Tarptautinės prekybos politika

300 dokumentų
Tarptautinės prekybos politika kursinis darbas
Tarptautinės prekybos politika. Įvadas. Tarptautinės prekybos pagrindai. Analizė.Tarptautinės prekybos samprata. Charakteristika. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Tarptautinės prekybos rizika. Šalies ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 03 30
Tarptautinės prekybos politika (2)
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinsės prekybos politikos formos. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Kitos tarptautinės prekybos politikos formos. Tarifiniai tarptautinės prekybos apribojima. Netarifiniai tarptautinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 08 24
Tarptautinės prekybos politika ir eksporto strategijos
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos ir jos privalumai. Tarptautinės prekybos ekonominės priemonės. Lyginamojo pranašumo teorija. Tarptautinės prekybos politika. Tarptautinės prekybos politikos formos. Lietuvos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 03 06
Tarptautinės prekybos apribojimų argumentai ir kontraargumentai
Įvadas. Tarptautinės prekybos politika. Laisva prekyba. Užsienio prekybos ribojimas: tikslai ir priežastys. Prekybos barjerai. Tarptautinės prekybos ribojimų padariniai. Argumentai už tarptautinės prekybos ribojimą. Užsienio prekybos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2010 12 18
Tarptautinė politika
Įvadas. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos žala ir nauda. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 12 10
Tarptautiniai ekonominiai santykiai kursinis
Įvadas. Tarptautinės prekybos politika. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarifinės tarptautinės prekybos politikos priemonės. Netarifinės tarptautinės prekybos politikos priemonės. Tarptautinės prekybos reikšmė. Tarptautinis darbo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 08 04
Tarptautinės prekybos referatas
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Stoperio-samuelsono teorema. Tarptautinė prekyba ir mokėjimų balansas. Tarptautinės prekybos ribojimas. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos žala. Prekių eksportas ir importas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 01 09
Terptautinė prekyba ir muitų politika
Įvadas. Tarptautinės prekybos prielaidos, sąlygos ir nauda. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Lietuvos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2011 04 04
Tarptautinė prekyba ir tarptautinės prekybos keliai
Tarptautinė prekyba ir tarptautinės prekybos keliai. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos atsiradimo priežastys. Tarptautinės prekybos procesui būdingi bruožai. Tarptautinės prekybos svarba. Muitai tarptautinėje prekyboje. Pirmieji ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 11 07
Lietuvos tarptautinės prekybos analizė
Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos pranašumai ir trūkumai. Politikos kryptys. Tarptautinės prekybos teorijos. Tarptautinės prekybos susitarimai ir organizacijos. Dempingas. Embargas. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2012 05 24
Tarptautinė prekyba ekonomikos skaidrės
Tarptautinė prekyba. Tarptautinio verslo formos. Tarptautinės prekybos struktūros pokyčiai. Tarptautinės prekybos struktūros pokyčiAI. Tarptautinės prekybos problemos. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 12 05
Tarptautinė prekyba Europos sąjungoje
Įvadas. Tarptautinės prekybos tendencijos ir problemos. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos priežastys. Tarptautinės prekybos sudedamosios dalys – importas ir eksportas. Tarptautinės prekybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 67 puslapiai
2012 06 15
Prekybos reguliavimas
Įvadas. Tarptautinės prekybos politika. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politika Lietuvoje. Tarptautinės prekybos politikos reguliavimas. Tarifiniai tarptautinės politikos reguliavimo metodai. Muitai. Muitų samprata, funkcijos, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 04 08
Tarptautinės prekybos nauda (3)
Taigi tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos yra. Tarptautinės prekybos nauda Konkurencija. Pagamintų produktų gausumas ir įvairovė –. Dabar šiek tiek apie Liberaliąją tarptautinės prekybos teoriją. Na ir Nacionalistinė ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 11 13
Tarptautinės prekybos nauda (2)
Turinys. Turinys. Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prėkybos pranašumai ir teorijos. Merkantilizmas. Absoliutus ir palyginamasis pranašumai. Santykinio pranašumo teorija. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2017 09 10
Lietuvos tarptautinės prekybos srautų pokyčiai po įstojimo į Europos Sąjungą
Lietuvos tarptautinės prekybos srautų pokyčiai po įstojimo į Europos Sąjungą. Termino paaiškinimas. Struktūra ir bendrosios tendencijos. Lietuvos tarptautinės prekybos raida. Europos Sąjungos užsienio prekybos politika. Tarptautinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 08 19
Protekcionizmo metodai tarptautinėje prekyboje
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Protekcionizmo raida. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Tarifiniai tarptautinės prekybos apribojimo metodai. Netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimo metodai. Muitai Lietuvoje. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 44 puslapiai
2010 03 03
Tarptautinės prekybos reguliavimas tarifų metodu netarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo būdai
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata, ekonominės prielaidos ir reikšmė. Tarptautinės prekybos reguliavimas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 01 01
Tarptautinės prekybos nauda skaidrės
Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinė prekyba. Vykdoma tarp dviejų ar daugiau valstybių. Tarptautinių mainų prielaidos. Gamybos sąlygų (gamtinių. Konkurencija pagamintų produktų gausumas ir įvairovė masto ekonomija lyginamasis ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 11 13
Tarptautinės prekybos politikos metodai ir priemonės
Tarptautinės prekybos politikos (tpp) reguliavimo metodai. Protekcionistinė prekybos politika tpp reguliavimo metodai. Tarifiniai. Netarifiniai. Tpp reguliavimo metodų apibūdinimas. Tarifinės priemonės muitų mokesčiai. Lr muitų teisinis ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 03 09
Tarptautinės prekybos ir investavimo teorijos
Įvadas. Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Klasikinė tarptautinės prekybos teorija. Absoliutaus ir palyginamųjų kaštų teorija. Šalies dydžio teorija. Naujoji prekybos teorija. Hekšerio – olino teorija. Leontjevo paradoksas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 06 18
Tarptautinė prekyba ir politikos priemonės
Tarptautinė prekyba ir politikos priemonės. Tarptautinės prekybos sąvoka. Tarptautinė prekyba- pardavimo ir pirkimo procesas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos Skirtingos gamybos sąlygos. Tarptautinės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 02 27
Tarptautinės prekybos vertinimo aspektai Lietuvoje
Įvadas. Tarptautinės prekybos Lietuvoje vertinimo teoriniai aspektai. Tarptautinės prekybos samprata ir koncepcija. Tarptautinę prekybą lemiantys vidiniai veiksniai. Tarptautinę prekyba lemiantys išoriniai veiksniai. Tarptautinės prekybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 04 11
Tarptautinės prekybos politikos formos
Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos tendencijos. TP politikos formos. Šios 2 tendencijos Tarptautinėje Prekybos politikoje išryškėjo įv. Valst. Politika pasireiškia įvairiomis formomis. Laisvoji prekyba. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 02 20
Tarptautinės prekybos kursinis
Įvadas. Tarptautinės prekybos pranašumai. Tarptautinės prekybos prieštaravimai. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2013 02 20
Tarptautinės prekybos įtaka Lietuvos ekonomikai
Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Pagamintų prekių gausumas ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis ir absoliutus pranašumai. Užsienio prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 05 28
Tarptautinių paslaugų finansavimo analizė
Įvadas. Bfd group. Bfd group tarptautinių paslaugų apmokėjimo sąlygos. Ir instrumnetai. Bfd group valiutinė rizika. Bfd group tarptautinės prekybos finansavimo formos. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2012 04 06
Tarptautinės paslaugų prekybos pokyčių apžvalga
Tarptautinės paslaugų prekybos pokyčių apžvalga Bendrieji tarptautinės paslaugų prekybos rodiklių pokyčiai. Tarptautinės paslaugų prekybos rodiklių pokyčiai pagal paslaugų grupes. Tarptautinės paslaugų prekybos reikšmė ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2020 02 03
Tarptautinės prekybos pranašumai ir trūkumai Užsienio investicijos ir jų reikšmė
Tarptautinės prekybos pranašumai ir trūkumai. Užsienio investicijos ir jų reikšmė. Prekybos privalumai. Tarptautinės prekybos nauda konkurencijos padidėjimas. Tarptautinės prekybos nauda pagamintų produktų. Tarptautinės prekybos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 05 20
Tarptautinės prekybos kreditavimas
Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo metodika. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinio kredito samprata. Tarptautinės prekybos kreditavimo samprata. Trumpalaikiai tarptautinės prekybos finansavimo metodai Overdraftas kontokonentinis ...
Finansų referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 12 07
Muitų politikos apibūdinimas, jos tikslas ir ryšys su tarptautine prekyba skaidrės
Muitų politikos apibūdinimas, jos tikslas ir ryšys su tarptautine prekyba. Muitai. Muitų politika. MP formavimo pagrindas. Lietuvos muitų politika. MP įstatymo blokai. Muitų tarifo funkcijos. Muitų politikos tikslai. Muitų ryšys su ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 10 19
Lyginamoji socialinė politika
Įvadas. Tarptautinės sutartys. Protokolo dėl prekybos žmonėmis nuostatos ir reikšmė. Estija. Latvija. Lietuva. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio darbo tikslas – palyginti socialinę politiką lietuvoje, latvijoje ir estijoje prekybos ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 02 20
Tarptautinės prekybos nauda ir kaštai
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Eksportas. Importas. Tarptautinės prekybos nauda. Konkurencijos padidėjimas. Pagamintų produktų gausa ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos kaštai. Sandorio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 02 13
Tarptautinė prekyba valiutų kursai
Tarptautinė prekyba. Valiutų kursai. Tarptautinės prekybos prielaidos. Tarptautinę prekybą sąlygoja jos absoliutaus ir sanykinio pranašumo principai. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos įtaka nacionaliniam produktui. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 12 22
Tarptautinė prekyba projektas
Tarptautinė prtekyba. Kas yra tarptautinė prekyba? Tarptautinės prekybos procesui būdingi du pagrindiniai buožai. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Lyginamojo pranašumo principas. Absoliutaus pranašumo principas. Tarptautines ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 12
Veiklos internacionalizavimas
Veiklos internacionalizavimas. Veiklos internacionalizavimo prielaidos. Tarptautinė prekyba. Kas yra tarptautinė prekyba? Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos ypatumai. Svarbiausi tarptautinės prekybos plėtojimo veiksniai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2016 07 19
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo