Statistikos darbas

300 dokumentų
Statistikos darbas su sprendimais
4 uždaviniai. Ištęstinių studijų pirmojo kurso studentų statistikos savarankiškas namų darbas. Lietuvos gyventojų pasiskirstymas pagal amžių. Apskaičiuoti santykinius dydžius. LR gyventojų skaičius metų pradžioje. Vyrų ir ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 03 31
Statistikos darbas Vyrų pasiskirstymas pagal amžių
Įvadas. Statistikos savarankiško darbo užduotis. Lentelė. Vyrų pasiskirstymas pagal amžių lietuvoje. Ūginė eilutė. Grupių skaičiaus nustatymas remiantis g. Sterdžeso formule. Lentelė. Vyrų pasiskirstymas pagal amžių. Intervalo ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2013 05 18
Matematikos statistikos darbas
Statistikos darbas. Darbo tikslai. Variacinė eilutė. Imties plotis. Imties standartinis kvadratinis nuokrypis. Skritulinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Taškinė diagrama. Linijinė diagrama.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2016 03 30
Statistikos darbas Multikino kinoteatras
Įvadas. Įmonės pristatymas. Statistinės lentelės. Statistikos duomenų vaizdavimas. Statistikos departamento statistinės lentelės. Iš eurostato statistinės lentelės. Duomenų skaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Statistikos projektai, Projektas, 13 puslapių
2014 03 22
Emigracijos problema statistikos darbas
Emigracija. (sprendimas PER būdu). Etapas. (įsitraukimo fazė). Etapas. (suvokimo fazė). Etapas. (vertinimo etapas). Etapas. (sprendimo priėmimo fazė).
Statistikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 09 09
Statistikos darbas paskaitų praleidinėjimas
Savarankiškas darbas nr. Įvadas. Užduotis. Literatūros sąrašas.
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 87 puslapiai
2014 04 12
Ekonominės statistikos 3 laboratorinis darbas
3 ekonominės statistikos laboratorinis darbas. Pastatytų butų skaičiaus Telšių apskrityje ir savivaldybėse dažnių paplitimas. Pastatytų butų skaičiaus Telšių apskrityje ir savivaldybėse statistika.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2011 12 27
Matematinės statistikos namų darbas
Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Uždavinio formulavimas. Uždavinio teorija. Uždavinio sprendimas. Pirmoji hipotezė. Antroji hipotezė.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 03 27
Statistikos samprata
Statistikos samprata. Statistikos organizavimas. Statistikos kilmė. Statistikos mokslo pradininkai. Statistikos mokslo objektas. Statistikos metodas. Statistikos organizavimas, jos veiklos principai ir funkcijos.
Statistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2013 10 28
Lietuvos statistikos departamento apžvalgos darbas
Susipažinimas su Lietuvos statistikos departamento veikla. Lietuvos statistikos departamento tikslai. Lietuvos statistikos departamento pateikta informacija apie produkcijos sumažėjimą Lietuvoje. Lietuvos statistikos departamento pateikta ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2014 10 14
Kas yra statistika
Įvadas. Statistikos mokslas. Statistikos tyrimai. Statistikos stebėjimo metodai. Statistikos reikšmė visuomeniniame gyvenime. Išvados. Literatūra.
Statistikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 01 19
2 ekonominės statistikos laboratorinis darbas. Pastatytų butų kitimas visoje Telšių apskrityje 2005 metų laikotarpiu. Pastatytų butų skaičiaus kitimas Telšių apsk. Ir Mažeikių r. Sav. 1995-2005 metų laikotarpiu. Pastatytų butų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2011 12 27
Matematinės statistikos namų darbas Nr. 1
Viso 8 uždaviniai su pilnais sprendimais. Pirmo uždavinio pavyzdys. Užduotis. Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 23 puslapiai
2010 12 16
Statistikos organizavimas ir veiklos principai
Statistikos organizavimas ir veiklos principai. Statistikos organizavimo ir veiklos principai. Atliekamos funkcijos. Nėra demokratijos be skaidrumo ir skaidrumo be statistikos (Ph. Nanopoulo). Tarptautinės organizacijos. Europos statistikos ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 11 29
Ūkio statistikos uždavinys
Ūkio statistikos užduotis. Pirma užduotis: makroekonominių rodiklių skaičiavimas ir tyrimas. Antra užduotis: įmonės statistika. Trečia užduotis: namų ūkių vartojimo tyrimas. Ketvirta užduotis: ūkio ekonominio augimo ir jo ciklų ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 19 puslapių
2013 02 21
Statistikos savarankiškas darbas VIKO
Statistikos savarankiško darbo užduočių lapas. Variantas. Statistikos savarankiško darbo užduočių. Atsakymai ir išvados. Uždavinys.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 12 07
Statistikos organizavimas Lietuvoje
Įvadas. Statistikos organizavimo principai, rūšys. Statistikos įstatymas. Statistikos organų struktūra ir informaciniai srautai. Statistikos departamento prie lr vyriausybės pagrindinės funkcijos. Šiame darbe aš stengsiuosi panagrinėti ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 02 28
Matematinės statistikos namų darbas 40 variantas
Pirmo uždavinio pavyzdys. Užduotis. Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių histogramą. Apskaičiuokite imties vidurkį , ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2016 11 09
Pasaulio statistikos organizacijos
Pasaulyje yra nemažai įvairių statistikos organizacijų - tautų lygos statistikos komitetas, specialus jungtinių tautų departamentas, tarptautinis statistikos institutas, es statistikos organizacija “eurostat”, - tačiau dėmesys šiame ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 1 puslapis
2011 12 28
Ekonominės statistikos 1 laboratorinis darbas. Darbo užmokesčio duomenų įvesties lentelė. Darbo užmokesčio lentelės stulpelių išplėstinis aprašas. Analizuojant darbo užmokesčio lentelėje (1 pav.) pateiktus duomenis nustatėme, kad ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2011 12 27
Statistikos konspektas
Statistikos mokslo objektas ir raida. Bendras statistikos aptarimas. Statistikos mokslo raida ir pagrindinės sąvokos. Statistikos organizavimas ir veiklos principai. Statistinis stebėjimas. Atrankinis stebėjimas. Imties sudarymo būdai. ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2013 05 28
Verslo statistikos namų darbai
Pagal tam tikras užduotis padarytos skaitinės charakteristikos ir t. T. Apskaičiuokite visų kiekybinių požymių skaitines charakteristikas. Patikrinkite, prielaidą, kad visi duoti kiekybiniai požymiai pasiskirstę pagal gauso dėsnį. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 03 06
Lietuvos statistikos departamento apžvalgos darbas skaidrės
Lietuvos statistikos departamento apžvalgos darbas. Lsd. Lietuvos bvp. Lsd veikla. Tikslai. LSD pateikta informacija apie produkcijos sumažėjimą Lietuvoje. LSD pateikta informacija dėl kainų didėjimo prieš euro įvedimą. LSD eksporto ir ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 10 14
Ekonominės statistikos namų darbas
Ekonominės statistikos namų darbas. Mediana. Moda. Kvartiliai. Tarpkvartilinis rangas. Standartinis nuokrypis. Asimetrijos koeficientas. Eksceso koeficientas. Regresijos analizė. Išvados. Dinamikos eilutės. Išvados.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2014 10 28
Statistikos objektas ir metodas
Statistikos objektas ir metodas. Statistikos mokslo kilmė ir objektas. Statistikos tyrimo sritis. Statistikos pagrindinės sąvokos didžiųjų skaičių dėsnis , statistinė visuma , statistinis vienetas , požymis , rodiklis , variacija. ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2018 05 12
Statistikos samprata referatas
Statistikos samprata. Statistikos samprata ir jos raida. Statistikos objektas ir metodas. Taikomoji statistika. Statistikos pagrindą sudaro didžiųjų skaičių dėsnis. Statistiniai dėsningumai leidžia atlikti tikimybinius sprendimus , ...
Statistikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 02 08
Statistikos raida Lietuvoje
Statistikos raida Lietuvoje. Skaidres atliko Gytis Jasulaitis. Pirmasis tarpukario Lietuvos ststistikos dešimtmetis. Lietuvos statistikos pradžia reikia laikyti laikotarpį. Kuriasntis nepriklausomai Lietuvos. Tarpukario Lietuvos statistika ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 07 06
Statistikos užduotys
Šios užduoties tikslas. Išsiaiškinti žodžio „statistika“ kilmę ir esmę, aptarti jos raidą. Susipažinti su oficialiosios statistikos organizavimu Lietuvoje ir pagrindiniais statistinės informacijos šaltiniais. Perprasti Europos ...
Statistikos uždaviniai, Uždavinys, 31 puslapis
2013 12 21
Statistikos samprata ir raida
Statistikos. samprata ir raida. Statistika. „Status” (lotynų k. ) – padėtis, būklė „Stato” (italų k. ) - valstybė. Statistika, kaip praktika. Informacijos rūšis. Įvairūs skaitmeniniai duomenys. Statistika, kaip mokslas. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 29
Statistikos samprata ir raida skaidrės
Statistikos samprata ir raida. Statistika. „Status” (lotynų k. ) – padėtis, būklė „Stato” (italų k. ) - valstybė. Informacijos rūšis. Įvairūs skaitmeniniai duomenys. Statistika, kaip praktika. STATISTIKA – tai metodologinis ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 07 03
Statistikos baigiamasis darbas. Statybos įmonės statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė
Uab „statybos ekspertų grupė“ istorija, veikla klientai. Įmonės statistiniai duomenys. Bendrovės apyvarta bendrovės tiesioginių sandorių vertė lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susiję su uab „statybos ekspertų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 05 13
Pasiruošimas statistikos egzaminui
Pasiruošimas statistikos egzaminui. Statistika kaip mokslas. Statistikos objektas. Statistikos metodas. Sąvokos. Statistikos stebėjimo supratimas. Statistinio stebėjimo organizinės formos. Statistinio stebėjimo būdai. Kas yra atrankinis ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 02 13
Statistika savarankiškas darbas
8,5( 2 atsiliepimai )
Statistika savarankiškas darbas. Statistikos savarankiško darbo užduotis II VARIANTAS 1 uždavinys. Statistikos savarankiško darbo užduočių sprendimai II VARIANTAS 1 uždavinys. Literatūros sąrašas.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2015 08 18
Matematinės statistikos namų darbas (2)
Matematinės statistikos individualus namų darbas.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2015 05 29
Ekonominės statistikos špera
Statistika. Statistikos objektas. Statistiniai požymiai. Statistikoje yra išskiriamos trys pagrindinės stebėjimo formos. Stebėjimo programa. Dažniausiai visos lentelės suskirstomos. Galima išskirti tris pagrindinius statistinių visumų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2011 12 27
Socialinės statistikos laboratorinis darbas
Surandame x imties vidurkį. Surandame modą. Surandame medianą. Surandame x imties dispersiją. Surandame pataisytąją x imties dispersiją. Surandame x imties standartinį nuokrypį. Surandame x imties pataisytą standartinį nuokrypį. (box – ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2010 12 12
×