Sveikatos ugdymo praktikos užduotys

300 dokumentų
Sveikata praktika
9( 2 atsiliepimai )
Stebimosios praktikos dienorastis. Visuomenės sveikatos biuras ir užduotys. Pamokų tvarkaraščių analizė. Kūno kultūros pamokos stebėjimas. Technologijų pamoka. Dailės pamoka. Sveikatos ugdymo ir stiprinimo renginiai ugdymo įstaigoje. ...
Sveikatos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2012 12 29
Sveikatos ugdymas mokykloje praktika
Mokyklos sveikatos ugdymo proceso vertinimas. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija. Literatūra. Sveikatos ugdymo integravimas į dalykų ar ugdymo sričių teminius planus, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas.
Sveikatos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2014 05 09
Sveikatos ugdymo užduotys
Sveikatos ugdymo katedros užduotys. Pamokos tema. Pamokos tipas. Pamokos tikslas. Pamokos uždaviniai. Mokymo metodai. Pamokos eiga. Edukacinės aplinkos kūrimas.
Sveikatos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2016 03 15
Kuno kultura praktika sveikatos ugdymas
9,5( 2 atsiliepimai )
Kūno kultūros nuolatinių studijų programa iii kursas iii grupė sveikatos ugdymo užduotys. Sveikatos ugdymo bendrosios programos ir kitų sveikatinimo programų integravimas į dalyko pamoką ir pamokos fragmento vedimas pamokos planas. Pamokos ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2015 02 19
Slaugytojo vaidmuo paciento mokyme
Įvadas. Sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo tikslas. Slaugytojo mokomoji veikla. Sveikatos mokymas. Sveikatos ugdymo sistema. Sveikatos ugdymo metodai. Slaugytojas kaip sveikatos mokytojas. Bendravimas slaugoje. Išvados. Literatūra.
Slaugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 12 28
Staklininko praktikos ataskaita
Praktikos tikslai. Praktikos ataskaitos užduotys. Ugdomos profesines kompetencijos. Saugos darbe ir sveikatos užtikrinimo sistema įmonėje. Saugos darbe ir sveikatos instrukcija staklininkams. Gamybinio padalinio technologinių įrenginių ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2013 10 13
Socialines vadybos praktika
Socialinės vadybos praktika. ištęstinėse studijose. Socialinės vadybos praktikos tikslas. Socialinės vadybos praktikos uždaviniai. Numatomi gebėjimai. Socialinės vadybos praktikos apimtis ir trukmė. Socialinės vadybos praktikos atlikimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 07 02
Pedagoginio stebėjimo praktika
8,7( 3 atsiliepimai )
STEBĖJIMO PRAKTIKA (Studijų dalyko išplėstinis aprašas). Studijų dalyko programa. Stebėjimo praktikos užduotys studentams. Stebėjimo praktikos aptarimas ir įvertinimas. Atliktos praktikos užduotys. Susipažinimas su bazinių ikimokyklinio ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 37 puslapiai
2015 04 02
5-8 ir 9-12 klasių mokinių požiūris į sveikatos ugdymą
Pedagogikos studijų baigiamojo darbo santrauka. Įvadas. Skyrius. Pedagogo kompetencijos. Kompetencijos samprata. Pedagogo bendrosios ir specialiosios kompetencijos. Sveikatos edukologo samprata, bei pareigos ir atsakomybės. Skyrius. Sveikatos ...
Sveikatos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 28 puslapiai
2015 04 28
Socialinio darbo praktika
9( 8 atsiliepimai )
Socialinio darbo ir ugdymo praktika. Individualus kalendorinis praktikos planas. Privalomosios užduotys situacijos aprašymas. Situacijos analizė pasirinktoje ugdymo ar socialinėje institucijoje, problemos sprendimas. Individualus darbas su ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2012 09 04
Pedagogo asistento praktikos sveikatos ir fizinio ugdymo katedros užduočių ataskaita
Pedagogo asistento praktikos sveikatos ir fizinio ugdymo katedros užduočių ataskaita. Popamokinio renginio sveikatingumo tema planas. Renginio planas Renginio tema. Renginio forma. Renginio priemonės. Numatyta renginio trukmė. Pagrindinė ...
Sveikatos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 5 puslapiai
2016 09 06
Kūno kultūros pamoka: asistento praktika globojant mentoriui
Asistavimo mokytojui veiklų aprašas edukologiniai, psichologiniai, sveikatos ugdymo(-si), dalyko didaktikos aspektai. Asistento praktikos bendra (edukologijos, psichologijos, sveikatos ugdymo, dalyko didaktikos) refleksija.
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2019 03 06
Ekonomikos pamokų stebėjimas praktikos ataskaita
Ekonomikos ir verslo pagrindų ištęstinių studijų programa v kursas savarankiškos pedgoginės praktikos atliktos edukologijos katedros užduotys. Įvadas. susipažinimas su mokykla. Ekonomikos pamokos mokykloje. Kritinio mąstymo ugdymo ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2017 07 13
Šiuolaikinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga ugdymo teorijos ir praktikos aspektu
Šiuolaikinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga ugdymo teorijos ir praktikos aspektu. Ugdymo filosofija ir pripažįstamos vertybės. Ugdymo tikslas ir uždaviniai. Ugdymo metodai. Ugdymo priemonės. Ugdymo sąveikos ypatumai. Reikalavimai ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 04 13
Pedagoginės praktikos psichologijos užduotys
9,7( 3 atsiliepimai )
Pedagoginės praktikos psichologijos užduotys. Mokinio asmenybės pažinimas ir jo elgsena klasėje. Savęs, kaip mokytojo pažinimas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 03 17
Psichologiniai išgyvenimai ligonių sergančių vėžiu
Psichikos sveikatos slaugos praktikos dienynas. Bendrosios praktikos slaugos programos studentams. Studento funkcijos ir pareigos slaugos klinikinės praktikos metu. Studentų praktika. Studentų praktikos mokytojas mentorius. Sveikatos ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 04 28
Šokio pedagogikos praktika
Edukologijos dėstytojo įvertinimas.  Psichologijos dėstytojo įvertinimas. Didaktikos dėstytojo įvertinimas. Sveikatos ugdymo dėstytojo įvertinimas. Suminis pažymys.  pravestų šokio pamokų refleksija Edukologijos dėstytojo ...
Menų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2015 02 05
Sveikatos specialisto ugdymo funkcijos organizuojant sveikatos ugdymą bendro laivinimo moykloje
Pedagogikos studijų baigiamojo darbo santrauka. Įvadas. Skyrius. sveikatos gdymo organizavimo bendro lavinimo mokykloje teoriniai aspektai. Sveikatos ugdymo samprata. Sveikatos ugdymas bendro lavinimo mokykloje. Sveikatos specialisto funkcijos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 03 15
Vaikų sveikatos ugdymas
Įvadas. Sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo programos. Sveikatos ugdymo mokymo metodai. Išvados. Literatūra.
Sveikatos referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 03 22
Kūno kultūros mokytojo pedagoginės praktikos ataskaita
9,5( 2 atsiliepimai )
Individualus praktikos programos vykdymo planas praktikos laikotarpiui. Mokyklos veiklos programa. Kūno kultūros metodinės – kūrybinės grupės veiklos programa. Mokinių diskusijos skatinant fizinį aktyvumą. Vestų kūno kultūros pamokų ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 44 puslapiai
2014 12 02
Sveikatos ugdymas konspektas (2)
Sveikatos ugdymo bendroji programa. Sveikatos ugdymo įgyvendinimas mokykloje.
Sveikatos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 10 06
Socialinės pedagogikos konspektas
Sveikatos samprata. Mokslveiviu sveikatos bukle LT. Sveikatos ugdymo vieta ir vaidmuo bendroje vaiku ugdymo sistemoje. PSO. Geros sveikatos komponentai. Fizinė sveikata. Psichinė emocinė sveikata. Socialinė sveikata –. Protinė sveikata. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2015 04 13
Sveikatos stiprinimas projektas
Sveikatos stiprinimas. Apibendrinanti formulė (K. Tones, 1995). Sveikatos stiprinimas. =. Visuomenės sveikatos politika. +. Sveikatos ugdymas. +. Įvairių sektorių bendradar- biavimas sveikatos labui. Sveikatos stiprinimo principai. Darbas su ...
Sveikatos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 03 11
Sveikatos ugdymas projektas
Sveikatos ugdymas. Nuoseklus (formalus ir neformalus) sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo programų įgyvendinimo partneriai. Sveikatos ugdymo programų struktūra. Strateginis planavimas. Situacijos analizė. Bendruomenės analizė. Vertinant ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2020 03 12
Sveikatos ugdymo Portfolio
Pirmoji paskaita. „Ledlaužio“ metodas. Vaiko (0-7 m. ) sveikatos stiprinimo ir ugdymo galimybės atsižvelgiant į įvairių organizavimo sistemų fiziologinės raidos ypatybes (kritiniai periodai, rizikos ir palaikantys veiksniaiPamokos planas ...
Sveikatos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 10 23
Terapinė ir geriatrinė praktika
Įvadas kursas. Praktikos pavadinimas. Sveikatos priežiūros institucijos apibūdinimas. Siektini praktikos rezultatai. Įstaigos praktikos vietos struktūra ir veiklos. Praktikos metu pasiekti rezultatai , jų įrodymas. Studijų praktikos ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2015 12 10
Slaugos specialistų vaidmuo sveikatos ugdyme
Slaugos specialistų vaidmuo sveikatos ugdyme. Slaugos istorija , ugdymo atsiradimo priežastys. Apimanti sveikatos ugdymą. Slaugytojų sveikatos ugdymo aktualumas ir svarba slaugymo procese. Bendruomenės slaugytojai jų vaidmuo sveikatos ...
Medicinos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 09 14
Vaiko sveikatos priežiūros praktikos ataskaita
Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto biomedicinos mokslų katedra. Vaiko sveikatos priežiūros praktikos ataskaita. ĮVADAS Kursas , grupė. Profesinės veiklos praktikos pavadinimas. Praktikos apimtis , kreditų ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2016 10 26
Praktika statybos įmonėje UAB „Nastata“
Bendroji praktikos dalis. UAB „Nastata“ charakteristika. UAB „Nastata“ statybos darbų vadovo pareigybinės instrukcijos. Teisės aktų, reglamentuojančių UAB „Nastata“ statybos veiklas, sąrašas. Individualioji praktikos dalis ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 34 puslapiai
2019 02 11
Dietisto darbo specifika praktikos ataskaita
Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakulteto burnos sveikatos katedra. Pažintinės praktikos dietetikos ataskaita. Kolegijos praktikos vadovė Roberta Arnašiūtė. Savęs vertinimas savirefleksija. Pažintinė praktika __ ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2017 04 28
Kardiologinės slaugos praktikos dienynas
Kardiologinės slaugos praktikos dienynas. Bendrosios praktikos slaugos programos studentams. Studento funkcijos ir pareigos slaugos klinikinės praktikos metu. Studentų praktika –. Studentų praktikos mokytojas mentorius. Sveikatos ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2019 01 23
Muzikos pamokos stebėjimo protokolas
Muzikos didaktikos praktikos užduotys II. Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentams. Stebėtų muzikos pamokų protokolas. Pamoką stebėjo Data Pamokos Analizuojami muzikos pamokų aspektai Teigiami pamokos ypatumai. Kūrybinė ...
Pedagogikos planai, Planas, 9 puslapiai
2019 11 10
Praktika darželyje
8,9( 12 atsiliepimų )
Pažintinės praktikos ugdymo institucijose aprašas. Įvadas. Skirtingo tipo lankytų institucijų aprašai. Marijos montessori ugdymo programa. Svirpliuko ugdymo programa. Auklėtojo profesiogramos rengimas. Auklėtojo profesijos poreikio ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2013 04 30
Svetingumo praktika
Svetingumo praktikos (profesinės) programa. Praktikos aprašymas. Praktikos užduotys. Praktika restorano aptarnavimo padalinyje. Praktika restorano maisto gamybos padalinyje (virtuvėje). Praktikos vertinimas. Studento praktikos vertinimo ...
Turizmo referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 08 04
Slaugos praktikos ataskaita VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
Kolegijos praktikos vadovas. Institucijos praktikos vadovas ai. Titulinis lapas Įvadas. Praktikos metu pasiekti rezultatai jų pagrindimas , įrodymas. Praktikos metu pasiekti rezultatai , jų rodymas. Siekiami praktikos rezultatai. Išvados ir ...
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2017 01 19
Sveikatos ugdymas
Judomojo aparato funkcijos. Kraujo funkcijos. Kraujo sandara. Kraujo cheminė sudėtis. Kaulai. Fiziologinės stuburo kreivės. Plokščiapiediškumo priežastys. Kraujas ir karaujotaka. Sveika mityba. Ligos susiję su mitybą. Inkstų funkcijos. ...
Sveikatos šperos, Špera, 1 puslapis
2010 03 03
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo