Suvalkiečių dainos

300 dokumentų
Muzikos pamokos planas Suvalkiečių dainos
Klasė Pamokos tema Suvalkiečių dainos. Pamokos trukmė 45 min. Pamokos tipas Mišrus. Pamokos tikslas Susipažinti, kuom yra ypatingos suvalkiečių dainos. Uždaviniai. Kas yra liaudies daina. Kokios yra suvalkiečių dainos. Kuom jos skiriasi ...
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 03 31
Suvalkiečių dainos projektas
Suvalkijos sostinė - marijampolė. Vištyčio akmuo Vilkaviškio rajone. Tautiniai rūbai. Suvalkiečių moterų rūbai puošniausi visoje Lietuvoje. Suvalkijos namas - stuba. Stuba – suvalkiečių gyvenamasis namas. Liaudies instrumentai. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 10 02
Suvalkiečių muzika
Suvalkija. Seniausias regiono pavadinimas – Sūduva. Kaip atsirado pavadinimas? Suvalkų apskrities herbas. Suvalkietės marškiniai medvilniniai. Tautinis kostiumas. Suvalkiečių dainuojamoji tradicija labai įvairi tiek istoriniu. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 10 04
Suvalkija projektas (2)
Suvalkija. Suvalkijai priklausantys regionai. Marijampolė 2. Šakiai 3. Kaunas 4. Alytus 5. Prienai 6. Lazdijai 7. Vilkaviškis. Suvalkiečiai. Suvalkija - Lietuvos etnokultūrinis regionas. Tradicijos ir Papročiai. Būdingi valgiai ...
Etnologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 01 08
Lietuvių liaudies dainos pristatymas
Lietuvių liaudies dainos. Žemaičių dainos. Aukštaičių dainos. Suvalkiečių dainos. Dzūkų dainos. Lietuvių liaudės dainų žanrai. Lopšinės. Vaikų ir ganymo dainos. Žaidimai, rateliai ir šokiai. Dainos apie gamtą. Šeimos dainos. ...
Etnologijos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2017 05 01
Suvalkų muzika
Suvalkiečių muzika. Dauguma suvalkiečių dainų yra daugiabalsės. Suvalkija – lygumų kraštas. Senovėje Suvalkų krašto dainos. Daugelis Užnemunės dvibalsių mažorinių dainų anksčiau yra buvusios vienbalsės minorinės. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 22
Liaudies dainos referatas (2)
Lietuva – dainų šalis. Trumpa istorija. Apie dainų melodijas. Lietuvos kraštų dainos. Dzūkų dainos. Suvalkiečių dainos. Aukštaičių dainos. Žemaičių dainos. Mažosios lietuvos (prūsų lietuvių) dainos. Apie ką lietuviai dainavo. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 22 puslapiai
2016 08 10
Suvalkiečių tautinis kostiumas, valgiai, dainos
Suvalkija. Suvalkiečių tautinis kostiumas. Vyrai. Sermėgos. Marškiniai. Moterys. Prijuostės. Marškiniai. Sijonai. Liemenės. Juostos. Galvos apdangalai. Papuošalai ir avalynė. Suvalkiečių virtuvė – etninės ir tarminės lietuvių ...
Etnologijos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2014 01 18
Darbo dainos
Darbo dainos. Įvadas. Darbo dainos. Rugiapjūtė. Lietuviai apdainuodavo ir avižapjūtės, linų ir grikių rovimo darbus. Linų ir ypač grikių rovimo dainose. Arimo dainos. Malimo, verpimo, audimo, skalbimo dainų. Naktigonės dainos. Dzūkų ...
Lietuvių referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 05 16
Etnografiniams regionams būdinga muzika
Etnografiniai regionai. Dzūkų dainos. Be galo melodingos. Pasvarcyk, antela. Pasvarcyk antela. Suvalkiečių dainos. Vienbalsės, minorinės, melodiniais vingiais. Mažosios Lietuvos dainos. Mažosios Lietuvos dainų daugiausia išliko Liudviko ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 12 01
Dainos skaidrės
Dainos. Suvalkijos dainos. Suvalkija – lygumų. Dzūkijos dainos. Dzūkija – Lietuvos. Aukštaitijos dainos. XX amžiaus pradžios. Žemaitijos dainos. Žemaičių dainos atliekamos garsiai.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2015 04 26
Dainuojamoji tautosaka
Įvadas. Apeiginės dainos. Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos.Šeimos dainos. Neapeiginės dainos. Jaunimo ir meilės dainos. Vaišių dainos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lietuvių referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 10 21
Suvalkiečių tautiniai rūbai
Suvalkiečių tautiniai rūbai. Moterys. Moterų rūbų dalys. Vyrai. Vyrų rūbų dalys. Suvalkiečių vyrų tautiniai drabužiai tamsoki, su ryškių spalvų papuošimais. • Vyriškai suvalkiečių tautinei aprangai būdingas akcentas – ...
Etnologijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2013 11 09
Lietuvių liaudies žaidimai, rateliai ir šokiai
Lietuvos etnografiniai regionai. Lietuvos regionų kultūriniai požymiai. Aukštaitija. Aukštaičių dainos. Aukštaičių tautiniai rūbai. Dzūkija. Dzūkų tautiniai rūbai. Suvalkija. Suvalkiečių tautiniai rūbai. Žemaitija. Žemaičių ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 12 03
Lietuvių tautosakos egzamino konspektas
Tautosaka. Rūšys ir žanras. Pagrindinės lietuvių tautosakos sąvokos. Darbo dainos. Žanrinės grupės. Kitų darbų dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Kalėdotojų dainos. Junginių dainos. Velykų dainos. Sekminių dainos. Joninių dainos. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2014 04 17
Lietuvių liaudies kasmetinių papročių ir darbų dainos. Referatas
Įvadas. Artojų dainos. Rugiapjūtės dainos. Šienapjūtės dainos. Ganymo dainos. Verpimo ir audimo dainos. Linų sėjimo ir rovimo dainos.
Lietuvių referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 03 10
Dainos
Įvadas. Apeiginės dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Šeimos dainos. Vestuvinės dainos. Krikštynų dainos. Giesmės. Neapeiginės dainos. Darbo dainos. Karinės – istorinės dainos. Jaunimo ir meilės dainos. Vaikų dainos. Mitologinės ...
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 03 26
Lietuvių liaudies dainos referatas
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Dėstymas. Dzūkų ir aukštaičių dainos. Šeimos dainos. Raudos. Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Apibendrinimas. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 07 12
Dainuojamoji tautosaka pristatymas
Dainuojamoji tautosaka. Kas yra dainuojamoji tautosaka? Apeiginės ir neapeiginės dainos. Dainuojamosios tautosakos žanrai. Darbo dainos. Darbo dainos skirstomos į rūšis. Kalendorinės apeiginės dainos. Šeimos dainos. Šeimos daina. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 05 19
Liaudiškos dainos ir apibudinimai
Liaudiškos dainos. Dzūkų kraštas. Tai dainingiausias Lietuvos. Pasvarcyk, antela, cykiai plūkaudama Pamislyk mergela. Suvalkiečių kraštas. Minorinės, vienbalsės, melodiniais vingiais. Tekėjo saulelė pro debesėlį Vai tai vai tai. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 29
Darbo dainos skaidrės
Darbo dainos. Darbo dainos Lietuvių darbo dainos Dainų klasifikacija Rugiapjūtė Arimo dainos Naktigonės dainos. Darbo dainos - įvairių tautų muzikinio vokalinio folkloro dalis. Lietuvių darbo dainos. Lietuvoje darbo dainos priskiriamos ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 28
Tautosaka. Darbo dainos.
Tautosaka skirstoma į dvi pagrindines dalis, rūšis: pasakojamąją ir dainuojamąją. Pasakojamosios tautosakos žanrai – pasaka, sakmė, padavimas, anekdotas. Dainuojamosios – daina, sutartinė, rauda. Darbo dainos. Darbo dainų rūšys. ...
Muzikos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2011 12 28
Suvalkiečių tarmė
Suvalkiečių tarmė. Suvalkija – vėliausiai susiformavęs etnografinis Lietuvos regionas. Moterų suvalkietiški tautiniai drabužiai XIX a. Vyrų suvalkietiški tautiniai drabužiai XIX a. Tai derlingiausias regionas. Suvalkiečių charakterio ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 02 19
Lietuvių liaudies dainos, dainų žanrai
Lietuvių Liaudies Dainos. Lietuva – Dainų Kraštas. Dainos ir regionai. Dainos. Dainų žanrai. Dainos – tai gyvenimas. Išskirtinės dainos - sutartinės. Dainų žanrai. Dainų teminės grupės. Šaukimas į dievybę. Dainų atlikimas. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2020 04 22
Kalendorinės apeigų dainos skaidrės
Kalendorinės apeigų dainos. Kas tai? Kalendorinių apeigų dainos Lietuvoje. Žiemos švenčių ir apeigų dainos. (Advento, Kalėdų, Naujųjų metų, Užgavėnių). Advento-Kalėdų dainos. Užgavėnės. Pavasario – vasaros dainos. (Velykų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 10
Lietuvių liaudies darbo dainos skaidrės
Lietuvių liaudies darbo dainos. Apie lietuvių darbo dainas. Lietuvoje darbo dainos priskiriamos prie folkloro formų. Lietuvių liaudies dainoms būdingas švelnumas. Lietuvių dainos klasifikuojamos. Piemenavimo dainos Artojų dainos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2014 11 25
Lietuvių liaudies darbo dainos
Lietuvių liaudies darbo dainos. Darbo dainos - įvairių tautų muzikinio vokalinio folkloro dalis. Lietuvių darbo dainos. Lietuvoje darbo dainos priskiriamos prie archajiškiausių folkloro formų. Kai kurios darbo dainos turi apeiginių dainų ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 04 22
Lietuvių liaudies dainos skaidrės
Lietuvių liaudies dainos. Dainų bruožai. Lietuvių liaudies dainoms būdingas švelnumas. Lietuvių liaudies dainos skirstomos į. Raudos. Sutartinės Giesmės. Yra veikiausiai pats. Sutartinės. Sutartinės yra archajiškas aukštaičių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 05 21
Dainuojamosios tautosakos rūšys
Dainuojamosios tautosakos lobiai. Tautosakos Šakos. Dainos. Dainos sudaro didžiąją dalį lietuviško muzikinio folkloro. Dainų rūšys. Vaikų dainos Vestuvių dainos Karo dainos Kalendorinių apeigų dainos Darbo dainos Baladės. Giesmės. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 05
Suvalkijos patiekalai skaidrės
Suvalkijos. Patiekalai. Tikslas. Susipažinti su Suvalkijos patiekalais. Suvalkiečių virtuvė. Suvalkiẽčių virtùvė. Suvalkiečių pasididžiavimas. Sriubos. Riebi su mėsa dažnai būdavo verdama pusryčiams pietums būdavo skirta ...
Etnologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 04 09
Tremtinių laikotarpis ir Tremtinių dainos
Tremtinių laikotarpis ir Tremtinių dainos. Tremtis, kas tai? Tai yra asmens. Kaip prasidėjo trėmimai? SSRS ir Vokietija 1939 metų rugpjūčio 23 d. Tremties dainos. Tremties dainos yra dainuojamosios tautosakos žanras. Tremties dainos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 04 17
Žemaičių dainos
Žemaičių dainos dažniausiai daugiabalsės, skambios, melodingos, muzika linksma. Būdingi atskirų garsų, skiemenų pratęsimai, atsikvėpimai viduryje žodžio, įvairūs melodiniai papuošimai. Paplitęs dainavimo būdas, kai pradeda ...
Muzikos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2011 04 11
Lietuvių liaudies dainos
Įvadas. Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Vestuvinės dainos. Giesmės; jų įtaka dainoms. Senoviškos ir naujoviškos dainos; rimas ir ritmas. Vaikų dainos. Raudos. Poetinės dainų priemonės. Išvados. Literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 03 03
Senosios dainos projektas
Dainos reikšmė žmogaus ir benduomenės gyvenime. Dainos - nuolatinės žmonių palydovės. Dainų tradicijos kaita. Tautosakos žanrai. Dainų karalienės. Lietuvių liaudies dainos. Šaltiniai.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 04
Lietuvių liaudies dainos projektas
Lietuvių liaudies dainos. Meilės dainos. Senovėje lietuvių liaudės dainos būdavo įvairaus pobūdžio. Meilės dainos – tai apibrėžtos funkcijos neturintys dainuojamosios tautosakos kūriniai. Plačiau apie terminą. Funkcinės ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 11 21
Aukštaičių dainos projektas
Aukštaičių dainos. Aukštaičių dainos Homofonija Sutartinės Dvibalsės Instrumentai Dainos. Aukštaičių dainos savotiškai veikia klausytoją. Aukštaičių melodijos dažniausiai esti paprasto dviejų ar trijų dalių metro. Homofonija ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 12 08
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo