Swot analize senukai

300 dokumentų
Įmonės įvaizdžio analizė Senukai
Įvadas. Organizacijos istorija. Vizualinė išraiška. Organizacinė elgsena. Organizacijos kultūra. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.
Verslo analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 09 15
UAB „Kesko Senukai Lithuania“ verslo galimybės
Apie UAB „Kesko senukai lithuania“. Swot ir pest analizės. Swot analizė. Pest analizė. Veiklos rezultatai. Vagystės „Kesko Senukai“.
Verslo projektai, Projektas, 14 puslapių
2018 04 04
UAB „Kesko senukai Lithuania“ verslo galimybių analizė
Įvadas. Vidinės ir išorinės aplinkos svarba įmonės veiklai. UAB „Kesko senukai lithuania“ veiklos analizė. Darbo tikslas – atlikti UAB „Kesko Senukai Lithuania“ verslo galimybių analizę. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 03 26
Senukai eStrategijos analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veikla. Konkurentai. E-komercija senukuose. E-strategijos apžvalga. Pagrindiniai esamos e-strategijos bruožai. “Septynių c“ analizė. Kontekstas. Turinys. Ryšiai. Komunikacija. Pardavimų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2011 12 30
Senukai pardavimų skatinimo strategijų analizė
Uab „Senukų prekybos centras“ pardavimų skatinimo strategijų analizė. Įvadas. Pardavimų skatinimas. Išpardavimai, nuolaidos, nukainavimai. Lojalumo schemos. Kuponai/grupiniai apsipirkimai. Loterijos ir konkursai. Prezentacijos bei ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2013 05 20
UAB „Senukai“ vidinės komunikacijos analizė
Įvadas. Komunikacijos esmė. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. UAB “Senukai” vidinės komunikacijos tyrimo rezultatai ir jų analizė. UAB „Senukai“ pristatymas. UAB „Senukai“ vidinės komunikacijos tyrimo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 03 09
Praktikos ataskaita UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. „Kesko Senukai lithuania“ veiklos aprašymas. UAB „Kesko Senukai Lithuania“ veiklos rūšys. Įmonės misija, vizija. Verslo aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2019 03 20
Socialiai atsakinga veikla UAB Senukai
Uždarosios akcinės bendrovės „senukai“ socialiai atsakinga veikla. Įvadas. Uab „senukai“ socialiai atsakingos veiklos aspektai. Uždarosios akcinės bendrovės „senukai” veikla. Uab „senikai” socialiai atsakinga veikla. Uab ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 03 13
Senukai company presentation
Uab“Senukai“. Company profile. Company history. Company‘s structure. Production. Consumers. Company strengths. Card for discounts of „Senukai“. Every month the new catalog of goods with new special suggestions. My position of the company. ...
Anglų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 04
Swot analizė
Uab paslaugų teikimo analizė. Bendra informacija apie įmonę. Nuo pat įmonės įkūrimo pradžios buvo nutarta. Kaip įmanoma kokybiškiau dirbančią įmonę. Savo klientams uab “metalizacija” siūlo šias profesionalias paslaugas. Misija ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 13
Praktikos ataskaita Senukai
Įžanga. Uab „senukų prekybos centro“ istorijos faktai. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės klientai. Įmonės tiekėjai. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Uab „senukų prekybos centro“ ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2013 02 03
„Kesko Senukai Lithuania“ įmonės Marketingo planas
Įvadas. Uab „kesko senukai lithuania“. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Paruošti marketingo planą UAB ,,Kesko Senukai Lithuania” įmonėje. Darbo uždaviniai. Apibrėžti įmonės misiją, viziją. Nustatyti įmonės tikslus ir ...
Marketingo projektai, Projektas, 24 puslapiai
2019 03 20
Marketingo planas „Kesko Senukai Lithuania“ įmonėje
Įvadas. UAB „Kesko senukai lithuania“. Įmonės charakteristika. Mažmeninė prekyba. Didmeninė prekyba. Įmonės misija, vizija ir vertybės. Marketingo aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Ssgg analizė. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2018 11 30
Rėmimo kompleksas UAB „Kesko Senukai“
Rėmimas. Pagrindiniai rėmimo tikslai yra. Pardavimų skatinimo komunikacijos, kurias naudoja ,,Senukai”.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2019 05 30
Apranga įmonės veiklos ir finansų analizė
Įvadas. Apb „apranga“ pristatymas. Vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Swot analizė. Balanso ir pelno/nuostolio analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno/nuostolio analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 03 13
„Kesko Senukai Lithuania“ marketingo plano sudarymas
Įvadas. UAB “Kesko Senukai Lithuania”. Apie. Pasiekimai. Labdaringa veikla. Misija, vizija, tikslai. Įmonė savo veiklos misija pateikia kaip. Įmonės vizija. Įmonių grupės tikslai. Aplinkos analizė. Makroaplinka. Ekonominė. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 03 26
UAB Kesko Senukai Lithuania marketingo komplekso elementų analizė
Įvadas. Marketingo komplekso sudėtis. Tradicinio marketingo komplekso elementai. Marketingo komplekso funkcijos. Marketingo komplekso išplėtimas. Prekės samprata marketinge. Prekių klasifikavimas. Naujų prekių kūrimas. Kainos politika. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 01 25
UAB Kesko Senukų prekių realizavimo politika
UAB k kesko senukai įmonės veikla ir plėtros perspektyvos. UAB kesko senukų verslo aplinka. UAB kesko senukai įmonės realizavimo politika. UAB Kesko Senukai įmonės vietos vertinimas. UAB Kesko Senukų asortimentas ir prekių išdėstymo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 03 08
Prekybos centro Senukai rėmimo priemonių tyrimas
Įvadas. Rėmimo teoriniai aspektai. Reklama. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Spauzdintos reklamos. Transliacinės reklmos. Viešoji ( išorinė) reklama. Reklamos pardavimo vietose. Specialioji reklama. Elektroninė reklama. Asmeninis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2015 09 07
Įmonės swot analizė ir vartotojų segmentavimas
Įvadas. Uab „Armitana“ pristatymas. Uab “Armitana” istorija. Uab “Armitana” plėtra. Swot analizė. Uab „ARMITANA“ rinkodaros aplinkos tyrimas. Uab „Armitana“ swot analizė. Uab ,,ARMITANA“ prekės ir vartotojai. Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 03 18
UAB „SENUKAI“ socialinės atsakomybės ataskaita
Įvadas. Apie įmonę. Socialinės atsakomybės iniciatyvų (priemonių) įgyvendinimas Uab „Senukai“. Verslo etika. Socialinė sritis. Ekonomika. Aplinkos apsauga. Rekomendacijos. Išvados. Literatūra.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 04 26
Ssgg analizė skaidrės
Ssgg (swot): organizacijos stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės (nustatymas, grupavimas, vertinimas, rezultatas). Ssgg analizės tikslas. Kas yra stiprybės ir silpnybės? Kas yra galimybės ir grėsmės? Pagal strateginio planavimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2012 10 10
Autoserviso verslo galimybių analizės pristatymas
Įvadas. Rinkodarinė analizė teoriniu aspektu. Rinkodaros kompleksas. Komplekso elementai. Analizė rinkodaroje. Rinkodarinė analizė praktiniu aspektu. Pest analizės rezultatai. Swot analizė. Taigi remiantis SWOT analizės dėsningumu ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 04 06
Statybinių medžiagų prekyba vartotojų nuomonės tyrimas
Įvadas. Metodologinė dalis. Šiandieninės statybų tendencijos lietuvoje ir jų įtaka statybinių medžiagų prekybai. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės esmė ir jos vertinimas. Paslaugų kokybės valdymas. Statybinių medžiagų prekyba ...
Statybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 puslapiai
2012 11 04
Įmonės veiklos įvertinimas swot analizė
Santrauka. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Organizacijos verslo aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Įmonės finansinės veiklos analizė. Swot (ssgg) analizė. VĮ “Klaipėdos regiono keliai” veiklos pristatymas. VĮ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2015 02 20
Įmonės UAB Kesko Senukai Lithuania veiklos praktika Lietuvoje
Apie UAB ,,kesko senukai“. Valdymas. Struktūra. Darbuotojai. Istorija. Pasiekimai. Prekybos tinklas. Elektroninės parduotuvės. Didmeninė prekyba. Užsakamoji prekyba. Parduotuvė parduotuvėje. Prekės. Paslaugos. Plėtra. Rinkodara. Drive ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 11 15
Savo profesinės veiklos organizacijos ,,Teo“ išorinių galimybių ir pavojų analizė
Įvadas. Išorinė aplinka. Swot (ssgg) analizė. Teo LT, AB pristatymas. TEO istorija. Pav (sudaryta autoriaus). TEO teikiamos paslaugos. TEO organizacinė struktūra. Pav(TEO duomenys nuo 2015 m. balandžio 1 d. galiojanti valdymo ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 05 07
Alytaus miesto ssgg (swot) analizė
Alytaus miesto privalumai ir trūkumai. Stiprybės. Silpnybės. Alytaus miesto galimybės ir grėsmės. Išvados.
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 12 28
Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos vystymasis. Logistikos funkcijos. Operatyvioji ir koordinacinė logistikos funkcija. UAB “Senukai”. „Senukų“ logistikos centras. Išvados. Naudota literatūra.
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2017 02 20
Įmonės analizė TV sistemos
Įmonės veikla - TV sistemos. Misija. Swot analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizės matrica. D. Babrauskienės įmonė , įkurta ir įregistruota. Metais. Ši privataus kapitalo įmonė įsikūrusi ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2018 01 15
SWOT analizė Visuomeninė organizacija GROŽIO GURU
Įvadas. Swot(ssgg) analizė. Tikslų medis. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės kontrolės sistema. Kotrolės taškai pagal valdymo lygius. Išvados.
Vadybos projektai, Projektas, 10 puslapių
2016 01 19
UAB „B – line“ įmonės valdymas
Bankininkystė UAB „ B – line “ įmonės struktūra. Atsakomybė už savo veiksmus. Šeimyniškumas ir bendruomeniškumas. Svarbiausia mūsų klientai. Socialinės atsakomybės sritys finansų skyrius. Planavimas – swot ptgg analizė – ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 01 18
Praktika UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Apie įmonę. Įmonės charakteristika. Prekybos centro organizacinė struktūra. Prekybos centro logistikos veiklos sritys ir funkcijos. Prekybos centro „Senukai“ logistinės veiklos analizė. Logistikos ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2019 10 06
Girteka analizė
Klaipėdos valstybinė kolegija technologijų fakultetas transporto inžinerijos katedra. Darbo uždaviniai. Apie įmonę. Naujausi vilkikai ir puspriekabės. Krovinių tipai. Valdymo struktūra. Darbuotojų skaičius. Karjieros galimybės. Swot ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 22
Marketingo strategija ir valdymas
Marketingo strategija ir valdymas. Strateginis ir taktinis planavimas. Taktinio planavimo skirtumai nuo strateginio planavimo. Marketingo planavimo nuoseklumas. Misijos sąvoka. Įmonės tikslai. Perspektyvų tyrimas. SWOT analizė. Išoriniai ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 11 28
Įmonės veiklos analizė Uab „Elasa“
Vadybos ir ekonomikos modeliavimo pratybų ataskaita. Įvadas. UAB „Elasa“ veiklos charakteristika. UAB „Elasa“ planavimo analizė. UAB „Elasa“ vizija. Įmonės misija. Mikro ir makro aplinka. SWOT(SSGG) analizė. UAB „Elasa“ SWOT ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 02 15
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo