Sutarties pavyzdys

300 dokumentų
Sutartis
Sutarties pavyzdys. Raštvedybos dokumentas kuris bus naudingas kaip pavyzdys rengiant dokumentą.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2010 03 03
Pirkimo – pardavimo sutartis
Pirkimo – pardavimo sutartis. Įvadas. Pirkimo – pardavimo sutarties samprata. Pirkimo-pardavimo sutarčių porūšiai. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos. Pirkimo-pardavimo sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo objekto apmokėjimo ir ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2010 03 03
Krovinių vežimo sutartis
Krovinių vežimo kelių transportu sutartis. Krovinių vežimo geležinkelio transportu sutartis. Krovinių vežimo jūra sutartis. Krovinių vežimo sutarčių forma. Tarptautinių vežimo sutarčių forma pagal cmr konvencijos nuostatas. ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 09 28
Įmonių kolektyvinė sutartis
Įvadas. Įmonės kolektyvinė sutartis. Kolektyvinės sutarties sudarymo tvarka. Kolektyvinės sutarties įsigaliojimas. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Dk rekomendacijos. Kai kurios darbuotojams naudingos sąlygos, numatytos dk. Kai ...
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 11 28
Darbo sutartis konspektas
Teisinė ir ūkinė darbo sutarties reikšmė. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys ir sudarymo tvarka. Darbo sutarties rūšys. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Nušalinimas nuo pareigų. Darbo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 57 puslapiai
2011 08 05
Sutartis del keleivių pervežimo
Keleivių pervežimo sutarties pavyzdys. Organizatorius atstovaujamas , veikiančio pagal tarnybinius įgaliojimus viena šalis (vėliau vadinama vežėju) ir juridinis (fizinis) asmuo , kita sutarties šalis (vėliau vadinamas užsakovu) sudarė ...
Transporto pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2013 12 04
Pirkimo pardavimo sutartis kursinis
Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Pirkimo-pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties šalių teisės bei pareigos. Šalių atsakomybė. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo teisinis reguliavimas. Pirkimo-pardavimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2014 02 14
Muitinės veiklos ypatumai ES Šengeno sutartis
Įvadas. Muitinės veikla. Muitinės procedūros. Muitinis tranzitas. Formalumai gabenant prekes. Kovos su pažeidimais faktai. Šengeno zona. Išvados. Literatūra. Priedai.
Logistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 01
Pirkimo pardavimo sutartis referatas
Įvadas. Bendrosios pirkimo – pardavimo sutarties nuostatos. Pagal turinio požymius pirkimo-pardavimo sutartis yra. Sutarties samprata. Kaip sutartis yra suprantama. Sutarčių sudarymo principai. Sutarties laisves principas. Sąžiningumo ...
Teisės referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 03 05
Pirkimo-pardavimo sutartis prezentacija
Pirkimo – pardavimo samprata ir rūšys. Pirkimo – pardavimo sutarties teisinis reglamentavimas. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties tikslas (causa). Pirkimo – pardavimo sutarties kaina. Kainos reikšmė. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2011 08 05
Krėvos sutartis ir Lietuvos krikštas
Krėvos sutartis ir Lietuvos krikštas. Krikšto priežastys. Krikšto problema. Sutarties pasirašymo tikslai. Krėvos sutarties (1385 m. ) sąlygos. Krėvos sutarties reikšmė. Lietuvos krikštas (1387 m. ). Paskelbti trys teisiniai dokumentai. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 12 12
Darbo sutartis referatas
Įvadas. Darbo teisė. Darbas. Darbo teisė. Darbo teisė lietuvoje. Darbo sutartis. Darbo sutarties rengimo metu iškilusios problemos. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo tvarka. Darbo sutarties ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 04 15
Lisabonos sutartis
Įvadas. Lisabonos sutartis. Lisabonos sutarties ratifikavimas. Svarbiausios lisabonos sutarties nuostatos. Daugiau demokratijos, daugiau atvirumo. Spartesnis ir veiksmingesnis sprendimų priėmimas. Es institucijų modernizavimas. Ekonomikos ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 05 10
Paskolos sutartis kursinis darbas
Įvadas. Sutarties samprata. Paskolos sutartis. Paskolos sutarties rūšys. Paskolos sutarties forma. Išvados. Literatūra. Priedas.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 05 04
Darbo sutartis jos sudarymas ir turinys
Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties rūšys ir jų sudarymo tvarka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties turinio analizavimas. Darbo sąlygų pakeitimas. Išvados. Informacijos šaltinių ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 05 08
Krėvos sutartis referatas
Įvadas. Krėvos sutartis (vidaus ir užsienio situacija)unija ar sutartis? Kovos dėl valdžios. Ordino grėsmės sumažinimas. Kęstučio ir jogailos konfliktas. Vytauto klasta. Lietuvos derybos dėl krikšto su kaimynėmis. Lenkijos karalystės ...
Istorijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 06 22
Ar moderniam pasauliui svarbi žmogaus sutartis su velniu tema?
Ar moderniam pasauliui svarbi žmogaus sutartis su velniu tema?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 03 14
Paskolos sutartis referatas
Paskolos sutarties teorinė dalis. Paskolos sutarties pobūdis. Paskolos sutarties dalykas. Sutarties forma. Paskolos sutarties formos reikalavimų nesilaikymo pasekmės. Paskolos sutarties atlygintinumo aspektas. Paskolos sutarties terminas. ...
Teisės referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 02 27
Draudimo sutartis referatas
Įvadas. Draudimo sutarties sąvoka. Draudimo sutarties sudėtinės dalys. Draudimo sutarčių skirstymas. Draudimo liudijimas (polisas). Šalių teisės ir pareigos. Draudiminis įvykis. Draudimo įmoka (premija). Draudimo išmoka. Kiti draudimo ...
Daudimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 03 29
Paskolos sutartis
Įvadas. Sutarties samprata. Paskolos sutarties sudarymo tvarka. Paskolos sutarčių rūšys. Palūkanų mokėjimo tvarka. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Paskolos sutarties tema yra aktuali. Kasmet vis daugiau ir daugiau žmonių ima ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2011 03 19
Vedybų sutartis
Vedybų sutartis. Įvadas. Vedybų sutarties sudarymas, įsigaliojimas ir negaliojimas. Vedybų sutarties forma ir turinys. Negaliojančios vedybų sutarties sąlygos. Vedybų sutarties pakeitimas ir nutraukimas. Vedybų sutarties pabaiga. Vedybų ...
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 04 19
Panaudos sutartis
Neatlygintina nekinojamo turto naudojimosi sutartis dvišalio susitarimo pagrindu. Panaudos davėjo įsipareigojimai. Panaudos gavėjo įsipareigojimai. Šalių atsakomybė. Sutarties galiojimas. Baigiamosios nuostatos. Šalių rekvizitai ir ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2012 05 10
Krovinio vežimo sutartis
Įvadas. Važtaraštis ir jo išdavimas. Krovinių vežimo geležinkelių transporto sutartis. Krovinių vežimo dokumentai. Krovinių vežimo jūra sutartis. Konosamento išdavimas ir dokumentų pateikimas vežėjui. Krovinių vežimo sutarčių ...
Transporto referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 16
Verslo teisė pirkimo pardavimo sutartis
Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkimo –pardavimo sutarties samprata. Sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties faktas. Pardavimo kaina. Sutarčių šalys. Sutarties forma. Šalių teisės ir pareigos. Pardavėjas. Pirkėjas ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 03 29
Pirkimo pardavimo sutartis pavyzdys
Pirkimo pardavimo sutarties pavyzdys. Sutarties objektas. Įrangos kaina ir atsiskaitymų tvarka. Pristatymo terminai. Šalių teisės ir pareigos. Šalių atsakomybė. Įrangos perdavimas-priėmimas. Baigiamosios nuostatos. Šalių parašai.
Vadybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2011 05 12
Nuomos sutartis referatas
Nuomos sutartis. Sutarties forma. Sutarties terminas. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos.
Teisės referatai, Referatas, 4 puslapiai
2015 05 25
Vežimo sutartis, jos ypatumai ir teisinis reguliavimas
Įvadas. Vežimo sutartis, jo šalys ir terminas. Vežimų rūšys. Vežėjo ir krovinio siuntėjo teisės ir pareigos. Vežimo sutarties teisinis reguliavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 04 20
Terminuota darbo sutartis
Įvadas. Terminuotos darbo sutarties ypatumai. Terminuotos darbo sutartes samprata ir terminai. Apribojimai, taikomi terminuotai darbo sutarčiai. Terminuota darbo sutartis su renkamais darbuotojais. Išvados. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 24
Nuomos sutartis skaidrės
Įvadas. Tikslas. Bendrosios nuomos sutarties sąlygos. Nuomos terminas. Nuomojamo daikto perdavimas. Nuomos mokestis ir atsiskaitymo tvarka. Šalių teisės ir pareigos. Sankcijos už sutarties nuostatų nesilaikymą. Sutarties galiojimas ir ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2011 12 11
Paskolos sutartis skaidrės
Paskolos sutartis. Paskola – tai svetimi pinigai, kuriais turime. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. 6. 870 straipsnis.  Paskolos sutartis. Paskolos sutarties Rūšis. Ką galima skolintis?. Paskolos ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 05 03
×