Sunkio jėga

300 dokumentų
Gravitacinė kūnų sąveika Sunkio jėga
Gravitacinė kūnų sąveika. Sunkio jėga. Sunkio apibrėžimas. Sunkis. Jėga, kuria Žemė traukia kūną, vadinama sunkio jėga, arba sunkiu. Vieni kitus traukia. Sunkio jėgos formulė. Fs = mg Fs - sunkis, m - masė, g - pagreitis. Sunkio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 02 22
Jėgos
Jėgos. Jėga. Jėga – mechaninio poveikio ar kūnų sąveikos matas. Jėgos rūšys. Tamprumo jėga, Sunkio jėga, Svoris, Trinties jėga, Silpnoji jėga, Stiprioji jėga ir kt. Tamprumo jėga. Tamprumo jėga - jėga, kuri atsiranda ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 10 15
Jėgų žymėjimas
Jėgų žymėjimas. Jėgos. Trinties jėga Tamprumo jėga Sunkio jėga Kūno svorio jėga. Trinties jėga. Jėga kuri. Tamprumo jėga. Jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne, vadinama tamprumo jėga. Sunkio jėga. Jėga kuria. Jėga, kuria ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 12 14
Jėga fizikos skaidrės
Šiaulių ragainės progimnazija. jėgos. Kas yra jėga? Jėga – mechaninio poveikio ar kūnų sąveikos matas. Jėga. Tai vektorinis dydis, dėl kurio veikimo kinta kūno judėjimo kryptis. Jėgų rūšys. Tamprumo jėga Sunkio jėga ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 02 07
Plūduriavimas
Kūnų plūduriavimas. Kūnų pluduriavimas. Kūną skystyje veikia dvi jėgos - žemyn nukreipta sunkio jėga ir aukštyn nukreipta Archimedo jėga. Jėga, kuri stumia aukštyn skysčiuose (dujose) panardintus arba plūduriuojančius kūnus. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 03 30
Žemės jėgos
Jėgos. Tamprumo jėga. Tamprumo jėga priklauso. Sunkio jėgos. Sunkio jėgos poveikis pastebėtas dar senovės Graikijoje. Trinties jėga . Eikianti dviejų paviršių susilietimo regione. Elektromagnetinė jėga. Elektromagnetinė sąveika – ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 12 31
Jėgų rūšys skaidrės
Jėgų rūšys. Tamprumo jėga. Tamprumo jėgos didumas. Tamprumo jėga atsiranda. Jėgos matavimo prietaisai. Gravitacinė kūnų sąveika. Sunkio jėga. Visuotinė trauka. Laisvasis kritimas.  . Kūno svoris. Nesvarumas. Svorio ir sunkio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 05
Kūnai skysčiuose (dujose)
Kūnai skysčiuose (dujose). Uždaviniai. Sužinoti Kas yra Archimedo. Archimedas. Archimedas - garsus graikų mokslininkas universalas – matematikas. Archimedo jėga. Archimedo jėga – tai jėga, kuri stumia aukštyn skysčiuose (dujose) ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2017 01 21
Judėjimo ir jėgų įvairovė
Judėjimo ir jėgų įvairovė. Judėjimą aiškinti kaip kūnų padėties kitimą kitų kūnų atžvilgiu. Metodinės rekomendacijos. Ar kūnas juda, ar ne, galima nustatyti tik pagal jo padėtį kito kūno atžvilgiu. Savais žodžiais ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 29
Jėgų rūšys projektas
Jėgų rūšys. Apie ką kalbėsime. Jėga. Kas tai? Jėgų rūšys. Tamprumo jėga. Uždavinys. Pavyzdžiai. Gravitacinė kūnŲ sąveika. Sunkio jėga. Uždavinys. Apsižvalgykime. Kūnų svoris. Sunkio ir svorio palyginimas. Nesvarumas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2019 11 27
Žemės sunkio laukas
Įvadas. Žemės sunkio lauko svarba. Žemės normalinis sunkio laukas. Normaliojo sunkio lauko parinkimas. Vienalytis normalinis laukas. Sunkio matavimai. Sunkio pagreičio matavimai. Gravimetriniai žemėlapiai. Gravimetriniai tinklai. Sunkio ...
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 01 15
Jėgos ir jėgų rūšys skaidrės
Jėgų rūšys. Tamprumo jėga. Jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne. Tamprumo jėga priklauso. Sunkio jėga. Jėga kuria žemė traukia kūną. Trinties jėga. Atsirandanti kūnų saličio vietoje ir trukdanti vienam iš jų. Įcentrinė ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 04 07
Jėgos gamtoje skaidrės
Jėgos gamtoje. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla. Nagrinėjant mechaninį kūnų judėjimą. Tamprumo jėga. Kai du kūnai susiliesdami veikia vienas kitą. Deformuotas kūnas. Deformuoto kūno (spyruoklėsTrinties jėga. Trinties yra ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 01 17
Jėgos gamtoje
Jėgos gamtoje. Kai du kūnai susiliesdami veikia vienas kitą. Tamprumo jėga. Iki Niutono buvo manoma, kad tik žemė turi savybę traukti prie savęs kūnus. Visuotinės traukos jėga. Jėga, kuria žemė traukia prie savęs kūnus. Sunkio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 02 04
Jėgos, medžiagos ir judėjimas
Jėgos, medžiagos ir judėjimas. Jėga- kūnų formos ir greičio pasikeitimo priežastis. Jėga. Tamprumo jėga- tai jėga kuri atsiranda deformuojamame kūne. Tamprumo jėga. Visus kūnus veikia. Sunkio jėga. Svoris. Trinties jėga- kuri. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 05 31
Archimedo jėga projektas
Archimedo jėga. Bandymas Nr. Į taurę su vandeniu įmetėme mažą kamuoliuką. Mg > FA ρk > ρs. Kūnai skęsta, kai kūno sunkio jėga didesnė už Archimedo jėgą. Kūno sunkio jėga lygi Arhimedo jėgai, todėl kūnas plūduriuoja ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 05 07
Skaidrės apie jėgas
Tamprumo jėgaatsiranda deformuotame kūne. Yra priešingos krypties nei išorinė jėga. Spyruoklės pailgėjimas. Huko dėsnis. Uždavinys. Apskaičiuokite dviejų nuosekliai sujungtų spyruoklių bendrą standumą, kai kiekvienos spyruoklės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 01 03
Jėgų rūšys
Jėgų rūšys. Jėgos matavimo prietaisai. Dinamometru. Dinamometrai būna įvairių rūšių. Tamprumo jėga. Ji nusakoma huko dėsniu. Tamprumo jėga priklauso nuo. Tamprumo jėgos panaudojimas. Automobiliuose ir dviračiuose. Sunkio jėga. Ji ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 04 19
Fizinė geodezija
Pagrindiniai geodezijos uždaviniai. Žemės gravitacijos laukas. Gravitacijos lauko poveikis geodeziniams matavimams. Visuotinė trauka. = *( mm ()/ r. 67259 10 1m3kg 1s. Materialiojo taško traukos laukas. Kūno traukos laukas. Paprastojo ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 08 12
Kūnai skysčiuose ir dujose: Archimedo jėga
Kūnai skysčiuose ir dujose. Archimedas – garsus graikų mokslininkas. Labiausiai žinomas kaip atradęs Archimedo dėsnį apie jėgą. Archimedo jėga. Jėga, kuri stumia aukštyn skysčiuose (dujose) panardintus arba plūduriuojančius ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 11 04
Tamprumo jėga skaidrės
Tamprumo jėga. Kūnų deformacija. Deformacijos atsiradimo priežastis. Deformuotas kūnas veikia kitus kūnus. Stūmos jėgos. Traukos ir stūmimo jėgų atsiradimą. Kūną deformuojant atsirandanti jėga. Huko dėsnis. Standumo koeficientu. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 5 puslapiai
2013 02 06
Archimedo jėga, dėsnis
Archimedo jėga. Archimedo dėsnis. Archimedas Archimedo jėgos apibrėžimas Archimedo dėsnio apibrėžimas Archimedo dėsnio formulė Interaktyvūs bandymai Testas Uždaviniai. Archimedas. Garsus graikų mokslininkas – matematikas. Archimedo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2020 06 05
Archimedo dėsnis
Archimedo dėsnis (287 – 212 pr. Kr. ). Apie Archimedą Archimedo prietaisas Archimedo. Apie Archimedą. Archimedas (Archimedes) gimė. Archimedo prietaisas. Būdamas Egipte. Archimedo dėsnio pradžia. Jau senatvėje Archimedas ėmėsi nagrinėti ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 04 30
Fizikiniai matavimai
Fizikiniai matavimai Fizika. Fizikinio dydžio matavimas. Fizikiniai dydžiai skirstomi. Pagrindiniai SI sistemos vienetai. Kinematikos pagrindai Mechanika. Momentinis greitis. Kūnų laisvasis kritimas. Kreivaeigis judėjimas. Sukimosi periodas. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2019 02 10
Jėga ir jos rūšys
Jėga ir jos rūšys. Darbo tikslas. Jėga. Veikiant jėgai, keičiasi kūno judėjimo greitis, kryptis bei forma. Jėgos rūšys. Tamprumo jėga. Gravitacijos jėga. Trinties jėga. Jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne. Slidinėjant slidėmis ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 30
Centrinė jėga
Centrinė jėga. Centrinė jėga Centrinės jėgos lauko savybės Įcentrinė jėga. Centrinė jėga- tai yra tokia jėga, kurios dydis priklauso tik nuo skaliarinio atstumo iki veikiančiosios jėgos centro. Fc - įcentrinė jėga (N) m - ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 02 04
Fizikos egzaminas konspektas
Inercinė atskaitos sistema – yra rimties būsenoje arba juda pastoviu greičiu atskaitos sistema , kurios atžvilgiu galioja I Niutono dėsnis. III asis. – jėgos , kuriomis du kūnai veikia vienas kitą visada yra lygios ir priešingų ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 03 21
Jėga ir jos ugdymo metodika skaidrės
Jėga ir jos ugdymo metodika. Jėga. Jėga gali reikštis įvairių raumenų susitraukimo rėžimu. Pagal darbo pobūdį jėga skirstoma. Kūno svorio ir jėgos priklausomybė. Jėgos rūšys. Maksimalioji (absoliučioji) jėga. Maksimaliąją ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 11 30
Nesvarumas žmonių gyvenime
Nesvarumas. Svoris. Svoris – jėga, kuria Žemės traukiamas kūnas veikia atramą arba pakabą. Svorio jėga žymima. Pirmyn. Nesvarumas- tai kūno būsena, kuri atsiranda kūnui laisvai krentant pagreičiu g. Atgal. Nesvarumas žmonių ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2018 10 18
Jėgos samprata
Jėgos samprata. Raumens jėga. Raumenų jėgą lemiantys veiksniai. Staigioji jėga. Maksimalioji (absoliučioji) jėga. Jėgos ištvermė. Specialioji jėga. Jėgų tarpusavio priklausomybė. Jėgą ugdančios priemonės. Pratimai naudojant savo ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 12 01
Trinties jėga buityje ir technikoje
Trinties jėga buityje ir technikoje. Kas yra trintis? Trinties jėga – jėga veikianti dviejų kūnų paviršių susilietimo zonoje. Slydimo trinties jėga. Slydimo trinties jėga – ši jėga kai vienas kūnas slysta kito kūno paviršiumi. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 02
Krano kėlimo užduotis
Krano darbo režimas. Krovinio sunkio jėgos nustatymas. Lyno maksimali apkrova. Suktuvo būgno parinkimas pagal skersmenį. Krano produktyvumo įvertinimas. Apskaičiavimas darbo režimo nustatymas. Lyną veikianti maksimali jėga. Visos kėlimo ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 10 03
Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus profesinio mokymo programos racionalaus važiavimo mokymo dalyko testas
Nuo ko priklauso automobilio sunkio jėga. Kada ratų sukibimo jėga didesnė. Kaip keičiasi ratų sukibimo jėga augant greičiui. Kuri jėga yra pagrindinė automobilio varančioji jėga. Kuriose tarpvėžės ribose turi būti sunkio jėgos ...
Mechanikos testai, Testas, 7 puslapiai
2017 01 02
Įcentrinės jėgos samprata
Įcentrinė jėga. Kas yra įcentrinė jėga? Jos išsireiškimas formulėje Nuo ko priklauso įcentrinė jėga. Įcentrinė jėga – jėga, verčianti judėti kūnus apskritimu ir įgyti įcentrinį pagreitį. Jos išsireiškimas formulėje. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 01 17
Tamprumo jėga konspektas
Tamprumo jėga Kūnų deformacija. Tamprumo jėga yra kūną deformuojant atsirandanti jėga , kurios kryptis priešinga to kūno dalelių poslinkiui. Atramos reakcijos jėga. Pakabos reakcijos jėga. Deformuoto kūno tamprumo jėga tiesiogiai ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 01 19
Sunkio laukas
Sunkio laukas. Šiuolaikinį geodezinį pagrindą sudaro geodeziniai tinklai. Geodezinis pagrindas reikalingas darant topografines nuotraukas ir kitus žemės matavimo darbus. Matavimo informacinė sistema. Matavimo informacinė sistema – tai ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 01 04
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo