situacijos analizė. Ssgg (swot) analizė. Pest analizė. Bostono matrica. Marketingo strategija. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Marketingo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 25
Tekstinių duomenų analizė naudojant TMG ir SOM
Duomenys. Darbo seka. SOM žemėlapiai. 1-asis žemėlapis (3297 parametrai (žodžiai)). 2-asis žemėlapis (449 parametrai (žodžiai)). 3-iasis žemėlapis (443 parametrai (žodžiai)). Dažniausiai vartojamų žodžių sąrašas. Atmetimo ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2016 08 27
Grigiškės strateginė analizė
Įvadas. AB „Grigeo Grigiškės“. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo analizė. Pagrindiniai konkurentai. Vidinių veiksnių analizė. AB „Grigeo Grigiškės“. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2016 02 29
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo