Sunkio jėga

300 dokumentų
Gravitacinė kūnų sąveika Sunkio jėga
Gravitacinė kūnų sąveika. Sunkio jėga. Sunkio apibrėžimas. Sunkis. Jėga, kuria Žemė traukia kūną, vadinama sunkio jėga, arba sunkiu. Vieni kitus traukia. Sunkio jėgos formulė. Fs = mg Fs - sunkis, m - masė, g - pagreitis. Sunkio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 02 22
Jėgos
Jėgos. Jėga. Jėga – mechaninio poveikio ar kūnų sąveikos matas. Jėgos rūšys. Tamprumo jėga, Sunkio jėga, Svoris, Trinties jėga, Silpnoji jėga, Stiprioji jėga ir kt. Tamprumo jėga. Tamprumo jėga - jėga, kuri atsiranda ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 10 14
Jėgų žymėjimas
Jėgų žymėjimas. Jėgos. Trinties jėga Tamprumo jėga Sunkio jėga Kūno svorio jėga. Trinties jėga. Jėga kuri. Tamprumo jėga. Jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne, vadinama tamprumo jėga. Sunkio jėga. Jėga kuria. Jėga, kuria ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 12 13
Jėga fizikos skaidrės
Šiaulių ragainės progimnazija. jėgos. Kas yra jėga? Jėga – mechaninio poveikio ar kūnų sąveikos matas. Jėga. Tai vektorinis dydis, dėl kurio veikimo kinta kūno judėjimo kryptis. Jėgų rūšys. Tamprumo jėga Sunkio jėga ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 02 07
Plūduriavimas
Kūnų plūduriavimas. Kūnų pluduriavimas. Kūną skystyje veikia dvi jėgos - žemyn nukreipta sunkio jėga ir aukštyn nukreipta Archimedo jėga. Jėga, kuri stumia aukštyn skysčiuose (dujose) panardintus arba plūduriuojančius kūnus. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 03 29
Žemės jėgos
Jėgos. Tamprumo jėga. Tamprumo jėga priklauso. Sunkio jėgos. Sunkio jėgos poveikis pastebėtas dar senovės Graikijoje. Trinties jėga . Eikianti dviejų paviršių susilietimo regione. Elektromagnetinė jėga. Elektromagnetinė sąveika – ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 12 28
Jėgų rūšys skaidrės
Jėgų rūšys. Tamprumo jėga. Tamprumo jėgos didumas. Tamprumo jėga atsiranda. Jėgos matavimo prietaisai. Gravitacinė kūnų sąveika. Sunkio jėga. Visuotinė trauka. Laisvasis kritimas.  . Kūno svoris. Nesvarumas. Svorio ir sunkio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 03 24
Kūnai skysčiuose (dujose)
Kūnai skysčiuose (dujose). Uždaviniai. Sužinoti Kas yra Archimedo. Archimedas. Archimedas - garsus graikų mokslininkas universalas – matematikas. Archimedo jėga. Archimedo jėga – tai jėga, kuri stumia aukštyn skysčiuose (dujose) ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2017 01 20
Judėjimo ir jėgų įvairovė
Judėjimo ir jėgų įvairovė. Judėjimą aiškinti kaip kūnų padėties kitimą kitų kūnų atžvilgiu. Metodinės rekomendacijos. Ar kūnas juda, ar ne, galima nustatyti tik pagal jo padėtį kito kūno atžvilgiu. Savais žodžiais ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 03 18
Žemės sunkio laukas
Įvadas. Žemės sunkio lauko svarba. Žemės normalinis sunkio laukas. Normaliojo sunkio lauko parinkimas. Vienalytis normalinis laukas. Sunkio matavimai. Sunkio pagreičio matavimai. Gravimetriniai žemėlapiai. Gravimetriniai tinklai. Sunkio ...
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 01 15
Jėgos ir jėgų rūšys skaidrės
Jėgų rūšys. Tamprumo jėga. Jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne. Tamprumo jėga priklauso. Sunkio jėga. Jėga kuria žemė traukia kūną. Trinties jėga. Atsirandanti kūnų saličio vietoje ir trukdanti vienam iš jų. Įcentrinė ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 04 06
Jėgos gamtoje skaidrės
Jėgos gamtoje. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla. Nagrinėjant mechaninį kūnų judėjimą. Tamprumo jėga. Kai du kūnai susiliesdami veikia vienas kitą. Deformuotas kūnas. Deformuoto kūno (spyruoklėsTrinties jėga. Trinties yra ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 01 16
Jėgos gamtoje
Jėgos gamtoje. Kai du kūnai susiliesdami veikia vienas kitą. Tamprumo jėga. Iki Niutono buvo manoma, kad tik žemė turi savybę traukti prie savęs kūnus. Visuotinės traukos jėga. Jėga, kuria žemė traukia prie savęs kūnus. Sunkio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 02 03
Skaidrės apie jėgas
Tamprumo jėgaatsiranda deformuotame kūne. Yra priešingos krypties nei išorinė jėga. Spyruoklės pailgėjimas. Huko dėsnis. Uždavinys. Apskaičiuokite dviejų nuosekliai sujungtų spyruoklių bendrą standumą, kai kiekvienos spyruoklės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 01 02
Jėgų rūšys
Jėgų rūšys. Jėgos matavimo prietaisai. Dinamometru. Dinamometrai būna įvairių rūšių. Tamprumo jėga. Ji nusakoma huko dėsniu. Tamprumo jėga priklauso nuo. Tamprumo jėgos panaudojimas. Automobiliuose ir dviračiuose. Sunkio jėga. Ji ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 04 14
Fizinė geodezija
Pagrindiniai geodezijos uždaviniai. Žemės gravitacijos laukas. Gravitacijos lauko poveikis geodeziniams matavimams. Visuotinė trauka. = *( mm ()/ r. 67259 10 1m3kg 1s. Materialiojo taško traukos laukas. Kūno traukos laukas. Paprastojo ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2015 04 23
Tamprumo jėga skaidrės
Tamprumo jėga. Kūnų deformacija. Deformacijos atsiradimo priežastis. Deformuotas kūnas veikia kitus kūnus. Stūmos jėgos. Traukos ir stūmimo jėgų atsiradimą. Kūną deformuojant atsirandanti jėga. Huko dėsnis. Standumo koeficientu. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 5 puslapiai
2013 01 29
Archimedo dėsnis
Archimedo dėsnis (287 – 212 pr. Kr. ). Apie Archimedą Archimedo prietaisas Archimedo. Apie Archimedą. Archimedas (Archimedes) gimė. Archimedo prietaisas. Būdamas Egipte. Archimedo dėsnio pradžia. Jau senatvėje Archimedas ėmėsi nagrinėti ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 04 29
Jėga ir jos rūšys
Jėga ir jos rūšys. Darbo tikslas. Jėga. Veikiant jėgai, keičiasi kūno judėjimo greitis, kryptis bei forma. Jėgos rūšys. Tamprumo jėga. Gravitacijos jėga. Trinties jėga. Jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne. Slidinėjant slidėmis ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2015 05 06
Fizikos egzaminas konspektas
Inercinė atskaitos sistema – yra rimties būsenoje arba juda pastoviu greičiu atskaitos sistema , kurios atžvilgiu galioja I Niutono dėsnis. III asis. – jėgos , kuriomis du kūnai veikia vienas kitą visada yra lygios ir priešingų ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 03 21
Jėga ir jos ugdymo metodika skaidrės
Jėga ir jos ugdymo metodika. Jėga. Jėga gali reikštis įvairių raumenų susitraukimo rėžimu. Pagal darbo pobūdį jėga skirstoma. Kūno svorio ir jėgos priklausomybė. Jėgos rūšys. Maksimalioji (absoliučioji) jėga. Maksimaliąją ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 11 30
Jėgos samprata
Jėgos samprata. Raumens jėga. Raumenų jėgą lemiantys veiksniai. Staigioji jėga. Maksimalioji (absoliučioji) jėga. Jėgos ištvermė. Specialioji jėga. Jėgų tarpusavio priklausomybė. Jėgą ugdančios priemonės. Pratimai naudojant savo ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 11 29
Trinties jėga buityje ir technikoje
Trinties jėga buityje ir technikoje. Kas yra trintis? Trinties jėga – jėga veikianti dviejų kūnų paviršių susilietimo zonoje. Slydimo trinties jėga. Slydimo trinties jėga – ši jėga kai vienas kūnas slysta kito kūno paviršiumi. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 12 19
Krano kėlimo užduotis
Krano darbo režimas. Krovinio sunkio jėgos nustatymas. Lyno maksimali apkrova. Suktuvo būgno parinkimas pagal skersmenį. Krano produktyvumo įvertinimas. Apskaičiavimas darbo režimo nustatymas. Lyną veikianti maksimali jėga. Visos kėlimo ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 09 29
Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus profesinio mokymo programos racionalaus važiavimo mokymo dalyko testas
Nuo ko priklauso automobilio sunkio jėga. Kada ratų sukibimo jėga didesnė. Kaip keičiasi ratų sukibimo jėga augant greičiui. Kuri jėga yra pagrindinė automobilio varančioji jėga. Kuriose tarpvėžės ribose turi būti sunkio jėgos ...
Mechanikos testai, Testas, 7 puslapiai
2016 12 30
Tamprumo jėga konspektas
Tamprumo jėga Kūnų deformacija. Tamprumo jėga yra kūną deformuojant atsirandanti jėga , kurios kryptis priešinga to kūno dalelių poslinkiui. Atramos reakcijos jėga. Pakabos reakcijos jėga. Deformuoto kūno tamprumo jėga tiesiogiai ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 01 18
Sunkio laukas
Sunkio laukas. Šiuolaikinį geodezinį pagrindą sudaro geodeziniai tinklai. Geodezinis pagrindas reikalingas darant topografines nuotraukas ir kitus žemės matavimo darbus. Matavimo informacinė sistema. Matavimo informacinė sistema – tai ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 01 03
Hidromechaniniai procesai
Hidromechaniniai procesai ir jų pagrindinės fizikinės charakteristikos. Hidromechanika. Tai mokslas apie skysčių ir dujų pusiausvyrą. Hidromechaniniai procesai. Nevienalyčių sistemų atskyrimas. Dispersinė fazė. Nevienalyčių sistemų ...
Mechanikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 05 17
Jėga, biomechaniniai raumens rodikliai
Jėga. Jėga – organizmo. Raumenų Jėga. Raumenų jėga. Raumenų jėgą lemiantis veiksniai. Raumens. Vidinė raumenų koordinacija – tai nervinių impulsų. Raumens jėga. Maksimalus átampos dydis, kurį gali išvystyti įaudrintas ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 03 06
Keltuvas su pasislenkančia aikštele
Įvadas. Keltuvo konstrukcijos parinkimo pagrindimas. Problemos sprendimas. Konstrukcijos parinkimo pagrindimas. Pagrindinių parametrų skaičiavimas. Kabinos rėminės konstrukcijos ilgio skaičiavimas. Kabinos lakštų ir laikančiosios dalies ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 22 puslapiai
2015 02 23
×