Tarptautines prekybos privalumai ir trukumai

300 dokumentų
Protekcionizmo metodai tarptautinėje prekyboje
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Protekcionizmo raida. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Tarifiniai tarptautinės prekybos apribojimo metodai. Netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimo metodai. Muitai Lietuvoje. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 44 puslapiai
2010 03 03
Tarptautinė prekyba
Įvadas. Tarptautinė prekyba, kas tai? Tarptautinės prekybos pranašumai. Tarptautinės prekybos trūkumai. Eksportas ir importas. Tarptautinės prekybos teorijos. Tarptautinę prekybą vienijančios organizacijos. Kas yra dempingas ir embargas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 05 30
Tarptautinės prekybos referatas
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Stoperio-samuelsono teorema. Tarptautinė prekyba ir mokėjimų balansas. Tarptautinės prekybos ribojimas. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos žala. Prekių eksportas ir importas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 01 07
Tarptautinės prekybos apribojimų argumentai ir kontraargumentai
Įvadas. Tarptautinės prekybos politika. Laisva prekyba. Užsienio prekybos ribojimas: tikslai ir priežastys. Prekybos barjerai. Tarptautinės prekybos ribojimų padariniai. Argumentai už tarptautinės prekybos ribojimą. Užsienio prekybos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2010 12 18
Tarptautinė prekyba ir tarptautinės prekybos keliai
Tarptautinė prekyba ir tarptautinės prekybos keliai. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos atsiradimo priežastys. Tarptautinės prekybos procesui būdingi bruožai. Tarptautinės prekybos svarba. Muitai tarptautinėje prekyboje. Pirmieji ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 11 07
Tarptautinė prekyba ekonomikos skaidrės
Tarptautinė prekyba. Tarptautinio verslo formos. Tarptautinės prekybos struktūros pokyčiai. Tarptautinės prekybos struktūros pokyčiAI. Tarptautinės prekybos problemos. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 12 02
Referatas apie tarptautinę prekybą
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos politikos formos. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Dempingas. Embargas. Tarptautinės prekybos privalūmai ir trūkumai. Išvados.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 01 19
Tarptautinės prekybos nauda (3)
Taigi tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos yra. Tarptautinės prekybos nauda Konkurencija. Pagamintų produktų gausumas ir įvairovė –. Dabar šiek tiek apie Liberaliąją tarptautinės prekybos teoriją. Na ir Nacionalistinė ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 11 13
Tarptautiniai strateginiai alijansai
Įvadas. Strateginiai aljansai. Strateginio aljanso atvejai. Tarptautinių strateginių aljansų tipai. Pagrindiniai tarptautinių strateginių aljansų bruožai. Licencijavimas. Licencijavimo privalumai ir trūkumai. Frančizė. Frančizės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2011 03 08
Tarptautinė politika
Įvadas. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos žala ir nauda. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 12 10
Tarptautinės prekybos nauda (2)
Turinys. Turinys. Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prėkybos pranašumai ir teorijos. Merkantilizmas. Absoliutus ir palyginamasis pranašumai. Santykinio pranašumo teorija. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2017 09 10
Tarptautinės prekybos politika
Tarptautinės prekybos politika. Įvadas. Tarptautinės prekybos pagrindai. Analizė.Tarptautinės prekybos samprata. Charakteristika. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Tarptautinės prekybos rizika. Šalies ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 05 16
Tarptautinės prekybos reguliavimas tarifų metodu netarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo būdai
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata, ekonominės prielaidos ir reikšmė. Tarptautinės prekybos reguliavimas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 12 30
Tarptautinės prekybos nauda skaidrės
Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinė prekyba. Vykdoma tarp dviejų ar daugiau valstybių. Tarptautinių mainų prielaidos. Gamybos sąlygų (gamtinių. Konkurencija pagamintų produktų gausumas ir įvairovė masto ekonomija lyginamasis ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 11 13
Tarptautinės prekybos politika (2)
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinsės prekybos politikos formos. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Kitos tarptautinės prekybos politikos formos. Tarifiniai tarptautinės prekybos apribojima. Netarifiniai tarptautinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 08 23
Tarptautinės prekybos ir investavimo teorijos
Įvadas. Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Klasikinė tarptautinės prekybos teorija. Absoliutaus ir palyginamųjų kaštų teorija. Šalies dydžio teorija. Naujoji prekybos teorija. Hekšerio – olino teorija. Leontjevo paradoksas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 03 02
Lietuvos tarptautinės prekybos analizė
Įvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos pranašumai ir trūkumai. Politikos kryptys. Tarptautinės prekybos teorijos. Tarptautinės prekybos susitarimai ir organizacijos. Dempingas. Embargas. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 puslapiai
2012 05 24
Tarptautinės prekybos vertinimo aspektai Lietuvoje
Įvadas. Tarptautinės prekybos Lietuvoje vertinimo teoriniai aspektai. Tarptautinės prekybos samprata ir koncepcija. Tarptautinę prekybą lemiantys vidiniai veiksniai. Tarptautinę prekyba lemiantys išoriniai veiksniai. Tarptautinės prekybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 04 11
Tarptautinės prekybos kursinis
Įvadas. Tarptautinės prekybos pranašumai. Tarptautinės prekybos prieštaravimai. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2013 02 13
Tarptautinės prekybos įtaka Lietuvos ekonomikai
Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Pagamintų prekių gausumas ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis ir absoliutus pranašumai. Užsienio prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 05 28
Tarptautinių paslaugų finansavimo analizė
Įvadas. Bfd group. Bfd group tarptautinių paslaugų apmokėjimo sąlygos. Ir instrumnetai. Bfd group valiutinė rizika. Bfd group tarptautinės prekybos finansavimo formos. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2012 04 06
Tarptautinės prekybos kreditavimas
Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo metodika. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinio kredito samprata. Tarptautinės prekybos kreditavimo samprata. Trumpalaikiai tarptautinės prekybos finansavimo metodai Overdraftas kontokonentinis ...
Finansų referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 12 07
Tarptautinės prekybos nauda ir kaštai
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Eksportas. Importas. Tarptautinės prekybos nauda. Konkurencijos padidėjimas. Pagamintų produktų gausa ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos kaštai. Sandorio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 02 10
Veiklos internacionalizavimas
Veiklos internacionalizavimas. Veiklos internacionalizavimo prielaidos. Tarptautinė prekyba. Kas yra tarptautinė prekyba? Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos ypatumai. Svarbiausi tarptautinės prekybos plėtojimo veiksniai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2015 11 05
Užsienio prekybos reguliavimo priemonės
Užsienio prekyba. Prekybos reguliavimo priežastys. Užsienio prekybos reguliavimo metodai. Tarifinis reguliavimas. Netarifinis reguliavimas. Užsienio prekyba – tai pardavimo ir pirkimo procesas, vykstantis tarp įvairių šalių pardavėjų, ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2011 11 11
Tarptautinės prekybos struktūra tarptautinės politikos formos ir priemonės
Naujienos ekonomikoje. Įvadas. Tarptautinė prekyba. Absoliutusis ir lyginamasis pranašumas. Užsienio prekybos balansas. Eksportas. Importas. Tranzitas. Tarptautinės prekybos nauda ir pagrindinės rizikos. Literatūros šaltiniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2016 12 27
Tarptautinė prekyba kursinis
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politinės priemonės. Išvada. Šaltiniai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 20
Tarptautinė prekyba teorijos, nauda ir žala
Įvadas. Tarptautinės prekybos prielaidos, sąlygos ir nauda. Tarptautinės prekybos prielaidos. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Absoliučiojo pranašumo teorija. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2015 11 14
Tarptautinė ekonomika referatas
Įvadas. Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 11 17
Lietuvos tarptautinės prekybos srautų pokyčiai po įstojimo į Europos Sąjungą
Lietuvos tarptautinės prekybos srautų pokyčiai po įstojimo į Europos Sąjungą. Termino paaiškinimas. Struktūra ir bendrosios tendencijos. Lietuvos tarptautinės prekybos raida. Europos Sąjungos užsienio prekybos politika. Tarptautinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 06 26
×