Sviesos lūzio tyrimas

300 dokumentų
Šviesos lūžio tyrimas Stiklo lūžio rodiklio nustatymas
Šviesos lūžio tyrimas Darbo priemonės. Darbo tikslas. Darbo eiga.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2018 03 30
Šviesos lūžis
Šviesos lūžis. Lūžęs spindulys. Terpė. Vakuumas arba kiekviena skaidri medžiaga. Kritimo kampas α. Lūžio kampas γ. Optiškai tankesne. Optiškai retesne aplinka. Šviesos lūžio dėsnis. Krintantysis spindulys. Lūžęs spindulys. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 03 07
Tirpalų šviesos lūžio rodiklio matavimas refraktometru
Tirpalų šviesos lūžio rodiklio matavimas refraktometru. Tikslas: išmatuoti įvairios koncentracijos tirpalų šviesos lūžio rodiklį, nubrėžti jo priklausomybės nuo koncentracijos grafiką bei surasti nežinomojo tirpalo koncentraciją. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 03 14
Mikroskopinis medžiagų tyrimas
Mikroskopinis medžiagų tyrimas. Kristalo šviesos lūžio rodiklio nustatymas imersijos metodu. Izotropinės medžiagos lūžio rodiklio nustatymas. Anizotropinės medžiagos lūžio rodiklio nustatymas. Kristalų matmenų nustatymas optiniu ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2012 04 25
Medžiagos lūžio rodiklio nustatymas
Medžiagos lūžio rodiklio nustatymas. Darbo tikslas. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Paaiškinimas:. Priemonės. Darbo eiga. Suformuluoti išvadas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 04 16
Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometru
Tirpalų lūžio rodiklio prilausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometru. Išmatuoti įvairių koncentracijų tirpalų lūžio rodiklius ir nustatyti nežinomo tirpalo koncentraciją. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 03 10
Stiklo santykinio šviesos lūžio rodiklio matavimas
Stiklo santykinio šviesos lūžio rodiklio. Matavimas. Darbo tikslas. Patikrinti, kaip šviesa sklinda pro skirtingo optinio tankio aplinkų ribą,. Išmatuoti stiklo santykinį šviesos lūžio rodiklį. Darbo priemonės. Darbe naudojamos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2013 12 20
Šviesos lūžis projektas
Šviesos Lūžis. Tikslai. Lūžio Sąvoka. Šviesos Lūžio Dėsnis. Kai kurių medžiagų lūžio rodiklis. Tai įdomu. Sukurta puslaidininkinė medžiaga, laužianti šviesą į priešingą pusę. Mini Testas. Kodėl, šviesos spinduliui ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 01 11
Šviesos dispersijos prizmėje tyrimas
Šviesos dispersijos prizmėje tyrimas. Darbo tikslas. Nubrėžti dispersijos kreivę ir apskaičiuoti šviesos dispersiją bei prizmės kampinę dispersiją fiksuotam bangos ilgiui. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 03 10
Šviesos lūžis pristatymas
Darbo tikslas. Šviesos lūžis. Šviesos lūžio dėsnis. Absoliutusis lūžio rodiklis. Kai kurių medžiagų lūžio rodiklis. (geltonai šviesaiSantykinio ir absoliučiojo lūžio rodiklio sąryšis. Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2019 12 11
Šviesos lūžis skaidrės
Šviesos lūžis. Šviesos lūžio dėsningumai. Pereidama į kitą aplinką šviesa neluš, jei. Spindulys į aplinkų ribą krinta statmenai. Keičiant kritimo kampą, kinta ir lūžio kampas. Kritimo kampo sinuso ir lūžio kampo sinuso santykis. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 05 25
Šviesos lūžis skaidrės (2)
Šviesos lūžis. Šviesos lūžiu – vadinamas šviesos spindulio krypties pasikeitimas. Šviesa, pereidama iš vienos aplinkos į kitą. Vilebrordas Senelijus. Olandų astronomas ir matematikas. Apie 1621m. Bandymais atrado šviesos lūžio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 11 22
Šviesos lūžis laboratorinis
Svarbiausios lūžį apibūdinančios sąvokos. Lūžio rodiklis. Šviesos lūžio dėsnis. Bandymas. Bandymo eiga. Gautas šviesos lūžis. Bandymo išvados. Naudoti šaltiniai. Pereinant šviesai iš optiškai retesnės į optiškai tankesnę ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2013 09 18
Šviesos atspindžiai skaidrės
Šviesos atspindys. Vienalytėje aplinkoje šviesa sklinda tiesiai. Šviesos spindulys keičia savo sklidimo kryptį. Šviesos atspindžiu. Šviesos atspindžio dėsnis. Šviesos pluošto atspindys nuo veidrodinio paviršiaus. Regimosios šviesos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 02 15
Stiklo santykinio šviesos lūžio rodiklio matavimas laboratorinis darbas
Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Randame n absoliutinę paklaidą. Išvados. Apskaičiuojame stiklo santykinio šviesos lūžio rodiklio apytikslę vertę. Apskaičiuojame stiklo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 12 12
Geometrinė optika skaidrės
Geometrinė optika. Geometrine optika vadinamas optikos skyrius. Tiesiaeigio šviesos sklidimo dėsnis. Vienalyte terpe šviesa sklinda tiesiai. Šviesos lūžimas. Šviesos spindulio krypties pasikeitimas. Santykinis lūžio rodiklis. Santykiniu ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 05 22
Šviesos dispresija
Šviesos dispersija.Klausimai Kas yra šviesos skaida arba šviesos dispersija. Klausimai. Šviesos dispersija. Kas tai? Kas yra Kas yra šviesos skaida arba šviesos dispersija? Šviesos dispersija -  tai baltos šviesos skaidymas į spektrą. Kas ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 01
Šviesos lūžio samprata
Šviesos lūžis. Apie šviesą. Matome aukščiau negu yra. Šviesos lūžio sąvoka. Kodėl šviesa lūžta? Pavyzdys. Bandymas. Išvada. Klausimai. Kodėl lūžta šviesa? Kiek procentų šviesos atspindi paprasti veidrodžiai? Paaiškikinte ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2018 12 02
Šviesos lūžio, atspindžio ir visiško atspindžio apibendrinimas
Šviesos lūžio, atspindžio ir visiško atspindžio apibendrinimas. Šviesos lūžis. Svarbiausios lūžį apibūdinančios sąvokos. Šviesos lūžimo dėsnis. Šviesos atspindys. Šviesos atspindžio svarbiausios sąvokos. Veidrodinis ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 04 08
Optika: šviesos prigimtis, šviesos greičio nustatymas
Korpuskulinė ir banginė. Šviesa yra skersinės mechaninės bangos. Elektromagnetinę šviesos prigimtį. · 1014  iki 5 1014  Hz. Kvantais arba fotonais. Kvantinė šviesos teorija. Joks kūnas negali judėti greičiu , didesniu už šviesos ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2019 12 06
Šviesos lūžis ir atspindys
Šviesos lūžis ir atspindys. Šviesos atspindys gali būti. Šviesos atspindžio dėsnis. Plokščiame veidrodyje susidariusio atvaizdo savybės. Šviesos lūžimo dėsnis. Absoliutinis lūžio rodiklis. Visiškasis šviesos atspindys. Ribiniu ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2020 04 02
Stiklo lūžio rodiklio nustatymas
Stiklo lūžio rodiklio nustatymas. Darbo tikslai. Remiantis šviesos lūžimo dėsniais nustatyti stiklo lūžio rodiklį ir patikrinti lūžio dėsnį, esant skirtingiems kritimo kampams. Nubraižyti brėžinius. Loginio mąstymo ir braižymo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 01 07
Šviesos dispersija
Šviesos dispersija. Šviesos dispersija prizmėje. Šviesos dispersija vadinama šviesą apibūdinančio dydžio (lūžio rodiklio, fazinio greičio, grupinio greičio, sklidimo kampo ir t. Šviesos dispersija – spalvų spektro ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 02 08
Šviesos atspindžio, lūžio ir visiško atspindžio pritaikymas
Šviesos atsipindžio, lūžio ir visiško atsipindžio pritaikymas. Veidrodinių atspindžių rūšys. Plokštieji veidrodžiai Taisyklingi kreivi veidrodžiai Įgaubtieji veidrodžiai Išgaubtieji veidrodžiai. Plokštieji veidrodžiai. Daikto ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 03 16
Šviesos dispersijos reiškinio taikymas cheminėje maisto analizėje
Šviesos dispersijos reiškinio taikymas cheminėje maisto analizėje. Įvadas. Šviesos dispersija. Šviesos dispersija skirstoma. Normalios dispersijos reiškinys. Šviesos sąveika su medžiaga. Spindulių lūžiai. Regimosios srities spalvų ...
Maisto technologijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2018 09 24
Šviesos lūžimas
Šviesos lūžimas. Šviesos lūžimo dėsnis. Kritęs. Lūžio rodiklis Šviesos lūžimo. Kodėl kalnai tolumoje atrodo neryškūs? Nes karštomis dienomis žemės paviršius įkaista labiau nei aukščiau esantis oras. Kalnai tolumoje atrodo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 04
Šviesos spindulių atspindžio ir lūžio dėsnių tikrinimas
Darbo tikslas Susipažinti su pagrindiniais geometrinės optikos dėsniais ir eksperimentiškai patikrinti spindulių atspindžio, lūžio ir visiško vidaus atspindžio dėsnius. Darbo užduotis. Patikrinti spindulių atspindžio ir lūžio ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 03 27
Tirpalų lūžio rodiklio tyrimas refraktometru
Tirpalų lūžio rodiklio tyrimas refraktometru. Darbo tikslas-ištirti priklausomybę tarp skadraus tirpalo absoliutinio lūžio rodiklio ir jo svorinės koncentracijos bei nustatyti patiekto tirpalo nežinomą koncentraciją.Teorinė dalis. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 10 08
Šviesos terapija ir šviesos poveikis žmogaus organizmui
Šviesos terapija ir kaip šviesa veikia sveikatą. Išradimas Kas yra šviesos terapija Šviesos terapijos veikimo principas Šviesos poveikis sveikatai Šalutinis poveikis. Darbo tikslas. Supažindinti su šviesos terapija. Išradimas. Prieš 100 ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 03 27
Šviesos lūžimo dėsniai, stiklo lūžio rodiklio nustatymas
Verslo ir technologijų fakulteto inžinerijos ir tecnologijų katedros maisto produktų technologijų studijų programa stiklo lūžio rodiklio nustatymas. Stiklo lūžio rodiklio nustatymas darbo tikslai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 12 06
Šviesos dispersija projektas
Šviesos dispersija. Kas tai yra. Kas tai yra šviesos dispersija? Šviesos dispersija –. Kas ir kada atrado šviesos dispersiją? Kad eidama prizme šviesa suskyla į spalvotą juostą buvo žinoma jau gilioje senovėje. „1666 metų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 09 11
Optikos konspektas fizika
Pagrindinės Maksvelo teorijos lygtys. Elektromagnetinės bangos diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Bangos parametrai monochromatiškumas,intensyvumas. Šviesos sklidimo dėsniai. Šviesos atspindys ir lūžis. Lūžio rodiklis. Dispersija. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 03 18
Šviesos lūžimas projektas
Konkursas "Fizikos bandymai aplink mus 2016“. Šviesos lūžimas. Šviesa. Šviesos lūžimas mūsų aplinkoje. Šviesos lūžimas atmosferoje. Sąvokos. Kaip vyksta šviesos lūžimas? Šviesos lūžimo dėsnis. Lūžio rodiklio skaičiavimas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2019 02 03
Fotorezistoriams naudojamų medžiagų tyrimas
Fotorestoriams naudojamų puslaidininkinių medžiagų tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su fotorezistorių veikimo principais, konstrukcija, parametrų matavimo būdais. Ištirti fotorezistorių voltamperines charakteristikas ir varžos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 07 27
Šviesos spindulių atspindžio ir lūžio dėsnių tikrinimas Laboratorinis
Šviesos spindulių atspindžio ir lūžio dėsnių tikrinimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 03 26
Šviesos lūžimas skaidrės
Šviesos lūžimas. Pavyzdžiai. Matome aukščiau, negu yra iš tikrųjų. Šviesos lūžimo atmosferoje pavyzdys. Apibūdinimas. Svarbiausios lūžį apibūdinančios sąvokos. Šviesos lūžimo dėsnis. Testas. Kaip pasikeičia šviesos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 11 22
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo