Stebejimo protokolas

300 dokumentų
Auklėtojos Veiklos stebėjimo protokolas
9( 2 atsiliepimai )
Veiklos stebėjimo protokolas. Data laikas Veiklos pavadinimas , trukmė nuo , iki Auklėtojos veikla. Ugdytinių veikla. Kas pedagogui pasisekė , kas ne. Įvadas tikslas. Taikyti metodai. Ugdymo įstaiga. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 puslapis
2016 04 07
Muzikos pamokėlės stebėjimo protokolas
Muzikos pamokėlės stebėjimo protokolas.   Apibūdinkite šio amžiaus vaikus.   Apibūdinkite vaikų muzikinių pasiekimų lygį. Kokios muzikinės veiklos organizuotos užsiėmimo metu pabraukite.
Pedagogikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2017 01 31
Vaiko stebėjimo protokolas
Vaiko stebėjimo protokolas. Kompetencijos. I pusmetis. Pasiekimai. Rugsėjo mėn. II pusmetis. Pasiekimai. Gegužės mėn. Fizinis vystymasis ir sveikatos saugojimas. Socialinis- emocinis vystymasis. Pažinimo vystymasis. Komunikavimo vystymasis. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2014 06 08
Muzikos pamokos stebėjimo protokolas
Muzikos didaktikos praktikos užduotys II. Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentams. Stebėtų muzikos pamokų protokolas. Pamoką stebėjo Data Pamokos Analizuojami muzikos pamokų aspektai Teigiami pamokos ypatumai. Kūrybinė ...
Pedagogikos planai, Planas, 9 puslapiai
2019 11 10
Lietuvių kalbos pamokos stebėjimo protokolas
8,5( 2 atsiliepimai )
Pamokos stebėjimo protokolas. ?“ ?“ Išmokti papasakoti draugams perskaitytą tekstą. Mokymo formų įvairovė. Sėdėjimo tvarka pamokos metu pažymėkite. Pamokos stebėjimo analizė remiantis požymių intensyvumo fiksavimu. Stipriosios ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 11 04
Pamokos stebėjimo protokolas
Pamokos stebėjimo protokolas. Mokymo formų įvairovė. Sėdėjimo tvarka pamokos metu pažymėkite. Pamokos stebėjimo analizė remiantis požymių intensyvumo fiksavimu.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2020 03 03
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo veiklos stebėjimo protokolas
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo veiklos stebėjimo protokolas. Laikas. Dienos ritmo dalys. Veiklų pavadinimai. Kaip vaikai nukreipiami veiklai, sudominami. Bendravimo su vaikais stilius. Pagalba vaikams. Dalyvavimas veiklose. Naudoti metodai, ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 2 puslapiai
2019 12 02
Meninė veikla - stebėjimo protokolas
Pamokos stebėjimo protokolas eil. Mokinio vardas arba inicialai. Pamokos dalys etapai ir laikas Pamokos eiga. Stebėtos pamokos analizė ir refleksija. Meninė veikla dailė , technologijos ii pusmetis.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 09 15
Orientacinė veikla - stebėjimo protokolas
Pamokos stebėjimo protokolas eil. Mokinio vardas arba inicialai. Pamokos dalys etapai ir laikas Pamokos eiga. Stebėtos pamokos analizė ir refleksija. Orientacinė veikla ii pusmetis. /. / sav.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 09 15
Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė
Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė. Turinys. Komunikacijos proceso stebėjimas. Stebėjimo duomenų analizė. Stebėto asmens charakteristika. Komunikacijos proceso situacijos aprašymas. Ko siekė stebimas asmuo. Kaip pavyko pasiekti ...
Psichologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 01 09
Bendravimo psichologija savarankiškas darbas
Savarankiškas darbas. Komunikacijos proceso stebėjimas. Stebėjimo protokolas. Papildomi duomenys apie situaciją. Stebėjimo duomenų aprašymas ir analizė. Apibūdinta stebėjimo situacija. Atsakyta į šiuos klausimus. Atkreipkite dėmesį , ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 12 07
Valiutos tyrimas
Įvadas. Pirma stebėjimo diena. Antra stebėjimo diena. Trečia stebėjimo diena. Ketvirta stebėjimo diena. Penkta stebėjimo diena. Šešta stebėjimo diena. Septinta stebėjimo diena. Aštunta stebėjimo diena. Devinta stebėjimo diena. ...
Bankininkystės tyrimai, Tyrimas, 14 puslapių
2016 05 11
Dailės ir dizaino pamokų stebėjimo praktika
Įžanga. Apie mokyklą. Pamokų stebėjimo tvarkaraštis. Dizaino pamokų stebėjimo protokolas. Mokinių dizaino darbų rezultatai pamokų metu. Dailės pamokos stebėjimo protokolas. Mokinių dailės darbų rezultatai pamokų metu. Ugdomosios ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2013 03 29
Muzikos pamokėlės stebėjimo protokolas pavyzdys
Muzikos pamokėlės stebėjimo protokolas Miestas , darželis Grupė. Apibūdinkite šio amžiaus vaikus. Apibūdinkite vaikų muzikinių pasiekimų lygį. Grojimas muzikos instrumentais. Muzikiniai didaktiniai žaidimai. Man labiausiai ...
Pedagogikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2018 03 10
Komunikacinė veikla - stebėjimo protokolas
Pamokos stebėjimo protokolas eil. Mokinio vardas arba inicialai. Pamokos dalys etapai ir laikas Pamokos eiga. Stebėtos pamokos analizė ir refleksija. Komunikacinė veikla ii pusmetis.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 09 15
Mokslinio darbo stebėjimas
Stebėjimas. Stebėjimo būdai. Reikalavimai stebėjimo metodui. Stebėjimo procedūros etapai. Stebėjimo faktų užrašymas. Duomenų rinkimo priemonės. Stebėjimo formos. Dalyvaujančio stebėjimo stipriosios vietos. Dalyvaujančio stebėjimo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 09 25
Pedagoginės praktikos stebėtojo ataskaita
9( 6 atsiliepimai )
Praktikos ataskaitos vertinimo kriterijai. Įvadas. Pedagoginės praktikos. -as aprašymas. Mokyklos ugdymo procesas. Mokyklos vizija. Mokyklos misija. Stebėjimo metu identifikuotos “veiklos tyrimo” aplinkos. Mokytojo veiklos ir kompetencija ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2013 04 20
Ikimokyklinio amžiaus vaikų veiklos stebėjimo protokolas
Veiklos stebėjimo protokolas. Veiklos pavadinimas , trukmė. Veiklos pavadinimas, trukmė. Pedagogo veikla. Ugdytinių veikla. Veiklos analizė. (studento refleksijos.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2018 12 16
Pamokos stebėjimo protokolas Nr. 3
Pamokos stebėjimo protokolas pamokos stebėjimo protokolas nr. A dalis pamokos metrika mokytojo vardas , pavardė studento vardas , pavardė. Ugdymo si tikslas. Mokymo si uždavinys / uždaviniai. B dalis – pamokos kontekstas. C DALIS – ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2020 05 12
Pamokos stebėjimo protokolas Nr. 2
Pamokos stebėjimo protokolas pamokos stebėjimo protokolas nr. a dalis pamokos metrika mokytojo vardas , pavardė studento vardas , pavardė. Ugdymo si tikslas. Mokymo si uždavinys / uždaviniai. B dalis – pamokos kontekstas. C DALIS – ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2020 05 11
Pamokos stebėjimo protokolas, planas
Pamokos stebėjimo protokolas pamokos stebėjimo protokolas nr. A dalis pamokos metrika mokytojo vardas , pavardė studento vardas , pavardė. Ugdymo si tikslas. Mokymo si uždavinys / uždaviniai. B dalis – pamokos kontekstas. C DALIS – ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2020 05 10
Automobilinių prekių parduotuvių palyginimas - kiekybinis tyrimas
Įvadas. Įvadas. Pasirinktas kiekybinio tyrimo objektas yra dvi automibilinių prekių parduotuvės. Parduotuvė Eoltas, kurios adresasPirma stebėjimo diena. Antra stebėjimo diena. Trečia stebėjimo diena. Ketvirta stebėjimo diena. Penkta ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2018 05 02
TPCIP paketų lygmenys
Įvadas. Istorija. TCP/IP protokolų paketas. TCP/IP nustatymų peržiūra Windows OS. TCP/IP nustatymų keitimas Windows OS. Interneto protokolo lygiai. Taikymo lygis. HTTP protokolas. FTP protokolas. SMTP protokolas. Pristatymo lygis. SMB ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 12 13
Kūno kultūros pamokos stebėjimo protokolas
Priedas kūno kultūros pamokos stebėjimo protokolas nr. Pamokos planavimas , organizavimas. Trys stipriosios ir dvi tobulintinos veiklos sritys. Mokytojo parašas ir komentarai. Mokytojo parašas Pažymys. Mokytojo pažymys Parašas.
Kūno kultūros pavyzdžiai, Pavyzdys, 25 puslapiai
2017 11 05
Rūgštinių akumuliatorių elektrolito kainos palyginimas parduotuvėse
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Pirma stebėjimo diena. Antra stebėjimo diena. Trečia stebėjimo diena. Ketvirta stebėjimo diena. Dvylikta stebėjimo diena. Trylikta stebėjimo diena. Keturiolikta stebėjimo diena. Išvados. Šaltiniai.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 10 14
Bendravimo proceso stebėjimas ir analizė
Praktinių darbų dvi užduotys. bendravimo proceso stebėjimas ir analizė. Bendravimo proceso stebėjimas. Papildomi duomenys apie situaciją. Stebėjimo duomenų aprašymas ir analizė. Bendravimo proceso stebėjimo protokolas. Televizijos ...
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2018 09 23
Konflikto analizė
Komunikacijos proceso stebėjimo protokolas. Stebėjimo duomenų refleksija. Konfliktines situacijos analizė. Konfliktinės situacijos analizės protokolas. Konfliktines situacijos refleksija. Norėčiau pradėti nuo to, kad susipyko du kaimynai ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 02 15
Psichologijos užduotis sveikam gyvenimui ugdyti
Psichologijos užduotis sveikam gyvenimui ugdyti psichologijos užduotis praktikai. Komunikacijos proceso vertinimas. Išsireiškimų „ indeksavimas “ . Žiūrėjimas į akis . Komunikacijos laiko organizavimas . Atstumas iki pašnekovo . ...
Psichologijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2016 11 13
Bendravimo psichologija komunikacijos proceso stebejimas ir analize
Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė. Komunikacijos proceso stebėjimas. Stebėjimo duomenų aprašymas ir analizė. Atkreipkite dėmesį, jog pokalbio tikslai gali būti. Komunikacijos proceso stebėjimo protokolas. Pagrindinė ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2014 04 29
Statistinės informacijos rinkimas
Statistinės informacijos rinkimas. Statistinio stebėjimo esmė ir klasifikacija. Statistinio stebėjimo formos. Statistinė atskaitomybė , specialūs statistiniai stebėjimai ir registrai. Specialius statistinius stebėjimus. Statistinio ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2020 05 06
Protokolas skaidrės
Protokolas. Protokolas – visuma tarptautinių etiketo taisyklių. Žodis „Protokolas“ kilo. Protokolo rūšys. Karališkasis protokolas – griežtų taisyklių sistema ir jų vykdymo formos. Diplomatinis protokolas – elgesio taisyklės. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 11 06
Praktika darželyje, praktikos lentelės
Stebėjimo aspektai ir klausimai stebėjimui Pastebėjimų fiksavimas užrašote tai , ką matote Pastebėjimų interpretavimas. Su grupės auklėtoja pietų miego metu aptarkite grupės dienotvarkę , kaip grupės dienotvarkė orientuota į ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2019 04 24
Stebėjimo metodas skaidrės
Stebėjimo metodas. Stebėjimas. Reikalavimai stebėjimui. Duomenų rinkimo priemonės stebėjimo metu. Stebėjimas. Standartizuotas stebėjimas. Dalyvaujančio ir nedalyvaujančio tyrėjo atliekami stebėjimai. Dalyvaujantis stebėjimas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 05 14
Stebėjimo metodas
Uždaviniai. Stebėjimo metodas. Mokslinis stebėjimas. Reikalavimai moksliniam stebėjimui. Mokslinio stebėjimo metodo privalumai. Mokslinio stebėjimo metodo trūkumai. Dalyvaujančio ir nedalyvaujančio stebėtojo atliekami stebėjimai. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 01 17
Protokolas Etiketas skaidrės
Protokolas. Etiketas. Tarptautinis protokolas – tai. Tarptautinis protokolas. Vizitai. Protokolas. Yra kelios protokolo rūšys. Etiketo kilmė. Etiketas. Žinoti protokolo reikalavimus naudinga. Etiketo reikšmė. Etiketo elementai. Klasikinis ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 10 05
OBD Automobilių elektrinės ir elektroninės sistemos
Automobilių elektrinės ir elektroninės sistemos. Daviklių reikšmės nuskaitomos OBD skaitytuvu. Patikimumas , paklaidos , EVB apgavimas paduodant rekonstruotus signalus. Protokolas. SAE J1850PWM. Protokolas. SAE J1850VPW. Protokolas. ISO. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 03 27
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo