Svietimo amzius europoje

300 dokumentų
Švietimo amžius Europoje
Švietimo amžius Europoje. Kas yra švietimo amžius (apšvieta)? Švietimo Amžiaus pradžios Priežastys. Apšviestasis absoliutizmas. Švietėjai. Žymiausi Europos švietėjai. Džonas Lokas (1632-1704m. ). Šarlis de Monteskjė (1689-1755m. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 04 17
Švietėjų epocha
Švietėjų epocha Europoje XVIIIa. Išminties šviesa įveiks tamsumą ir skurdą, pakeis neteisingus socialinius santykius. Švietimo amžius Pagrindinės idėjos Švietimo amžius Europoje Asmenybės Švietimo amžius Lietuvoje Vaizdai. Švietimo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 05 13
Švietimo epocha
Švietimo epocha yra skirstoma į racionalizmą ir sentimentalizmą. Racionalusis laikotarpis prasidėjo XVIII a. baigėsi XIX a. Racionaliniame laikotarpyje laiko samprata panaši kaip XVII a. Ji praplečiama, apima šeimos ir bendruomenės ...
Lietuvių referatai, Referatas, 1 puslapis
2010 12 14
Švietimo amžius
Švietimo amžius. Švietimo epochos idėjos. A. Švietėjai. Šarlis Monteskjė. Volteras. Adamas Smitas. Žanas Žakas Ruso. Švietimo amžius Lietuvoje. Žymiausias Švietimo amžiaus atstovu Lietuvoje. Kiprijonas Lukauskas, 1797 m. Lietuvių ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 11 12
19 amžius Vakarų Europoje
XIX amžius vakarų Europoje. Socialinės katalikybės atstovų nuostatai. Situacija Lietuvoje(XIX a. ). Valančiaus veikla ir jo socialiniai nuostatai. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2010 03 03
Švietimo amžius skaidrės
Švietimo amžius. Europos istorijoje vadinamas švietimo, arba apšvietos, amžiumi. Lietuvos kultūros istorijos periodas. Šitame amžiuje suprantama. Pagrindinis valstybės luomas. Epochos pavadinimas nurodo. Keli švietimo amžiaus dailininkų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 02 04
Švietimo epocha pristatymas
Švietimo epocha. Švietimo amžius ( xviii a. ). Europos civilizacijos istorijos periodas. Lietuvos kultūros istorijos periodas. Radikalių socialinių permainų laikas. Švietimo epochai būdingi bruožai. Žmonių lygybės idėja. Tobulėjimo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 01 23
19 amžius Europoje
XIX amžius Europoje. Istorijos konspektas. Napoleono epocha. Napoleonmetis lietuvoje birželis – gruodis. Vienos kongresas. Pramonės perversmas (revoliucija). Socialinės permainos. Tautiniai sąjūdžiai. Nacionalizmas. Italijos susivienijimas. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 10 10
Švietimo epocha Literatūroje
Apšvietos epocha europoje. Kas yra apšvieta(švietimo epocha)? Europoje ir šiaurės amerikoje kilęs visuomeninis kultūrinis. Pavadinimą šiai epochai davė lietuvių kilmės vokiečių filosofas imanuelis kantas. Švietimo epochos bruožai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 04 13
Apšvietos amžius skaidrės
Švietimo amžius. (Arba Apšvietos amžius ). Europos civilizacijos istorijos. Prancūzijoje susiformavo švietėjų sąjūdis. Filosofo Džono Loko. Filosofas ir rašytojas Žanas Žakas Ruso nagrinėjo žmogaus ir valdžios santykį. Tuo metu ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 02 21
Iškiliausi švietimo epochos veikėjai Lietuvoje
Įvadas. Vyskupas i. J. Masalskis. Kiprijonas lukauskis. Motiejus valančius. Simonas daukantas. Jeronimas stroinovskis. Stanislovas bonifacas jundzilas. Mykolas pranciškus karpavičius. Kristijonas donelaitis. Išvados. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2011 08 01
Šviečiamasis amžius
Šviečiamasis amžius. Laikotarpis Pavadinimo reikšmė. Šios epochos atsiradimas. Epochos pasaulėžiūra. Žymiausi kūrėjai ir jų kūriniai. Henris Fildingas „Pamestinuko Tomo Džonso istorija“. Švietimo amžius Lietuvoje. Ačių už ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 01 07
Epochos skaidrės
Epochos. Kelionė per laika. Barokas. Barokas– keistas. Baroko architektūra. Baroko pastatų plano ir eksterjero linijos kreivesnės. Literatūra. Lieuvių baroko poezijoje. Baroko literatūra. Renesansas. Renesansas – Europos laikotarpis. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 01 23
Švietimo politika Lietuvoje
Įvadas. Švietimo politika. Švietimo įstatymo paskirtis. Švietimo sistemos principai. Straipsnis. Švietimo kokybė. Švietimo politikos samprata. Lietuvos Švietimo respublikos Įstatymas. Bendros nuostatos. Švietimo politikos samprata. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 13
Bendrojo lavinimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo atitikimas lietuvos švietimo sistemos plėtros poreikiams
Įvadas. Teoriniai švietimo kaitos aspektai. Švietimo kaitos samprata, dėsningumai ir etapai. Švietimo kaitos modelio principų kaita. Šiandienos švietimo kaitos ypatumai Europoje ir Lietuvoje. Švietimo iššūkiai įtakojantys kaitą ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 01 04
18a. pedagogikos istorija
Švietimo epocha. Švietimo epocha kova su senaisiais autoritetais. Švietimo epocha racionalizmas. Švietimo epocha švietimo idėja. Švietimo epocha kultūrinis optimizmas. Švietimo epocha “Atgal į gamtą!”. Švietimo epocha humanizuota ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2014 03 04
Švietimo politika skaidrės
Politikos, vadybos ir administravimo ryšys. Švietimo politikos charakteristikos. Švietimo politikos procesas. Ideologinės švietimo politikos ištakos. Liberalioji švietimo politika. Liberalizmas. Konservatyvioji švietimo politika. ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 02 18
Šviečiamasis amžius skaidrės
Šviečiamasis amžius – XVIII a. . (arba Apšvietos, arba Proto amžius). Pamokos tikslas – remiantis išklausytu mokytojos pranešimu apie Švietimo epochą. Tai laikotarpis. Švietimo epocha. Šviesa, švietimas. Tikima, kad pataisyti ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2014 05 10
Valstybinė švietimo strategija
Įvadas. Literatūrinė apžvalga. Švietimo sąvoka. Lietuvos švietimo raida. Švietimo Sistema ir jos rūšys. Pasaulio gyventojų išsilavinimo rodikliai. Švietimo tikslai ir principai. Globalus – švietimas. Praktinė dalis. Strategijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2017 11 05
Švietimo sistema
Švietimo sistemos samprata. Švietimo tobulinimas. Lietuvos švietimo koncepcija. Lietuvos švietimo koncepcijos tikslai (1992). Lietuvos švietimo koncepcijos principai. Valstybės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos. Lietuvos ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2014 01 19
Lietuvos proistorė konspektas
Rašytiniai šaltiniai. Čia nesusidaro kultūrinis sluoksnis Ilgalaikės. Akmens amžiaus tyrinėtojai. Ankstyvojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Senojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Viduriniojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Vėlyvojo ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2015 04 10
Lietuvos Vokietijos švietimo sistema
Lietuvos ir Vokietijos švietimo strategijos problemos. Įvadas. Lietuvos švietimo raida. Tautinė mokykla. Lietuvos švietimo koncepcija – reformos pradžia. Antrasis reformos etapas. Lietuvos švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistema. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 02 17
Švietimo kokybė – prioritetinis švietimo politikos klausimas
Įvadas. Švietimo kokybės sudedamosios dalys. Švietimo kokybės matavimo kategorijos. Elitinio ir kokybiško švietimo skirtumai. Aukštojo mokslo kokybė. Ugdymo turinio kokybė. Kokybės užtikrinimo mechanizmas - egzaminai. Švietimo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 02 28
Švietimo epocha skaidrės (2)
Žanas Žakas Ruso (1712 - 1778). Žano Žako Ruso kūriniai. Deni Didro (1713 – 1784). Švietimo epocha Lietuvoje. Kilo pasipriešinimas pasenusioms feodalinėms institucijoms. Švietimo epocha. Pataisyti pasaulį galima vadovaujantis protu. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2013 11 01
Vaiko aplinkos pažinimas 0 - 3 metų žaidimai
Žaidimas stebuklingas maišelis. Žaidimas surask jauniklius. Žaidimas vandens smagumai amžius. Žaidimas kruopų pilstymas amžius. Žaidimas cypu cypu kud kud kuda amžius. Žaidimas krepšininkai amžius. Žaidimas veriu karolius amžius. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 11 27
Apšvietos amžius Švietimo amžius XVIII a. namų darbas
Švietimo amžius XVIIIa. Anglijoje ir Nyderlanduose (XVIIa. vidurio). Švietimas kartais taip pat suprantamas kaip švietėjų idėjinis – kultūrinis judėjimas. Apšvietos epocha –. Prancūzų kalba, tapusi vienu iš Prancūzijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 11 30
Akmens amžius
Pirmieji zmones. Verslai ir visuomenės struktūra.
Istorijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 05 22
Globalizacijos poveikis švietimo sistemai Lietuvoje
Įvadas. Globalizacija. Globalizacija nėra naujas reiškinys. Neigiamas globalizacijos poveikis. Pasaulio, Europos ir Lietuvos švietimo kaitos tendencijos visuomenės pokyčių kontekste. Globalizacija ir jos įtaka šiuolaikiniam pasauliniam ...
Sociologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 05 02
Lietuvos švietimo funkcijos finansavimo problemos
Įvadas. Finansavimo sistemos trūkumai ir švietimo reformos tikslai. Mokyklų finansavimas taikant mokinio krepšelio principą. Istorinė apžvalga. Tarptautinė mokinio krepšelio taikymo patirtis. Krepšelis Rytų ir Vidurio Europoje. ...
Finansų referatai, Referatas, 25 puslapiai
2017 02 25
Švietimo epocha konspektas
Švietimo epochos literatūros bruožai. Švietimo epochos idėjos. Kas yra „Audros ir veržimosi“ sąjūdis? Apibūdinkite plačiau. Kodėl Švietimo epochos metu taip išpopuliarėjo proza? Prozos kūrinių pavyzdžiai. Kokiais būdais buvo ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 01 21
×