Tarptautines prekybos finansavimo budai

300 dokumentų
Tarptautinių paslaugų finansavimo analizė
Įvadas. Bfd group. Bfd group tarptautinių paslaugų apmokėjimo sąlygos. Ir instrumnetai. Bfd group valiutinė rizika. Bfd group tarptautinės prekybos finansavimo formos. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2012 04 06
Tarptautinės prekybos kreditavimas
Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo metodika. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinio kredito samprata. Tarptautinės prekybos kreditavimo samprata. Trumpalaikiai tarptautinės prekybos finansavimo metodai Overdraftas kontokonentinis ...
Finansų referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 12 07
AB „Moldena“ tarptautinės prekybos finansavimo planas
Įvadas. AB „Moldena“ įmonės charakteristika. AB „Moldena“ tarptautinės prekybos mokėjimo sąlygos. AB „Moldena“ valiutinė rizika. AB „Moldena“ tarptautinės prekybos finansavimo formos ir instrumentai. Išvados. Literatūra. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 04 10
Rizikų valdymas užsienio prekybos finansavimo procese
Įvadas. Tarptautinė prekyba. Užsienio prekybos formos. Tarptautinės prekybos finansavimas. Pagrindinės trumpalaikio tarptautinės prekybos finansavimo formos. Kontokorentinis kreditas (overdraftas). Eurokreditai. Avalio kreditas. Vekselių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 01 16
Tarptautinės prekybos reguliavimas tarifų metodu netarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo būdai
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata, ekonominės prielaidos ir reikšmė. Tarptautinės prekybos reguliavimas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 01 01
Tarptautinės prekybos referatas
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Stoperio-samuelsono teorema. Tarptautinė prekyba ir mokėjimų balansas. Tarptautinės prekybos ribojimas. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos žala. Prekių eksportas ir importas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 01 09
Tarptautinės prekybos apribojimų argumentai ir kontraargumentai
Įvadas. Tarptautinės prekybos politika. Laisva prekyba. Užsienio prekybos ribojimas: tikslai ir priežastys. Prekybos barjerai. Tarptautinės prekybos ribojimų padariniai. Argumentai už tarptautinės prekybos ribojimą. Užsienio prekybos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2010 12 18
Baltarusijos respublikos tarptautinės prekybos finansavimo ypatumai ir sąlygos
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Tyrimo metodai. Darbo uždaviniai. Baltarusijos tarptautinė rinka. Baltarusijos apžvalga. Baltarusijos tarptautinės prekybos rinkos apžvalga. Baltarusijos tarptautinės prekybos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 05 09
Tarptautinė prekyba ir tarptautinės prekybos keliai
Tarptautinė prekyba ir tarptautinės prekybos keliai. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos atsiradimo priežastys. Tarptautinės prekybos procesui būdingi bruožai. Tarptautinės prekybos svarba. Muitai tarptautinėje prekyboje. Pirmieji ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 11 07
Tarptautinė prekyba ekonomikos skaidrės
Tarptautinė prekyba. Tarptautinio verslo formos. Tarptautinės prekybos struktūros pokyčiai. Tarptautinės prekybos struktūros pokyčiAI. Tarptautinės prekybos problemos. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 12 05
UAB "Vilkiškių pieninė" įmonės tarptautinės prekybos finansavimo analizė
Įvadas. UAB „Vilkiškių pieninė“ įmonės aprašymas. UAB „Vilkyškių pieninė“ įmonės tarptautinės prekybos mokėjimo sąlygos ir mokėjimo instrumentai. UAB „Vilkyškių pieninė“ įmonės valiutinė rizika. UAB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 01 02
Tarptautinės prekybos nauda (3)
Taigi tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos yra. Tarptautinės prekybos nauda Konkurencija. Pagamintų produktų gausumas ir įvairovė –. Dabar šiek tiek apie Liberaliąją tarptautinės prekybos teoriją. Na ir Nacionalistinė ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 11 13
Tarptautinė politika
Įvadas. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos žala ir nauda. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 12 10
Tarptautinės prekybos nauda (2)
Turinys. Turinys. Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prėkybos pranašumai ir teorijos. Merkantilizmas. Absoliutus ir palyginamasis pranašumai. Santykinio pranašumo teorija. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2017 09 10
Tarptautinės prekybos politika kursinis darbas
Tarptautinės prekybos politika. Įvadas. Tarptautinės prekybos pagrindai. Analizė.Tarptautinės prekybos samprata. Charakteristika. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Tarptautinės prekybos rizika. Šalies ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 03 30
Tarptautinės prekybos nauda skaidrės
Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinė prekyba. Vykdoma tarp dviejų ar daugiau valstybių. Tarptautinių mainų prielaidos. Gamybos sąlygų (gamtinių. Konkurencija pagamintų produktų gausumas ir įvairovė masto ekonomija lyginamasis ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 11 13
Tarptautinės prekybos politika (2)
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinsės prekybos politikos formos. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Kitos tarptautinės prekybos politikos formos. Tarifiniai tarptautinės prekybos apribojima. Netarifiniai tarptautinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 08 24
Tarptautinės prekybos ir investavimo teorijos
Įvadas. Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Klasikinė tarptautinės prekybos teorija. Absoliutaus ir palyginamųjų kaštų teorija. Šalies dydžio teorija. Naujoji prekybos teorija. Hekšerio – olino teorija. Leontjevo paradoksas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 06 18
Prekybos liberalizavimo lyginamoji analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Tarptautinės prekybos politikos fromos. Tarptautinės prekybos reguliavimo būdai. Tiriamoji dalis. Nagrinėjamų straipsnių tyrimo objektai. Prekybos liberalizavimo procesas nagrinėjamose šalyse. Prekybos ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2017 11 24
Tarptautinės prekybos paslaugomis tendencijos ir problemos
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos paslaugomis teorija. Tarptautinės prekybos savybės. Tarptautinės prekybos paslaugomis teikimo būdai. Tarptautinės prekybos paslaugomis reguliavimas. Tarptautinių paslaugų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 11 03
Tarptautinės prekybos vertinimo aspektai Lietuvoje
Įvadas. Tarptautinės prekybos Lietuvoje vertinimo teoriniai aspektai. Tarptautinės prekybos samprata ir koncepcija. Tarptautinę prekybą lemiantys vidiniai veiksniai. Tarptautinę prekyba lemiantys išoriniai veiksniai. Tarptautinės prekybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 04 11
Tarptautinė prekyba Europos sąjungoje
Įvadas. Tarptautinės prekybos tendencijos ir problemos. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos priežastys. Tarptautinės prekybos sudedamosios dalys – importas ir eksportas. Tarptautinės prekybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 67 puslapiai
2012 06 15
Tarptautinės prekybos kursinis
Įvadas. Tarptautinės prekybos pranašumai. Tarptautinės prekybos prieštaravimai. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2013 02 20
Tarptautinės prekybos įtaka Lietuvos ekonomikai
Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Pagamintų prekių gausumas ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis ir absoliutus pranašumai. Užsienio prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 05 28
Terptautinė prekyba ir muitų politika
Įvadas. Tarptautinės prekybos prielaidos, sąlygos ir nauda. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Lietuvos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2011 04 04
Lietuvos užsienio prekybos pobūdis
Įvadas. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos reglamentavimas. Eksporto įmonės galimybių įvertinimas. Kokie informacijos paieškos apie potencialias eksporto rinkas būdai. ...
Transporto referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 04 16
Tarptautinės prekybos nauda ir kaštai
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Eksportas. Importas. Tarptautinės prekybos nauda. Konkurencijos padidėjimas. Pagamintų produktų gausa ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos kaštai. Sandorio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 02 13
Prekybos finansavimo instrumentai
Įvadas. Prekybos finansavimo instrumentai, jų pasirinkimo ir panaudojimo priežastys. Prekybos finansavimo instrumentų įvairovės bei pasirinkimo teorijos. Finansavimas prieš ir po sandėrio sudarymo. Vieno iš partnerių konkurencinio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2017 03 09
Tarptautinė prekyba projektas
Tarptautinė prtekyba. Kas yra tarptautinė prekyba? Tarptautinės prekybos procesui būdingi du pagrindiniai buožai. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Lyginamojo pranašumo principas. Absoliutaus pranašumo principas. Tarptautines ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 12
Veiklos internacionalizavimas
Veiklos internacionalizavimas. Veiklos internacionalizavimo prielaidos. Tarptautinė prekyba. Kas yra tarptautinė prekyba? Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos ypatumai. Svarbiausi tarptautinės prekybos plėtojimo veiksniai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2016 07 19
Užsienio prekybos reguliavimo priemonės
Užsienio prekyba. Prekybos reguliavimo priežastys. Užsienio prekybos reguliavimo metodai. Tarifinis reguliavimas. Netarifinis reguliavimas. Užsienio prekyba – tai pardavimo ir pirkimo procesas, vykstantis tarp įvairių šalių pardavėjų, ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 19
Tarptautinės prekybos struktūra tarptautinės politikos formos ir priemonės
Naujienos ekonomikoje. Įvadas. Tarptautinė prekyba. Absoliutusis ir lyginamasis pranašumas. Užsienio prekybos balansas. Eksportas. Importas. Tranzitas. Tarptautinės prekybos nauda ir pagrindinės rizikos. Literatūros šaltiniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2017 01 02
Tarptautinė prekyba kursinis
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politinės priemonės. Išvada. Šaltiniai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 28
Tarptautinė prekyba teorijos, nauda ir žala
Įvadas. Tarptautinės prekybos prielaidos, sąlygos ir nauda. Tarptautinės prekybos prielaidos. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Absoliučiojo pranašumo teorija. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2015 11 18
Tarptautinė ekonomika referatas
Įvadas. Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 11 17
Lietuvos tarptautinės prekybos srautų pokyčiai po įstojimo į Europos Sąjungą
Lietuvos tarptautinės prekybos srautų pokyčiai po įstojimo į Europos Sąjungą. Termino paaiškinimas. Struktūra ir bendrosios tendencijos. Lietuvos tarptautinės prekybos raida. Europos Sąjungos užsienio prekybos politika. Tarptautinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 08 19
×