Statybos rangos sutarties sudarymas

300 dokumentų
Ranga prezentacija
Rangos sutarties samprata ir rūšys. Rangos sutarčių taikymas ir jų reikšmė. Rangos sutarties šalys. Rangos sutarties dalykas. Rangos sutarties forma. Rangos sutarties terminai. Rangos sutarties dalyvių teisės ir pareigos. Literatūra.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2011 08 05
Rangos sutartis ir jos sudarymo būdai
Įvadas. Rangos sutartis. Rangos sutarties dalykas ir sudarymas. Rangos sutarties šalys. Rangos sutarties ypatumai. Išvados. Literatūra.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 02 18
Rangos sutarties salygos
Rangos sutarties esminės salygos. Įvadas. Rangos sutarties samprata. Rangos sutartį kvalifikuojantys požymiai. Esminės ir kitos pagrindinės sutarties sąlygos. Rangos sutarties šalių pareigos. Pagrindinės rangovo pareigos yra tokios:. ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 01 08
Kainos keitimas vykdant statybos rangos sutartis
Kainos keitimas vykdant statybos rangos sutartis. Statybos rangos sutartis. Esminės statybos rangos sutarties sąlygos? Kaina rangos sutartyje. Specialios CK nuostatos. Kainos nustatymas. Laisvai pasirenkami kainos nustatymo būdai. Kainos keitimas ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2015 07 10
Statybos teisinis reguliavimas
Statybos teisinis reguliavimas ir jo problemos. Turinys. Įvadas. Statybų teisinis reguliavimas. Statybos teisės šaltiniai. Konstitucija. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Normatyvinių statybos dokumentų sistema. Teisiniai statybos ...
Teisės referatai, Referatas, 26 puslapiai
2010 03 03
Statybos rangos sutartis Teoriniai ir praktiniai aspektai
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Statybos rangos sutarties samprata ir teisinis reguliavimas. Šalių santykiai prieš sudarant sutartį. Sutarties dalykas. Šalių įsipareigojimai. Atsiskaitymai ir garantijos. Šalių atsakomybė. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2017 05 14
Verslas: aliuminių langų gamybos įmonės įkūrimas
Gamybos verslo planas Santrauka Verslo srities aprašymas. Firmos teisinė forma. Statybos darbų ar paslaugos aprašymas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Statybos įmonės teisinė forma. Iš viso pagal teisines formas. Iš viso ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2017 05 02
Sutarties samprata ir sutarčių rūšys komerciniuose teisiniuose santykiuose
Įvadas. Komercinės sutarties samprata. Komercinių sutarčių rūšys ir jų ypatumai. Pirkimo-pardavimo sutarties ypatumai. Nuomos sutarties ypatumai. Mainų sutarties ypatumai. Dovanojimo sutarties ypatumai. Paskolos sutarties ypatumai. Rangos ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 05 09
Statybos darbų kokybė ir vartotojų teisių gynimas
Statybos darbų (ne)kokybė ir vartotojų teisių (ne)gynimas. Vartojimo statybos rangos sutarties samprata. Vartojimo statybos rangos sutartis – LAT praktika. Vartojimo teisės įsigyjant būstą*. Vartotojų teisių gynimas įsigyjant būstą ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 12 04
Darbo sutartis samprata, darbo sutarties sudarymas, vykdymas
Darbo sutarties samprata, darbo sutarties sudarymas, vykdymas. Įvadas. Darbo sutarties samprata. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties svarbiausios nuostatos. Darbo tvarkos taisyklės. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties vykdimas. ...
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 04 16
Nekilnojamo turto teisės ir sandoriai
Koks yra statybos rangos sutarties ir sąmatos santykis ? Kaip sprendžiamas jų prieštaravimo klausimas. 653 straipsnis. Darbų kaina. 650 straipsnis. Generalinis rangovas ir subrangovas. Statybos valdytojas turi nemažai skirtumų lyginant su ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2017 04 20
Statybinė teisė
Vyriausybės nutarimo studija. Apsaugos zonos. Teisės akto analizė. Sveikatingumo centro statymo galimybės, aprašymas ir analizė. Projektavomo darbų ir statybos rangos sutartis. Literatūros sąrašas. Šių sąlygų tikslas – specialiosios ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2011 12 04
Statybos projektų vadyba fidic
Įvadas. Fidic sutarčių pagrindinės formos. Statybos darbų sutarties sąlygos. Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinierinių darbų statybos sutarties sąlygos (raudonoji knyga). Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos ...
Statybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 12 15
Atskiros sutarčių rūšys
Atskiros sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo sutartys. Straipsnis. Pirkimo–pardavimo sutarties samprata. Straipsnis. Pirkimo–pardavimo sutarties dalykas. Straipsnis. Įsipareigojimas parduoti ar pirkti daiktą. Straipsnis. Kaina. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 92 puslapiai
2016 12 03
Draudimo sutartys
Draudimo sutartys. Įvadas. Temos aktualumas. Draudimo sutartis. Draudimo sutarties sudarymas. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo sutarties įsigaliojimas. ir sutarties pasibaigimo pagrindai. Draudimo sutarties galiojimo sąlygos ir ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 02 01
Aiškinamasis raštas. Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2011 03 21
Darbo teisės atskyrimas nuo rangos sutarties
Darbo teisės atskyrimas nuo rangos sutarties.
Teisės namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2017 03 14
Prekybos teisė
Prekybos teisės sąvoka ir turinys. Prekybinės veiklos subjektai. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Atstovavimas. Įgaliojimas ir jo rūšys. Sutarties sudarymas. Apie akceptą. Sutarties forma. Sutarties turinys. Sutarties ...
Teisės referatai, Referatas, 21 puslapis
2010 03 03
Finansinė - komercinė teisė egzamino klausimai
Kas yra sandoris ? Kokios sandorio rūšys ? Kas yra vienašalis sandoris ? Kas yra daugiašalis sandoris ? Koks yra sandorio elementas ? Kokios sandorio sąlygos ? Kokios sandorio formos ? Kokie sandoriai sudaromi notariškai ? Kas yra dovana ? ...
Teisės konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 03 04
Darbo sutartis kursinis
Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas. Įvadas. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties forma ir turinys. Darbo sutarties forma. Darbo užmokestis. Išbandymo laikotarpis. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarką, jų trukmė ir apmokėjimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 04 16
Sutarčių sudarymas
Įžanga. Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos. Sutarties sudarymo stadijos: a)oferta. B)akceptas. Vienos konvencija - tarptauinių prekybinių sutarčių sudarymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Savo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2011 06 22
Sutarčių sudarymas kursinis
Įžanga. Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos. Sutarties sudarymo stadijos. Oferta. Akceptas. Vienos konvencija - tarptauinių prekybinių sutarčių sudarymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Savo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2011 08 05
Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infliaciją. Išvados. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 09 10
Vedybų sutartis
Vedybų sutartis. Įvadas. Vedybų sutarties sudarymas, įsigaliojimas ir negaliojimas. Vedybų sutarties forma ir turinys. Negaliojančios vedybų sutarties sąlygos. Vedybų sutarties pakeitimas ir nutraukimas. Vedybų sutarties pabaiga. Vedybų ...
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 04 19
Rangos sutartis
Palyginkite atskirų paslaugų sutarties rūšių reguliavimą DCFR ir Civiliniame kodekse. Pagaminti ir perduoti tam tikrą darbo rezultatą. Nematerialaus pobūdžio paslaugų , nesusijusių su materialaus daikto sukūrimu , teikimas. Todėl ...
Teisės konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2017 09 05
Darbo sutarties turinys
Įvadas. Darbo sutarties samprata. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Papildomos darbo sutarties sąlygos. Garantijos priimant į darbą ir apribojimai. Darbo sutarties rūšys. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Kitos darbo ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 01 26
Darbo sutartis ir situacijos analizė
Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas ...
Teisės referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 12 17
Darbo sutarties samprata, darbo sutarties sudarymas, vykdymas
Įvadas. Darbo sutartis, jos sudarymas. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Darbo užmokestis. Kitos darbo sutarties sąlygos. Išbandymas. Papildomas darbas. Susitarimas dėl išlaidų kvalifikacijos kėlimui, mokymams. Susitarimas dėl nemokamų ...
Vadybos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 06 28
Neterminuota darbo sutartis
Įvadas. Darbo sutarties samprata ir bruožai. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sudarymas. Neterminuotos darbo sutartys. Darbo sutarčių vykdymas. Neterminuotos darbo sutarties nutraukimas. Teisė į kompensaciją ir ...
Teisės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 02 03
Krovinių vežimo tarptautiniais keliais sutarties sudarymo ir vykdymo ypatumai
Įvadas. Krovinių vežimo keliais sutarties samprata. Krovinių vežimo keliais sutarties turinys. Krovinių vežimo keliais sutarties sudarymas. Krovinio vežimo sutarties šalys. Krovinių vežimo keliais sutarties vykdymas. Pretenzijos už ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 11 03
×